Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
Indiánské odpoledne v muzeu.JPG
Milé děti, přijďte si zasoutěžit na nádvoří zámečku, vyrobit drobné dárečky s indiánskou tematikou nebo jen strávit příjemné odpoledne v osadě indiánského šamana! A co všechno vás čeká? Lukostřelba, výroba hliněných amuletů, pletení indiánských čelenek na rámu, poznávání zvířecích stop, malování na obličej a další.
plakát Výstava ČBZ Milotice.JPG
17. června 2014 se v prostorách konírny Státního zámku Milotice, otevře veřejnosti výstava malířských prací Čarovné barvy země, kterou připravil Mikroregion Nový Dvůr ve spolupráci se Slovanským hradištěm v Mikulčicích. Slavnostním zahájením výstavy dne 21. června 2014 oslavíme zároveň letní slunovrat. Vernisáž začne v 15 hodin a nejen pro děti bude přichystaný workshop pro práci s hliněnými pigmenty a promítání pohádek. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země. Výstava je vyvrcholením stejnojmenné soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích.
Kulturní léto v zámku i podzámčí - Reminiscencie.jpg
V rámci projektu "V zámku a podzámku..." z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013 s finančním přispěním Evropské unie (ERDF) pořádá pro své návštěvníky Masarykovo muzeum v Hodoníně poslední netradiční kulturní akci, která zavede návštěvníky do vskutku zámeckého prostředí. Pódium na nádvoří zámečku se od 18:00 promění v dobový plesový sál a historická tanečně hudební skupina Reminiscencie ze Skalice na něm svým vystoupením vykouzlí atmosféru taneční zábavy na dobovém šlechtickém dvoře.
VELKÁ válka Kyjo v.jpg
V neděli 1. června 2014 v 18:00 hodin proběhne v rámci festivalu Muzejní noc vernisáž výstavy „Velká válka“. Výstavou uspořádanou ke 100. výročí vypuknutí první světové války jsme se zařadili do projektu Velká válka 1914-1918. Na její přípravě se podílelo Masarykovo muzeum v Hodoníně, pobočky muzea ve Veselí nad Moravou a Kyjově, dále Státní okresní archiv Hodonín, Československá obec legionářská Hodonín a 19. prapor SOS Hodonín. K vidění budou mj. dobové fotografie, vojenské uniformy, součásti výstroje, zbraně a vyznamenání. Pro děti jsou na výstavě připraveny tematické úkoly.
Pavel Popelka fotografie 1.jpg
Od jara do zimy. Slavnosti a rituály východní Moravy. Výstava fotografií Pavla Popelky. Návštěvníci muzea ve Veselí nad Moravou mohou od 22. června navštívit atraktivní výstavu nazvanou Od jara do zimy. Slavnosti a rituály východní Moravy. Jedná se o soubor fotografií PhDr. Pavla Popelky, CSc., etnografa a ředitele Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, k jehož profesi a zálibám patří i filmová a fotografická dokumentace současného života. Uvedený cyklus fotografií prezentuje obyčeje a slavnosti, jak se odehrávají v průběhu roku na východní Moravě, která je dodnes živou folklorní oblastí. S počátkem roku je spojen masopust, období od Tří králů do Popeleční středy, které je od nepaměti časem svateb, zabijaček a bujarých zábav. Velikonoce jsou nejdelšími a nejvíce strukturovanými svátky výročního cyklu. Jejich slavnostní ráz vyplýval především z jejich situování v probouzejícím se jarním období. K nejdůležitějším a dnes nejznámějším svatodušním svátků, lidově zvaným letnice, patří jízda králů. Její dnešní podoba, vycházející z legendy o útěku krále pro prohrané bitvě v přestrojení za ženu, může být též odrazem zapomenutých agrárních kultů spjatých se zajišťováním úrody či starých iniciačních obřadů, jimiž byli chlapci přijímáni mezi muže. K nejrozšířenějším a nejokázalejším obyčejům na Moravě řadíme hody, které jsou situovány převážně do podzimního období a staly se oslavou polních prací a dobře sklizené úrody. Hody byly a doposud jsou po celé východní Moravě velkou událostí v životě vesnice a velkou krojovou podívanou. Z období adventu a Vánoc autor považuje za nejpozoruhodnější zvyky východní Moravy mikulášské a tříkrálové obchůzky. Vernisáž výstavy proběhne v neděli 22. 6. 2014 v 15:00 hod.
Cechy a řemesla - plakát.jpg
Výstava pořádaná v rámci projektu "V zámku a podzámku..." z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013 s finančním přispěním Evropské unie (ERDF). Vernisáž výstavy bude 29. 5.
Antonín Václavík.jpg
Výstava jako vzpomínka na významného československého etnografa a muzejníka, zakladatele moderního přístupu ke zkoumání, uchovávání a vystavování předmětů lidové tvorby. Vernisáž výstavy proběhne 19. června 2014 v 17:30.
IMG_3360 (1).jpg
V současné době můžete s průvdcem na našem památníku navštívit jednu stálou expozici a tou je Nejlepší muzejní výstava roku 2008, umístěná trvale v novém pavilonu s autentickými základy II. mikulčického kostela. Cenu získala tato expozice v soutěži Gloria Musaealis. Výstava je nedílnou součástí prohlídky památníku s průvodcem. Druhá stálá expozice bude otevřena v novém návštěvnickém centru před sezónou 2015.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou negativů základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.
IMG_0354 (1).jpg
Pro podporu podání druhého návrhu na zápis Mikulčicko-kopčanského archeoparku na Listinu světových kulturních a přírodních památek UNESCO byly připraveny a vydány dva prezentační materiály. Prvním z nich je putovní výstava, kterou tvoří deset velkoplošných bannerů (na ukázce jsou tři z nich) a druhým DVD 16ti minutový pořad. Oba materiály pojednávají o společném česko-slovenském významném archeologickém i kulturním statku. V současné době jsou výstavní panely k vidění ve výstavní síni v Gbelích. Vystaveny již byly v Brně, Praze, Mikulčicích, Trnavě, Dolních Bojanovicích, Skalici, Kopčanech, Senici, Jablonci nad Nisou, Krupce a Hodoníně, zájem má Myjava a Praha. Pro uvedení výstavy ve Varšavě a v dalších polských muzeích v roce 2014 bude připravena polská verze. Francouzsko/anglická verze byla 5. - 12. prosince 2013 vystavena v pařížském centru UNESCO a po Novém roce bude přičiněním našeho velvyslanectví v PAříži vystavena v jihofrancouzském městě Nimes a během roku v některých francouzských muzeích či městech. Zapůjčení panelů putovní výstavy české verze je možné si dohodnout na tlf. čísle 518 357 293.
P I (nový venkovní 1)a (1).jpg
Schválením návrhu smlouvy Radou JMK s dodavatelem stavby Archeopark Mikulčice - Předhradí byla fakticky zahájena rekonstrukce našeho Pavilonu I - návštěvnického centra. Nadchází pro nás obdoví 18 měsíců v náhradním provizoriu, po němž bychom se měli stěhovat do nové moderní budovy s novou stálou expozicí, většími prostorami pro práci s návštěvníky včetně galerie, přednáškovým a konferenčním sálem, centrálním návštěvnickým prostorem s recepcí a občerstvením s venkovní zahrádkou. Dominantou nové budovy bude 30 m vysoká vyhlídková věž a nové pracovní prostory v I. patře. Věříme, že slavnostní otevření budovy se uskuteční dle plánu 30. dubna 2015. -fs-
Setkání_kultur (panel_ČD HD).jpg
Po úspěšném průběhu letošních oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se projekt Setkání kultur pomyslně přesune svým obsahem nejméně do příštích dvou let. V nich si budeme připomínat další významná výročí spojená s naším památníkem. Současně však bude v centrální části probíhat stavební rekonstrukce pavilonu I, jenž přinese moderní muzejní prostředí s novou stálou expozicí, kvalitní pracovní zázemí, prostory pro vzdělávání dětí i dospělých i 30 m vysokou vyhlídkovou věž. Ze všech těchto důvodů vás všechny zveme k návštěvě, i proto nám zůstaňte věrní a podporujte naše aktivity a cíle. Děkujeme. PS! O našich záměrech vás budeme rádi informovat formou nedlouhé přednášky nebo odpovědí na dotazy. -fs-

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 22. 7. 2014
  Mikulčice: host 9.000 přivítán!
  I v nepřízni počasí přicházeli včera i dnes na památník návštěvníci. Právě brzy po poledním čase byl uvítán host letošní sezóny s pořadovým číslem 9.000. Stal se jím školák Martin Malý ze Staré Huti u Dobříše, který navštívil hradiště v rámci rodinné dovolené spolu s rodiči a přáteli. Na památku s radostí obdržel nejen pamětní list, ale také videokazety ze Slovácka, fotoprůvodce hradiště, historii Velké Moravy a řadu drobností. Při krátkém rozhovoru svatosvatě slíbil, že i s rodinou přijedou příští rok znovu. To proto, aby se mohli společně po krajině podívat z výšky 32 metrů, tedy z nové vyhlídkové věže. Chlapci blahopřejeme a věříme, že jeho přání za rok pomůžeme splnit. :-) -fs-
 • 21. 7. 2014
  Mikulčice: hledají se...
  Právě aktuálně očekáváme hosta letošní sezóny s pořadovým číslem 9000 a na facebooku přítele s číslem 400. Určitě již brzy vás seznámíme s jejich jmény a věříme, že si od nás odnesou nejen nová poznání, ale i pěknou malou pozornost. Současně děkujeme všem za trvalou přízeň a podporu i v čase přestavby a částečného omezení provozu. -fs-
 • 16. 7. 2014
  Mikulčice: 50 let od výstavy Velká Morava
  Právě v tyto dny byla před půstoletím u příležitosti vyvrcholení oslav 1.100. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu otevřena na Pražském hradě jedinečná výstava s názvem Velká Morava, která trvala od 3. 7. do 10. 11. 1964. Reprezentačním místem pro vzácné a nedocenitelné exponáty, v nichž převažovaly předměty mikulčické provenience, byl staroslavný Vladislavský sál. Na výstavě, kterou shlédlo neuvěřitelných 827.000 návštěvníků, byly poměrně velkolepě prezentovány velkomoravské – mezi nimi i mikulčické - nálezy. Výstavu si ještě vícekráte na tomto místě připomeneme. -fs-
 • 16. 7. 2014
  Mikulčice: výstava v Miloticích PRODLOUŽENA
  Již od 17. 6. je v Infocentru Mikroregionu Nový Dvůr - v bývalé konírně zámku Milotice - přístupna výstava nejlepších malířských prací soutěže Čarovné barvy země. Po dohodě s organizátory zde bude naše výstava dětských malířských prací až do 31. 7. Přijďte na krásný zámek i obrázky do Milotic. Srdečně zveme. –fs-
 • 11. 7. 2014
  Mikulčice: stavba nového centra pokračuje
  Z času - celkem 550 dnů - vymezeného na stavbu nového návštěvnického centra uplyne brzy polovina. Hotova je nosná konstrukce, mohutný základ pro věž, střecha, některé podlahy a příčky nových pracoven, pokračují archeologické práce. Příští týden bude přistoupeno k zateplení a opláštění budovy kortenovými plechy, budou betonovány podlahy v přízemí a na přelomu prázdninových měsíců smontována 32 m vysoká vyhlídková věž. Tím stavba dostane svou konečnou vizuální vnější podobu. -fs-
 • 8. 7. 2014
  Dne 19. června 2014 získal v Berlíně projekt Dotkni se 20. století mezinárodní ocenění: Jedná se o Comenius EduMedia Siegel, pečeť udělená GPI (Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V.) za didaktické multimediální internetové stránky projektu www.dvacatestoleti.eu.
 • 4. 7. 2014
  Zaměstnanci Masarykova muzea v Hodoníně, PhDr. Marku Vařekovi, Ph.D., se dostalo významného ocenění za výstavu uspořádanou pro řád maltézských rytířů v Praze. Výstava se věnovala dějinám řádu a jeho současnosti a byla k vidění v Klementinu od listopadu 2013 do ledna 2014.
 • 3. 7. 2014
  Mikulčice: prezentace v Pribinově Nitře
  V rámci Národní cyrilometodějské pouti a Pribinových slavností v Nitře bude v sobotu 5. 7. v Diecézním chrámu sv. Emeráma na Nitranském hradě zpřístupněna putovní výstava Mikulčicko-kopčanský archeopark. Výstava, kterou představil Nitranům osobně autor František Synek, byla k shlédnutí také 4. 7. v Nitranském muzeu v rámci konference Svatopluk a jeho doba. Výstava bude v Nitře během celých letních prázdnin. -fs-
 • 1. 7. 2014
  Mikulčice: letní otevírací doba = otevřeno celý týden
  Po dobrých zkušenostech z minulých let uvádíme, že památník Velké Moravy v Mikulčicích bude mít v době prázdninových měsíců červenec a srpen opět rozšířenou otevírací dobu. Naši vítaní hosté budou provedeni také v pondělí od 10.30 do 14.30 hodin a o víkendech či svátcích bude památník s průvodcem přístupný až do 18.30 hodin. Věříme, že podobně jako v minulých sezónách, uvítáte tyto naše vstřícné kroky pozitivně i letos. Na vaši návštěvu se těší pracovníci památníku. -fs-
 • 24. 6. 2014

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století