Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
Přednáška 2. sv.jpg
Vlastivědné muzeum Kyjov srdečně zve na přednášku "2. SVĚTOVÁ VÁLKA NA KYJOVSKU". Přednáší Mgr. Blanka Pokorná. Středa 6. 5. 2015 v 18.00 hodin. Nová budova muzea.
Umělecký řezbář Bzenec.jpg
VÝSTAVA PRODLOUŽENA! Práce žáků oboru umělecký řezbář střední školy ve Bzenci.
Česká paměť - Vavrys.JPG
Výstava obrazů akademického malíře Pavla Vavryse Česká paměť otevře výstavní sezónu v Malé galerii návštěvnického centra Slovanského hradiště v Mikulčicích. Výstava bude otevřena veřejnosti 14. 4. a potrvá do 10. 5. 2015.
Příběh meče.JPG
Výstava chladných zbraní z českých sbírek. Jedná se především o evropské meče, šavle a kordy od doby železné po 19. století včetně několika výjimečných exponátů. Vernisáž výstavy se uskuteční 12. února 2015 v 17:00. "Návštěvníky zaujmou hlavně unikátní japonské meče ze 14. až 19. století. Samotná výroba japonských mečů je náročný proces překládání jednotlivých kovaných vrstev. S Japonskem souvisí také brnění samuraje ze 18. století, které je zachováno v původním stavu včetně textilií a na výstavě v prostorách budovy sálu Evropa nebude chybět," sděluje kurátor výstavy, PhDr. Marek Vařeka, Ph. D.
13 - IMG_0502.JPG
Tematický program pro školy, kdy se žáci seznámí s prací profesionálního archeologa, který patří k týmu pracovníků Masarykova muzea v Hodoníně. Ten bude mít pro děti připravenou experimentální dílnu s možností si vyzkoušet některé z prací archeologa. Následně si žáci vyzkouší i některé znalosti našich velkomoravských předků; např. hru drveník, prohlédnou si velkomoravské šperky či se seznámí se způsobem psaní hlaholice na voskové tabulky.
10353401_677773672296308_539165818358464030_o.jpg
Tematický program pro školy, kdy se žáci seznámí s prací profesionálního archeologa, který patří k týmu pracovníků Masarykova muzea v Hodoníně. Ten bude mít pro děti připravenou experimentální dílnu s možností si vyzkoušet některé z prací archeologa. Součástí programu bude dobový raně středověký tábor kmenového svazu Styrke, který představí žákům život v době Velké Moravy. Následně si žáci vyzkouší i některé znalosti našich velkomoravských předků; např. hru drveník, prohlédnou si velkomoravské šperky či se seznámí se způsobem psaní hlaholice na voskové tabulky.
O Mojmírův poklad 2015 malý.jpg
Sportovně – vědomostní dějepisné soutěže. Program je určen školním třídám druhého stupně základních škol. Žáci soutěží ve skupina po cca 10 dětech; úkolem je co nejlépe a v nejkratším čase vypracovat pracovní list. Soutěž podněcuje žáky k aktivnímu vyhledávání informací a učí je orientovat se v areálu, konkrétně po prostoru celého hradiště. Při soutěži děti navštíví stálou expozici a prohlédnou si repliky půdorysů velkomoravských kostelů na akropoli i předhradí.
P I (nový venkovní 1)a (1).jpg
Schválením návrhu smlouvy Radou JMK s dodavatelem stavby Archeopark Mikulčice - Předhradí byla 10. října 2013 zahájena rekonstrukce Pavilonu I - návštěvnického centra. Pro pracovníky tehdy nastala doba 18 měsíců v náhradním provizoriu, během něhož byla vystavěna nová moderní budova (zatím bez nové stálé expozice), většími prostorami pro práci s návštěvníky včetně galerie, přednáškovým a konferenčním sálem a centrálním návštěvnickým prostorem s recepcí. Dominantou nové budovy je dle plánu 30 m vysoká vyhlídková věž a nové pracovní prostory v I. patře. Stavební firma Wachal Kroměříž a.s. splnila všechny termíny a objekt byl po kolaudaci předán ke zkušebnímu provozu dne 14. dubna 2015. Slavnostní otevření pak bylo 1. května 2015. -fs-
Šalom.jpg
Výstava představuje život židovského obyvatelstva v Hodoníně a okresu a jeho vliv na utváření Hodonína a okolních měst. Zaměřuje se také na židovské zvyky a tradice. Vernisáž výstavy: 5. března 2015 v 17:00. V rámci výstavy se uskuteční prezentace dvaceti dvou koláží grafika Pavla Holeky, Hebrejská abeceda, jejichž základem jsou hebrejská písmena. Koláže doplňují krátké básnické texty autora.
Setkání_kultur (panel_ČD HD).jpg
Po úspěšném průběhu oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013, se projekt Setkání kultur pomyslně přesunul svým obsahem nejméně do dalších dvou let. V nich jsme si připomínali další významná výročí spojená s naším památníkem. Současně v centrální části probíhala stavební rekonstrukce pavilonu I, jenž vyzněla ve stavbu moderní muzejní budovy s kvalitním pracovním zázemím, prostorami pro vzdělávání dětí i dospělých a 30 m vysokou vyhlídkovou věž. Ze všech těchto důvodů vás všechny zveme k návštěvě, zůstaňte nám věrní a podporujte naše aktivity a cíle. Děkujeme. -fs-
plakát_kapitoly_web.jpg
Hrdelní soudnictví a s ním spojené vyznání na mukách tvoří ústřední motiv výstavy „KAPITOLY Z DĚJIN HRDELNÍHO SOUDNICTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ“, kterou bude možno ve dnech 4. 5. – 12. 7. 2015 navštívit ve výstavních prostorách Městského muzea Veselí nad Moravou. Výstava se snaží přiblížit způsob, jakým naši předkové řešili nejtěžší kriminální činy. Průběh dokazovacího procesu, výslechy podezřelých, druhy trestů, ukázky z rozsudků, palečnice, španělské boty, vypalovací a vypichovací cejchy, drtiče kloubů, několik popravčích mečů, potupné masky, okovy, „housle“ – to vše si návštěvník bude moci prohlédnout. Vystavené předměty jsou až na několik málo výjimek dobové originály. Tématice hrdelního soudnictví bude věnován také program letošní Muzejní noci. Proběhne v pátek 22. 5. 2015 od 18:30 do 22:00 hod. Se svým programem zde vystoupí skupina historického šermu Memento Mori z Uherského Ostrohu.
IMG_0354 (1).jpg
Pro podporu podání druhého návrhu na zápis Mikulčicko-kopčanského archeoparku na Listinu světových kulturních a přírodních památek UNESCO byly připraveny a vydány dva prezentační materiály. Prvním z nich je putovní výstava, kterou tvoří deset velkoplošných bannerů (na ukázce jsou tři z nich) a druhým DVD 16ti minutový pořad. Oba materiály pojednávají o společném česko-slovenském významném archeologickém i kulturním statku. V současné době jsou výstavní panely k vidění ve výstavní síni v Gbelích. Vystaveny již byly v Brně, Praze, Mikulčicích, Trnavě, Dolních Bojanovicích, Skalici, Kopčanech, Senici, Jablonci nad Nisou, Krupce a Hodoníně, zájem má Myjava a Praha. Pro uvedení výstavy ve Varšavě a v dalších polských muzeích v roce 2014 bude připravena polská verze. Francouzsko/anglická verze byla 5. - 12. prosince 2013 vystavena v pařížském centru UNESCO a po Novém roce bude přičiněním našeho velvyslanectví v PAříži vystavena v jihofrancouzském městě Nimes a během roku v některých francouzských muzeích či městech. Zapůjčení panelů putovní výstavy české verze je možné si dohodnout na tlf. čísle 518 357 293.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou negativů základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 1. 5. 2015
  Mikulčice: nové návštěvnické centrum slavnostně otevřeno
  Z tiskové zprávy JMK: V areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích byl v pátek 1. května 2015 za účasti představitelů Jihomoravského kraje a čestných hostů slavnostně otevřen nový pavilon návštěvnického centra. Od října roku 2013 do dubna letošního roku probíhala rozsáhlá rekonstrukce původní budovy návštěvnického centra. Jejím výsledkem je moderní jednopatrová budova s proskleným průčelím a opláštěním vyhotoveným z kortenového plechu, které nově dominuje 30 metrů vysoká vyhlídková věž z ocelové konstrukce. Projekt s názvem „Archeopark Mikulčice - Předhradí“ byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. -fs-
 • 30. 4. 2015
  Mikulčice: 3.000. host nové sezóny uvítán
  Poslední den prvního měsíce sezóny 2015 a v předvečer slavnostního otevření nové budovy návštěvnického centra jsme již uvítali hosta nové sezóny s pořadovým číslem 3.000. Stala se jím slečna Nikola Šelcová ze Skalice, která náš památník i vyhlídkovou věž navštívila se svou kamarádkou Šárkou Lekavou z Josefova. Děvčata převzala drobné dárky a oceněním byla opravdu nadšená, možná i proto, že Nikola loni celé prázdniny pracovala kolem probíhající stavby na archeologických výzkumech. Blahopřejeme a již vyhlížíme návštěvníka s číslem 7.000! :-) -fs-
 • 28. 4. 2015
  Mikulčice: 1. i 8. května OTEVŘENO!
  Oznamujeme všem zájemcům o prohlídku našeho areálu v čase svátečních květnových dnů, že náš památník je po oba dny státního svátku otevřen. Upozorňujeme jen, že dne 1. května bude z důvodů slavnostního otevření nového pavilonu I a vyhlídkové věže pro veřejnost otevřeno od 13.30 hodin. Přijďte se pokochat krásou velkomoravských Mikulčic, přijďte i ve sváteční dny poznat bohatou historii Velké Moravy i jarní krásu okolních luk Mikulčického luhu. Budete vítáni. :-) -fs-
 • 26. 4. 2015
  Mikulčice: Hlásíme velký zájem
  Dosavadní zkušební provoz nového návštěvnického centra předčil co do zájmu hostů naše očekávání. Zdá se, že ještě do konce dubna uvítáme 3.000 návštěvníka. Jen o tomto víkendu jich přišlo celkem 1.000. Zájem je především o vyhlídkovou věž, z jejíž plošiny si areál tuto sobotu a neděli prohlédlo 850 návštěvníků všech věkových skupin. Všem děkujeme za zájem a těšíme se i na další z vás, naši milí hosté! :-) -fs-
 • 23. 4. 2015
  1. a 8. května Městské Muzeum Veselí nad Moravou ZAVŘENO
  Dovolujeme si upozornit návštěvníky, že ve dnech 1. a 8. května 2015 bude Městské muzeum Veselí nad Moravou ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení.
 • 22. 4. 2015
  Reportáž o naší aktuální výstavě Příběh meče odvysílala Česká televize v pořadu Toulavá kamera. Výstavu můžete navštívit do 10. května ve výstavních prostorách budovy sálu Evropa, Národní třída 21, Hodonín.
 • 22. 4. 2015
  HODONÍN: 1. a 8. května OTEVŘENO
  Vážení návštěvníci, hodonínské pobočky budou oba sváteční pátky otevřené v čase 13:00 - 18:00.
 • 20. 4. 2015
  1. a 8. 5. 2015 Vlastivědné muzeum Kyjov ZAVŘENO
  Dovolujeme si upozornit návštěvníky, že ve dnech 1. a 8. května 2015 bude Vlastivědné muzeum Kyjov ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení.
 • 15. 4. 2015
  Vlastivědné muzeum Kyjov ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Nymburk si vás dovolují pozvat na výstavu "Bohumil Hrabal - známý a neznámý".

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století