Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
Čarovné barvy země - Pleissing - plakát česky.jpg
Od 28. listopadu 2014 se v prostorách Základní školy Hardegg Pleissing uskuteční výstava výtvarných prací Čarovné barvy země. Jedná se o výstavu soutěžních prací školních kolektivů, vytvořených pomocí přírodních barevných jílů a dalších čistě přírodních materiálů. Soutěž, nesoucí stejný název jako připravovaná výstava, probíhala v minulém školním roce převážně v Jihomoravském kraji a zapojilo se do ní 31 škol, které soutěžily ve čtyřech věkových kategoriích. Mateřské, základní, základní umělecké a střední školy vytvořily celkem 110 děl, které byly vyhodnoceny odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 11. června 2014 na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Vítězné práce spolu s dalšími soutěžními obrázky si budou moci návštěvníci prohlédnout do 19. prosince 2014.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou negativů základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.
IMG_0354 (1).jpg
Pro podporu podání druhého návrhu na zápis Mikulčicko-kopčanského archeoparku na Listinu světových kulturních a přírodních památek UNESCO byly připraveny a vydány dva prezentační materiály. Prvním z nich je putovní výstava, kterou tvoří deset velkoplošných bannerů (na ukázce jsou tři z nich) a druhým DVD 16ti minutový pořad. Oba materiály pojednávají o společném česko-slovenském významném archeologickém i kulturním statku. V současné době jsou výstavní panely k vidění ve výstavní síni v Gbelích. Vystaveny již byly v Brně, Praze, Mikulčicích, Trnavě, Dolních Bojanovicích, Skalici, Kopčanech, Senici, Jablonci nad Nisou, Krupce a Hodoníně, zájem má Myjava a Praha. Pro uvedení výstavy ve Varšavě a v dalších polských muzeích v roce 2014 bude připravena polská verze. Francouzsko/anglická verze byla 5. - 12. prosince 2013 vystavena v pařížském centru UNESCO a po Novém roce bude přičiněním našeho velvyslanectví v PAříži vystavena v jihofrancouzském městě Nimes a během roku v některých francouzských muzeích či městech. Zapůjčení panelů putovní výstavy české verze je možné si dohodnout na tlf. čísle 518 357 293.
Velká válka Veselí bez.jpg
Výstava VELKÁ VÁLKA 1914-1918 je reakcí na 100. výročí zahájení 1.světové války. Tento první globální konflikt zásadní měrou změnil politickou mapu tehdejší Evropy a přispěl ke vzniku mnoha tzv. národních států. Jedním z nich bylo i naše Československo. Výstava je rozdělena do tří celků. První připomíná osudové okamžiky těsně předcházející vyhlášení války a její zahájení (stručný přehled událostí, politické pozadí, klíčové osobnosti), druhá část je věnována regionálnímu vývoji v průběhu války (společenský život v době války, vojáci z Veselska jako účastníci bojů, …) a třetí připomíná klíčové okamžiky celého konfliktu a jeho přímé důsledky. Výstava je svým zaměřením a obsahem orientována především na školní mládež. Texty jsou doplněny řadou fotografií (malých i velkých formátů), několika mapami a řadou trojrozměrných předmětů upomínajících na vyhlášení a průběh konfliktu (uniformy, zbraně, vyznamenání,…). Výstava vznikla ve spolupráci se Státním okresním archivem Hodonín a Československou obcí legionářskou Hodonín.
plakát JMK Brno 2014.JPG
Výstava Čarovné barvy země se také představí veřejnosti na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, kde bude vystavena menší část ze souboru 122 děl, které přihlásily školy do loňského ročníku projektu. Výstavu spolu s Jihomoravským krajem, vyhlašovatelem soutěže, připravilo Slovanské hradiště v Mikulčicích, garant této soutěže. Výstava potrvá od 27. 11. 2014 do 5. 1. 2015. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 27. 11. v 13 hodin ve zvýšeném foyer před odborem zdravotnictví na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.
Čarovné barvy země - pozvánka - Bučovice.jpg
Zveme vás na slavnostní zahájení výstavy z projektu Čarovné barvy země, které připravilo Slovanské hradiště v Mikulčicích ve spolupráci se Základní uměleckou školou Bučovice, které se uskuteční dne 9. ledna 2015 v 16 hodin. Výstava potrvá do 1. března 2015. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země. Výstava je vyvrcholením soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích.
Svaté obrázky.jpg
Za svatými obrázky do Kyjova
Mistři - plakát.JPG
Výstava věnovaná prezentaci nositelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, jež dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje.
Pravoslaví v českých zemích.JPG
Výstava mapuje dějiny pravoslaví v českých zemích od doby Velké Moravy po dnešek. Samo pravoslaví stálo u kořenů vzniku českého státu a duch pravoslaví se nevytratil ani po zlatinizování českých zemí na konci dějin Velké Moravy. (...) Chce ukázat hluboký duchovní odkaz, který v naši zemi zůstal živý napříč nepřízni osudu ve staletích po rozkolu mezi západními a východními křesťany. Patronát nad výstavou převzal prot. prof. ThDr. Pavel Aleš. Vernisáž výstavy se uskuteční dne 11. prosince 2014. (Celá tisková zpráva je ke stažení níže.)
Čarovné barvy země - plakát - Bučovice.jpg
Další z výstav malířské soutěže Čarovné barvy země připravilo Slovanské hradiště v Mikulčicích ve spolupráci se Základní uměleckou školou Bučovice. Výstava se otevře veřejnosti 9. ledna a potrvá do 1. března 2015. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země. Výstava je vyvrcholením soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích.
P I (nový venkovní 1)a (1).jpg
Schválením návrhu smlouvy Radou JMK s dodavatelem stavby Archeopark Mikulčice - Předhradí byla rekonstrukce našeho Pavilonu I - návštěvnického centra zahájena 10. října 2013. Pro pracovníky nastala doba 18 měsíců v náhradním provizoriu, během něhož bude vystavěna nová moderní budova s novou stálou expozicí, většími prostorami pro práci s návštěvníky včetně galerie, přednáškovým a konferenčním sálem a centrálním návštěvnickým prostorem s recepcí. Dominantou nové budovy je dle plánu 30 m vysoká vyhlídková věž a nové pracovní prostory v I. patře. V současné době (125 dnů před koncem stavby) zatím vše (až na realizaci nové expozice) běží dle plánu investora a dodavatele. A my věříme, že otevření budovy bude dle plánu 1. dubna 2015. -fs-
Setkání_kultur (panel_ČD HD).jpg
Po úspěšném průběhu letošních oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se projekt Setkání kultur pomyslně přesune svým obsahem nejméně do příštích dvou let. V nich si budeme připomínat další významná výročí spojená s naším památníkem. Současně však bude v centrální části probíhat stavební rekonstrukce pavilonu I, jenž přinese moderní muzejní prostředí s novou stálou expozicí, kvalitní pracovní zázemí, prostory pro vzdělávání dětí i dospělých i 30 m vysokou vyhlídkovou věž. Ze všech těchto důvodů vás všechny zveme k návštěvě, i proto nám zůstaňte věrní a podporujte naše aktivity a cíle. Děkujeme. PS! O našich záměrech vás budeme rádi informovat formou nedlouhé přednášky nebo odpovědí na dotazy. -fs-

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 17. 12. 2014
  PF 2015
  Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje kolektiv pracovníků Vlastivědného muzea Kyjov
 • 15. 12. 2014
  Veselí - ZAVŘENO
  Ve dnech 20.12.2014 až 1.1.2015 bude Městské muzeum Veselí nad Moravou pro veřejnost uzavřeno. Otevřeno budeme mít až v pátek 2. 1. 2015.
 • 10. 12. 2014
  Hodonín: Vánoční otevírací doba
  Masarykovo muzeum v Hodoníně bude mít 23. 12. 2014 - 1. 1. 2015 ZAVŘENO. Mimo tyto dny se na Vás těšíme v obvyklou otevírací dobu!
 • 4. 12. 2014
  Kyjov: OTEVŘENO PŘES VÁNOČNÍ SVÁTKY
  Pondělí 22. 12. 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Úterý 23. 12. 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Středa 24. 12. ZAVŘENO Čtvrtek 25. 12. ZAVŘENO Pátek 26. 12. ZAVŘENO Sobota 27. 12. ZAVŘENO Neděle 28. 12. 12.30 – 16.30 Pondělí 29. 12. 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Úterý 30. 12. 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Středa 31. 12. ZAVŘENO Čtvrtek 1. 1. ZAVŘENO Pátek 2. 1. 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Sobota 3. 1. ZAVŘENO Neděle 4. 1. 12.30 – 16.30
 • 1. 12. 2014
  27. 11. se uskutečnila vernisáž výstavy dětských a studentských malířských prací IV. ročníku soutěže Čarovné barvy země na Krajském úřadu Jihomoravského kraje a v pátek 28. 11. jsme se zúčastnili slavnostního zahájení výstavy v Základní škole v rakouském Pleissingu. Výstavy budou k vidění do začátku ledna. Zároveň probíhá registrace do soutěže na další již V. ročník soutěže. Jako v loňském roce se nám potvrzuje velký zájem škol o účast v soutěži, za co jim patří poděkování. -mz-
 • 27. 11. 2014
  Srdečně zveme návštěvníky Městského muzea Veselí nad Moravou na tradiční vánoční předváděcí akce.
 • 6. 10. 2014

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století