Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
hudenbnítrio.jpg
Masarykovo muzeum v Hodoníně zve na koncert ''HUDEBNÍ TRIO'', který se uskuteční 19. ledna od 19:00 hodin v budově sálu Evropa. Vstupné je 100,- Kč.
HRADIŠTĚ NETRADIČNĚ… ZIMA 2017.JPG
Srdečně Vás zveme k návštěvě prvního z řady zimních pořadů, připravených v příjemném prostředí nového návštěvnického pavilonu I. V rámci cyklu Rok na hradišti je připraven bohatý tematický program - první v letošním roce. Na programu jsou prohlídky s průvodcem, návštěva výstavy, koutek s hrami pro děti, teplé občerstvení v čajovně, ochutnávka uzenin a klobás (ze zdrojů od hostů - vstupenka), zimní procházka areálem. Věříme, že Vás jeho obsa zaujme a že nás i hradiště poctíte svou návštěvou. Moc se na Vás těšíme. -fs-
NOVÝ ROK V RMM - leden 2017 pro školy.JPG
Programový blok pro základní a mateřské školy zahrnuje bohatý program. Pátek 20. ledna - Program zahrnuje prohlídku s průvodcem, výškovou podívanou z věže, tvoření z lednových přírodnin na novoročně-zimní téma, tematickou besedu a program na témata Zimní obživa slovanů, Zamrzlá řeka, Zimní příroda, Osobnost sv. Konstantina. Pondělí 23. ledna - Program pro MŠ obsahuje Pohádku o přincezně Dobroslavě, program S písničkou za archeologem, Poklad velkomoravské princezny, tvoření z novoročních surovin .
Japonský den.jpg
Masarykovo muzeum v Hodoníně zve na akci ''Japonský den'', který proběhne 27. ledna v sále Evropa. Akce se uskuteční od 10:00 pro školy a od 15:00 pro veřejnost. V rámci akce je vstup na výstavu Chryzantéma a meč - ZDARMA.
Chryzantéma a meč.JPG
Výstava zachycuje umění a umělecké řemeslo starého Japonska především období Edo (1603 – 1868) včetně několika výjimečných položek –  meče tači zhotovený na přelomu 13. – 14. století. Rai Kunitošim ve výjimečném příslušenství dekorovaným sedmnácti výhonkovými paulowniemi,  dvorským ceremoniálním mečem kazaridači dekorovaný  šestnáctilistou chryzantémou, oba z držby japonské císařské rodiny, dvě mečové záštity od Gotó Ičidžóa, kozuka od Kanó Nacua, necuke od první generace Hakurjúa, wakizaši od Osafune Jasumicua, katana od Kawači daidžó Masahira, tantó od Sengo Muramasy, tači od skupiny Ičimondži a mnohé další exponáty zahrnující japonské meče a jejich příslušenství včetně práce od současného význačného mečíře Macuba Ičiró Kunimasy (mukansa), samurajské zbroje, kolekce keramiky a porcelánu včetně zásobnice ve stylu Šigaraki ze 16. století, Ko-Kutani tácu ze 17. století, kříže fumi-e na odhalování skrytých křesťanů (kakure kirišitan), buddhistické plastiky, necuke, okimono, dřevoryty, svitkové obrazy kakedžiku a předměty denní potřeby, spojující řemeslnou dokonalost s estetickou vytříbeností. Výstava je poctou výjimečné duchovní i materiální kultuře Země vycházejícího slunce, obohacující nemalou měrou světové kulturní dědictví. Vernisáž proběhne 3.11. 2016. Vstup volný.
Panenky ze sbírky veroniky Petraturové, Kyjov.jpg
!!!ZMĚNA UKONČENÍ VÝSTAVY!!! Výstava panenek ze sbírky paní Veroniky Petraturové.
Veselské výšivky plakát vernisáž.jpg
Vernisáží bude v neděli 27. listopadu v 15.00 hodin otevřena výstava „Veselské výšivky“v Městském muzeu Veselí nad Moravou. Výstava návštěvníkům představí práce členek veselského kroužku vyšívání. Jeho vzniku předcházela realizace kurzu lidových výšivek ve školním roce 1976/1977 uspořádaného díky iniciativě zaměstnanců tehdejšího Závodního klubu ROH, výtvarníka Jiřího Peši a Věry Šmídové. Účastnice kurzu se seznámily se zákonitostmi tradiční výřezové výšivky. Lektorkou byla absolventka Úprkovy Školy lidového umění v Hroznové Lhotě paní Bohuslava Reichsfeldová. Absolventky tohoto kurzu se staly v roce 1978 zakládajícími členkami kroužku lidového vyšívání a paličkování ve Veselí nad Moravou. Jeho činnosti se za uplynulá léta zúčastnily desítky žen z Veselí i okolí. Kroužek spolupracoval s mnoha odbornými institucemi, podílel se na pořádání řady výstav i soutěží a některé z jeho členek byly za svou práci oceněny různými kulturními i státními institucemi, například paní Jitka Háblová a Věra Šmídová. Výstava bude realizována z výšivek shromážděných v našem muzeu v minulých letech a především z výšivek získaných v roce 2015 v rámci grantu „Dokumentace kroužku vyšívání lidové výřezové výšivky ve Veselí nad Moravou“ poskytnutého Ministerstvem kultury České republiky. Výstava potrvá od 28. listopadu 2016 do 29. ledna 2017. Otevřena bude od pondělka do pátku 8.00-12.00 a 13.00-16.00 hod, v neděli 13.00-17.00. PhDr. Vít Trachtulec
ČBZ FN Brno.JPG
Tradiční výstava výběru malířských prací z posledního ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Čarovné barvy země se opět po roce uskutečňuje v prostorách Dětské fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9. Výběru 35 malířských děl, zahrnujícímu práce kolektivů ze škol z Brna a okolí, dominuje „domácí" triptych obrazů s názvem „Podzemní bludiště s úkryty", který vytvořily dětští pacienti navštěvující Mateřskou školu při FN Brno. Výstava potrvá do 13. února 2017. Přáním organizátorů je, aby krásné dětské práce zpříjemnily pobyt v tomto zařízení, zkrátily čekání malým pacientům i jejich rodičům a potěšily oko lékařů a sestřiček.
ORA ET ARS VIATOR - menší.jpg
VÝSTAVA MALÍŘSKÝCH DĚL S DUCHOVNÍ TEMATIKOU PRODLOUŽENA DO KONCE ÚNORA!!!
Mistři Znojmo 8. 3..jpg
Ve dnech 20. ledna až 8. března 2017 se v minoritském klášteře Jihomoravského muzea ve Znojmě ve spolupráci s Masarykovým muzeem v Hodoníně uskuteční zcela ojedinělá výstava s názvem Nositelé tradic. Na výstavě jsou prezentováni všichni dosavadní držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ a celostátního titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ z Jihomoravského kraje.
IMG_4329 (1).jpg
Náš památník můžete navštívit také v období měsíců listopad až březen. Předem dohodnuté návštěvníky provázíme v pracovní dny v době od 10.30 do 14.30 hodin. Prohlídky začínají v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin. Přístupná je také galerie, vyhlídková věž jen v případě příznivého počasí. Neprovázíme v období vánočních a novoročních svátků (od 21.12. do 02.01.), areál je však volně přístupný a umožňuje návštěvu i bez průvodce.
IMG_9270 (1).jpg
Skončila 56. návštěvní sezóny na našem památníku. Skončilo také další bohaté programové období s řadou kulturních, duchovních i zábavných akcí sezónního kalendáře. Jarní i letní období bylo vyhrazeno návštěvám s průvodcem, prohlídce areálu, obdivování krajiny z vyhlídkové věže nebo procházkám lužním lesem a loukami. Velkému zájmu návštěvníků byla přizpůsobena také letní otevírací doba. V měsících červenec a srpen bylo otevřeno po všechny dny v týdnu, včetně pondělí. Letošní návštěvnost dosáhla počtu přes 40.000 hostů. S počátkem měsíce listopadu jsme přešli na zimní otevírací dobu. Otevřeno máme v pracovní dny od 10.30 do 14.30 hodin a provádíme předem dohodnuté a ohlášené návštěvy. Posledním dnem s prohlídkou s průvodcem v tomto roce bude středa 21. prosince. Přijeďte se seznámit s nebývalou historií našich předků, poznejte místa, kde se vytvářely dějiny Velké Moravy. Přijeďte mezi nás a do našich končin, nebudete zklamáni. Přijeďte, těšíme se na vás. :-) -fs-
Chryzantéma a meč - plakát.jpg
Umění a materiální kultura starého Japonska
klíčenka IMG_5147 (1).jpg
Od 14. dubna 2015 se areál mikulčického hradiště pyšní novým moderním muzejním pavilonem, který nabízí nejen kvalitní zázemí pro návštěvníky a hosty, ale také dobré pracovní podmínky pro zaměstnance. Součástí je nejen velká prosklená vstupní hala, ale také prostorná galerie a hlavně vyhlídková věž. Ta umožňuje obhlédnout z ptačí perspektivy výšky 30 metrů celé rozlehlé zdejší velkomoravské hradiště. Na plánované nové stálé expozici se pracuje. Přesto velkomoravské hradiště Valy u Mikulčic stojí za vaši pozornost a návštěvu.
Car Mikuláš II. - plakát.jpg
Počátkem roku 2017 uplyne 100 let od nedobrovolné abdikace posledního ruského cara Mikuláše II. Proto bude připravena výstava, která jako jediná v České republice přiblíží nelehký život posledního ruského cara, který byl spolu se svojí ženou, dětmi a služebnictvem zavražděn v roce 1918. Car Mikuláš II. nastoupil na trůn největšího tehdejšího státu na světě – ruského impéria v roce 1894. Vzal na sebe nelehký úkol vládnutí nad celým Ruskem. Svého úkolu se chopil správně a začal ihned provádět reformy. Ty se projevily v zavedení všeobecného hlasovacího práva pro všechny občany ruského carství. Založení ruského parlamentu – dumy bylo jedním z důležitých mezníků vlády cara Mikuláše. Dále následoval ekonomický vzrůst Ruska, který byl před první světovou válkou největší v dosavadních dějinách impéria. Druhou stranou industrializace bylo sociální napětí dělníků, které vedlo k první revoluci roku 1905. Jako zlomové lze pro ruské dějiny označit vstup do první světové války. Na samotného cara byl vyvíjen tlak na odstoupení, kterému nakonec počátkem roku 1917 podlehl. Po abdikaci byl car i s rodinou vězněn a následně bolševiky v roce 1918 popraven. Návštěvníci mají možnost vidět výstavu prezentující osobnost a život posledního cara. Výstava se nevěnuje pouze období vlády cara, ale komplexně celému jeho nelehkého života. Na výstavě budou prezentovány unikátní exponáty spojené přímo s carem Mikulášem II. Výstava započne 27. ledna a potrvá do 28. května. Vernisáž proběhne 26. ledna od 17:00 v budově Masarykova zámečku.
IMG_3357.jpg
Velkomoravské Mikulčice - druhý kostel a sakrální stavby knížecího hradu. V současné době jediná stálá moderní expozice mikulčického památníku Staré a Velké Moravy, (otevřena v roce 2008, oceněna v soutěži Gloria musaealis cenou Nejlepší muzejní výstava roku 2008), se klene nad autentickými archeologickými terény zkoumanými prof. J. Poulíkem v letech 1954 a 1955. Objekt pavilonu II - Kostela má nový moderní plášť a zateplením je připraven i na vaši zimní návštěvu. Okolí nově upraveno a vybaveno novým mobiliářem. S novým, v roce 2015 otevřeným pavilonem I s vyhlídkovou věží a objektem rekonstruované vodárny z roku 2016, je výrazným moderním architektonickým prvkem v krajině mikulčických Valů.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou replik základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

  • 6. 1. 2017
    Mikulčice: píší nám uživatelé našeho webu
    Následující slova, uvozená titulkem „Zimní pohádka v Mikulčicích“, poslala na naši adresu mailem paní Mgr. Milena Suská, pracovnice Muzea hlavního města Prahy: „Zdravím z muzea do muzea. Děkuji za krásné fotky zimního času v Mikulčicích. Uvědomila jsem si, že v zimě jsem u vás nikdy nebyla, ačkoli jsem tam strávila nejedno léto :). Děkuji a přeji vše jen to nejlepší do roku 2017.“ Zpráva nás velmi potěšila a děkujeme nejen za ni, ale i pravidelné návštěvy našeho hradiště. -fs-
  • 5. 1. 2017
    Mikulčice: nová výstava Čarovné barvy země
    Dalším místem putovní výstavy úspěšných prací šestého ročníku dětské malířské soutěže Čarovné barvy země se včera stala brněnská Fakultní nemocnice. Výstava zdařilých děl, která zajisté stojí za návštěvu, bude v budově D na Černopolní ul. 9 v Teyschelově hale a v přilehlé chodbě 2. patra přístupná do 13. února a je uspořádána ve spolupráci s mateřskou školou při zdejší nemocnici. Na Vaši návštěvu se těší autorky výstavy Mgr. H. Novotná a D. Šafránková. –fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století