Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
Akropole cross - pozvánka.jpg
V pořadí již 3. ročník Akropole cross - žákovského běhu na 200, 400, 500 a 1000 metrů Rasticovým městem Morava. Sportovní soutěž se uskuteční v pátek 26. září 2014 od 09.00 hodin na Předhradí mikulčického památníku a je určena žákovským reprezentacím škol a sportovních běžeckých oddílů z Jihomoravského a Trnavského kraje. Informace podá a přihlášky přijímá J. Bělohoubek, tlf. 728 352 940, mail: akmikulcice@seznam.cz. Přijeďte si v příjemném přírodním prostředí mikulčických luk a valů zazávodit a užít si pěkný den.
drakiáda 2014.JPG
Slovanské hradiště v Mikulčicích přivítá malé i velké návštěvníky opět při Velkomoravských dnech. V sobotu v 11 hodin se otevře tábor, kde bude skupina Kmenového svazu Styrke předvádět řemesla, dobový život, souboje a hry raného středověku. Ve 14 hodin začne zábavné odpoledne pro děti s drakiádou, soutěží o nejhezčího ručně vyrobeného draka či o nejdéle létajícího draka, výtvarnými dílničkami a jízdami na koni. V 15 hodin vyvrcholí den ukázkami bojových taktik a soubojů. Poté můžete opět navštívit velkomoravský tábor, kde budete mít možnost se zúčastnit komentovaných prohlídek tohoto tábora nebo zakončit tento podzimní den posezením u ohně. Pro dětské návštěvníky jsou připraveny odměny.
Starke Mikulcice III (září).jpg
Členové Kmenovégo svazu Styrke po čase opět rozloží své kmenové ležení pod valem naší akropole. Uvítáme je o víkendu 26. - 28. září, příčemž hlavní programový den bude v sobotu. Opět budete mít možnost navštívit dobobé ležení, prohlédnout i zbraně, oblečení, ochutnat na ohni vařené pohoutky nebo shlédnout bojové ukázky a souboje. Styrke vás všechny 27. září zve do Mikulčic. Přijeďte!
Podzim v Rasticově městě Morava.JPG
Předposlední víkendová akce 54. návštěvní sezóny s programem pro všechny - alé i velké. Přijďte si užít podzimních krás hradiště, navštívit památná místa velkomoravské historie, zabavit se i odpočinout. Těšíme se na váš. -fs-
den dravců 2014.JPG
Představení až 35 různých dravých ptáků uspořádá skupina Zayferus. Děti se seznámí nejen s jednotlivými ptáky, ale uvidí je také při letu či lovu nebo si mohou zasoutěžit o pěkné ceny.
Vinařův rok.jpg
Víno a vinařství jsou symboly Jižní Moravy. Vinice již po několik staletí krášlí okolí Hodonína … přijďte děti seznámit s významným kulturním a zemědělským fenoménem našeho regionu. Masarykovo muzeum v Hodoníně pořádá ve dnech 6. a 7. 10. 2014 tématický program pro děti MŠ a ZŠ Vinařův rok. Děti se seznámí s pěstováním a zpracováním révy vinné i se zvyky a tradicemi, které se k tomuto významnému kulturnímu a hospodářskému dědictví u nás na Jižní Moravě váží. Uvidí ukázky práce ve vinohradě (řez révy, okopávání, ošetření i ochrana vinice), zpracování hroznů (vážení, mletí, lisování ) i sklepní hospodářství. Stanou se součástí našeho fenoménu, jak se kuličky hroznů promění ve víno. Program se uskuteční na nádvoří zámečku Masarykova muzea. Školy, které mají zájem o tuto akci se mohou objednat na tel. čísle 518 352 271, popř. emailem na adrese: evropa@masaryk.info
Týden knihoven.jpg
V týdnu od 6. 10. do 12. 10. 2014 se koná celostátní akce „Týden knihoven“. Ve středu 8. 10. v 17.00 se uskuteční v Městské knihovně Kyjov setkání při příležitosti 150. výročí založení Čtenářského spolku v Kyjově. Současně bude připravena výstava historických dokumentů zachycujících 150letou historii Čtenářského spolku a knihovny v Kyjově. V návaznosti bude prezentováno také 150 let českého a mezinárodního dění, které ovlivňovalo kulturu tehdejší doby. Záštitu nad touto akcí převzal Mgr. František Lukl, MPA, starosta města Kyjova, a doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., garantka Městské knihovny Kyjov. V rámci projektu „Žijí mezi námi, pojďme naslouchat – spisovatelé Kyjovska“ vystoupí i Mgr. Naďa Horáková, známá spisovatelka. Setkání proběhne za účasti spisovatelů, literátů a umělců regionu a přilehlého okolí, ale i těch, kteří děje svých knih umístili do samotného centra Kyjova. Akce se uskuteční v nově zrekonstruovaném přednáškovém sále v Městské knihovně Kyjov.
Čarovné barvy země - plakát - Hodonín.jpg
Zveme vás na výstavu výtvarných prací čtvrtého ročníku malířské soutěže. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země. Výstava je vyvrcholením stejnojmenné soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích. Vernisáž výstavy proběhne 25. 9. 2014 v 17:00. Pozor na novou otevírací dobu: PO-PÁ 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30, NE 13.00 - 18.00
IMG_3360 (1).jpg
V současné době můžete s průvdcem na našem památníku navštívit jednu stálou expozici a tou je Nejlepší muzejní výstava roku 2008, umístěná trvale v novém pavilonu s autentickými základy II. mikulčického kostela. Cenu získala tato expozice v soutěži Gloria Musaealis. Výstava je nedílnou součástí prohlídky památníku s průvodcem. Druhá stálá expozice bude otevřena v novém návštěvnickém centru před sezónou 2015.
Mistří plakát.jpg
Dne 8. 3. 2012 schválila Rada Jihomoravského kraje Zásady pro udělování titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje. Od roku 2012 se každoročně uděluje vybraným nominovaným lidovým tvůrcům a řemeslníkům toto prestižní krajské ocenění jejich práce. Titul je spojen nejen s finanční odměnou, ale právem opatřovat výrobky ochrannou známkou, která byla vytvořena speciálně pro tento titul a vzešla z výběrového řízení. Jména nositelů tohoto titulu jsou zapsána do Seznamu nositelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je nepřenosný. Za tři roky trvání Rada Jihomoravského kraje ocenila již osm lidových výrobců. Shodou okolností všichni pocházejí z hodonínského okresu. Každoročně může Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje, složená z předních etnografů a zástupců Krajského úřadu ocenit maximálně tři nominované kandidáty.
Kdo mě volá - plakát.jpg
>>Minulost, přítomnost a budoucnost amatérského vysílání.<< Výstava nabídne seznámení s historií radiového spojení a historií amatérského vysílání; historické až současné radiové vysílače a přijímače, antény, ukázku radioamatérské stanice (HAM shacku), QSL lístky. Dále možnost vyzkoušet si práci s telegrafním klíčem a polním telefonem. Připravuje se říjnová a listopadová beseda s radioamatérem pro veřejnost a několik dopolední s radioamatérem pro školy. Vernisáž výstavy proběhne 18. 9. v 17:30.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou negativů základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.
IMG_0354 (1).jpg
Pro podporu podání druhého návrhu na zápis Mikulčicko-kopčanského archeoparku na Listinu světových kulturních a přírodních památek UNESCO byly připraveny a vydány dva prezentační materiály. Prvním z nich je putovní výstava, kterou tvoří deset velkoplošných bannerů (na ukázce jsou tři z nich) a druhým DVD 16ti minutový pořad. Oba materiály pojednávají o společném česko-slovenském významném archeologickém i kulturním statku. V současné době jsou výstavní panely k vidění ve výstavní síni v Gbelích. Vystaveny již byly v Brně, Praze, Mikulčicích, Trnavě, Dolních Bojanovicích, Skalici, Kopčanech, Senici, Jablonci nad Nisou, Krupce a Hodoníně, zájem má Myjava a Praha. Pro uvedení výstavy ve Varšavě a v dalších polských muzeích v roce 2014 bude připravena polská verze. Francouzsko/anglická verze byla 5. - 12. prosince 2013 vystavena v pařížském centru UNESCO a po Novém roce bude přičiněním našeho velvyslanectví v PAříži vystavena v jihofrancouzském městě Nimes a během roku v některých francouzských muzeích či městech. Zapůjčení panelů putovní výstavy české verze je možné si dohodnout na tlf. čísle 518 357 293.
Velká válka Veselí.jpg
Výstava VELKÁ VÁLKA 1914-1918 je reakcí na 100. výročí zahájení 1.světové války. Tento první globální konflikt zásadní měrou změnil politickou mapu tehdejší Evropy a přispěl ke vzniku mnoha tzv. národních států. Jedním z nich bylo i naše Československo. Výstava je rozdělena do tří celků. První připomíná osudové okamžiky těsně předcházející vyhlášení války a její zahájení (stručný přehled událostí, politické pozadí, klíčové osobnosti), druhá část je věnována regionálnímu vývoji v průběhu války (společenský život v době války, vojáci z Veselska jako účastníci bojů, …) a třetí připomíná klíčové okamžiky celého konfliktu a jeho přímé důsledky. Výstava je svým zaměřením a obsahem orientována především na školní mládež. Texty jsou doplněny řadou fotografií (malých i velkých formátů), několika mapami a řadou trojrozměrných předmětů upomínajících na vyhlášení a průběh konfliktu (uniformy, zbraně, vyznamenání,…). Výstava vznikla ve spolupráci se Státním okresním archivem Hodonín a Československou obcí legionářskou Hodonín. Vernisáž proběhne v neděli 7. 9. 2014 v 15:00 hod.
P I (nový venkovní 1)a (1).jpg
Schválením návrhu smlouvy Radou JMK s dodavatelem stavby Archeopark Mikulčice - Předhradí byla fakticky zahájena rekonstrukce našeho Pavilonu I - návštěvnického centra. Nadchází pro nás obdoví 18 měsíců v náhradním provizoriu, po němž bychom se měli stěhovat do nové moderní budovy s novou stálou expozicí, většími prostorami pro práci s návštěvníky včetně galerie, přednáškovým a konferenčním sálem, centrálním návštěvnickým prostorem s recepcí a občerstvením s venkovní zahrádkou. Dominantou nové budovy bude 30 m vysoká vyhlídková věž a nové pracovní prostory v I. patře. Věříme, že slavnostní otevření budovy se uskuteční dle plánu 30. dubna 2015. -fs-
Setkání_kultur (panel_ČD HD).jpg
Po úspěšném průběhu letošních oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se projekt Setkání kultur pomyslně přesune svým obsahem nejméně do příštích dvou let. V nich si budeme připomínat další významná výročí spojená s naším památníkem. Současně však bude v centrální části probíhat stavební rekonstrukce pavilonu I, jenž přinese moderní muzejní prostředí s novou stálou expozicí, kvalitní pracovní zázemí, prostory pro vzdělávání dětí i dospělých i 30 m vysokou vyhlídkovou věž. Ze všech těchto důvodů vás všechny zveme k návštěvě, i proto nám zůstaňte věrní a podporujte naše aktivity a cíle. Děkujeme. PS! O našich záměrech vás budeme rádi informovat formou nedlouhé přednášky nebo odpovědí na dotazy. -fs-

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 22. 9. 2014
  Ve středu 8. 10. v 17.00 se uskuteční setkání při příležitosti 150. výročí založení Čtenářského spolku v Kyjově v Městské knihovně Kyjov.
 • 12. 9. 2014
  Ve čtvrtek 11. září 2014 v nové budově Vlastivědného muzea proběhla předváděcí akce k výstavě "Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje".
 • 12. 9. 2014
  Mikulčice: Sympozium v Osvětimanech
  Vytvořením memoranda skončilo dnes v Osvětimanech třídenní sympozium „Hradisko sv. Klimenta a hradisko Starý hrad“, jež je součástí projektu „Tajemná místa Velké Moravy opět promlouvají.“ Tímto česko-slovenským přeshraničním projektem pořadatelé chtějí podpořit historický význam obou ztracených míst, znovu je objevit pro veřejnost a společně je nejen propagovat, ale také na nich podporovat archeologický výzkum a rozvoj turistického ruchu. K této iniciativě se hlásí také náš památník. Více najdete na www.klimentek.cz nebo www. podbradlom.cz. -fs-
 • 10. 9. 2014
  Dnes, na slavnostní vernisáži výstavy Čarovné barvy země v Dětské fakultní nemocnici v Brně, byl radním Jihomoravského kraje pro kulturu a památkovou péči Ing. Jiřím Němcem zahájen další ročník této malířské soutěže určené pro mateřské, základní a střední školy. V pořadí již pátý ročník přinese řadu změn a novinek. Podrobnosti k soutěži a možnost přihlášení do soutěže naleznete zde na webových stránkách v sekci Programy pro školy. -mz-
 • 5. 9. 2014
  Chtěli byste si vyzkoušet práci novináře nebo dokumentaristy a ještě vyhrát soutěž o finanční i věcné ceny? Vyzpovídejte pamětníka, rozhovor natočte a pošlete do soutěže! Více informací získáte po rozkliknutí nadpisu.
 • 21. 8. 2014
  Více informací získáte po rozkliknutí nadpisu.
 • 20. 8. 2014
  Dovolujeme si oznámit, že od září 2014 budeme mít po celý rok OTEVŘENO V PONDĚLÍ!! Budeme se na Vás tedy těšit v tuto otevírací dobu: pondělí až pátek: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30 ... neděle: 13.00 - 18.00 (od listopadu do 17.00) ... sobota zavřeno.
 • 31. 7. 2014
  Navštěvujte naše pobočky, sbírejte jejich razítka do Muzejních pasů a zapojte se do soutěže o dárkový poukaz do knihkupectví!
 • 12. 9. 2014
  I letos budeme ve Vlastivědném muzeu Kyjov pořádat PŘEDVÁNOČNÍ BLEŠÁK, v neděli 23. 11. 2014
 • 24. 6. 2014
 • 9. 9. 2014
  Dne 6. 9. 2014 byly v Opavě v rámci slavnostního zahájení Dnů evropského kulturního dědictví slavnostně předány celostátní tituly Nositel tradice lidových řemesel roku 2014. Tento titul každoročně uděluje Ministerstvo kultury České republiky a je nejvyšším oceněním práce lidových řemeslníků a výrobců.

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století