Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
Svaté obrázky prodlouženo.jpg
Za svatými obrázky do Kyjova - PRODLOUŽENO
Pravoslaví v českých zemích.JPG
Výstava mapuje dějiny pravoslaví v českých zemích od doby Velké Moravy po dnešek. Samo pravoslaví stálo u kořenů vzniku českého státu a duch pravoslaví se nevytratil ani po zlatinizování českých zemí na konci dějin Velké Moravy. (...) Chce ukázat hluboký duchovní odkaz, který v naši zemi zůstal živý napříč nepřízni osudu ve staletích po rozkolu mezi západními a východními křesťany. Patronát nad výstavou převzal prot. prof. ThDr. Pavel Aleš. Vernisáž výstavy se uskuteční dne 11. prosince 2014. (Celá tisková zpráva je ke stažení níže.)
Čarovné barvy země - plakát - Bučovice.jpg
Další z výstav malířské soutěže Čarovné barvy země připravilo Slovanské hradiště v Mikulčicích ve spolupráci se Základní uměleckou školou Bučovice. Výstava se otevře veřejnosti 9. ledna a potrvá do 1. března 2015. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země. Výstava je vyvrcholením soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích.
Mistři tradiční rukodělné.. (1).jpg
Výstava prací nositelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje.
Umělecký řezbář Bzenec.jpg
Práce žáků oboru umělecký řezbář střední školy ve Bzenci.
P I (nový venkovní 1)a (1).jpg
Schválením návrhu smlouvy Radou JMK s dodavatelem stavby Archeopark Mikulčice - Předhradí byla rekonstrukce našeho Pavilonu I - návštěvnického centra zahájena 10. října 2013. Pro pracovníky nastala doba 18 měsíců v náhradním provizoriu, během něhož bude vystavěna nová moderní budova s novou stálou expozicí, většími prostorami pro práci s návštěvníky včetně galerie, přednáškovým a konferenčním sálem a centrálním návštěvnickým prostorem s recepcí. Dominantou nové budovy je dle plánu 30 m vysoká vyhlídková věž a nové pracovní prostory v I. patře. V současné době (125 dnů před koncem stavby) zatím vše (až na realizaci nové expozice) běží dle plánu investora a dodavatele. A my věříme, že otevření budovy bude dle plánu 1. dubna 2015. -fs-
Příběh meče.JPG
Výstava chladných zbraní z českých sbírek. Jedná se především o evropské meče, šavle a kordy od doby železné po 19. století včetně několika výjimečných exponátů. Vernisáž výstavy se uskuteční 12. února 2015 v 17:00.
Setkání_kultur (panel_ČD HD).jpg
Po úspěšném průběhu letošních oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se projekt Setkání kultur pomyslně přesune svým obsahem nejméně do příštích dvou let. V nich si budeme připomínat další významná výročí spojená s naším památníkem. Současně však bude v centrální části probíhat stavební rekonstrukce pavilonu I, jenž přinese moderní muzejní prostředí s novou stálou expozicí, kvalitní pracovní zázemí, prostory pro vzdělávání dětí i dospělých i 30 m vysokou vyhlídkovou věž. Ze všech těchto důvodů vás všechny zveme k návštěvě, i proto nám zůstaňte věrní a podporujte naše aktivity a cíle. Děkujeme. PS! O našich záměrech vás budeme rádi informovat formou nedlouhé přednášky nebo odpovědí na dotazy. -fs-
IMG_0354 (1).jpg
Pro podporu podání druhého návrhu na zápis Mikulčicko-kopčanského archeoparku na Listinu světových kulturních a přírodních památek UNESCO byly připraveny a vydány dva prezentační materiály. Prvním z nich je putovní výstava, kterou tvoří deset velkoplošných bannerů (na ukázce jsou tři z nich) a druhým DVD 16ti minutový pořad. Oba materiály pojednávají o společném česko-slovenském významném archeologickém i kulturním statku. V současné době jsou výstavní panely k vidění ve výstavní síni v Gbelích. Vystaveny již byly v Brně, Praze, Mikulčicích, Trnavě, Dolních Bojanovicích, Skalici, Kopčanech, Senici, Jablonci nad Nisou, Krupce a Hodoníně, zájem má Myjava a Praha. Pro uvedení výstavy ve Varšavě a v dalších polských muzeích v roce 2014 bude připravena polská verze. Francouzsko/anglická verze byla 5. - 12. prosince 2013 vystavena v pařížském centru UNESCO a po Novém roce bude přičiněním našeho velvyslanectví v PAříži vystavena v jihofrancouzském městě Nimes a během roku v některých francouzských muzeích či městech. Zapůjčení panelů putovní výstavy české verze je možné si dohodnout na tlf. čísle 518 357 293.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou negativů základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 28. 1. 2015
  ...z projektu Krocení literární múzy, který ve spolupráci s Masarykovým muzeem v Hodoníně pořádá Památník písemnictví na Moravě.
 • 21. 1. 2015
  Mikulčice: hledáme sezónní pracovníky
  Pro nadcházející 55. návštěvní sezónu (duben - říjen) nabízíme práci na pozici sezónní průvodce a pokladní. Předpoklady: vstřícnost a umění komunikace s hosty, schopnost provázet návštěvníky, znalost jednoho světového jazyka a vysoké pracovní nasazení. Práce tři dny v týdnu včetně víkendu. Informace u vedoucího památníku. :-) -fs-
 • 21. 1. 2015
  MISTŘI TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
  Výstava prací nositelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje.
 • 20. 1. 2015
  Zkrácený úvazek, požadavky: praxe min. 5 let, znalost mzdové problematiky v příspěvkové organizaci, min. ÚSO s maturitou (bez vyučení).
 • 20. 1. 2015
  Plný úvazek, požadavky: praxe min. 3 roky, vysokoškolské vzdělání příslušného směru, ŘP sk. B.
 • 16. 1. 2015
  Mikulčice: dominanty k vidění na horizontu
  Jak bylo i včera při otevření Veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně prezentováno, novou dominantou i návštěvnickou novinkou areálu našeho hradiště bude nová 30 m vysoká vyhlídková věž. Z její plošiny je nádherný výhled nejen na hradiště samotné a obce Mikulčice a Lužice, ale za příznivého počasí je odtud výhled do značné vzdálenosti. Na severu je vidět 25 km vzdálený vysílač na kopci Babí lom u Strážovic (417 m, Kyjovská pahorkatina), na východ lze dohlédnout v Bílých Karpatech 45 km vzdálený vrch Jelenec (970 m, Velká Javořina) s telekomunikační věží. Přijeďte se v sezónu podívat, raději vícekrát! :-) -fs-
 • 13. 1. 2015
  Mikulčice: novinka - vyhlídková věž
  Novinkou nové návštěvnické sezóny bude vyhlídková věž nad moderním návštěvnickým centrem. V pořadí 55. návštěvní sezóna bude, jak doufáme, zahájena 1. dubna. Bohužel otevření nové stálé expozice se opozdí, ale novým lákadlem pro naše hosty bude vyhlídková věž. Návštěvníkům představí centrální část mikulčického hradiště z výšky 30 metrů, při níž vynikne rozlehlost a unikátní prostorové sídelní řešení na dvou říčních ostrovech obklopených dříve sítí vodních kanálů, dnes zvýrazněných ostřicovým porostem travní řeky. Výhled na hradiště je to nádherný. -fs-
 • 5. 1. 2015
  V neděli 4. ledna 2015 jste mohli vidět v České televizi reportáž o naší aktuální výstavě Pravoslaví v českých zemích (kurátor PhDr. Marek Vařeka, Ph. D.) v pořadu Toulavá kamera.

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století