Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
Čarovné barvy země - plakát - Bučovice.jpg
Další z výstav malířské soutěže Čarovné barvy země připravilo Slovanské hradiště v Mikulčicích ve spolupráci se Základní uměleckou školou Bučovice. Výstava se otevře veřejnosti 9. ledna a potrvá do 1. března 2015. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země. Výstava je vyvrcholením soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích.
Bál.jpg
Odpoledne plné zábavy, hudby a her... se skupinou historického šermu Dračí úsvit.
PŘEDVÁDĚČKA ŘEZBÁŘ.jpg
Vlastivědné muzeum Kyjov a Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví, Vás srdečně zvou v rámci výstavy "Staň se uměleckým řezbářem" na předváděcí akci ve dnech 2.-3. 3. 2015 od 8.00 - 12.00. Vstupné zahrnuje prohlídku výstavy a stálých expozic
Velikonoční předváděčky 2015.jpg
Srdečně Vás zveme na ukázky tradičních řemeslných technik. Zakoupená vstupenka platí i pro výstavu "Staň se uměleckým řezbářem" a do stálých expozic Vlastivědného muzea Kyjov.
Jak šlo vejce na vandr.JPG
Po celé tři dny můžete v sále Evropa navštívit předváděcí akci tradičních lidových řemesel s ukázkami řemeslných technik, s možností si některé techniky vyzkoušet a zároveň nakoupit drobné dárky. Součástí akce bude také program pro školní skupiny "Jak šlo vejce na vandr", který toto téma představuje v kontextu velikonočních zvyků, tradic a lidové slovesnosti.
Mistři tradiční rukodělné.. (1).jpg
Výstava prací nositelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje.
Čarovné barvy země - plakát, leták - Brno, Jana Broskvy.jpg
Poslední z výstav čtvrtého ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země připravilo Slovanské hradiště v Mikulčicích ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Brno, Jana Broskvy 3, p.o. Výstava se otevře veřejnosti 9. března a potrvá do 15. dubna 2015. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země. Výstava je vyvrcholením soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích.
Umělecký řezbář Bzenec.jpg
Práce žáků oboru umělecký řezbář střední školy ve Bzenci.
P I (nový venkovní 1)a (1).jpg
Schválením návrhu smlouvy Radou JMK s dodavatelem stavby Archeopark Mikulčice - Předhradí byla rekonstrukce našeho Pavilonu I - návštěvnického centra zahájena 10. října 2013. Pro pracovníky nastala doba 18 měsíců v náhradním provizoriu, během něhož bude vystavěna nová moderní budova s novou stálou expozicí, většími prostorami pro práci s návštěvníky včetně galerie, přednáškovým a konferenčním sálem a centrálním návštěvnickým prostorem s recepcí. Dominantou nové budovy je dle plánu 30 m vysoká vyhlídková věž a nové pracovní prostory v I. patře. V současné době (125 dnů před koncem stavby) zatím vše (až na realizaci nové expozice) běží dle plánu investora a dodavatele. A my věříme, že otevření budovy bude dle plánu 1. dubna 2015. -fs-
Příběh meče.JPG
Výstava chladných zbraní z českých sbírek. Jedná se především o evropské meče, šavle a kordy od doby železné po 19. století včetně několika výjimečných exponátů. Vernisáž výstavy se uskuteční 12. února 2015 v 17:00. "Návštěvníky zaujmou hlavně unikátní japonské meče ze 14. až 19. století. Samotná výroba japonských mečů je náročný proces překládání jednotlivých kovaných vrstev. S Japonskem souvisí také brnění samuraje ze 18. století, které je zachováno v původním stavu včetně textilií a na výstavě v prostorách budovy sálu Evropa nebude chybět," sděluje kurátor výstavy, PhDr. Marek Vařeka, Ph. D.
Setkání_kultur (panel_ČD HD).jpg
Po úspěšném průběhu letošních oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se projekt Setkání kultur pomyslně přesune svým obsahem nejméně do příštích dvou let. V nich si budeme připomínat další významná výročí spojená s naším památníkem. Současně však bude v centrální části probíhat stavební rekonstrukce pavilonu I, jenž přinese moderní muzejní prostředí s novou stálou expozicí, kvalitní pracovní zázemí, prostory pro vzdělávání dětí i dospělých i 30 m vysokou vyhlídkovou věž. Ze všech těchto důvodů vás všechny zveme k návštěvě, i proto nám zůstaňte věrní a podporujte naše aktivity a cíle. Děkujeme. PS! O našich záměrech vás budeme rádi informovat formou nedlouhé přednášky nebo odpovědí na dotazy. -fs-
Šalom.jpg
Výstava představuje život židovského obyvatelstva v Hodoníně a okresu a jeho vliv na utváření Hodonína a okolních měst. Zaměřuje se také na židovské zvyky a tradice. Vernisáž výstavy: 5. března 2015 v 17:00. V rámci výstavy se uskuteční prezentace dvaceti dvou koláží grafika Pavla Holeky, Hebrejská abeceda, jejichž základem jsou hebrejská písmena. Koláže doplňují krátké básnické texty autora.
IMG_0354 (1).jpg
Pro podporu podání druhého návrhu na zápis Mikulčicko-kopčanského archeoparku na Listinu světových kulturních a přírodních památek UNESCO byly připraveny a vydány dva prezentační materiály. Prvním z nich je putovní výstava, kterou tvoří deset velkoplošných bannerů (na ukázce jsou tři z nich) a druhým DVD 16ti minutový pořad. Oba materiály pojednávají o společném česko-slovenském významném archeologickém i kulturním statku. V současné době jsou výstavní panely k vidění ve výstavní síni v Gbelích. Vystaveny již byly v Brně, Praze, Mikulčicích, Trnavě, Dolních Bojanovicích, Skalici, Kopčanech, Senici, Jablonci nad Nisou, Krupce a Hodoníně, zájem má Myjava a Praha. Pro uvedení výstavy ve Varšavě a v dalších polských muzeích v roce 2014 bude připravena polská verze. Francouzsko/anglická verze byla 5. - 12. prosince 2013 vystavena v pařížském centru UNESCO a po Novém roce bude přičiněním našeho velvyslanectví v PAříži vystavena v jihofrancouzském městě Nimes a během roku v některých francouzských muzeích či městech. Zapůjčení panelů putovní výstavy české verze je možné si dohodnout na tlf. čísle 518 357 293.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou negativů základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 26. 2. 2015
  HODONÍN: Slavíme 165. výročí narození T. G. Masaryka
  Vážení návštěvníci, v rámci oslav výročí narození T. G. Masaryka vás zveme na prohlídku expozice a výstav hodonínských poboček ZDARMA: v pátek 6. 3. 2015 pro školy a v neděli 8. 3. 2015 pro veřejnost. Těšíme se na vaši návštěvu!
 • 20. 2. 2015
  Mikulčice: malířská soutěž Čarovné barvy země
  Po sérii výstav nejúspěšnějších soutěžních prací minulého běhu (v Hodoníně, Brně, Znojmě, Moravských Knínicích, Hardegg-Pleissingu), z nichž současná je v Bučovicích, pokračuje příprava V. ročníku soutěže. Do něj je přihlášeno 28 škol, v nichž se tvoří soutěžní týmy, připravující svá umělecká díla. Dle zájmu probíhají také tvůrčí dílny, při nichž se pedagogové učí technice malby přírodními jíly. Podobná dílna se byla 17. 2. ve Veselí nad Moravou. Její účastníci kromě informací obdrželi také nový propagační materiál k soutěži a kalendář s vyobrazením nejlepších soutěžních prací. Oba materiály byly vydány péčí Jihomoravského kraje. Soutěž bude u nás uzavřena vyhlášením výsledků 11. 6. za účasti dětí. -fs-
 • 17. 2. 2015
  Mikulčice: letošní čas předsezónní
  V době, kdy vrcholí projekt Stavba II - Předhradí, vstupuje do závěrečné části příprava 55. návštěvnické sezóny. Ta bude zahájena 1. dubna v nových prostorách měsíčním zkušebním provozem. Pro sezónu jsou již sestaveny týmy sezónních pracovníků i brigádníků, probíhá výběrové řízení na koordinátora návštěvnického provozu. O místo se uchází 45 zájemců. Výběrové řízení bude uzavřeno pohovorem s užší skupinou do konce února. S očekávaným nárůstem počtu návštěvníků dochází k rozšíření našeho současného zaměstnaneckého týmu ze čtyř na šest pracovníků. Samozřejmě nás čeká postupné stěhování do nových prostor i další úpravy okolí Pavilonu I i přilehlé zahrady. O dalších novinkách bude průběžně informovat. -fs-
 • 16. 2. 2015
  Vážení přátelé a příznivci kyjovské muzea (ale i všichni ostatní, kteří jste ještě cestu do muzea nenašli), dovolte nám, abychom vás už nyní pozvali na náš letošní BLEŠÍ TRH, který se uskuteční v neděli 26. 4. 2015 od 13 do 17 hodin Bude se konat ve víceúčelovém sále nové budovy muzea.
 • 10. 2. 2015
  Srdečně Vás zveme na ukázky tradičních řemeslných technik do Vlastivědného muzea Kyjov v termínu 25.-27. 3. 2015.
 • 21. 1. 2015
  MISTŘI TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
  Výstava prací nositelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje.

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století