Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
2015 Výstava - Francán.JPG
Zveme vás na výstavu fotografií Z Velké Moravy až do nepaměti a zpět, jejichž autorem je doc. Mgr. Petr Francán. Výstava zahrnuje fotografie z rozsáhlého územního teritoria, jež bylo především v devátém a desátém století nějakým způsobem spjato s misií svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, včetně následného působení jejich žáků. Geograficky se jedná o území tehdejší Velké Moravy (dnes Česká republika a Slovensko) a Bulharskou říši (dnes území Albánie, Bulharska, Černé Hory, Makedonie, Rumunska a Srbska). Výstava bude otevřena v galerii návštěvnického centra Slovanského hradiště v Mikulčicích od 10. 7. 2015 do 13. 9. 2015. Beseda s autorem fotografií i tematického celku a dalšími hosty se uskuteční v sobotu 29. 8. 2015 od 15.00 hodin.
Noc ohňů - na web.jpg
Zveme vás na jedinečnou večerní akci, která vychází a čerpá náměty v pozitivním vztahu našich předků k životodárnému ohni. Přijďte si prožít večer plný záře plamenů, povídání, zpěvů, zábavy a relaxaci. Během programu možnost nočního výstupu na vyhlídkovou věž. Program, který v současnosti upřesňujeme, pokračuje také v neděli během celého dne.
Akropole Cross.jpg
Ve spolupráci s Atletickým klubem a Základní školou v Mikulčicích a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou se v pátek 25. září dopoledne uskuteční IV. ročník žákovského běhu Rasticovým městem Morava. Přihlášky žáků do soutěžního běhu přijímá a informace podává Atletický klub Mikulčice. Zajímavou součástí pro účastníky i diváky může být návštěva velkomoravského dobového tábora Kmenového svazu Styrke.
2015 září Styrke.JPG
Zveme všechny příznivce živé historie 25. – 27. 9. na Velkomoravské dny v rámci malebného programu Podzimu v Rasticově městě Morava, při nichž na Slovanském hradišti v Mikulčicích vyroste dobový raně středověký tábor kmenového svazu Styrke, umožňující nahlédnout do života starých Slovanů. V pátek 25. 9. je program věnován školním skupinám. Uskuteční se žákovský atletický závod Akropole cross a Velkomoravský den se skupinou Styrke. Sobota 26. 9. je věnována bohatému programu pro veřejnost. Ten zahrnuje komentovanou prohlídku středověkého tábora Slovanů s ukázkami dobové kuchyně, odívání, šperků a zbroje či bitvy středověkých válečníků. Děti zveme k účasti na drakiádě v překrásném přírodním prostředí. Závěrečný program v neděli 27. 9. zahrnuje komentovanou prohlídku tábora a ukázky raně středověké bojových taktik a soubojů. Čeká vás také prohlídka archeologického památníku Velké Moravy a další zážitky v krásné pozdně letní přírodě. Přijďte a zažijte středověk na vlastní kůži!
Masky - plakát.JPG
Výstava představuje masky související s výročními a hospodářskými obyčeji s důrazem na středoevropské prostředí. Výstava je doplněna o tematické fotografie.
2015 Čarovné barvy země - plakát - Pleissing Č.jpg
Od 3. září 2015 se v prostorách Základní školy Hardegg Pleissing uskuteční výstava výtvarných prací Čarovné barvy země. Jedná se o výstavu soutěžních prací školních kolektivů, vytvořených pomocí přírodních barevných jílů a dalších čistě přírodních materiálů. Soutěž, nesoucí stejný název jako připravovaná výstava, probíhala v tomto školním roce nejen v našem regionu, ale i v příhraničí a zapojilo se do ní 30 škol, které soutěžily v pěti kategoriích. Základní, základní umělecké a střední školy a nově také speciální a praktické školy vytvořily celkem 105 děl, které byly vyhodnoceny odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 11. června 2015 na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Vítězné práce spolu s dalšími soutěžními obrázky si budou moci návštěvníci prohlédnout do 1. října 2015.
Kyjovské střípky.jpg
Výstava z etnografických a historických sbírek Vlastivědného muzea Kyjov.
CYRILOMETODĚJSKÁ MISIE.jpg
Ve spolupráci s partnery ze slovenského Trenčína otevřeme dne 15. září výstavu výtvarných zobrazení sakrálních kulturních památek 9. - 12. století na území Slovenska a Moravy. Výstava 18 velkoformátových reprodukcí originálních ilustrací s průvodními texty přibližuje veřejnosti známé i méně známé kulturně-historické objekty spojené s cyrilometodějskou misí a počátky křesťanství. Autory průvodních textů jsou Mgr. Igor Zmeták a PaedDr. Jiří Jilík. Ilustrace jsou dílem Jozefa Vydrnáka. Výstava se uskuteční v galerii našeho návštěvnického centra a potrvá do konce letošní návštěvní sezóny.
Hodonín v letech 1913 - 1918, město za starosty Fritze Redlicha.JPG
Výstava uskutečněna v rámci projektu Velká válka 1914 – 1918 představuje všední život v Hodoníně v období první světové války, kdy byl starostou významný židovský podnikatel Fritz Redlich. Vernisáž výstavy proběhne dne 17. září 2015.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou negativů základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.
Setkání_kultur (panel_ČD HD).jpg
Po úspěšném průběhu oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013, se projekt Setkání kultur pomyslně přesunul svým obsahem do dalších dvou let. V nich jsme si připomínali další významné výročí spojené s naším památníkem. Současně v centrální části probíhala stavební rekonstrukce pavilonu I, jenž vyzněla ve stavbu moderní muzejní budovy s kvalitním pracovním zázemím, prostorami pro vzdělávání dětí i dospělých a 30 m vysokou vyhlídkovou věž. Ze všech těchto důvodů vás všechny zveme k návštěvě, zůstaňte nám věrní a podporujte naše aktivity a cíle. Děkujeme. -fs-
Dějepisná olympiáda.jpg
Pobočka Masarykova muzea v Hodoníně, p.o., Slovanské hradiště v Mikulčicích vyhlašuje po jednoroční přestávce, způsobené omezeným provozem v náhradních prostorách během stavby nového návštěvnického centra, pro žáky základních škol dvě kategorie vědomostní soutěže II. cyrilometodějská olympiáda. Podrobnosti na přiloženém plakátě a u naší kulturně-výchovné pracovnice pro spolupráci se školami. Současně upozorňujeme pedagogy na novou nabídku a možnost návštěvy i prohlídky památníku včetně dalších doprovodných programů v příjemném prostředí nového pavilonu v zimních měsících listopad až březen. Informace: 518 357 293.
IMG_3357.jpg
Velkomoravské Mikuličce - druhý kostel a sakrální stavby knížecího hradu. Stálá moderní expozice mikulčického památníku Staré a Velké Moravy (otevřena v roce 2008, oceněna v soutěži Gloria musaealis cenou Nejlepší muzejní výstava roku 2008), se klene nad autentickými archeologickými terény z roku 1955. Objekt pavilonu II - Kostela má nový moderní plášť a zateplením je připraven i na vaši zimní návštěvu. Okolí nově upraveno a vybaveno novým mobiliářem.

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 3. 9. 2015
  Mikulčice: Naše novinka pro školy na zimní období
  Základním a středním školám nabízíme nově možnost dohodnout si návštěvu památníku včetně prohlídky a dalšího vybraného programu také v zimních měsících listopad až březen. Nové moderní návštěvnické centrum nám nabízí řadu možností k interaktivní formě didaktické výuky a získání poznatků. Využijte této nové možnosti prožít školní den na hradišti a seznámit se podrobněji s životem a kulturou našich slovanských předků. -fs-
 • 1. 9. 2015
  Mikulčice: návštěvnost dosáhla 100% roku 2014
  Letošní návštěvnost našeho památníku dosáhla na konci prázdnin čísla, s nímž jsme v roce 2014 uzavřeli sezónu. To aktuální letošní číslo je 17.242 hostů, kteří vstoupili v kontakt s naší pokladnou. Přispěla k tomu mimo jiné také letní provozní doba, při které jsme měli v sobotu a v neděli otevřeno až do 18.30 hodin a návštěvníky jsme vítali také v pondělí. Právě za tento den zavítalo na památník 621 hostů, což znamená 69 osob na den, ale při čtyřhodinové provádění době to je úctyhodných 18 návštěvníků na prohlídku. Děkujeme za zájem. -fs-
 • 27. 8. 2015
  Mikulčice: archeologové vydali skvělou publikaci
  K zakoupení na naší pokladně nebo v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno (tel.: 515 911 149, mail: knihovna@arub.cz; http://www.arub.cz/publikace/ostatni) je nová, jedinečná a velmi obsažná monografie Velká Morava a počátky křesťanství (ISBN 978-80-86023-53-3). Kniha, kterou sestavil Pavel Kouřil a kolektiv, navazuje na putovní výstavu (http://iabrno.cz/velkamorava/aktuality.html). Katalogová část představuje vybrané unikátní artefakty, mnohé z nich jsou publikovány poprvé. Publikaci lze zakoupit i v anglickém jazyce. -fs-
 • 24. 8. 2015
  Přidána fotogalerie: Jízda králů 16. 8. 2015, Slovácký rok Kyjov
 • 29. 6. 2015
  Výstava z etnografických a historických sbírek Vlastivědného muzea Kyjov v době konání Slováckého roku 2015.
 • 19. 5. 2015
  Navštívili jste expozici, výstavu nebo jinou akci v některém z našich muzeí a líbilo se vám u nás? Pokud ano, hlasujte pro nás na portále www.do-muzea.cz a pomozte nám uspět v soutěži Muzeum roku!

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století