Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
Židovský večer.JPG
Srdečně vás zveme na: 17:30 Beseda s pamětnicí Šoa Věrou Weberovou. Vstupné zdarma. *** 19:00 Pesach – povídání o velikonoční židovské večeři s ochutnávkou pokrmů, pojídaných během večeře Svátku nekvašených chlebů, sederového rituálu, připomínající vyjití židů z egyptského otroctví, a přesahem k analogii s poslední večeří Páně. Účast na Pesachu je nutné nahlásit do 3. 4. 2015 na tel. 518 351 834 nebo r.petrikova@masaryk.info. Vstupné: 100,- Kč (zahrnuje nápoje a pokrmy podávané během večeře: víno, voda, pečivo, jehněčí, zelenina, vejce a další). Doporučujeme vzít si karimatku a starozákonní oblečení.
Mistři tradiční rukodělné.. (1).jpg
Výstava prací nositelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje.
Čarovné barvy země - plakát, leták - Brno, Jana Broskvy.jpg
Poslední z výstav čtvrtého ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země připravilo Slovanské hradiště v Mikulčicích ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Brno, Jana Broskvy 3, p.o. Výstava se otevře veřejnosti 9. března a potrvá do 15. dubna 2015. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země. Výstava je vyvrcholením soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích.
Silniční běh Velká Morava.JPG
Atletický klub Mikulčice Vás zve na 41. ročník silničního běhu Velká Morava, který se uskuteční 18. 4. 2015 v Mikulčicích. Začátek závodů bude odstartován v 9 hodin, start hlavního závodu bude v 11.15 hodin na návsi v Mikulčicích. Po celý den je možné navštívit Slovanské hradiště v Mikulčicích, kde je na 6,3 km otočka závodu.
O Mojmírův poklad 2015 malý.jpg
Sportovně – vědomostní dějepisné soutěže. Program je určen školním třídám druhého stupně základních škol. Žáci soutěží ve skupina po cca 10 dětech; úkolem je co nejlépe a v nejkratším čase vypracovat pracovní list. Soutěž podněcuje žáky k aktivnímu vyhledávání informací a učí je orientovat se v areálu, konkrétně po prostoru celého hradiště. Při soutěži děti navštíví stálou expozici a prohlédnou si repliky půdorysů velkomoravských kostelů na akropoli i předhradí.
den země brontosauri 25_4_2015 jpg.JPG
Zveme vás na oslavy Dne Země, které se uskuteční od 25. dubna 2015 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích. Program začne v 9.30 slavnostním zahájením Dne Země. Od 10.00 do 15.00 budou probíhat soutěžní stezky, na kterých si můžete ověřit své znalosti o lužních lesích, vyzkoušíte, jaké to je prolézat se v korunách stromů. Zjistíte, jaké je to malovat z přírodních materiálů, hravě si vyzkoušíte základní fyzikální zákony v praxi a v neposlední řadě na Vás čeká několik tvořivě pohybových aktivit nejrůznějších forem. Od 15.30 je nachystán bohatý program v podobě přírodovědeckých exkurzí v lužním lese a v nejbližším okolí Slovanského hradiště v Mikulčicích.
Jaro na Valech s česnekem medvědím 2015 jpg.jpg
Využijte 26. 4. 2015 oslavy Dne Země k návštěvě Slovanského hradiště v Mikulčicích a procházce po lužním lese s možností sběru česneku medvědího. Od 14 hodin bude pro vás ve spolupráci s Klubem seniorů Mikulčice připravena ochutnávka pokrmů z této výjimečné byliny. Akce proběhne v rámci programových dnů: Jaro v Rasticově městě Morava, kde vás také srdečně zveme na přednášku Význam velkomoravských Mikulčic z teologicko-liturgického pohledu (přednáší: jerej Mgr. Serafím Tomeček, duchovní správce Pravoslavné církve v Hodoníně).
Přednáška 26_4_2015.jpg
Zveme vás na přednášku Mgr. Serafíma Tomečka, duchovního správce Pravoslavné církve v Hodoníně, "Význam velkomoravských Mikulčic z teologicko-liturgického pohledu", která se uskuteční dne 26. 4. 2015 v 14.30 hodin v přednáškovém sále návštěvnického centra Slovanského hradiště v Mikulčicích. Po přednášce prohlídka nového centra s výstupem na vyhlídkovou věž. Po celé odpoledne vás rádi uvítáme také na akci Jaro na Valech s česnekem medvědím.
Bleší trh 2015.jpg
Vážení přátelé a příznivci kyjovské muzea (ale i všichni ostatní, kteří jste ještě cestu do muzea nenašli), dovolte nám, abychom vás už nyní pozvali na náš letošní BLEŠÍ TRH, který se uskuteční v neděli 26. 4. 2015 od 13 do 17 hodin Bude se konat ve víceúčelovém sále nové budovy muzea.
Plakáty 2015 - DUBEN.jpg
Srdečně Vás zveme k návštěvě mikulčického velkomoravského hradiště také v návštěvnické sezóně 2015. V měsíci dubnu jsme připravili zajímavé akce nejen pro školy a rodiče s dětmi, ale také pro širokou veřejnost. Návštěvnická sezóna 2015 stále začne z náhradních prostor. Nové návštěvnické centrum bude v provozu do konce měsíce dubna.
Umělecký řezbář Bzenec.jpg
Práce žáků oboru umělecký řezbář střední školy ve Bzenci.
P I (nový venkovní 1)a (1).jpg
Schválením návrhu smlouvy Radou JMK s dodavatelem stavby Archeopark Mikulčice - Předhradí byla rekonstrukce našeho Pavilonu I - návštěvnického centra zahájena 10. října 2013. Pro pracovníky nastala doba 18 měsíců v náhradním provizoriu, během něhož bude vystavěna nová moderní budova s novou stálou expozicí, většími prostorami pro práci s návštěvníky včetně galerie, přednáškovým a konferenčním sálem a centrálním návštěvnickým prostorem s recepcí. Dominantou nové budovy je dle plánu 30 m vysoká vyhlídková věž a nové pracovní prostory v I. patře. V současné době (125 dnů před koncem stavby) zatím vše (až na realizaci nové expozice) běží dle plánu investora a dodavatele. A my věříme, že otevření budovy bude dle plánu 1. dubna 2015. -fs-
Příběh meče.JPG
Výstava chladných zbraní z českých sbírek. Jedná se především o evropské meče, šavle a kordy od doby železné po 19. století včetně několika výjimečných exponátů. Vernisáž výstavy se uskuteční 12. února 2015 v 17:00. "Návštěvníky zaujmou hlavně unikátní japonské meče ze 14. až 19. století. Samotná výroba japonských mečů je náročný proces překládání jednotlivých kovaných vrstev. S Japonskem souvisí také brnění samuraje ze 18. století, které je zachováno v původním stavu včetně textilií a na výstavě v prostorách budovy sálu Evropa nebude chybět," sděluje kurátor výstavy, PhDr. Marek Vařeka, Ph. D.
Setkání_kultur (panel_ČD HD).jpg
Po úspěšném průběhu letošních oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se projekt Setkání kultur pomyslně přesune svým obsahem nejméně do příštích dvou let. V nich si budeme připomínat další významná výročí spojená s naším památníkem. Současně však bude v centrální části probíhat stavební rekonstrukce pavilonu I, jenž přinese moderní muzejní prostředí s novou stálou expozicí, kvalitní pracovní zázemí, prostory pro vzdělávání dětí i dospělých i 30 m vysokou vyhlídkovou věž. Ze všech těchto důvodů vás všechny zveme k návštěvě, i proto nám zůstaňte věrní a podporujte naše aktivity a cíle. Děkujeme. PS! O našich záměrech vás budeme rádi informovat formou nedlouhé přednášky nebo odpovědí na dotazy. -fs-
Šalom.jpg
Výstava představuje život židovského obyvatelstva v Hodoníně a okresu a jeho vliv na utváření Hodonína a okolních měst. Zaměřuje se také na židovské zvyky a tradice. Vernisáž výstavy: 5. března 2015 v 17:00. V rámci výstavy se uskuteční prezentace dvaceti dvou koláží grafika Pavla Holeky, Hebrejská abeceda, jejichž základem jsou hebrejská písmena. Koláže doplňují krátké básnické texty autora.
IMG_0354 (1).jpg
Pro podporu podání druhého návrhu na zápis Mikulčicko-kopčanského archeoparku na Listinu světových kulturních a přírodních památek UNESCO byly připraveny a vydány dva prezentační materiály. Prvním z nich je putovní výstava, kterou tvoří deset velkoplošných bannerů (na ukázce jsou tři z nich) a druhým DVD 16ti minutový pořad. Oba materiály pojednávají o společném česko-slovenském významném archeologickém i kulturním statku. V současné době jsou výstavní panely k vidění ve výstavní síni v Gbelích. Vystaveny již byly v Brně, Praze, Mikulčicích, Trnavě, Dolních Bojanovicích, Skalici, Kopčanech, Senici, Jablonci nad Nisou, Krupce a Hodoníně, zájem má Myjava a Praha. Pro uvedení výstavy ve Varšavě a v dalších polských muzeích v roce 2014 bude připravena polská verze. Francouzsko/anglická verze byla 5. - 12. prosince 2013 vystavena v pařížském centru UNESCO a po Novém roce bude přičiněním našeho velvyslanectví v PAříži vystavena v jihofrancouzském městě Nimes a během roku v některých francouzských muzeích či městech. Zapůjčení panelů putovní výstavy české verze je možné si dohodnout na tlf. čísle 518 357 293.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou negativů základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 1. 4. 2015
  Velikonoční pondělí ZAVŘENO
  Upozornění návštěvníkům Vlastivědného muzea Kyjov - Velikonoční pondělí 6. 4. 2015 ZAVŘENO! Přejeme všem KRÁSNÉ VELIKONOCE.
 • 1. 4. 2015
  ZAVŘENO
  V pondělí 6.4.2015 bude Městské muzeum Veselí nad Moravou ZAVŘENO.
 • 1. 4. 2015
  ZAVŘENO
  Ve středu 1. 4. 2015 bude mít Městské muzeum Veselí nad Moravou od 13:30 hod. mimořádně ZAVŘENO.
 • 27. 3. 2015
  Mikulčice: nový pracovní tým je kompletní
  Dnes odpoledne jsme se poprvé v kompletní sestavě všech pracovníků památníku pro nadcházející 55. návštěvní sezónu sešli v zasedací místnosti nové budovy návštěvnického centra. Uvítali jsme nové kolegyně v týmu stálých pracovníků - I. Světnicovou a H. Novotnou, stejně jako nové kolegyně mezi sezónními pracovníky i brigádnicemi. Při té příležitosti se uskutečnilo školení BOZP a byl projednán široký okruh informací a dat souvisejících s přípravou a zajištěním nové sezóny. Pracovního jednání se zúčastnil náš tým v počtu 15 pracovníků. :-) -fs-
 • 24. 3. 2015
  Mikulčice: kolaudace stavby hotova
  Během dnešního dopoledne se uskutečnilo za účasti všech pozvaných a dotčených orgánů kolaudační řízení po dokončení projektu Stavba II - Předhradí. Pracovníci stavebního úřadu se podrobně seznámili nejen se stavbou samotnou a jejím upraveným okolím, ale také s celou stavební dokumentací. Poté vyhotovili nezbytné zápisy a převzali podklady pro vystavení kolaudačního protokolu. Po jeho vydání nastane nedlouhé období oživení celé stavby, nastěhování a její zprovoznění. Předpokládáme, že zkušební provoz by mohl být zahájen po 12. dubnu. Do té doby bude probíhat 55. návštěvní sezóna z dosavadních náhradních prostor. Na počátek května připravujeme také slavnostní otevření nové budovy. -fs-
 • 18. 3. 2015
  Mikulčice: nabídka pro školy
  Podrobnou nabídku programů z širokého balíčku vzdělávacích pořadů pro mateřské a základní školy dnes ředitelům hodonínských škol přednesla na jejich poradě naše kulturně-výchovná pracovnice, kolegyně Mgr. M. Zálešáková. Pro ostatní ředitele a pedagogy škol nejen z Jihomoravského kraje je tato nabídka již uvedena na tomto našem webu a kantoři se o možnosti prohlídky areálu s konkrétním tematickým programem mohou právě s ní dohodnout. Návštěva památníku určitě obohatí osnovami stanovenou látku o Velké Moravě. Volejte, mailujte... rádi Vám odpovíme a poradíme. :-) -fs-
 • 7. 3. 2015
  Mikulčice: předsezónní doba přípravná
  Od zahájení stavby našeho nového návštěvnického centra uplyne brzy 500 dnů, budova je před kolaudací a předáním k užívání. I proto připravujeme 55. návštěvní sezónu dosti hekticky. Určitě zahájíme 1. dubna ve stávajících prostorách, ale jakmile to bude možné, velmi rychle přesídlíme do nového. Po oživení důležitých technologií - telefon, internet, zavedeme nejprve provoz návštěvnický, pak naše pracovny a následně i všechno ostatní zázemí. Začátek sezóny nebude lehký, ale věříme, že v šestičlenném základním týmu to ve spolupráci se sezónními pracovníky dobře zvládneme. Slavnostní otevření nové budovy plánujeme na 1. května. :-) -fs-
 • 16. 2. 2015
  Vážení přátelé a příznivci kyjovské muzea (ale i všichni ostatní, kteří jste ještě cestu do muzea nenašli), dovolte nám, abychom vás už nyní pozvali na náš letošní BLEŠÍ TRH, který se uskuteční v neděli 26. 4. 2015 od 13 do 17 hodin Bude se konat ve víceúčelovém sále nové budovy muzea.
 • 21. 1. 2015
  MISTŘI TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
  Výstava prací nositelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje.

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století