Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
Den s archeologem jaro 2018.JPG
Doprovodný program pro žáky věku ZŠ s interaktivním programem o práci archeologa a o životě člověka v raném středověku. Více informací webová stránka v kolonce kontakt viz níže.
Plakát 26.05..jpg
Podobně jako v předcházejících letech, tak i v roce 1.155. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se uskuteční tradiční pravoslavná cyrilometodějská pouť se svatou liturgií. Slavnost se bude konat přímo v prostorách replik základů III. mikulčického kostela - baziliky a má svou jedinečnou duchovní atmosféru a sílu prožitku.
Třicetiletá válka 1618 - 1648.JPG
V roce 2018 si výstavou připomeneme 400 let od vzniku velkého evropského konfliktu, který začal v českých zemích a u nás také skončil. Šlo o dlouhodobý proces krátkých a dlouhých válek, které přinesly pro naše předky velké strádání a bídu. Masarykovo muzeum v Hodoníně připravilo výstavu věnovanou třicetileté válce se zaměřením na české země. Třicetiletá válka začala roku 1618 v zemích Koruny české a za dalších třicet let zde také skončila. Smyslem výstavy je ukázat návštěvním nelehkou dobu, v níž museli naši předci žít. Hlavní těžiště výstavy je zaměřeno na vojenskou techniku. Návštěvníci budou mít možnost vidět nejen zbraně používané všemi druhy armád, ale také běžné doplňky každodenního života. Vernisáž výstavy se uskuteční 22.2. 2018 v 17.00 hodin.
Plakát Styrke 25.-27.05.2018 (L. Urbanová).jpg
Program v rámci oblíbeného cyklu Jaro v Rasticově městě Morava významně obohatí také program v podání členů Kmenového svazu Styrke a jejich hostů. Uskuteční se o programovém víkendu 25. - 27. května a jeho náplní budou aktivní a vítané ukázky ze života Moravanů i dalších etnik v dobovém stanovém táboře a jeho okolí. Spolu se členy skupiny Styrke zveme k návštěvě. -fs-
Plakát 27.05..jpg
Třetí den programového víkendu s názvem Jaro v Rasticově městě Morava je věnován jarní přírodě a jejímu poznávání. Celodenní program začíná dopoledne procházkou lužními lesy s ornitologem (od 08.30 hodin) a bohatým odpoledním programem (od 14.30 hodin) s celou řadou zajímavých přírodovědných, naučných a pohybových aktivit pro děti k jejich mezinárodnímu svátku. Přijďte, moc se na vás všechny těšíme společně s našimi partnery. -fs-
plakát_Muzejní noc_web.jpg
Letošní muzejní noc v Městském muzeu Veselí nad Moravou se uskuteční v neděli 27.5.2018, v čase od 18:00 do 22:00 hod. Program zahájí vernisáž výstavy Veselí a Veselsko na starých mapách. Výstava návštěvníka provede historií mapového zobrazování města Veselí a regionu Veselska. Mapy Fabriciova, Komenského, Müllerova - mapy 1. - 3. vojenského mapování - stabilní katastr - to vše, a mnohé další, si zde bude možno prohlédnout. Po celou dobu bude kromě výstavy samotné samozřejmě volně přístupná také stálá expozice OD DOUBRAVY PO JAVOŘINU. O kulturní program se postará Horňácká CM Romana Sokola.
Plakáty 2018 - květen (1).jpg
Přehled školních, kulturních a doprovodných akcí připravených pro návštěvníky na měsíc květen. Ke každé akci bude připraven samostatný programový plakát. Srdečně zveme k návštěvě našeho památníku Velké Moravy nejen v těchto programových dnech, ale i při jiné příležitosti. Děkujeme za přízeň.
SLAVNOSTNÍ CHVÍLE NA HRADIŠTI (1).jpg
Návštěvnický provoz po všechny soboty měsíce května a první sobotu měsíce června bude obohacen o zajímavé kulturní a slavnostní akce. Připravili je naši přátelé z Bulharska (na dny 12. a 19. května) a pravoslavní věřící (na 26. května). V rámci Dnů slovanské kultury se u nás uskuteční v sobotu 2. června Srbský den. Naplánujete-li si návštěvu v uvedené dny, můžete se podívat na krásu bulharských a srbských krojů, vnímat jejich hudbu, zpěvy i tance. Těším se na vás. Přijeďte! -fs-
Babičko, dědečku, pojďte si hrát.JPG
Výstava je určena nejen pro děti, ale i dospělé, kteří si umějí hrát. Představí nám stolní a karetní hry, se kterými si hrávali naši předkové v dobách Rakouska-Uherska, v období první republiky i socialistického Československa. Vernisáž výstavy proběhne 8. března v 17.00.
120 let českého gymnázia v Kyjově.jpg
V letošním roce plném významných výročí si také Klvaňovo gymnázium jedno připomíná -120. výročí otevření českého gymnázia v Kyjově. K tomuto výročí jsme připravili výstavu, která „jde“ i před toto výročí: objeví se zde dokumenty z kyjovského piaristického gymnázia a německého gymnázia. Větší část bude ovšem patřit jubilujícímu českému gymnáziu. Jeho historie se na výstavě prezentuje prostřednictvím dokumentů, fotografií, plakátů, učebních pomůcek i učebnic.
Plakáty 2018 - červen - červenec.jpg
Představujeme vám nabídku programů a akcí na našem památníku v měsících červen a červenec. Vaši pozornost směřujeme především k rozšířenému víkendu 5. až 8. července, kdy vás srdečně zveme na pořady v rámci cyklu Léto v Rasticově městě Morava. Vaší pozornosti nabízíme také výstavy, které jsou průběžně instalovány v naší galerii. Těšíme se na vaši návštěvu. -fs-
Svět fantazie Aloise Sikory.JPG
Výstava k 75. narozeninám malíře, básníka a pohádkáře Aloise Sikory. Na výstavě se představí různé postavičky z říše autorovy fantazie, například vodníci. Autor používá techniku olejomalby na plátně, dřevě a kameni, kresbu tuží a akvarel. Vernisáž proběhne 14. června v 17.00 na zámečku.
SHM Pozvánka 2018 (1).jpg
Rozlehlý a krásný areál památníku Velké Moravy v Mikulčicích nabízí několik druhů poznání naší velkomoravské historie, různých krás přírody a poskytuje mnoho způsobů odpočinku, relaxace a zábavy. Přijďte nás i opakovaně navštívit. Srdečně zveme a věříme, že nebudete zklamáni.
IMG_3357.jpg
Velkomoravské Mikulčice - druhý kostel a sakrální stavby knížecího hradu. V současné době jediná stálá moderní expozice mikulčického památníku Staré a Velké Moravy, (otevřena v roce 2008, oceněna v soutěži Gloria musaealis cenou Nejlepší muzejní výstava roku 2008), se klene nad autentickými archeologickými terény zkoumanými prof. J. Poulíkem v letech 1954 a 1955. Objekt pavilonu II - Kostela má nový moderní plášť a zateplením je připraven i na vaši zimní návštěvu. Okolí nově upraveno a vybaveno novým mobiliářem. S novým, v roce 2015 otevřeným pavilonem I s vyhlídkovou věží a objektem rekonstruované vodárny z roku 2016, je výrazným moderním architektonickým prvkem v krajině mikulčických Valů.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou replik základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.
IMG_9270 (1).jpg
Končí 57. návštěvní sezóna na našem památníku. Začíná nové bohaté programové období s řadou kulturních, duchovních i zábavných akcí sezónního kalendáře. Celých sedm měsíců bude vyhrazeno návštěvám s průvodcem, prohlídce areálu, obdivování krajiny z vyhlídkové věže nebo procházkám lužním lesem a loukami. Velkému zájmu návštěvníků bude přizpůsobena také letní otevírací doba. V měsících červenec a srpen bude otevřeno po všechny dny v týdnu, včetně pondělí. Loňská návštěvnost dosáhla počtu 42.220 hostů. Během hlavní návštěvní sezóny máme v pracovní dny od 09.00 do 16.30 hodin a provádíme v 09.30, 11.30, 13.30 a 15.30 hodin. O sobotách a nedělích je otevřeno od 09.00 do 17.30 hodin a prohlídky s průvodcem vychází v 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 a 17.00 hodin. V mezičase můžete navštívit galerii, vyhlídkovou věž nebo se procházet volně po rozlehlém areálu. Přijeďte se seznámit s nebývalou historií našich předků, poznejte místa, kde se vytvářely dějiny Velké Moravy. Přijeďte mezi nás a do našich končin, nebudete zklamáni. Přijeďte, těšíme se na vás. :-) -fs-
klíčenka IMG_5147 (1).jpg
Od 14. dubna 2015 se areál mikulčického hradiště pyšní novým moderním muzejním pavilonem, který nabízí nejen kvalitní zázemí pro návštěvníky a hosty, ale také dobré pracovní podmínky pro zaměstnance. Součástí je nejen velká prosklená vstupní hala, ale také prostorná galerie a hlavně vyhlídková věž. Ta umožňuje obhlédnout z ptačí perspektivy výšky 30 metrů celé rozlehlé zdejší velkomoravské hradiště. Na plánované nové stálé expozici se pracuje. Přesto velkomoravské hradiště Valy u Mikulčic stojí za vaši pozornost a návštěvu.

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 8. 12. 2017
 • 30. 10. 2017
  !stálé expozice VLASTIVĚDNÉHO MUZEA KYJOV ZAVŘENY!
  Stálé expozice Vlastivědného muzea Kyjov UZAVŘENY z důvodu rekonstrukce. Krátkodobé výstavy probíhají v nové budově muzea.
 • 10. 5. 2018
  Veselská muzejní noc 2018.
 • 24. 5. 2018
  Mikulčice: nová propagace na nádraží v Hodoníně
  V shodě se Správou železniční dopravní cesty Brno a po dohodě s pedagogy Střední odborné školy Hodonín realizuje jedna ze studentek v podchodu vlakového hodonínského nádraží v rámci své ročníkové praxe malbu větší barevné propagační plochy s námětem Slovanského hradiště. Propagace památníku je směrována na cestující železnice a uživatele podchodu hodonínského nádraží ČD. Nová propagace je součástí aktivního oslovování cestujících a potenciálních návštěvníků mikulčického hradiště. Děkujeme všem partnerům za jejich vstřícnost . -fs-
 • 23. 5. 2018
  Mikulčice: hodnoceny práce malířské soutěže
  V úterý 22. května se sešli členové hodnotící komise VIII. ročníku Malířské soutěže Čarovné barvy země a vyhodnotili celkem 110 soutěžních prací dětí a mládeže, přihlášených do pěti soutěžních věkových kategorií. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže a první souborná výstava prací se uskuteční na našem památníku ve čtvrtek 14. června celodenní akcí pro účastníky soutěžního ročníku. Za kvalitní přípravu patří poděkování kolegyni Mgr. H. Novotné. -fs-
 • 19. 5. 2018
  Mikulčice: viceprezidentka Bulharska slavila u nás
  V pravé poledne byly v sobotu 19. 5. hymnami Bulharské a České republiky zahájeny oslavy svátku svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, státního svátku Bulharska. Hlavní proslov, věnovaný významu soluňských bratří pro Bulharsko a Evropu a významu Mikulčic jako místa působení svatých bratří a vzniku jejich díla, v němž pokračovali Metodějovi žáci v Bulharské říši, přednesla mezi dalšími deseti řečníky J.E. paní Ilijana Jotová, viceprezidentka Bulharské republiky. V kulturním programu oslavy, kterou pořádá velvyslanec Bulharska v České republice J.E. Lačezar Petkov, vystoupily bulharské kulturní soubory z Prahy a Brna. -fs-
 • 16. 5. 2018
  Mikulčice: jednala pracovní skupina archeoparku
  Během dopoledních hodin zasedali v prostředí galerie pavilonu I na hradišti v Mikulčicích členové Pracovní skupiny Archeoparku Mikulčice - Kopčany. V plodném jednání projednali členové delegovaní do skupiny Jihomoravským a Trnavským krajem, ministerstvy kultury společně se zástupci zainteresovaných obcí i muzeí otázky spojené s dalším rozvojem budoucího česko-slovenského kulturního statku a nového turistické cíle s názvem Archeopark Mikulčice - Kopčany. Přítomní uvítali především blížící se letní termín zahájení stavby lávky přes řeku Moravy i rozšíření poskytovaných návštěvnických služeb, např. o letní autobusovou linku do areálu Hradiště. -fs-
 • 9. 5. 2018
  Mikulčice: nová hra pro rodiče s dětmi
  S cílem podpořit společné návštěvy rodičů s dětmi a povzbudit v cestě za poznáním naší krásné historie jsme pro rodinné týmy připravili dětského průvodce hradištěm. Smyslem je společné putování rodičů s dětmi po akropoli po trase s osmi zastaveními, spojené s poslechem textů dětského průvodce a s četbou vyprávění z časů Velké Moravy v podobě vzpomínek chlapce Sigella. Rodiče si mohou v závěru zahrát velkomoravské kvarteto nebo pro naše podmínky upravené „Člověče, nezlob se!“ Přijďte si hrát! Věříme, že vás hra zaujme. -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století