Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
Knihovna přednáška.jpg
Beseda se koná v rámci projektu Velká válka 1914 - 1918 v Městské knihovně v Hodoníně. Povídání bude zaměřeno na historické události a zajímavosti v Hodoníně, které se udály v roce zakončeném číslicí 4.
den země 2014.JPG
Za netradiční zábavou, poznáním a zápolením v nejen přírodovědných soutěžích, vyrazí na jih Moravy děti ze všech koutů tuzemska. Mladí ochránci přírody se čtvrtý dubnový víkend setkají v areálu mikulčického památníku Velké Moravy. Společně s veřejností tam oslaví Den Země. Alou do přírody. Takový podtitul dali letošnímu setkání jeho pořadatelé z Hnutí Brontosaurus, Brdo Vlkani. Už sedmnáct let na akci nabízí pestrý program pro děti, jejich rodiče a další zájemce z okolí. Jeho cílem je přiblížit konkrétní oblasti přírody a její ochrany. Proto probíhá část soutěžních stezek v unikátním lužním lese rezervace Mikulčický luh. Lidé mohou vyrazit do lužního lesa ověřit své znalosti o jeho zvířecích obyvatelích, v improvizovaném lanovém centru zdolat některé z překážek, svézt se na lanovce, nebo třeba zkusit folklorní stezku. Další aktivity propojí téma vzduch, chybět nebude ani tvoření z přírodnin a další zajímavosti.
duben 2014.JPG
Srdečně zveme k návštěvě mikulčického velkomoravského hradiště také v návštěvnické sezóně 2014. V měsíci dubnu jsme připravili zajímavé akce nejen pro školy a rodiče s dětmi, ale také pro širokou veřejnost. Budete vítáni.
Vajíčko malované - plakát.JPG
V roce 2012 řešili pracovníci Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu Masarykova muzea v Hodoníně grant ministerstva kultury, jehož cílem byla aktualizace plošné evidence lidových tvůrců, technik a postupů, kterými jsou na Hodonínsku zhotovovány kraslice a dokumentace současného stavu udržování tradičních výrobních technik zdobení kraslic. Na výstavě je k vidění reprezentativní kolekce 720 ks kraslic od 120 krasličářek z celého okresu Hodonín. Součástí výstavy je promítání videodokumentu Malérečky na Hodonínsku, který natočilo Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci se studiem Treat video Kyjov za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Veškeré vystavené kraslice obohatí sbírkový fond Masarykova muzea v Hodoníně a jeho poboček Vlastivědného muzea v Kyjově a Městského muzea ve Veselí nad Moravou. Velká část kraslic byla získána za finanční podpory ministerstva kultury. Vernisáž výstavy se uskuteční dne 13. března 2014 v 17:00. Vystoupí dětský folklorní soubor Polajenka Hodonín.
Moje pravé já - PLAKÁT.jpg
Otevřete oči, přicházím. Dříve než by se Karolina Světlá setkala s milovaným Janem Nerudou, oblékla by se do šatů, učesala drdol, nasadila klobouček, natáhla si rukavičky a vzala si paraplíčko. Jistě by nezapomněla na zápisníček, pudřenku a mince, to vše by uložila do kabelky s krásným názvem pompadůrka. O pár desítek let později by se v čase první republiky Kristián zamiloval do osudové ženy v nádherné bílé róbě s kožešinou, která by při tanci držela kabelku ve tvaru psaníčka. Chcete-li se s námi podívat do ženského světa kabelek, navštivte v době od 3. února do 11. května výstavu Mé pravé já. Sběratelka Magda Růžičková zapůjčila Vlastivědnému muzeu v Kyjově svou vzácnou sbírku módních doplňků.
Velká válka - plakát pro školy.jpg
Nabízíme doprovodný výchovně vzdělávací program pro základní školy, střední školy a gymnázia přímo v prostorách výstavy! Žáci mají možnost seznámit se nejen s dobovými informačními tiskovinami, ale především se samotnými předměty a replikami z první světové války. Pro mladší žáky jsou připraveny hravé aktivity, starší mohou zkusit odpovědět na otázky v pracovním listu. Pro žáky středních škol je (navíc) připravená redakční dílna dobového tisku zaměřená na propojení tématu výstavy s průřezovým tématem RVP "Mediální výchova".
Velká válka - plakát.jpg
Výstava pořádaná k 100. výročí vypuknutí první světové války v rámci projektu Velká válka 1914-1918. Na její přípravě se podílejí pobočky muzea ve Veselí n. Mor. a Kyjově, dále Státní okresní archiv Hodonín, Československá obec legionářská Hodonín a 19. prapor SOS Hodonín. K vidění budou mj. dobové fotografie, vojenské uniformy, součásti výstroje, zbraně a vyznamenání. Pro děti jsou na výstavě připraveny tematické úkoly. Na závěr výstavy proběhne 16. 5. muzejní noc s doprovodným programem spadajícím do období první světové války. Vernisáž výstavy proběhne 6. 3. v 17 hodin.
Figurky ze šustí a kraslice jpg.jpg
Městské muzeum ve Veselí nad Moravou zve návštěvníky na jarní výstavu kraslic a figurek z kukuřičného šustí připravenou pod názvem „Figurky ze šustí a kraslice“. V roce 2012 byla v rámci grantu Ministerstva kultury České republiky realizována plošná aktualizace evidence maléreček kraslic okresu Hodonín, včetně technik a postupů, které používají. V roce 2013 následovala dokumentace činnosti zpracovatelek kukuřičného šustí v okolí Veselí nad Moravou. V rámci obou ministerských grantů proběhl na Veselsku nákup několika set kraslic a mnoha figurek z kukuřičného šustí, část muzeum získalo darem. Získané výrobky obohacují naše muzejní sbírky a jsou na výstavě představeny veřejnosti jako výsledek naší sběrné činnosti. Doplňují je texty představující například techniky zdobení kraslic, tradiční zvykoslovné předměty a texty věnované celému velikonočnímu období. Výstava potrvá od 7.4. do do 6.6. 2014. V pondělí 21. 4. 2014 bude muzeum ZAVŘENO.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou negativů základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.
IMG_0354 (1).jpg
Pro podporu podání druhého návrhu na zápis Mikulčicko-kopčanského archeoparku na Listinu světových kulturních a přírodních památek UNESCO byly připraveny a vydány dva prezentační materiály. Prvním z nich je putovní výstava, kterou tvoří deset velkoplošných bannerů (na ukázce jsou tři z nich) a druhým DVD 16ti minutový pořad. Oba materiály pojednávají o společném česko-slovenském významném archeologickém i kulturním statku. V současné době jsou výstavní panely k vidění ve výstavní síni v Gbelích. Vystaveny již byly v Brně, Praze, Mikulčicích, Trnavě, Dolních Bojanovicích, Skalici, Kopčanech, Senici, Jablonci nad Nisou, Krupce a Hodoníně, zájem má Myjava a Praha. Pro uvedení výstavy ve Varšavě a v dalších polských muzeích v roce 2014 bude připravena polská verze. Francouzsko/anglická verze byla 5. - 12. prosince 2013 vystavena v pařížském centru UNESCO a po Novém roce bude přičiněním našeho velvyslanectví v PAříži vystavena v jihofrancouzském městě Nimes a během roku v některých francouzských muzeích či městech. Zapůjčení panelů putovní výstavy české verze je možné si dohodnout na tlf. čísle 518 357 293.
P I (nový venkovní 1)a (1).jpg
Schválením návrhu smlouvy Radou JMK s dodavatelem stavby Archeopark Mikulčice - Předhradí byla fakticky zahájena rekonstrukce našeho Pavilonu I - návštěvnického centra. Nadchází pro nás obdoví 18 měsíců v náhradním provizoriu, po němž bychom se měli stěhovat do nové moderní budovy s novou stálou expozicí, většími prostorami pro práci s návštěvníky včetně galerie, přednáškovým a konferenčním sálem, centrálním návštěvnickým prostorem s recepcí a občerstvením s venkovní zahrádkou. Dominantou nové budovy bude 30 m vysoká vyhlídková věž a nové pracovní prostory v I. patře. Věříme, že slavnostní otevření budovy se uskuteční dle plánu 30. dubna 2015. -fs-
Setkání_kultur (panel_ČD HD).jpg
Po úspěšném průběhu letošních oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se projekt Setkání kultur pomyslně přesune svým obsahem nejméně do příštích dvou let. V nich si budeme připomínat další významná výročí spojená s naším památníkem. Současně však bude v centrální části probíhat stavební rekonstrukce pavilonu I, jenž přinese moderní muzejní prostředí s novou stálou expozicí, kvalitní pracovní zázemí, prostory pro vzdělávání dětí i dospělých i 30 m vysokou vyhlídkovou věž. Ze všech těchto důvodů vás všechny zveme k návštěvě, i proto nám zůstaňte věrní a podporujte naše aktivity a cíle. Děkujeme. PS! O našich záměrech vás budeme rádi informovat formou nedlouhé přednášky nebo odpovědí na dotazy. -fs-

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 18. 4. 2014
  KYJOV: VELIKONOCE ZAVŘENO
  Velikonoční pondělí 21. 4. 2014 - Vlastivědné muzeum ZAVŘENO!
 • 17. 4. 2014
  Mikulčice: na Velikonoce otevřeno!
  Památník Staré a Velké Moravy v Mikulčicích je po všechny dny velikonočních svátků (včetně Velikonočního pondělí) otevřen od 09.00 do 17.30 hodin! Využijte svátečních dnů k návštěvě krásné přírody a k poznání jedinečné historie. Těší se pracovníci památníku. -fs-
 • 17. 4. 2014
  POZOR: Otevírací doba během Velikonoc 2014
  Vážení návštěvníci, Masarykovo muzeum v Hodoníně bude na Velikonoční neděli (20. 4.) a Velikonoční pondělí (21. 4.) UZAVŘENO! Uzavření se týká obou hodonínských poboček: zámečku i budovy sálu Evropa. Těšíme se na Vaši návštěvu opět od úterý 22. 4. 2014 v obvyklé otevírací době!
 • 10. 4. 2014
  VELIKONOCE
  V pondělí 21. 4. 2014 bude Městské muzeum Veselí nad Moravou ZAVŘENO.
 • 2. 4. 2014
  Mikulčice: 54. sezóna začala
  V úterý 1. dubna byla na památníku Valy u Mikulčic zahájena 54. návštěvní sezóna. Bude probíhat v jubilejním roce 60. výročí objevení velkomoravských Mikulčic prof. Josefem Poulíkem, který 16. srpna 1954 provedl na hradišti první sondy. Sezónu uskutečníme v čase rekonstrukce pavilonu I z náhradních prostor v nepříliš omezeném rozsahu s výraznou slevou na vstupném, které činí 60 Kč. Připraven je bohatý program pro školy a rodiče s dětmi. Přijeďte, budete vítáni. -fs-
 • 26. 3. 2014
  Alou do přírody. *Hnutí Brontosaurus, Brdo Vlkani* ve spolupráci se Slovanským hradištěm v Mikulčicích zve na oslavy ke Dni Země. Hlavní program se uskuteční 26.4 2014 od 9.30 na Slovanském hradišti v Mikulčicích. OD 15.00 bude následovat exkurze po zajímavostech v okolí.
 • 12. 3. 2014
  Městské muzeum Veselí nad Moravou zve na výstavu "FIGURKY ZE ŠUSTÍ A KRASLICE". Výstava potrvá od 7.4. do 6.6.2014.
 • 26. 2. 2014
  V letošním roce 2014 uplyne sto let od vzniku první světové války. Války, která během čtyř let zasáhla téměř celý svět a po jejímž skončení se výrazně změnilo státoprávní uspořádání Evropy. Masarykovo muzeum v Hodoníně spolu s městem Hodonínem, s některými městskými institucemi, Státním okresním archivem Hodonín, Československou obcí legionářskou Hodonín a 19. praporem SOS Hodonín by chtělo v následujících čtyřech letech stoleté výročí světové války občanům připomínat nejrůznějšími akcemi v rámci projektu Velká válka 1914-1918.

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století