Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
SPOLEČENSTVO ČESKÝCH KNIHAŘŮ.jpg
Ve dnech 22. 9. až 24. 10. 2017 proběhne ve Vlastivědném muzeu Kyjov XIV. členská výstava umělecké knižní vazby. Společenstvo knihařů, které tuto výstavu v budově kyjovského zámečku pořádá, se do prostor muzea vrací po pěti letech. Vernisáž výstavy se uskuteční dne 22. září 2017 v 17 hodin. Za pozornost stojí, že během slavnostního programu otevření výstavy bude vyhodnocen 3. ročník studentské soutěže vazby jedné knihy a zároveň dojde i na předání cen. Studentské práce pak budou i samostatnou částí výstavy. Zveme všechny milovníky knih k potěšení se z nádherných vazeb našich předních knihařů, kteří se s námi podělí o své jedinečné umění halit knihy do krásných vazeb v duchu příběhu, který je v nich zachycen.
Styrke IV.jpg
Členové Kmenového svazu Styrke se rozloučí s letošním účinkováním na hradišti pobytem a představeními ve dnech 27. až 29. října. Připraveny jsou mnohé ukázky různých činností v dobovém táboře i blízkém okolí. Především pátek je určen rodičům s dětmi a děti se mohou zblízka podívat na zbraně, do stanů, na ohniště s vařením jídel nebo na nejrůznější práce Slovanů. Střílet se bude také z luku, házet oštěpy nebo jen povídat nad hromadou zbroje a zbraní. Přijďte se podívat a pobýt. -fs-
Pocta RMM (1).jpg
Poslední víkendová programová akce během 57. hlavní návštěvní sezóny. Její součástí jsou nejen ukázky v dobovém táboře Kmenového svazu Styrke, ale také v den státního svátku výstup na vyhlídkovou věž se státní vlajkou ČR nebo duchovní půlhodinka věnovaná vzpomínce na naše předky pořádaná na Akropoli. Přijďte si užít posledních návštěvních dnů i teplého podzimu. Těšíme se na vás a s napětím očekáváme, zda přijde i návštěvník s pořadových číslem 50.000! -fs-
Plakát výstava Kopřivové.jpg
Další výstavu v galerii návštěvnického centra, návštěvu které můžete spojit s vystoupáním na naši vyhlídkovou věž, tvoří obrazy brněnská výtvarnice a pedagožka Mgr. Natálie Kopřivové. Autorka na výstavě prezentuje výběr ze svých prací s názvem Duchovní reflexe. Díla jsou malována technikou akrylu a autorka se zaměřila na duchovně silné téma Krista a jeho umučení, Panny Marie a hledání duchovních hodnot a různých rovin poznání v lidském srdci a svědomí. -fs-
Plakát Říjen 2017 (1).jpg
Programová nabídka posledního měsíce hlavní návštěvní sezóny roku 2017. Podrobné informace k jednotlivým typům pořadů najdete na samostatných plakátech. Poctíte nás svojí návštěvou také během posledního měsíce velmi vydařené 57. návštěvní sezóny 2017.
Sestry boromejky - pozvánka.jpg
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Sestry Boromejky. Vernisáž výstavy se koná 9. listopadu v 16.00 hodin v sále Evropa v Hodoníně. Na vernisáži vystoupí mužský sbor Vox Vini z Dolních Bojanovic. Vstup zdarma.
konference - Císařovna Marie Terezie a střední Evropa 2.JPG
Masarykovo muzeum v Hodoníně připravuje mezinárodní vědeckou konferenci ''Císařovna Marie Terezie a střední Evropa – 300 let od narození reformátorky''. Konference se uskuteční 14.-15.11. 2017 v prostorách sálu Evropa v Hodoníně. Více informací spolu s přihláškou naleznete na stránkách Masarykova muzea http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/823/
2017_Cyklus kurzů plakát.jpg
Vlastivědné muzeum Kyjov upozorňuje na připravovaný CYKLUS KURZŮ "Péče o tradiční lidový oděv Kyjovska".
Mistři kraj pozvánka.jpg
Budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno Foyer úřadu – zvýšené přízemí vpravo 6. 11. do 3. 12. 2017 Výstavu pořádá Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve spolupráci s Regionálním pracovištěm pro lidovou kulturu Masarykova muzea v Hodoníně
zábava_plakát_web.bmp
Výstava ZÁBAVA NAŠICH PŘEDKŮ návštěvníkům představí různé způsoby trávení volného času od pravěku až po současnost. Říká se, že člověk je od přírody tvor hravý. Naše výstava se bude návštěvníkům snažit ukázat, že tomu tak skutečně je. Rozdělena bude do dvou větších celků. Jeden bude představovat svět dětí, druhý potom svět dospělých. Vernisáž výstavy proběhne v neděli 17. 9. 2017 v 15:00 hod. Výstava potrvá do 14. 1. 2018.
Výrazové panenky z USA.JPG
Milí návštěvníci, zveme Vás na výstavu Výrazové panenky z USA, panenky ze sbírky Veroniky Petraturové. Veronika Petraturová začala sbírat panenky za svého pobytu v Americe, kde žila v letech 1998 - 2011. Její záliba začala touhou vlastnit nějakou americkou panenku. Výkladní skříně nabízely nepřeberné množství panenek, nejen průmyslově vyráběných, ale i autorských od různých výtvarníků či vyráběných v četných domácích dílnách. Zaměřila se na panenky s výrazem nejrůznějších profesí a etnik. Za patnáct let pobytu v Americe nashromáždila kolem 1500 panenek nejrůznějších materiálů od celoporcelánových, s porcelánovými hlavičkami, papírových, hadrových či voskových. Výstava bude probíhat od 20.10. 2017 do 4.2. 2018
Sestry boromejky.JPG
Milí návštěvníci, zveme Vás do Masarykova muzea v Hodoníně, kde proběhne výstava věnovaná sestrám sv. Karla Boromejského. Výstava započne 10. listopadu a potrvá do 18. února. V roce 2017 si připomínáme 180 let od příchodu Boromejek do českých zemí z Francie. Hlavní prioritou kongregace se stala péče o nemocné, sirotky, umírající, prostě všechny potřebné bez rozdílu. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se ustavila nejprve v Praze, kde začala svoji činnost rozvíjet díky štědrým darům knížecí rodiny Lobkowiczů, zejména sourozenců Heleny a Františka Jiřího. Díky stabilnímu zázemí mohla kongregace rozvíjet svoji další charitativní a pastorační činnost do dalších měst a vesnic v rámci zemí Koruny české. Zejména ve válečných časech byla práce sester Boromejek nenahraditelná. Již před první světovou válkou působily Boromejky na řadě míst Čech, Moravy a Slezska. Po roce 1918 svoji činnost zintenzivnily a více se zaměřily i na zakládání škol pro dívky. Nejtěžší období existence si prožily sestry po roce 1948, kdy byla jejich činnost výrazně omezena. Devatenáct sester bylo v monstrprocesech odsouzeno, největší trest, 20 let, dostala M. Bohumila Langrová. Přesto se sestry nedaly a pokračovaly v pokorné práci na vinici Páně. Právě tato doba dala vyniknout řadě sester, jednou z nich je ctihodná matka Vojtěcha Hasmandová, jež je vzorem ctností i pro současné Boromejky a probíhá u ní beatifikační proces. Výstava mapuje 180 let historie sester Boromejek v českých zemích. Návštěvníci budou seznámeni s jednotlivými etapami vývoje kongregace sv. Karla Boromejského. Budou představeny unikátní exponáty vážící se na zajímavou řádovou historii a bohatou činnost v současnosti. Vernisáž se bude konat 9. listopadu v budově sálu Evropa v Hodoníně. Vstup volný.
IMG_3357.jpg
Velkomoravské Mikulčice - druhý kostel a sakrální stavby knížecího hradu. V současné době jediná stálá moderní expozice mikulčického památníku Staré a Velké Moravy, (otevřena v roce 2008, oceněna v soutěži Gloria musaealis cenou Nejlepší muzejní výstava roku 2008), se klene nad autentickými archeologickými terény zkoumanými prof. J. Poulíkem v letech 1954 a 1955. Objekt pavilonu II - Kostela má nový moderní plášť a zateplením je připraven i na vaši zimní návštěvu. Okolí nově upraveno a vybaveno novým mobiliářem. S novým, v roce 2015 otevřeným pavilonem I s vyhlídkovou věží a objektem rekonstruované vodárny z roku 2016, je výrazným moderním architektonickým prvkem v krajině mikulčických Valů.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou replik základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.
IMG_9270 (1).jpg
Končí 57. návštěvní sezóna na našem památníku. Začíná nové bohaté programové období s řadou kulturních, duchovních i zábavných akcí sezónního kalendáře. Celých sedm měsíců bude vyhrazeno návštěvám s průvodcem, prohlídce areálu, obdivování krajiny z vyhlídkové věže nebo procházkám lužním lesem a loukami. Velkému zájmu návštěvníků bude přizpůsobena také letní otevírací doba. V měsících červenec a srpen bude otevřeno po všechny dny v týdnu, včetně pondělí. Loňská návštěvnost dosáhla počtu 42.220 hostů. Během hlavní návštěvní sezóny máme v pracovní dny od 09.00 do 16.30 hodin a provádíme v 09.30, 11.30, 13.30 a 15.30 hodin. O sobotách a nedělích je otevřeno od 09.00 do 17.30 hodin a prohlídky s průvodcem vychází v 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 a 17.00 hodin. V mezičase můžete navštívit galerii, vyhlídkovou věž nebo se procházet volně po rozlehlém areálu. Přijeďte se seznámit s nebývalou historií našich předků, poznejte místa, kde se vytvářely dějiny Velké Moravy. Přijeďte mezi nás a do našich končin, nebudete zklamáni. Přijeďte, těšíme se na vás. :-) -fs-
klíčenka IMG_5147 (1).jpg
Od 14. dubna 2015 se areál mikulčického hradiště pyšní novým moderním muzejním pavilonem, který nabízí nejen kvalitní zázemí pro návštěvníky a hosty, ale také dobré pracovní podmínky pro zaměstnance. Součástí je nejen velká prosklená vstupní hala, ale také prostorná galerie a hlavně vyhlídková věž. Ta umožňuje obhlédnout z ptačí perspektivy výšky 30 metrů celé rozlehlé zdejší velkomoravské hradiště. Na plánované nové stálé expozici se pracuje. Přesto velkomoravské hradiště Valy u Mikulčic stojí za vaši pozornost a návštěvu.

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 16. 10. 2017
  Předvánoční BLEŠÁK se bude konat v neděli 26. 11. 2017 od 13.00 hodin v budově zámečku Vlastivědného muzea Kyjov.
 • 11. 10. 2017
  Výstava Nositelé tradic v budově Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, foyer před odborem zdravotnictví
 • 7. 9. 2017
  24. 9. 2017 - Vázání šátků a drúžení, 8. 10. 2017 - Škrobení a žehlení spodnic a rukávců, 22. 10. 2017 - Spojování látky tzv. stinkem, 5. 11. 2017 - Ukázky vrapení a skládání sukní, 19. 11. 2017 - Předkreslená výšivka (přenášení vzoru a technika výšivky plné a dírkové)
 • 5. 9. 2017
  Srdečně zveme na výstavu.
 • 20. 10. 2017
  Mikulčice: finišujeme do závěru návštěvní sezóny
  Do konce října chybí 12 dnů, z nich bude 11 návštěvních. Možná právě proto zájem o naši památku a její návštěvu vrcholí. Objednávky avizují 400 hostů, převážně dětských návštěvníků z 8 zájezdů. Budou určitě i další turisté. Současně finišujeme s realizací řady projektů, při nichž dovybavíme nábytkem nový návštěvnický pavilon i mobiliářem další část areálu, dokončíme dětského audioprůvodce, připravíme edukační hry pro dětské hosty a budeme soutěžit dodavatele nového modelu hradiště. Naše práce nás těší, těší nás i váš zájem. Děkujeme. Přesto, přijeďte. Třeba o posledním víkendu 28. října! -fs-
 • 18. 10. 2017
  Mikulčice: příprava nové stále expozice Pavilonu I
  Již čtyři roky usiluje památník o realizaci nové stálé expozice. Původní plán, vytvořit ji současně či v návaznosti na otevření nového pavilonu I, vzal před léty za své. Teprve letošní rok přinesl zásadní posun v dokončení scénáře a přípravy technické dokumentace. Včerejší schůzka zástupců našeho zřizovatele, Masarykova muzea a Archeologického ústavu Brno stanovila úkoly pro nejbližší období. Účastníkům byly představeny vybrané sbírkové předměty pro jednotlivé části budoucí expozice. I tak je předpoklad její realizace až v průběhu příští návštěvní sezóny. -fs-
 • 16. 10. 2017
  Mikulčice: vydařený druhý Den archeologie
  Krásný podzimní víkend přivedl do areálu našeho památníku během soboty a neděle více než 800 hostů. Především během Mezinárodního dne archeologie, který jsme i u nás již podruhé slavili v neděli, využilo možnosti návštěvy památníku a expozice zdarma 542 hostů. Děkujeme opět za mimořádný zájem a věříme, že všichni návštěvníci byli spokojeni. I proto již nyní zveme na návštěvu 28. října. Připraven bude opět zajímavý program včetně stoupání na věž s vlajkou ČR zdarma. Zúčastníte se? Na vaši návštěvě budeme rádi. :-) -fs-
 • 13. 10. 2017
  Mikulčice: závěr sezóny se blíží, přijedete ještě?
  V tyto krásné barevné podzimní dny si stále více uvědomujeme blížící se konec 57. návštěvní sezóny. Do novodobé historie památníku se zapíše dalším zajímavým číslem, jehož konečný tvar zatím jen předvídáme. Skutečností však je, že k 10. 10. byla letošní návštěvnost již 46.372 hostů, což je o celé čtyři tisíce více než za celou sezónu roku minulého. Moc děkujeme za přízeň i návštěvu. Neznamená to však, že památník nemůžete navštívit opakovaně i v tyto dny babího léta. Je tu nádherně. Zveme vás! -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století