Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
IMG_9362 (1).jpg
Nově upravený areál mikulčického velkomoravského památníku, repliky základů staveb, vyhlídková věž v moderním návštěvnickém centru i okolní krásná příroda stále více lákají k návštěvě, prohlídce, relaxaci a pohodovému pobytu. Kromě objektů z exteriérech můžete navštívit a seznámit se v pavilonu II - Kostele s původními archeologickými terény, které byly objeveny a zkoumány v letech 1954 a 1955. Zde jsou také repliky nejvýznamnějších mikulčických nálezů, především šperků. Věříme, že nás svojí návštěvou poctíte a přijedete. Těšíme se na vás. :-)
IMG_9957 (1).jpg
Putovní výstava malířských prací VI. ročníku Malířské soutěže Čarovné barvy země se z Mikulčic přesunula do prostor Infocentra Konírna ve Státním zámku Milotice. V prostorách centra Mikroregionu Nový Dvůr můžete od 2. srpna do 1. září 2016 obdivovat výběr prací zahrnující vítězné obrazy a díla dětských tvůrců ze škol obcí mikroregionu a blízkého okolí. Slavnostní otevření výstavy doprovázené dílničkami pro malé návštěvníky, při nichž si děti budou moci vyzkoušet práci s přírodními jíly i pojivy, se uskuteční v neděli 7. srpna od 15 hodin. Přijďte se osvěžit krásou dětského vidění světa. - hn -
IMG_9270 (1).jpg
Skončila první polovina 56. návštěvní sezóny 2016 a s ní i řada kulturních, duchovních i zábavných akcí bohatého kalendáře. Letní období je vyhrazeno návštěvám s průvodcem, prohlídce areálu, obdivování krajiny z vyhlídkové věže nebo procházkám lužním lesem a loukami. Velkému zájmu návštěvníků je přizpůsobena také letní otevírací doba. V měsících červenec a srpen máme otevřeno po všechny dny v týdnu, včetně pondělí. Přesné časy otevírací doby jsou uvedeny na našem webu. Přijeďte se seznámit s nebývalou historií našich předků, poznejte místa, kde se vytvářely dějiny Velké Moravy. Přijeďte mezi nás a do našich končin, nebudete zklamáni. Přijeďte, těšíme se na vás. :-) -fs-
IMG_9956 (1).jpg
Celkem 16 velkoplošných panelů představuje základní přístupy členů autorského týmu Markéty a Petra Veličkových vyúsťující v autorskou a následně i vítěznou vizi a sdělující proměny areálu, které byly dle základní vize s názvem Déja vu!, v areálu památníku v Mikulčicích v letech 2009 – 2016 realizovány. Výstava poukazuje na skutečnost, že základním východiskem pro zvolené urbanisticko-architektonické řešení bylo místo samotné, které má v sobě nesmazatelný otisk dávného lidského bytí. Koncept podchytil známou historii místa a pomocí skic, obrazů, panelů v terénu i použitého materiálu doplňuje zvolený úhel poznání obrazu. Celkové poznání obohacuje o to, co chybělo, rozhled na rozsáhlé hradiště z ptačí perspektivy. Výstava je zajímavým shrnutím záměru a jeho úspěšné realizace.
MMV plaquatte a.jpg
V neděli 14. 8. 2016 v 15:00 hod. bude ve výstavních prostorách Městského muzea Veselí nad Moravou zahájena výstava obrazů veselského malíře Tomáše Jana Dismase Bubláka. Výstava "...záznamy skutečnosti" představí průřez jeho dosavadní tvorbou a potrvá do 25.9.2016.
Morava - ztracená řeka .JPG
Výstava ve spolupráci se Státním okresním archivem Hodonín představuje řeku Moravu vždy spjatou se životem v Hodoníně, která přinášela městu radost i zkázu, na množstvích fotografiích, plánech a trojrozměrných předmětech. Vernisáž proběhne 9. června.
Morava - ztracená řeka - program pro děti.JPG
Milí žáci a studenti, dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Morava-ztracená řeka, kde na Vás kromě starých map, fotografií a vycpaných zvířat bude čekat také bohatý doprovodný program.
Včelařství v minulosti a dnes - plakát.jpg
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu zaměřenou na historii včelařství na Hodonínsku v posledních 100 letech. Vernisáž proběhne 23.6.2016.
IMG_3357.jpg
Velkomoravské Mikulčice - druhý kostel a sakrální stavby knížecího hradu. V současné době jediná stálá moderní expozice mikulčického památníku Staré a Velké Moravy, (otevřena v roce 2008, oceněna v soutěži Gloria musaealis cenou Nejlepší muzejní výstava roku 2008), se klene nad autentickými archeologickými terény zkoumanými prof. J. Poulíkem v letech 1954 a 1955. Objekt pavilonu II - Kostela má nový moderní plášť a zateplením je připraven i na vaši zimní návštěvu. Okolí nově upraveno a vybaveno novým mobiliářem. S novým v roce 2015 otevřeným pavilonem I s vyhlídkovou věží je výrazným moderním architektonickým prvkem v krajině mikulčických Valů.
Jaroslav Škojec - koláže.JPG
Výstava představí práce mikulčického občana a technika místní pobočky Archeologického ústavu AV ČR Brno Jaroslava Škojce.
klíčenka IMG_5147 (1).jpg
Od 14. dubna 2015 se areál mikulčického hradiště pyšní novým moderním muzejním pavilonem, který nabízí nejen kvalitní zázemí pro návštěvníky a hosty, ale také dobré pracovní podmínky pro zaměstnance. Součástí je nejen velká prosklená vstupní hala, ale také prostorná galerie a hlavně vyhlídková věž. Ta umožňuje obhlédnout z ptačí perspektivy výšky 30 metrů celé rozlehlé zdejší velkomoravské hradiště. Na plánované nové stálé expozici se pracuje. Přesto velkomoravské hradiště Valy u Mikulčic stojí za vaši pozornost a návštěvu.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou replik základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 9. 5. 2016
  V červenci a srpnu bude otevřeno: po - zavřeno, út-pá 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, so, ne 12.30 - 16.30
 • 3. 8. 2016
  V neděli 14. 8. 2016 v 15:00 hod. bude ve výstavních prostorách Městského muzea Veselí nad Moravou zahájena výstava obrazů veselského malíře Tomáše Jana Dismase Bubláka.
 • 22. 8. 2016
  Mikulčice: radost dětí i zvaní na nedělní program
  Na travnaté ploše u naší budovy nového návštěvnického centra jsme dnes k velké radosti a zájmu dětí umístili jako živou pozvánku na dětský nedělní program chovatelskou klec se čtveřicí bažantích kuřátek. Děti čiperní živí tvorové hned zaujali a od švitořících a poskakujících drobečků nemohly oči odtrhnout. Při nedělní akci mohou pak obdivovat i další zástupce zvířecí říše. Přijďte s dětmi, bude veselo! Bližší informace najdete na této stránce na plakátu. :-) -fs-
 • 11. 8. 2016
  Mikulčice: pro hosty máme „pouliční knihovnu“
  Dne 11. srpna byla i díky pochopení mikulčické paní knihovnice a místostarostky obecního úřadu u nás otevřena „pouliční knihovna“. Je umístěna v hale návštěvnického centra a volně jsou zde k dispozici knihy z archeologie, historie, cestopisy a fotografické publikace. Řada knih je také pro děti. Návštěvníci si je mohou volně půjčit, prolistovat, přečíst a pak vrátit. Věříme, že i toto drobné rozšíření nabízených služeb přispěje k dalšímu pozitivnímu hodnocení památníku jako místa poznání, odpočinku, zábavy i relaxace. Přijďte se přesvědčit. Budete vítáni! :-) -fs-
 • 3. 8. 2016
  Mikulčice: charakterizoval nás český výletník
  Dle J. Pokorného z deníku MF Dnes byly „Mikulčice prakticky na hranici se Slovenskem hlavním městem Velké Moravy v podstatě první Prahou na našem území. Dokazuje to knížecí palác.“ Ve své prázdninové pozvánce k návštěvě hradiště dále uvádí „Málokteré místo je tak názornou učebnicí nejstaršího domácího dějepisu. Vykopané kostely tu znázorňují úhledné zídky, opravdové základy dvanácti kostelů se skrývají zakonzervované v zemi. K lepší orientaci pomáhají průhledné skleněné tabule, díky nimž bývalé budovy hradu vidíte plasticky v terénu.“ Děkujeme. :-) -fs-
 • 27. 7. 2016
  Mikulčice: hlasování o nejlepší proměnu památky
  Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s. uspořádala ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad národní putovní výstavu s názvem „Má vlast cestami proměn". Součástí výstavy, na které je také panel s proměnami Slovanského hradiště v Mikulčicích, je internetové hlasování o nejlepší proměnu roku 2016. Přátelé a příznivci našeho památníku novou hlasovat za naši památku na adrese: http://www.cestamipromen.cz/hlasovani. Děkujeme za podporu. :-) -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století