Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
pozvánka.jpg
Veronika Petraturová, rodačka z Veselí nad Moravou, začala panenky sbírat v době svého pobytu v americkém Wisconsinu, kde žila 14 let. Řada panenek byla vyráběna pro americký trh, proto je panenek jim podobných v Evropě velmi málo, některé zřejmě vůbec. Sběratelka žije v Medlovicích a sbírku se snaží neustále rozšiřovat. V současné době ji tvoří soubor přibližně 1200 panenek. Kromě toho vlastní ještě přibližně 500 kusů panenek maličkých. Naše výstava se snaží představit většinu z této pozoruhodné sbírky. Věříme, že zaujme nejen dětské návštěvníky. Výstava potrvá do 7. února 2016. Otevřena bude od pondělka do pátku 8.00 - 12.00 a 13.00 – 16.00 hod., v neděli 13.00 – 17.00 hod.
Kašpárek v rohlíku revirvál.jpg
Dobrý den, dovolujeme si Vás i Vaše děti pozvat na neopakovatelný zážitek – zábavný koncert KAŠPÁREK V ROHLÍKU REVIRVÁL dětského sboru z Kyjova v bláznivé hudební show pro děti. Akce proběhne v neděli 21. února 2016 od 15:00 hod. v budově Sálu Evropa na Národní tř. 21 v Hodoníně
Řád maltézských rytířů.JPG
Výstava mapuje dějiny maltézského řádu (johanitů), který se významně podílel na obraně křesťanských míst ve Svaté zemi, bránil pronikání islámu do Evropy a zabezpečoval provoz vlastní sítě nemocnic od Předního východu až po západní Evropu. Návštěvníci budou mít možnost na výstavě vidět předměty mapující historii maltézského řádu od středověku až po současnost. Kromě zbraní vztahujících se k bojové historii řádu uvidí návštěvníci další předměty kladoucí důraz na řád, jako svrchovaný stát. Jedná se o jediný rytířský řád, který je v současné době uznáván 104 zeměmi jako nezávislý stát se všemi atributy nezávislé země. Vernisáž výstavy proběhne dne 19. listopadu 2015 v 17:00.
Dějepisná olympiáda.jpg
Pobočka Masarykova muzea v Hodoníně, p.o., Slovanské hradiště v Mikulčicích vyhlašuje po jednoroční přestávce, způsobené omezeným provozem v náhradních prostorách během stavby nového návštěvnického centra, pro žáky základních škol dvě kategorie vědomostní soutěže II. cyrilometodějská olympiáda. Podrobnosti na přiloženém plakátě a u naší kulturně-výchovné pracovnice pro spolupráci se školami. Současně upozorňujeme pedagogy na novou nabídku a možnost návštěvy i prohlídky památníku včetně dalších doprovodných programů v příjemném prostředí nového pavilonu v zimních měsících listopad až březen. Informace: 518 357 293.
Hračky ze staré půdy.jpg
VÝSTAVA ZE SBÍRKY MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
VELKOMORAVSKÁ HISTORIE STÁLE ŽIVÁ A OBDIVOVANÁ.JPG
V galerii návštěvnického centra bude v druhé polovině zimního období možnost navštívit a shlédnout tematickou výstavu velkoplošných bannerů, které souhrnně podtrhují význam, postavení a jedinečnost mikulčické velkomoravské aglomerace. Výstava byla vytvořena v roce 2012 k podpoře druhé nominace Archeoparku Mikulčice - Kopčany k zápisu na Listinu světových kulturních a přírodních památek UNESCO a v uplynulých letech putovala po výstavách v řadě muzeí v České a Slovenské republiky, její jazyková mutace byla vystavena v sídle UNESCO v Paříži a v řadě francouzských měst.
Zimní provoz jpg.jpg
Nové podmínky pro poskytování kvalitních návštěvnických služeb nám umožní nabídnout zájemcům o prohlídku památníku možnost návštěvy také v zimní měsíce listopad až březen. Návštěvu v pracovní dny v čase od 10.30 do 14.30 hodin doporučujeme předem dohodnout s pracovníky památníku. Nabídka je směrována také školním třídám a výpravám, jimž nabízíme další rozšířený vzdělávací program. Více informací najdete na naší webové stránce.
zimní nabídka pro školy.jpg
Základním a středním školám nabízíme pro nadcházející období zimních měsíců nově možnost návštěvy památníku včetně prohlídky a dalšího vybraného tematického programu, který připravili naši pracovníci. Nové moderní návštěvnické centrum nabízí řadu možností k interaktivní formě didaktické výuky a získání poznatků.
Setkání_kultur (panel_ČD HD).jpg
Po úspěšném průběhu oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013, se projekt Setkání kultur pomyslně přesunul svým obsahem do dalších dvou let. V nich jsme si připomínali další významné výročí spojené s naším památníkem. Současně v centrální části probíhala stavební rekonstrukce pavilonu I, jenž vyzněla ve stavbu moderní muzejní budovy s kvalitním pracovním zázemím, prostorami pro vzdělávání dětí i dospělých a 30 m vysokou vyhlídkovou věž. Ze všech těchto důvodů vás všechny zveme k návštěvě, zůstaňte nám věrní a podporujte naše aktivity a cíle. Děkujeme. -fs-
S20C-416012808250.jpg
Výstava nabízí návštěvníkům k shlédnutí legendární plastové figurky Igráčka.
Císařovna Zita-oprava.JPG
Výstava mapuje osobnost císařovny Zity, která byla poslední českou královnou. Měla silné sociální cítění, které pramenilo z rodinné výchovy. V těžkých časech první světové války se císařovna věnovala nejrůznějším charitativním činnostem na pomoc těm nejpotřebnějším. Návštěvníci mají možnost vidět výstavu prezentující osobnost a život poslední české královny. Výstava se nevěnuje pouze období vlády císařovny, ale komplexně celému jejímu životu. Vernisáž proběhne 18.2. od 17:00 hod.
IMG_3357.jpg
Velkomoravské Mikuličce - druhý kostel a sakrální stavby knížecího hradu. Stálá moderní expozice mikulčického památníku Staré a Velké Moravy (otevřena v roce 2008, oceněna v soutěži Gloria musaealis cenou Nejlepší muzejní výstava roku 2008), se klene nad autentickými archeologickými terény z roku 1955. Objekt pavilonu II - Kostela má nový moderní plášť a zateplením je připraven i na vaši zimní návštěvu. Okolí nově upraveno a vybaveno novým mobiliářem.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou replik základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 28. 1. 2016
  Výstava nabízí návštěvníkům k shlédnutí legendární plastové figurky Igráčka.
 • 3. 11. 2015
  Městské muzeum Veselí nad Moravou zve na výstavu „Panenky ze sbírky Veroniky Petraturové“.
 • 19. 5. 2015
  Navštívili jste expozici, výstavu nebo jinou akci v některém z našich muzeí a líbilo se vám u nás? Pokud ano, hlasujte pro nás na portále www.do-muzea.cz a pomozte nám uspět v soutěži Muzeum roku!
 • 1. 2. 2016
  Mikulčice: nové řešení lišty webových stránek
  Ve spolupráci s firmou DAT Uherské Hradiště jsme přistoupili k zásadní změně vzhledu levé lišty našich webových stránek. Cílem provedené změny bylo zjednodušení vyhledávání a zpřehlednění nabídky. Všechny původní rubriky byly zachovány a budou trvale aktualizovány. Stačí se jen proklikat do příslušné úrovně. Věříme, že nové řešení uvítáte. :-) -fs-
 • 19. 1. 2016
  Mikulčice: program na sezónu roku 2016
  Po částečném vyhodnocení kladů i záporů sezóny s využitím nového návštěvnického centra jsme s kolegyněmi sestavili program kulturních a doprovodných akcí návštěvnické sezóny 2016, jenž Mgr. M. Zálešáková přehledně a podrobně uvedla pod záhlavím rubriky Program 2016. Věříme, že se s ním rádi seznámíte a nejzajímavější dny a akce si poznamenáte v kalendáři. Již nyní se velmi těšíme na vaši ctěnou návštěvu. :-) -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století