Sídlem muzea je zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.
Muzeum Veselska a Horňácka. Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice.
Nachází se od roku 1928 v renesančním zámečku ze 16. století, byť jeho počátky spadají do roku 1904. Sbírkotvornou a výstavní činností se zaměřuje na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov.
Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. st.). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje. Krásná příroda.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
Čarovné barvy země - plakát - Hodonín.jpg
Zveme vás na výstavu výtvarných prací čtvrtého ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země, která probíhá v budově sálu Evropa v Hodoníně. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země. Výstava je vyvrcholením stejnojmenné soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích. Vernisáž výstavy proběhne 25. 9. 2014 v 17:00. Pozor na novou otevírací dobu: PO-PÁ 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30, NE 13.00 - 18.00
Čarovné barvy země - plakát - Hodonín.jpg
Zveme vás na výstavu výtvarných prací čtvrtého ročníku malířské soutěže. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země. Výstava je vyvrcholením stejnojmenné soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích. Vernisáž výstavy proběhne 25. 9. 2014 v 17:00. Pozor na novou otevírací dobu: PO-PÁ 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30, NE 13.00 - 18.00
IMG_3360 (1).jpg
V současné době můžete s průvdcem na našem památníku navštívit jednu stálou expozici a tou je Nejlepší muzejní výstava roku 2008, umístěná trvale v novém pavilonu s autentickými základy II. mikulčického kostela. Cenu získala tato expozice v soutěži Gloria Musaealis. Výstava je nedílnou součástí prohlídky památníku s průvodcem. Druhá stálá expozice bude otevřena v novém návštěvnickém centru před sezónou 2015.
Mistří plakát.jpg
Dne 8. 3. 2012 schválila Rada Jihomoravského kraje Zásady pro udělování titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje. Od roku 2012 se každoročně uděluje vybraným nominovaným lidovým tvůrcům a řemeslníkům toto prestižní krajské ocenění jejich práce. Titul je spojen nejen s finanční odměnou, ale právem opatřovat výrobky ochrannou známkou, která byla vytvořena speciálně pro tento titul a vzešla z výběrového řízení. Jména nositelů tohoto titulu jsou zapsána do Seznamu nositelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je nepřenosný. Za tři roky trvání Rada Jihomoravského kraje ocenila již osm lidových výrobců. Shodou okolností všichni pocházejí z hodonínského okresu. Každoročně může Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje, složená z předních etnografů a zástupců Krajského úřadu ocenit maximálně tři nominované kandidáty.
I_46.JPG
Zveme vás na výtvarné semináře určené zejména pro pedagogy, které jsou organizovány jako příprava pedagogů pro práci barevnými hliněnými pigmenty v rámci projektu Čarovné barvy země. Těchto seminářů se mohou zúčastnit i pedagogové, kteří se teprve rozhodují zda se soutěže zúčastní. Více informací k projektu Čarovné barvy země jsou uvedeny zde: http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/489/.
III_10.JPG
Zveme vás na výtvarné semináře určené zejména pro pedagogy, které jsou organizovány jako příprava pedagogů pro práci barevnými hliněnými pigmenty v rámci projektu Čarovné barvy země. Těchto seminářů se mohou zúčastnit i pedagogové, kteří se teprve rozhodují zda se soutěže zúčastní. Více informací k projektu Čarovné barvy země jsou uvedeny zde: http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/489/.
Předvánoční bleší trh 2014.jpg
III. PŘEDVÁNOČNÍ BLEŠÍ TRH Po úspěšných ročnících Muzejního blešího trhu a na základě velmi příznivých ohlasů z řad veřejnosti jsme se rozhodli uspořádat III. předvánoční bleší trh. Je to také jedna z příležitostí, jak nakoupit, a za levný peníz, vánoční dárky svým nejbližším. Bleší trh se uskuteční v nové budově kyjovského Vlastivědného muzea v neděli 23. listopadu 2014 od 13.00 do 17.00 hodin.
plakát moravské knínice 2014.JPG
Další z výstav projektu Čarovné barvy země připravilo Slovanské hradiště v Mikulčicích ve spolupráci se Základní školou Znojmo Mládeže 3. Výstava se otevře veřejnosti 3. listopadu a potrvá do 26. listopadu 2014. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země. Výstava je vyvrcholením stejnojmenné soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích.
plakát znojmo 2014.JPG
Další z výstav projektu Čarovné barvy země připravilo Slovanské hradiště v Mikulčicích ve spolupráci se Základní školou Znojmo Mládeže 3. Výstava se otevře veřejnosti 3. listopadu a potrvá do 26. listopadu 2014. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země. Výstava je vyvrcholením stejnojmenné soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích.
Kdo mě volá - plakát.jpg
>>Minulost, přítomnost a budoucnost amatérského vysílání.<< Výstava nabídne seznámení s historií radiového spojení a historií amatérského vysílání; historické až současné radiové vysílače a přijímače, antény, ukázku radioamatérské stanice (HAM shacku), QSL lístky. Dále možnost vyzkoušet si práci s telegrafním klíčem a polním telefonem. Připravuje se říjnová a listopadová beseda s radioamatérem pro veřejnost a několik dopolední s radioamatérem pro školy. Vernisáž výstavy proběhne 18. 9. v 17:30.
11 - IMG_0203 (1).jpg
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou negativů základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.
IMG_0354 (1).jpg
Pro podporu podání druhého návrhu na zápis Mikulčicko-kopčanského archeoparku na Listinu světových kulturních a přírodních památek UNESCO byly připraveny a vydány dva prezentační materiály. Prvním z nich je putovní výstava, kterou tvoří deset velkoplošných bannerů (na ukázce jsou tři z nich) a druhým DVD 16ti minutový pořad. Oba materiály pojednávají o společném česko-slovenském významném archeologickém i kulturním statku. V současné době jsou výstavní panely k vidění ve výstavní síni v Gbelích. Vystaveny již byly v Brně, Praze, Mikulčicích, Trnavě, Dolních Bojanovicích, Skalici, Kopčanech, Senici, Jablonci nad Nisou, Krupce a Hodoníně, zájem má Myjava a Praha. Pro uvedení výstavy ve Varšavě a v dalších polských muzeích v roce 2014 bude připravena polská verze. Francouzsko/anglická verze byla 5. - 12. prosince 2013 vystavena v pařížském centru UNESCO a po Novém roce bude přičiněním našeho velvyslanectví v PAříži vystavena v jihofrancouzském městě Nimes a během roku v některých francouzských muzeích či městech. Zapůjčení panelů putovní výstavy české verze je možné si dohodnout na tlf. čísle 518 357 293.
Velká válka Veselí bez.jpg
Výstava VELKÁ VÁLKA 1914-1918 je reakcí na 100. výročí zahájení 1.světové války. Tento první globální konflikt zásadní měrou změnil politickou mapu tehdejší Evropy a přispěl ke vzniku mnoha tzv. národních států. Jedním z nich bylo i naše Československo. Výstava je rozdělena do tří celků. První připomíná osudové okamžiky těsně předcházející vyhlášení války a její zahájení (stručný přehled událostí, politické pozadí, klíčové osobnosti), druhá část je věnována regionálnímu vývoji v průběhu války (společenský život v době války, vojáci z Veselska jako účastníci bojů, …) a třetí připomíná klíčové okamžiky celého konfliktu a jeho přímé důsledky. Výstava je svým zaměřením a obsahem orientována především na školní mládež. Texty jsou doplněny řadou fotografií (malých i velkých formátů), několika mapami a řadou trojrozměrných předmětů upomínajících na vyhlášení a průběh konfliktu (uniformy, zbraně, vyznamenání,…). Výstava vznikla ve spolupráci se Státním okresním archivem Hodonín a Československou obcí legionářskou Hodonín.
Svaté obrázky.jpg
Za svatými obrázky do Kyjova
Mistři - plakát.JPG
Výstava věnovaná prezentaci nositelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, jež dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje. Dne 19. listopadu 2014 se uskuteční v rámci této výstavy řemeslný workshop s oceněnými nositeli titulu (viz obrázek níže).
P I (nový venkovní 1)a (1).jpg
Schválením návrhu smlouvy Radou JMK s dodavatelem stavby Archeopark Mikulčice - Předhradí byla fakticky zahájena rekonstrukce našeho Pavilonu I - návštěvnického centra. Nadchází pro nás obdoví 18 měsíců v náhradním provizoriu, po němž bychom se měli stěhovat do nové moderní budovy s novou stálou expozicí, většími prostorami pro práci s návštěvníky včetně galerie, přednáškovým a konferenčním sálem, centrálním návštěvnickým prostorem s recepcí a občerstvením s venkovní zahrádkou. Dominantou nové budovy bude 30 m vysoká vyhlídková věž a nové pracovní prostory v I. patře. Věříme, že slavnostní otevření budovy se uskuteční dle plánu 30. dubna 2015. -fs-
Setkání_kultur (panel_ČD HD).jpg
Po úspěšném průběhu letošních oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se projekt Setkání kultur pomyslně přesune svým obsahem nejméně do příštích dvou let. V nich si budeme připomínat další významná výročí spojená s naším památníkem. Současně však bude v centrální části probíhat stavební rekonstrukce pavilonu I, jenž přinese moderní muzejní prostředí s novou stálou expozicí, kvalitní pracovní zázemí, prostory pro vzdělávání dětí i dospělých i 30 m vysokou vyhlídkovou věž. Ze všech těchto důvodů vás všechny zveme k návštěvě, i proto nám zůstaňte věrní a podporujte naše aktivity a cíle. Děkujeme. PS! O našich záměrech vás budeme rádi informovat formou nedlouhé přednášky nebo odpovědí na dotazy. -fs-

Aktuální výstavy a akce

Aktuality

 • 24. 10. 2014
  Mikulčice: 15.000 host sezóny - Švédka Anna Gustafsson
  Dnešního dne - v pátek brzy po poledním čase - jsme uvítali na hradišti milého hosta letošní 54. návštěvní sezóny s pořadovým číslem 15.000. Stala se jím slečna Anna Gustafsson z hlavního města Švédska Stockholmu, která naše hradiště navštívila se svým českým přítelem. Na památku si odvezla nejen upomínkový list, ale také četné propagační materiály včetně DVD v anglickém jazyce a další drobnosti, jimiž tentokrát přispěl Hotel Panon Hodonín. Slečně blahopřejeme a již těšíme se na poslední hosty této sezóny, z nichž jeden bude dekorován jako 200.000 návštěvník za období let 2003 - 2014. Uvidíme, kdo z vás přijde a bude mít štěstí...! :-) -fs-
 • 22. 10. 2014
  Mikulčice: vyhlášen další ročník literární soutěže
  V rámci tradičního večera s názvem Ať žije republika!, který je pořádán u příležitosti státního svátku vyhlášení prvního samostatného československého státu (28. října), byl dnes podvečer v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě slavnostně vyhlášen radním Jihomoravského kraje pro kulturu, panem Jiřím Němcem, již 9. ročník Literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Bližší informace a propozice najdou zájemci - žáci a studenti - na www stránkách Muzea Brněnska a Památníku písemnictví. -fs-
 • 22. 10. 2014
  Mikulčice: očekávání 15.000 hosta sezóny
  Právě v těchto dnech očekáváme mezi posledními letošními návštěvníky hosta sezóny s pořadovým číslem 15.000 a rádi bychom přivítali i hosta 200.000 za sledované období let 2003 - 2014! V těchto dnech jsme současně od Centrály cestovního ruchu Jižní Morava jako jeden z TOP VÝLETNÍCH CÍLŮ JIŽNÍ MORAVY obdrželi oficiální hodnocení, v němž je náš památník ve většině sledovaných oblastí poskytování služeb hodnocen vždy mezi nejlepšími. To nás, i s ohledem na realizaci sezóny v náhradních prostorách vedle velké stavby, velmi těší a současně zavazuje do budoucna. -fs-
 • 19. 10. 2014
  Mikulčice: mediální zájem o hradiště trvá
  Uplynulý víkend byl nejen ve znamení poslední letošní větší akce, tentokrát s názvem Velkomoravské dny, ale také ve znamení neočekávaného zájmu médií. Shrnuto: ve čtvrtek na hradišti pracoval šéfredaktor týdeníku Slovácko, v pátek odpovídal nejen vedoucí památníku redaktorce Radiožurnálu, v sobotu zde TV tým z Brna natáčel pro Magazín ČT a v neděli dopoledne vystoupil vedoucí pobočky a členové skupiny Styrke v živém vysílání ČT 24. Všechny reportáže byly nejen o současném dění, ale také vítanou pozvánkou na novinky příští 55. návštěvnické sezóny 2015. Zájem médií nás moc těší. :-) -fs-
 • 10. 10. 2014
  AKCE: Den otevřených dveří pro školy
  24. a 31. října 2014 budou mít všechny předem nahlášené školní skupiny vstup do muzea v Hodoníně ZDARMA! Využijte možnost navštívit bezplatně třeba stálou expozici T. G. Masaryk a rodný kraj! Přihlášky: pruvodkyne@masaryk.info (zámeček), popř. evropa@masaryk.info (sál Evropa).
 • 12. 9. 2014
  I letos budeme ve Vlastivědném muzeu Kyjov pořádat PŘEDVÁNOČNÍ BLEŠÁK, v neděli 23. 11. 2014
 • 31. 7. 2014
  Navštěvujte naše pobočky, sbírejte jejich razítka do Muzejních pasů a zapojte se do soutěže o dárkový poukaz do knihkupectví!
 • 20. 10. 2014
  28. 10. - VESELÍ - ZAVŘENO
  V úterý 28. 10. 2014 bude Městské muzeum Veselí nad Moravou ZAVŘENO.
 • 9. 10. 2014
  "Z knihovny do knihovny".
 • 7. 10. 2014
  28. 10. 2014 Vlastivědné muzeum Kyjov ZAVŘENO
  V úterý 28. 10. 2014 Vlastivědné muzeum Kyjov ZAVŘENO - Státní svátek.
 • 6. 10. 2014
 • 24. 6. 2014

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století