Slovanské hradištěv Mikulčicích

Národní kulturní památka aspirující o zápis na Listinu světových kulturních památek UNESCO. V 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody.

ROK 2014 = rOK 60. VÝROČÍ OBJEVENÍ VELKOMORAVSKÝCH MIKULČIC

jedinečná výstava s názvem velká morava byla před půlstoletím otevřena (po představení v Brně a nitře již v roce 1963) ve vladislavském sále pražského hradu. 

jak uvádí výstavní katalog k jejímu prvnímu uvedení v domě umění v brně (srpen - říjen 1963),  výstava pojednávala o prvním společném státě předků českého a slovenského národa a byla uspořádána u příležitosti 1100. výročí příchodu byzantské mise do našich zemí a počátků slovanského písmenictví.

Na realizaci výstavy se pod vedením prof. josefa poulíka, podílel pod předsednictvím ak. Jaroslava Böhma a ak. Jana Filipa široký tým archeologů, historiků, lingvistů a předních expeRTů na výstavnictví. Výstava měla i v praze obrovský úspěch a v roce 1965 se vydala na svoji DLOUHOU cestu po evropských velkoměstech.  

na výstavě byl prezentován také nemalý počet replik z mikulčických nálezů a některé z nich můžete vidět v naší expozici i dnes. Přijeďte, rádi vás s nimi seznámíme.   

PŘI VAŠÍ NÁVŠTĚVĚ VÁS UVÍTÁ NÁŠ AREÁL STÁLE UPRAVENÝ A V DOBRÉM STAVU. LETOŠNÍ 54. návštěvní sezóna 2014 TOTIŽ I V NÁHRADNÍCH PROSTORÁCH ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE. V měsících červenec a srpen máme otevřeno celý týden, včetně pondělí! Viz: provozní doba a vstupné.

na MIKULČICKÝCH valech je stále krásně A POHODOVĚ! VÁŠ TRVALÝ ZÁJEM nás velmi těší. I PŘESTO PŘIJMĚTE POZVÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ VELKOMORAVSKÉHO PAMÁTNÍKU MIKULČICE-VALY. RÁDI vÁS  V jubilejním ROCE zahájení výzkumů u nás UVÍTÁME!

NAŠE SOUČASNÉ PRACOVIŠTĚ (v době přestavby pavilonu I) i prostory pro poskytování návštěvnických služeb NAJDETE V ZAHRADĚ ZA REKONSTRUOVANÝM PAVILONEM i.

I PRO DRUHOU POLOVINU SEZÓNY 2014 JSME PŘIPRAVILI PROGRAM KULTURNÍCH A DOPROVODNÝCH AKCÍ, JEJICHŽ PŽÍPRAVU JSME JIŽ ZAHÁJILI A S NÍMŽ SE MŮŽETE SEZNÁMIT MA TĚCHTO STRÁNKÁCH. NEJBLIŽŠÍ AKCÍ BUDE PROGRAMOVÉ ODPOLEDNE K 60. VÝROČÍ OBJEVENÍ MIKULČIC (16.08.), JEHOŽ KONCENCE SE JIŽ TVOŘÍ.

------------------------

V roce 2014 budeme mít 54. návštěvní sezónu a budeme si připomínat:

50 let od otevření pavilonu II - Kostela (1964)
 

50 let od výstavy Velká Morava ve Vladislavském sále Pražského hradu (1964)
 

60 let od zahájení archeologických výzkumů v Mikulčicích (16. srpna 1954)
 

Na setkání  průběhu návštěvní sezóny roku 2014 se již nyní velmi těší vedoucí a pracovníci památníku.


 

Martin Malý, 9.000 host sezóny 2014, 400x600, 39.62 KBMartin Malý, 9.000 host sezóny 2014

Červencové proměny (10. - 18. červenec)

První týdny léta byly horké a suché. Přesto však příroda stále kouzlí nové a nové krásné obrazy. V tom čase na stavbě pokračovalo betování podlah v přízemí a na galerii i upevňování nosných prvků pro vložení zateplení a vekovního kortenového pláště, přitom archeologové zkoumají poslední část okolí staronové budovy. V jejich blízkosti však naši hosté pokračují nejen ve svých sportovních aktivitách, ale v hojném počtu - děti i dospělí - se seznamují s bohatou historií Staré a Velké Moravy. Budete mezi nimi také vy? -fs-

01 - IMG_3782 (1).jpg (800x533, 51.21 KB)
02 - IMG_3746 (1).jpg (800x533, 112.91 KB)
03 - IMG_3744 (1).jpg (800x533, 89.78 KB)
04 - IMG_3793 (1).jpg (800x533, 73.91 KB)
05 - IMG_3762 (1).jpg (800x533, 60.59 KB)
06 - IMG_3790 (1).jpg (800x533, 58.69 KB)
07 - IMG_3804 (1).jpg (800x533, 73.95 KB)
08 - IMG_3794 (1).jpg (800x533, 89.59 KB)
09 - IMG_3813 (1).jpg (800x525, 76.07 KB)
10 - IMG_3840 (1).jpg (800x533, 72.82 KB)
11 - IMG_3802 (1).jpg (800x533, 107.74 KB)
12 - IMG_3829 (1).jpg (800x533, 77.36 KB)
13 - IMG_3835 (1).jpg (800x534, 115.52 KB)
14 - IMG_3755 (1).jpg (800x538, 86.53 KB)

Dvěstěpadesát dnů stavby.... (9. červenec)

Od 30. října 2013, kdy jsme se poprvé fotili s tabulkou 550 dnů do konce stavby, uplynulo přesně dnů 250. I v zmenšeném a obměněném týmu jsme si připomněli krásné číslo 300 do konce stavby. Současně si moc přejeme, aby se mezi nás vrátily naše kolegyně paní B. Hnátková a M. Zálešáková. K tomu vám přejeme: hodně, hodně nového zdraví, milá děvčata! Přitom stavba i archelogický výzkum pokračují. Naše nové centrum již brzy začne dostávat nový kortenový plášť a na přelomu letních měsíců bude montována již také 32 metrů vysoká vyhlídková věž. Přitom na návštěvu přicházejí hosté a obdivují i krásy a proměnlivost okolní přírody. I sezóna pokračuje. Navštivte nás také, věřím, že u nás budete spokojeni. :-) -fs-

1 - IMG_3511 (1).jpg (800x533, 76.67 KB)
2 - IMG_2411a.jpg (299x400, 108.15 KB)
3 - IMG_0352a (1).jpg (391x600, 33.99 KB)
4 - IMG_3501 (1).jpg (800x533, 63.18 KB)
5 - IMG_3498 (1).jpg (800x533, 47.19 KB)
6 - IMG_3493 (1).jpg (800x533, 52.71 KB)
7 - IMG_3507 (1).jpg (800x533, 71.96 KB)
8 - IMG_3528 (1).jpg (800x533, 107.27 KB)
9 - IMG_3532 (1).jpg (800x533, 114.21 KB)
10 - IMG_3536 (1).jpg (800x525, 139.84 KB)
11 - IMG_3543 (1).jpg (800x533, 118.01 KB)
12 - IMG_3544 (1).jpg (800x533, 104.95 KB)
13 - IMG_3546 (1).jpg (800x533, 104.33 KB)
14 - IMG_3520 (1).jpg (800x533, 143.28 KB)

Víkend s názvem Léto v Rasticově městě Morava (4. - 6. červenec)

Počátek prázdnin je vždy u nás ve znemaní Cyrilometodějské pouti Podluží. Kolem tohoto jedinečného poutního a duchovního středobodu v posledních letech připravujeme na celý víkend bohatý návštěvnický program. Nejinak tomu bylo i letos. Jeho součástí bylo také propojení Mikulčic se slovenskopu Nitrou - velkomoravskou Nitravou, kde byla v rámci konference široké veřejnosti představena nejen naše archeologická památka, ale především výstava o našem archeoparku. V něm kromě možnosti prohlídky expozice v pavilonu II a celého vzorně upraveného areálu hradiště, si mohli návštěvníci a také četní cykloturisté prohlédnout dobový tábor skupiny Styrke, zúčastnit se bojových ukázek, vyslechnout koncertní vystoupení dechové i cimbálové muziky, ale hlavně duchovně se povznést při jedinečné poutní akci. Té se zúčastnilo téměř 2.000 poutníků ze Slovácka i blízkého Slovenska a měli možnost osobně se setkat s Jeho Exc. Mons. kardinálem Miloslavem Vlkem. Ten při poutní mši , kterou celebroval. pronesl kázání, žehnal i hovořil s řadou vděčných poutníků. V Mikulčicích to byl opět velmi vydařený slunečný slavnostní víkend, jenž jistě zanechá v našich hostech jen pozitivní vzpomínky. Za návštěvu moc děkujeme. -fs-

01 - IMG_2933 (1).jpg (800x520, 68.91 KB)
02 - IMG_2938 (1).jpg (800x533, 45.09 KB)
03 - IMG_3150 (1).jpg (800x533, 63.60 KB)
04 - IMG_3042 (1).jpg (800x514, 42.04 KB)
05 - IMG_3054 (1).jpg (800x527, 81.59 KB)
06 - IMG_3112 (1).jpg (800x508, 67.91 KB)
07 - IMG_3141 (1).jpg (800x533, 80.79 KB)
08 - IMG_3164 (1).jpg (800x540, 76.54 KB)
09 - IMG_3122 (1).jpg (800x532, 70.37 KB)
10 - IMG_3167 (1).jpg (800x518, 78.69 KB)
11 - IMG_3192 (1).jpg (800x533, 52.72 KB)
12 - IMG_3201 (1).jpg (800x527, 60.87 KB)
13 - IMG_3229 (1).jpg (800x533, 64.23 KB)
14 - IMG_3232 (1).jpg (800x524, 77.83 KB)
15 - IMG_3237 (1).jpg (800x533, 93.48 KB)
16 - IMG_3244 (1).jpg (800x533, 115.02 KB)
17 - IMG_3242 (1).jpg (800x533, 79.79 KB)
18 - IMG_3273 (1).jpg (800x532, 81.96 KB)
19 - IMG_3003 (1).jpg (800x533, 83.87 KB)
20 - IMG_3266 (1).jpg (800x519, 77.78 KB)
21 - IMG_3250 (1).jpg (800x518, 88.03 KB)

Záčátek léta: stavba, příroda a děti (3. červenec)

Po nedlouhé odmlce přinášíme opět zprávy z více úhlů pohledů. Na stavbě začalo kladení izolace pod podkladní betony ve vstupní hale a montáž prvních sádrokartonových příček našich budoucích pracoven. Hotová je izolace celé střechy, montáž vyhlídkové věže je plánována na přelom července a srpna. Okolí náhradních provozních prostor se mezitím i díky stálé péče našich průvodkyň změnilo v rozkvetlou zahradu, kterou navštíví sem tam i podmanivý otakárek fenyklový. Děti pak poblíž v krásné přírodě relaxujících rodičů rády podlehnou svým hrám a představám. Věřím, že se sem všichni budou rádi vracet. Věříte? -fs-

01 - IMG_2878 (1).jpg (800x533, 73.51 KB)
02 - IMG_2877 (1).jpg (800x518, 68.37 KB)
03 - IMG_2853 (1).jpg (800x533, 72.41 KB)
04 - IMG_2856 (1).jpg (800x533, 56.02 KB)
05 - IMG_2852 (1).jpg (800x533, 66.35 KB)
06 - IMG_2875 (1).jpg (800x533, 70.96 KB)
07 - IMG_2873 (1).jpg (800x525, 70.09 KB)
08 - IMG_2922 (1).jpg (800x533, 60.98 KB)
09 - IMG_2884 (1).jpg (800x532, 114.44 KB)
10 - IMG_2890 (1).jpg (800x533, 97.71 KB)
11 - IMG_2880 (1).jpg (800x526, 72.58 KB)
12 - IMG_2924 (1).jpg (800x525, 70.83 KB)
13 - IMG_2923 (1).jpg (800x533, 91.49 KB)
14 - IMG_2930 (1).jpg (800x533, 107.69 KB)

Host sezóny s číslem 6000: Lucie Ševčíková (27. červen)

V pátek 27. června téměř v pravé poledne jsme na památníku uvítali hosta letošní sezóny s pořadovým číslem 6000. Blahopřání, pamětní list a malou pozornost si převzala slečna Lucie Ševčíková z Hodonína, která zavítala na začátku prázdnin na hradiště na cyklovýlet se svými kamarádkami. Jinak to byl den jako každý jiný. Ráno blízko pavilonu II snídal svou porci hrabošů místní čáp, opodál z lesů putovalo na zpracování vytěžené dříví, hned po ránu pokračovalo čištění mokřadu travní řeky od přemnoženého plevele a na střeše nového návštěvnického centra pokládání zateplovací a izolační krytiny. Také rozkvetlé okrasné květiny čekaly na svou denní nezbytnou dávku osvěžení čerstvou vodou... -fs-

01 - IMG_2762 (1).jpg (800x533, 73.25 KB)
01 - IMG_2762a (1).jpg (408x600, 42.62 KB)
03 - IMG_2734 (1).jpg (800x529, 85.47 KB)
04 - IMG_2728 (1).jpg (800x517, 83.91 KB)
05 - IMG_2746 (1).jpg (800x533, 86.47 KB)
06 - IMG_2758 (1).jpg (800x533, 143.69 KB)
07 - IMG_2730 (1).jpg (800x533, 94.02 KB)
08 - IMG_2790 (1).jpg (800x533, 71.54 KB)
09 - IMG_2787 (1).jpg (800x533, 52.92 KB)
10 - IMG_2774 (1).jpg (800x533, 48.70 KB)
11 - IMG_2778 (1).jpg (800x533, 73.81 KB)
12 - IMG_2776 (1).jpg (800x533, 55.12 KB)
13 - IMG_2784 (1).jpg (800x533, 52.58 KB)
14 - IMG_2759 (1).jpg (800x517, 106.71 KB)

Aktuální výstavy a akce

všechny výstavy na pobočce

Kde nás najdete

 • Slovanské hradiště
  Mikulčice
  69619

Aktuality

 • 22. 7. 2014
  Mikulčice: host 9.000 přivítán!
  I v nepřízni počasí přicházeli včera i dnes na památník návštěvníci. Právě brzy po poledním čase byl uvítán host letošní sezóny s pořadovým číslem 9.000. Stal se jím školák Martin Malý ze Staré Huti u Dobříše, který navštívil hradiště v rámci rodinné dovolené spolu s rodiči a přáteli. Na památku s radostí obdržel nejen pamětní list, ale také videokazety ze Slovácka, fotoprůvodce hradiště, historii Velké Moravy a řadu drobností. Při krátkém rozhovoru svatosvatě slíbil, že i s rodinou přijedou příští rok znovu. To proto, aby se mohli společně po krajině podívat z výšky 32 metrů, tedy z nové vyhlídkové věže. Chlapci blahopřejeme a věříme, že jeho přání za rok pomůžeme splnit. :-) -fs-
 • 21. 7. 2014
  Mikulčice: hledají se...
  Právě aktuálně očekáváme hosta letošní sezóny s pořadovým číslem 9000 a na facebooku přítele s číslem 400. Určitě již brzy vás seznámíme s jejich jmény a věříme, že si od nás odnesou nejen nová poznání, ale i pěknou malou pozornost. Současně děkujeme všem za trvalou přízeň a podporu i v čase přestavby a částečného omezení provozu. -fs-
 • 16. 7. 2014
  Mikulčice: 50 let od výstavy Velká Morava
  Právě v tyto dny byla před půstoletím u příležitosti vyvrcholení oslav 1.100. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu otevřena na Pražském hradě jedinečná výstava s názvem Velká Morava, která trvala od 3. 7. do 10. 11. 1964. Reprezentačním místem pro vzácné a nedocenitelné exponáty, v nichž převažovaly předměty mikulčické provenience, byl staroslavný Vladislavský sál. Na výstavě, kterou shlédlo neuvěřitelných 827.000 návštěvníků, byly poměrně velkolepě prezentovány velkomoravské – mezi nimi i mikulčické - nálezy. Výstavu si ještě vícekráte na tomto místě připomeneme. -fs-
 • 16. 7. 2014
  Mikulčice: výstava v Miloticích PRODLOUŽENA
  Již od 17. 6. je v Infocentru Mikroregionu Nový Dvůr - v bývalé konírně zámku Milotice - přístupna výstava nejlepších malířských prací soutěže Čarovné barvy země. Po dohodě s organizátory zde bude naše výstava dětských malířských prací až do 31. 7. Přijďte na krásný zámek i obrázky do Milotic. Srdečně zveme. –fs-
 • 11. 7. 2014
  Mikulčice: stavba nového centra pokračuje
  Z času - celkem 550 dnů - vymezeného na stavbu nového návštěvnického centra uplyne brzy polovina. Hotova je nosná konstrukce, mohutný základ pro věž, střecha, některé podlahy a příčky nových pracoven, pokračují archeologické práce. Příští týden bude přistoupeno k zateplení a opláštění budovy kortenovými plechy, budou betonovány podlahy v přízemí a na přelomu prázdninových měsíců smontována 32 m vysoká vyhlídková věž. Tím stavba dostane svou konečnou vizuální vnější podobu. -fs-
 • 3. 7. 2014
  Mikulčice: prezentace v Pribinově Nitře
  V rámci Národní cyrilometodějské pouti a Pribinových slavností v Nitře bude v sobotu 5. 7. v Diecézním chrámu sv. Emeráma na Nitranském hradě zpřístupněna putovní výstava Mikulčicko-kopčanský archeopark. Výstava, kterou představil Nitranům osobně autor František Synek, byla k shlédnutí také 4. 7. v Nitranském muzeu v rámci konference Svatopluk a jeho doba. Výstava bude v Nitře během celých letních prázdnin. -fs-
 • 1. 7. 2014
  Mikulčice: letní otevírací doba = otevřeno celý týden
  Po dobrých zkušenostech z minulých let uvádíme, že památník Velké Moravy v Mikulčicích bude mít v době prázdninových měsíců červenec a srpen opět rozšířenou otevírací dobu. Naši vítaní hosté budou provedeni také v pondělí od 10.30 do 14.30 hodin a o víkendech či svátcích bude památník s průvodcem přístupný až do 18.30 hodin. Věříme, že podobně jako v minulých sezónách, uvítáte tyto naše vstřícné kroky pozitivně i letos. Na vaši návštěvu se těší pracovníci památníku. -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století