Slovanské hradištěv Mikulčicích

Národní kulturní památka. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody. Místo aspirující o zápis na listinu UNESCO.

DĚKUJEME ZA VELKÝ ZÁJEM A ZA NÁVŠTĚVU V 59. SEZÓNĚ!

HRADIŠTĚ UVÍTALO LETOS BEZMÁLA 63.000 HOSTŮ!

 

VÍTEJTE NA WEBU PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY MIKULČICE!

JIŽ DÁVNO MOCNÉ ŽEZLO NAD PŘÍRODOU PŘEVZAL PODZIM. KRAJINU DLOUHÉ TÝDNY ZDOBILY TEPLÉ DNY A KRÁSY PODZIMU. V NOVÉ ZIMĚ SE Z PODMRAČENÉ OBLOHY ČAS OD ČASU SYPE DROBNÝ DÉŠ, PRVNÍ SNĚHOVÉ VLOČKY. NELZE ŘÍCI, ŽE BY PODTRHOVAL NAŠE POZVÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ HRADIŠTĚ A JEHO BLÍZKÉHO OKOLÍ. PŘESTO, I V ZIMĚ VŠAK MŮŽETE NA HRADIŠTĚ A POZNAT DÁVNOU HISTORII, UMĚNÍ, KULTURU, ŽIVOT MORAVANŮ A PODÍVAT SE DO PŘÍRODY. ZA NÁVŠTĚVU STOJÍ I LÁVKA PŘES ŘEKU MORAVU.

ZE VŠECH TĚCHTO PODNĚTŮ STÁLE ZVEME K VÝLETU A VÝŠLAPU NA HRADIŠTĚ DO MIKULČIC. INFORMUJTE SE, PŘIJEĎTE!

PROHLÍDKU S PRŮVODCEM SI MŮŽETE AŽ DO 20. PROSINCE DOHODNOUT V PRACOVNÍ NA DOBU OD 10.00 DO 14.30 HODIN. DĚTI A MLÁDEŽ MAJÍ 13. DNE MĚSÍCE VSTUP ZDARMA! PŘIJEĎTE, BUDETE VÍTÁNI!

 

PRO ŠKOLY - DOPROVODNÉ PROGRAMY - proklik ZDE 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE NA PAMÁTNÍKU:

SEZÓNA SKONČILA 1. PROSINCE !!!

 

 

PREZENTACE V NÁVŠTĚVNÍ HALE:

- KAMENY ZE ZÁKLADŮ HRADEBNÍ ZDI

- ŘEZ KMENEM DUBU Z ROKU 876

- KOSTÝMY MORAVANŮ, FILMY, HERNÍ PRVKY PRO DĚTI

 

NAŠE VÝSTAVA JINDE:

OD 19. LISTOPADU - ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ (FOYER KÚ JMK BRNO)

 

VOLNÉ MÍSTO NA POZICI ZAHRADNÍK - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ!!!

Zahradník 2020 (.jpg, 867.97 KB)
SHM - Tým 2019 (.jpg, 894.54 KB)

Návštěva bulharské školy v Praze (15. listopadu 2019)

Muzejní delegace v čele s ředitelkou Masarykova muzea v Hodoníně Mgr. Irenou Chovančíkovou navštívila v pátek 15. listopadu v Praze Bulharskou základní školu dr. Petra Berona a zúčastnila se slavnostní vernisáže výtvarných prací čerpajících z odkazu sv. Cyrila a Metoděje. Vernisáži předcházelo pracovní setkání s vedením a pedagogy školy, jimž Mgr. Hana Novotná představila naše edukační programy a nabídla formy aktivní spolupráce na úseku vzdělávání. Setkání byl přítomen velvyslanec Bulharské republiky v ČR pan Yordan Parvanov, který pozval pracovníky pobočky k návštěvě Plovdivu a Velkého Tarnova. Spolupráce je výsledkem dlouholetého přátelství mezi naší archeologickou památkou a příslušníky bulharské menšiny žijícími v naší zemi, jejímž výrazem je květnový Kulturní den Bulharů. -fs-

01 - IMG_6715 (1).jpg (800x533, 67.45 KB)
02 - IMG_6706 (1).jpg (800x533, 67.44 KB)
03 - IMG_6694 (1).jpg (800x534, 65.96 KB)
04 - IMG_6689 (1).jpg (800x533, 67.39 KB)
05 - IMG_6691 (1).jpg (800x533, 70.77 KB)
06 - IMG_6701 (1).jpg (800x533, 40.04 KB)
07 - IMG_6700 (1).jpg (800x531, 54.01 KB)
08 - IMG_6698 (1).jpg (800x533, 68.42 KB)
09 - IMG_6699 (1).jpg (800x533, 51.93 KB)
10 - IMG_6697 (1).jpg (800x541, 47.62 KB)
11 - IMG_6702 (1).jpg (800x533, 36.25 KB)
12 - IMG_6704 (1).jpg (800x533, 38.44 KB)
13 - IMG_6695 (1).jpg (800x533, 51.19 KB)
14 - IMG_6712 (1).jpg (800x530, 79.02 KB)

První listopadové dny (1., 4. a 5. listopadu 2019)

Přestože hlavní období 59. návštěvní sezóny skončilo 31. října, možnost prohlídky památníku jsme prodloužili s ohledem na zájemce o procházku po nové lávce o celý měsíc listopad. Přímo u lávky byl mezitím naistalován nový mobiliář, nejen odpočinkové místo s informacemi, ale také směrové tabulky Klubu českých turistů. Zde jsme umístili krabičku s razítkem archeoparku, jehož otisk poslouží v případě návštěvy památníku k výstupu na věž zdarma! V centrální části začal nový pracovní ruch spojený s dalším archeologickým bádáním a průzkumem původního koryta řeky za hradbou Předhradí směrem k X. kostelu... Nezahálíme ani my! Na vhodném místě jsme instalovali nový oboustranný reklamní poutač s pozváním k návštěvě památníku a nezahálí ani příroda, která nabízí opakovaně krásné výhledy na hradiště i do prostor okolních luk. -fs-

01 - IMG_6490 (1).jpg (800x533, 54.77 KB)
02 - IMG_6493 (1).jpg (800x533, 68.13 KB)
03 - IMG_6486 (1).jpg (800x533, 63.84 KB)
04 - IMG_6489 (1).jpg (800x533, 57.00 KB)
05 - IMG_6555 (1).jpg (800x533, 78.07 KB)
06 - IMG_6553 (1).jpg (800x533, 96.00 KB)
07 - IMG_6562 (1).jpg (800x533, 111.28 KB)
08 - IMG_6603 (1).jpg (800x533, 94.71 KB)
09 - IMG_6607 (1).jpg (800x533, 100.36 KB)
10 - IMG_6609 (1).jpg (800x533, 83.95 KB)
11 - IMG_6582 (1).jpg (800x533, 74.22 KB)
12 - IMG_6568 (1).jpg (800x533, 110.60 KB)
13 - IMG_6572 (1).jpg (800x533, 55.87 KB)
14 - IMG_6587 (1).jpg (800x533, 106.52 KB)

Slavnost otevření lávky přes Moravu (29. října 2019)

Po dvanácti letech plánování a příprav (2006 – 2018) a po roce stavebních prací (září 2018 – září 2019) byla 29. října slavnostně přestřižením pásky otevřena a předána do užívání lávka přes řeku Moravu nedaleko Mikulčic. Slavnostní chvíle se zúčastnili nejen hlavní představitelé Jihomoravského a Trnavského samosprávného kraje, ale také stovky občanů obou lávkou propojených obcí i příznivců historie a turistiky. Jejich proud zcela zaplnil celou lávku a vytvořil tak skutečné živé propojení obou břehů. Později byla při této příležitosti také vodou z řeky Moravy uvedena v život nová reprezentativní publikace s názvem Most přes tisíc let, která vybavena bohatým fotografickým materiálem textem v českém a anglickém jazyce pojednává o proměnách tohoto krásného historického místa vprostřed lužních lesů. Autorem krásné knihy, kterou vydal Jihomoravský kraj, je František Synek. Blahopřejeme a děkujeme všem, kteří se na vzniku uvedených klenotů podíleli! -fs-

01 - IMG_6374 (1).jpg (800x533, 58.12 KB)
02 - IMG_6313 (1).jpg (800x533, 102.55 KB)
03 - IMG_6319 (1).jpg (800x533, 64.15 KB)
04 - IMG_6338 (1).jpg (800x533, 29.90 KB)
05 - IMG_6343 (1).jpg (800x533, 41.20 KB)
06 - IMG_6345 (1).jpg (800x544, 33.75 KB)
07 - IMG_6334 (1).jpg (800x540, 76.36 KB)
08 - IMG_6353 (1).jpg (800x539, 57.54 KB)
09 - IMG_6370 (1).jpg (800x533, 67.79 KB)
10 - IMG_6379 (1).jpg (800x530, 51.72 KB)
11 - IMG_6376 (1).jpg (800x533, 50.06 KB)
12 - IMG_6386 (1).jpg (800x537, 44.49 KB)
13 - IMG_6405 (1).jpg (800x527, 43.31 KB)
14 - IMG_6408 (1).jpg (800x537, 42.21 KB)

Stavba lávky po měsících (srpen 2018 - září 2019)

Vlastní stavba lávky přes řeku Moravu, která bude koncem tohoto měsíce slavnostním stříháním pásky zpřístupněna veřejnosti a předána do užívání, začala poklepáním základních kamenů v září 2018. Skutečností ovšem je, že celková délka přípravy přesáhla 13 let. První aktivity ve věci výstavby lávky se uskutečnily v roce 2006. Kraje Jihomoravský a Trnavský samosprávný se do přípravy zapojily v roce 2008 a byl podán do operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007–2013 projekt na vypracování projektové dokumentace. Součástí stavby byly nejen archeologické práce, ale také stavba přístupových komunikací. Lávka má délku 143,40 m, šířku 4,94 m a šířku průchozího prostoru 3,50 m. Výška mostu je 9 m, výška podjezdu 7 m od nejvyšší plavební hladiny. Slavnost otevření bude 29. října 2019 ve 12.00 hodin. -fs-

01 - IMG_2920 (1).jpg (800x533, 63.80 KB)
02 - IMG_4293 (1) .jpg (800x533, 102.14 KB)
03 - IMG_5063 (1) .jpg (800x533, 100.98 KB)
04 - IMG_6261 (1) .jpg (800x533, 72.78 KB)
05 - IMG_5555 (1) .jpg (800x533, 56.18 KB)
06 - IMG_6391 (1) .jpg (800x533, 83.58 KB)
07 - IMG_6655 (1) .jpg (800x533, 53.87 KB)
08 - IMG_7091 (1) .jpg (800x533, 54.05 KB)
09 - IMG_0425 (1) .jpg (800x533, 64.30 KB)
10 - IMG_0442 (1).jpg (800x533, 77.36 KB)
11 - IMG_0431 (1) .jpg (800x533, 57.81 KB)
12 - IMG_1247 (1).jpg (800x533, 62.59 KB)
13 - IMG_2210 (1).jpg (800x533, 72.44 KB)
14 - IMG_5491 (1).jpg (800x533, 60.62 KB)

Aktuální výstavy a akce

všechny výstavy na pobočce

Kde nás najdete

  • Slovanské hradiště
    Mikulčice
    69619

Aktuality

  • 7. 12. 2019
    Mikulčice: i krásné chvíle mají svůj začátek a konec
    V den svátku sv. Mikuláše jsme si na památníku připomněli starou pravdu: vše má začátek i konec. Hned po ránu jsme na hradišti připravenou snídaní uvítali skupinu 25 poutníků, kteří oficiálně jako první po tři dny putovali po části nové Cyrilometodějské poutní stezky z významného mariánského místa v Šaštíně přes Kopčany, lávku nad Moravou k nám do Mikulčic a dále do Skalice, Strážnice a přes hradisko sv. Klimenta u Osvětiman a hrad Buchlov až na Velehrad. Součástí byla všemi vítaná prohlídka památníku. Podvečer se pak zaměstnanci pobočky sešli k společnému ukončení 59. sezóny, jejíž součástí bylo nejen hodnocení, ale také převzetí pamětních fotografií s poděkováním vedoucího a příjemné besedování nad zápisy v pamětní knize. Ta obsahuje vesměs pochvalné zápisy a poděkování za zpřístupnění dávné historie Velké Moravy. Věříme, že se všichni sejdeme na začátku jubilejní 60. návštěvní sezóny. Tu zahájíme 21. března 2020. :-) -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty