Slovanské hradištěv Mikulčicích

Národní kulturní památka. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s počtem přes 2.500 hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. Vynikající archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro školy i veřejnost. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody. Místo aspirující o zápis na listinu UNESCO. Nový most přes řeku Moravu k blízké kapli sv. Markéty u Kopčan.

VÍTEJTE NA WEBU PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY MIKULČICE!

 

JUBILEJNÍ 60. SEZÓNA PROBÍHÁ OD 11. KVĚTNA! PŘIJEĎTE!

LÁVKA NAD ŘEKOU MORAVOU OTEVŘENA! VŠECHNY ZVEME!

 

V JUBILEJNÍM ROCE OTEVŘENO I V PONDĚLÍ OD 10.00 DO 14.30 H.

DALŠÍ DNY DLE OBVYKLÉ PROVOZNÍ DOBY, VČETNĚ VÍKENDŮ!!!

PROVOZNÍ REŽIM SE JIŽ VRÁTIL TÉMĚŘ DO NORMÁLNÍHO STAVU!

DALŠÍ AKCE PŘIPRAVUJEME NA ZÁVĚR PRÁZDNIN!!!

 

NAVŠTIVTE HRADIŠTĚ TAKÉ FORMOU VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY!!!

 

PŘES PRÁZDNINY OPĚT AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA HRADIŠTĚ!

 

PROHLÍDKA EXTERIÉRU KAPLE SV. MARKÉTY MOŽNÁ!

KAPLE SE VŠAK OPRAVUJE! PŘÍSTUP DOVNITŘ OMEZEN!

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE : TLF. 00421 911 086 847!

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO CYKLOTURISTY:

- JE UZAVŘENA PRAVOBŘEŽNÍ KOMUNIKACE PO KORUNĚ HRÁZE

- UZAVÍRKA SE TÝKÁ ÚSEKU OD LÁVKY DO SJEZD NA TVRDONICE

- CESTOU K NÁM ČI NA JIH UŽIJTE SOUBĚŽNOU ANGLICKOU ALEJ

- OMLOUVÁME SE ZA KOMPLIKACE A DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

 

SHM - Tým 2020 (.jpg, 695.25 KB)

Čarovné barvy země slaví 10 let (4. srpna 2020)

01 - IMG_1971 (1).jpg (800x533, 67.60 KB)
02 - IMG_1961 (1).jpg (800x533, 37.88 KB)
03 - IMG_1964 (1).jpg (800x533, 55.52 KB)
04 - IMG_1962 (1).jpg (800x533, 40.96 KB)
05 - IMG_1966 (1).jpg (800x533, 46.73 KB)
06 - IMG_1965 (1).jpg (800x533, 46.76 KB)
07 - IMG_1963 (1).jpg (800x533, 35.34 KB)
08 - IMG_1977 (1).jpg (800x533, 42.53 KB)
09 - IMG_1972 (1).jpg (800x533, 51.65 KB)
10 - IMG_1969 (1).jpg (800x533, 45.49 KB)
11 - IMG_1970 (1).jpg (800x533, 59.54 KB)
12 - IMG_1973 (1).jpg (800x533, 60.95 KB)
13 - IMG_1968 (1).jpg (800x533, 48.79 KB)
14 - IMG_1974 (1).jpg (800x533, 72.05 KB)

Císařský hřebčín v Kopčanech vítá hosty (29. července 2020)

V polovině července bylo v renovovaném Kaštieli nádherného barokního Hřebčína v Kopčanech otevřeno Informační centrum. Hostům se věnuje Ing. Klaudia Hrušecká. V rámci hodinové prohlídky objektu je seznámí s historií zajímavé stavby, kterou budoval manžel císařovny Marie Terezie František I. Lotrinský. Součástí prohlídky je poznání velkomoravské historie obce pomocí archeologických nálezů od kaple sv. Markéty (v současné době v rekonstrukci) a také zajímavé sbírkové předměty spojené s jezdectvím a chovem koní, včetně selských kočárů. Moderní audioprojekce hostům představí také vznikající Archeopark Mikulčice - Kopčany a pozve je k návštěvě našeho hradiště. Slovenským kolegům za spolupráci děkujeme. -fs-

01 - IMG_1822 (1).jpg (800x533, 61.02 KB)
02 - IMG_1849 (1).jpg (800x533, 78.71 KB)
03 - IMG_1825 (1).jpg (800x538, 56.41 KB)
04 - IMG_1827 (1).jpg (800x533, 45.39 KB)
05 - IMG_1828 (1).jpg (800x533, 53.26 KB)
06 - IMG_1829 (1).jpg (800x533, 26.79 KB)
07 - IMG_1826 (1).jpg (800x539, 55.92 KB)
08 - IMG_1833 (1).jpg (800x533, 59.56 KB)
09 - IMG_1835 (1).jpg (800x534, 53.27 KB)
10 - IMG_1834 (1).jpg (800x533, 56.56 KB)
11 - IMG_1843 (1).jpg (800x533, 64.31 KB)
12 - IMG_1850 (1).jpg (800x533, 43.29 KB)
13 - IMG_1854 (1).jpg (800x533, 38.86 KB)
14 - IMG_1842 (1).jpg (800x533, 56.95 KB)

Za dětmi v Prušánkách (21. července 2020)

V Prušánkách nás s kolegyní S. Tomanovou čekalo 20 dětí, účastníků příměstského tábora s názvem „Zoo letem světem“, který je pořádán pro děti místní mateřské školy. Na úvod a seznámení jsme si zazpívali naši archeologickou písničku upravenou pro účel přírodního tématu a vyprávěli si o našem památníku. Poté jsme formou obrázků z mikulčické přírodní učebny spolu s kvízy a hrami probrali větší zvířata. Hlavní část programu byla věnována pozorování drobných zvířat, ale i např. lastur škeble rybniční i velevruba malířského s pomocí lupy. Za výrobou „oživlých mikulčických hlemýždích ulit" jsme se přesunuli do vnitřních prostor MŠ. Když bylo vše uplácáno a nabarveno, závěrečná půl hodina patřila lovu a sběru drobných živočichů na zahradě. Na závěr programu dostaly děti na památku naše pohlednice s přírodní tematikou a loučili jsme se opět písničkou. Děkujeme paním učitelkám i dětem za skvělou a radostnou atmosféru a věříme, že přijmou pozvání k návštěvě Mikulčic se svými rodiči. -hn-

01 - DSC07227 (1).jpg (800x539, 53.19 KB)
02 - DSC07208 (1).jpg (800x538, 93.78 KB)
03 - DSC07211 (1).jpg (800x533, 108.00 KB)
04 - DSC07212 (1).jpg (800x533, 74.53 KB)
05 - DSC07213 (1).jpg (799x531, 101.78 KB)
06 - DSC07199 (1).jpg (800x529, 78.65 KB)
07 - DSC07201 (1).jpg (800x533, 79.98 KB)
08 - DSC07204 (1).jpg (800x534, 61.12 KB)
09 - DSC07220 (1).jpg (800x532, 67.87 KB)
10 - DSC07219 (1).jpg (800x538, 78.54 KB)
11 - DSC07207 (1).jpg (800x546, 65.92 KB)
12 - DSC07223 (1).jpg (800x533, 66.07 KB)
13 - DSC07226 (1).jpg (800x550, 79.18 KB)
14 - DSC07225 (1).jpg (800x533, 63.41 KB)

V Kopčanech obnovují památky (17. července 2020)

Návštěvníky hradiště, pokud zavítají přes most na slovenskou stranu řeky Moravy, zaskočí stavební ruch kolem jedinečné velkomoravské stavební památky - kostela sv. Markéty Antiochijské. S finanční podporou MK SR zde probíhá dokončení komplexní obnovy vnějšího vzhledu stavby s vazbou na archeologické výzkumy, které prokázaly úpravu vnějších stěn velkomoravských kamenných kostelů omítkou. Důvodem je také ochrana jedinečné stavby proti rozpadu odkrytých kamenů vlivem počasí. Také střešní krytina bude změněna. Po vnější prohlídce stavby kostela by hosté měli zavítat také do obce, kde je další vynikající stavba. Tou je původní císařský hřebčín manžela Marie Terezie Františka Lotrinského. Péčí vlastníků a obce je také obnovován. V krásné stavbě Kaštiela je po celý pracovní týden otevřena informační kancelář a v části hřebčína jsou výstavní prostory, které spravuje Záhorské muzeum Skalica. Prohlídky lze dohodnout na telefonu 00421 911 086 847 (Ing. Klaudia Hrušecká). -fs-

01 - IMG_1530 (1).jpg (800x533, 63.00 KB)
02 - IMG_1529 (1).jpg (800x533, 79.45 KB)
03 - IMG_1533 (1).jpg (800x533, 96.31 KB)
04 - IMG_1520 (1).jpg (800x533, 105.84 KB)
05 - IMG_1517 (1).jpg (800x533, 81.73 KB)
06 - IMG_1524 (1).jpg (800x533, 81.73 KB)
07 - IMG_1528 (1).jpg (800x533, 71.99 KB)
08 - IMG_1537 (1).jpg (800x533, 66.98 KB)
09 - IMG_1538 (1).jpg (800x533, 60.71 KB)
10 - IMG_1543 (1).jpg (800x533, 61.85 KB)
11 - IMG_1544 (1).jpg (800x533, 56.22 KB)
12 - IMG_1540 (1).jpg (800x538, 68.94 KB)
13 - IMG_1546 (1).jpg (800x533, 92.22 KB)
14 - IMG_1547 (1).jpg (800x541, 82.18 KB)

Barevná nádhera našich luk (5. července 2020)

Letošní na deště velmi bohatý začátek léta způsobil, že na lukách až počátkem července vykvetla nejrůznější společenství rostlin. Jak rozpoznat jednotlivé druhy kvetoucích trav a bylin nebylo jednoduché. Nicméně s pomocí odborníků se nám to podařilo. Na fotografiích fialově kvete čičorka pestrá, šalvěj hajní, slézovec durynský, bukvice lékařská, mydlice lékařská, chrpa čekánek a vikev ptačí. Žlutě kvetoucí rostliny jsou svízel syřišťový, třezalka tečkovaná, štírovník růžkatý a oman vrbolistý. Bíle kvete řebříček a turan roční. Na některých fotografiích jsou i rostliny hrachoru hlíznatého. Krásné společenství, které možná zase léta takto spolu nevykvete. -fs-

01 - IMG_0576 (1).jpg (800x533, 85.36 KB)
02 - IMG_0577 (1).jpg (800x533, 101.55 KB)
03 - IMG_0582 (1).jpg (800x533, 110.67 KB)
04 - IMG_0592 (1).jpg (800x533, 111.16 KB)
05 - IMG_0575 (1).jpg (800x533, 104.07 KB)
06 - IMG_0583 (1).jpg (800x533, 99.06 KB)
07 - IMG_0665 (1).jpg (800x533, 116.53 KB)
08 - IMG_0584 (1).jpg (800x523, 142.94 KB)
09 - IMG_0598 (1).jpg (800x533, 157.61 KB)
10 - IMG_0597 (1).jpg (800x533, 128.42 KB)
11 - IMG_0603 (1).jpg (800x533, 136.17 KB)
12 - IMG_0607 (1).jpg (800x527, 121.46 KB)
13 - IMG_0587 (1).jpg (800x533, 131.09 KB)
14 - IMG_0585 (1).jpg (800x533, 160.28 KB)
15 - IMG_0606 (1).jpg (800x533, 170.98 KB)
16 - IMG_0658 (1).jpg (800x533, 115.20 KB)
17 - IMG_0646 (1).jpg (800x533, 156.84 KB)
18 - IMG_0648 (1).jpg (800x533, 150.00 KB)
19 - IMG_0651 (1).jpg (800x533, 99.26 KB)
20 - IMG_0662 (1).jpg (800x533, 143.70 KB)
21 - IMG_0600 (1).jpg (800x533, 110.34 KB)

Aktuální výstavy a akce

všechny výstavy na pobočce

Kde nás najdete

 • Slovanské hradiště
  Mikulčice
  69619

Aktuality

 • 4. 8. 2020
  Mikulčice: výročí narození prof. dr. J. Poulíka, DrSc.
  Ve čtvrtek 6. srpna 2020 tomu bude 110 let od dne narození objevitele hradiště Mikulčice - Valy a jedné z nejvýznamnějších osobností československé archeologie. Josef Poulík patřil vedle Jindřicha Wankela, Karla Absolona či Inocence Ladislava Červinky do galerie nejvýznamnější moravských archeologů. Byl výborný terénní badatel nadaný předvídavostí a citem pro památky. Byl vybaven vynikající pamětí i jedinečnou vypravěčskou schopností prezentovat nálezy nejen odborné, ale i hlavně široké laické veřejnosti. V Mikulčicích pracoval jako vedoucí výzkumu celých 21 let (1954 - 1975) a místní nálezy prezentoval formou velkolepé výstavy Velká Morava v letech 1963 - 1981 nejen v tehdejším Československu, ale po vlastně celé Evropě! Za naši vzpomínku stojí také jeho nástupce PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc., od jehož úmrtí uplynulo před týdnem již 6 let. -fs-
 • 23. 7. 2020
  Mikulčice: zpráva z jednání vedení muzea
  Shodou okolností v den, dny končila možnost přihlásit se do výběrového řízení na pozici nového vedoucího památníku, přišel zápis z porady vedení muzea ze dne 9. 7. 2020 s následujícím textem: „Paní ředitelka muzea poděkovala PhDr. Františku Synkovi za vynikající práci, ocenila náročnost jeho pozice, mimořádné zásluhy na realizaci projektů, jeho aktivitu, kompetentnost a angažovanost na zviditelnění pobočky a národní kulturní památky v Mikulčicích. Výběrové řízení na vedoucí/ho mikulčické pobočky muzea bylo vyhlášeno dne 25. 6. 2020. Pro uchazeče byly nastaveny velmi tvrdé podmínky. Museli předložit koncepci rozvoje národní kulturní památky, kterou budou anonymně posuzovat oslovení odborníci a členové výběrové komise, která zasedne 18. 8. 2020.“ -fs-
 • 27. 6. 2020
  Mikulčice: připravuje se změna na pozici vedoucího
  Dne 26. června vyhlásilo vedení Masarykova muzea výběrové řízení na pozici vedoucího pobočky Slovanské hradiště v Mikulčicích s nástupem od 1. října 2020. Podmínky pro zájemce jsou uvedeny na webu Masarykova muzea v Hodoníně. Přihlášky je možno zasílat do 22. července. Po 14 letech, spojených s kompletním budováním kolektivu pracovníků, zásadním zlepšením poskytovaných návštěvnických služeb i celkovou revitalizaci a rekonstrukcí areálu a objektů, po létech, kdy se zásadně k lepšímu změnilo povědomí o lokalitě a návštěvnost stoupla z 8.000 v roce 2006 na loňských 65.000 hostů ročně, odchází do důchodu - stále plný elánu a nápadů - současný vedoucí. -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty