Slovanské hradištěv Mikulčicích

Národní kulturní památka. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody. Místo aspirující o zápis na listinu UNESCO.

NAŠI MILÍ PŘÁTELÉ A NÁVŠTĚVNÍCI. DĚKUJEME ZA HOJNOU NÁVŠTĚVU NAŠEHO PAMÁTNÍKU.

PŘIŠLI JSTE DO UPRAVENÉHO AREÁLU ZA KRÁSAMI ŠPERKŮ VELKÉ MORAVY, ZA POZNÁNÍM JEJÍ HISTORIE I ZA NÁDHEROU PROBUZENÉ JARNÍ PŘÍRODY. SEZNÁMILI JSTE SE NEJEN EXTERIÉRY I EXPOZICEMI NAŠEHO PAMÁTNÍKU, ALE TAKÉ V LESÍCH S BÍLE KVETOUCÍMI KOBERCI  ČESNEKU MEDVĚDÍHO A TAKÉ KONVALINEK. MOŽNÁ JSTE MĚLI ŠTĚSTÍ A NAD VAŠIMI HLAVAMI ZAKROUŽILI ČÁPI BÍLÍ, MOŽNÁ JSTE TAKÉ USLYŠELI Z JEJICH NEDALEKÉHO HNÍZDIŠTĚ I SVATEBNÍ KLAPOT ČERVENÝCH ZOBÁKŮ. PŘIJĎTE I VE ZBÝVAJÍCÍCH TÝDNECH MĚSÍCE KVĚTNA! V NAŠEM ROZLEHLÉM ARCHEOLOGICKÉM PARKU S DESÍTKOU REPLIK ZÁKLADŮ KOSTELŮ A PALÁCE NAJDETE MNOHO PODNĚTŮ PRO POZNÁNÍ, POUČENÍ, ZÁBAVU I RELAXACI.

BĚHEM HLAVNÍ SEZÓNY JE JINAK OTEVŘENO V PRACOVNÍ DNY (ÚTERÝ AŽ PÁTEK) OD 09.00 DO 16.30 HODIN S PROHLÍDKAMI S PRŮVODCEM V 09.30, 11.30, 13.30 A 15,30 HODIN. O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH OD 09.00 DO 17.30 HODIN SE ZAČÁTKY PROHLÍDEK S PRŮVODCI V 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 A 17.00 HODIN. NAVŠTÍVIT MŮŽETE TAKÉ DUCHOVNĚ VELMI SILNOU VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ V GALERII A VYHLÍDKOVOU VĚŽ. AREÁL JE STÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ PRO VDĚČNÉ PROCHÁZKY JARNÍ KRAJINOU A PŘÍRODOU.

NEJBLIŽŠÍ PROGRAMOVÉ AKCE:

- NEDĚLE 28. KVĚTNA - UKÁZKY PRÁCE KOVOTEPCE PANA P. RAJNOCHA (OD 14.00 HODIN)

- ČTVRTEK 15. ČERVNA - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ MALÍŘSKÉ SOUTĚŽE ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ (BOHATÝ PROGRAM PRO DĚTI)

- PÁTEK 16. ČERVNA - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY (PROGRAM PRO DĚTI)

VÝSTAVY V NAŠEM NÁVŠTĚVNICKÉM CENTRU:

- ČLOVĚK A VÍRA - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ, GALERIE, PRODLOUŽENO DO 14. ČERVNA 2017

- MIKULČICKÉ VALY OBJEKTIVEM SVATOPLUKA RUTARA, VÝSTAVAFOTOGRAFIÍ VE VSTUPNÍ HALE, OD 16. KVĚTNA 2017)

SHM - Tým 2016.jpg (.jpg, 346.96 KB)

Jaro v Rasticově městě Morava - 3. den (21. května 2017)

Třetí den jarního programového víkendu na hradišti byl tradičně věnován dětem a jejich blížícímu se mezinárodnímu svátku. Tím prvním dárkem bylo sluníčko, které se osmělilo a postupně prozářilo celý areál. Nejmenší návštěvníci se tak mohli v doprovodu svých rodičů rozeběhnout po stanovištích a plnit přírodovědné, naučné, rukodělné a pohybové aktivity. Zaujaly nejen ukázky včelařské ho řemesla, poznávání zvěře a rostlin, střelba ze vzduchovky nebo jízda na koních, ale také plavba na pramicích či umění aranžmá z lučních květin. To vše nabízel program Krásy mikulčického luhu, na něm se podílely spolupráci také naše přátelské organizace. Nedělní odpoledne se tak stalo, letos již potřetí, místem dětského hemžení, při kterém se všichni mohli seznámit s krásami okolní jarní přírody. Odměnou se nestaly pro děti jen připravené sladkosti, ale především poznání a příjemné strávení času v náruči místa, kde se snoubí historie s přírodou. Pořadatelé děkují všem velkým i malým návštěvníkům, kteří přišli v počtu více než 160 osob, a pořadatelům za spolupráci. -zg-

01 - DSC_0988 (1).jpg (800x533, 90.26 KB)
02 - DSC_0974 (1).jpg (800x533, 96.06 KB)
03 - DSC_0977 (1).jpg (800x533, 99.53 KB)
04 - DSC_0022 (1).jpg (800x533, 88.45 KB)
05 - DSC_0972 (1).jpg (800x533, 69.16 KB)
06 - DSC_0968 (1).jpg (800x529, 86.42 KB)
07 - DSC_0954 (1).jpg (800x529, 72.20 KB)
08 - DSC_0978 (1).jpg (800x533, 86.04 KB)
09 - DSC_0998 (1).jpg (800x533, 99.50 KB)
10 - DSC_0014 (1).jpg (800x533, 86.89 KB)
11 - DSC_0009 (1).jpg (800x533, 80.88 KB)
12 - DSC_0004 (1).jpg (800x533, 110.19 KB)
13 - DSC_0011 (1).jpg (800x533, 96.16 KB)
14 - DSC_0015 (1).jpg (800x533, 100.08 KB)

Jaro v Rasticově městě Morava - 2. den (20. května 2017)

Přestože druhému dni velkého programového víkendu již tolik nepřálo sluníčko a teplota znatelně poklesla, přesto se do desáté hodiny dopoledního času parkoviště zaplnilo auty a autobusy a do areálu vyšlo až 650 poutníků. Právě v ten čas zahájili za hojné účasti věřících pravoslavní duchovní svou svatou liturgii v prostoru replik základů mikulčické baziliky. Nedlouho po poledním čase se uskutečnil u sousoší svatých bratří kulturní program Bulharů žijících v České republice. Nabídka akcí pokračovala odpoledne v táboře Kmenového svazu Styrke, možností projížděk na pramici po vodním kanále kolem jižního valu, při nichž si hosté mohli užívat krásy přírody a lesa z jiného pohledu. Pokračovaly pravidelné prohlídky, návštěva galerie i vyhlídkové věže. Spokojenost poutníků a návštěvníků byla vyjádřena úsměvy. Večerní muzejní noc přinesla jiné nálady, a přestože hostů příliš nepřišlo, plánovaný program se uskutečnil také díky hojné účasti členů kmene Styrke. Děkujeme za návštěvu. :-) -fs-

01 - IMG_8868 (1).jpg (800x533, 70.38 KB)
02 - IMG_8869 (1).jpg (800x533, 76.59 KB)
03 - IMG_8816 (1).jpg (800x533, 85.57 KB)
04 - IMG_8848 (1).jpg (800x533, 90.38 KB)
05 - IMG_8853 (1).jpg (800x537, 56.13 KB)
06 - IMG_8824 (1).jpg (800x533, 82.87 KB)
07 - IMG_8857 (1).jpg (800x533, 74.35 KB)
08 - IMG_8874 (1).jpg (800x533, 115.87 KB)
09 - IMG_8905 (1).jpg (800x533, 81.88 KB)
10 - IMG_8884 (1).jpg (800x533, 59.25 KB)
11 - IMG_8883 (1).jpg (800x533, 48.24 KB)
12 - IMG_8901 (1).jpg (800x533, 77.49 KB)
13 - IMG_8924 (1).jpg (800x533, 82.29 KB)
14 - IMG_8871 (1).jpg (800x533, 74.15 KB)
15 - IMG_8862 (1).jpg (800x533, 69.87 KB)
16 - IMG_8943 (1).jpg (800x533, 88.57 KB)
17 - IMG_8942 (1).jpg (800x533, 60.85 KB)
18 - IMG_8938 (1).jpg (800x533, 57.96 KB)
19 - IMG_8945 (1).jpg (800x533, 88.02 KB)
20 - IMG_8953 (1).jpg (800x533, 63.31 KB)
21 - IMG_8951 (1).jpg (800x533, 81.63 KB)
22 - IMG_8947 (1).jpg (800x533, 84.79 KB)
23 - IMG_8991 (1).jpg (800x533, 87.93 KB)
24 - IMG_8956 (1).jpg (800x533, 95.18 KB)
25 - IMG_8976 (1).jpg (800x533, 103.33 KB)
26 - IMG_8946 (1).jpg (800x533, 87.10 KB)
27 - IMG_8904b (1).jpg (800x537, 49.28 KB)
28 - IMG_8998 (1).jpg (800x533, 24.59 KB)

Jaro v Rasticově městě Morava - 1. den (19. května 2017)

První den prvního letošního velkého programového víkendu se odehrál za nádherného slunečného počasí pod blankytně modrou oblohou v prostředí krásné jarní přírody. Péčí naší kolegyně Mgr. H. Novotné přijaly pozvání na Velkomoravský den s archeologem a skupinou Styrke děti ze základních škol v Bzenci, Pohořelicích, Křepicích a Brně - Lesné. V počtu přes 150 malých hostů zaplnily celý areál a oddávaly se poznání, hrám i odpočinku. Bohatý program je plně zaujal a žáci domů odjížděli po poledním čase plni dojmů a nových znalostí díky příkladnému vedení jednotlivých lektorů a vedoucích tematických pracovišť. -fs-

01 - IMG_8695 (1).jpg (800x536, 91.47 KB)
02 - IMG_8699 (1).jpg (800x533, 106.21 KB)
03 - IMG_8700 (1).jpg (800x541, 98.28 KB)
04 - IMG_8704 (1).jpg (800x529, 132.46 KB)
05 - IMG_8705 (1).jpg (800x533, 127.94 KB)
06 - IMG_8710 (1).jpg (800x533, 110.21 KB)
07 - IMG_8723 (1).jpg (800x533, 86.20 KB)
08 - IMG_8735 (1).jpg (800x538, 123.25 KB)
09 - IMG_8745 (1).jpg (800x533, 119.79 KB)
10 - IMG_8714 (1).jpg (800x533, 116.04 KB)
11 - IMG_8719 (1).jpg (800x537, 100.74 KB)
12 - IMG_8732 (1).jpg (800x532, 88.72 KB)
13 - IMG_8730 (1).jpg (800x533, 74.68 KB)
14 - IMG_8795 (1).jpg (800x533, 87.31 KB)
15 - IMG_8746 (1).jpg (800x527, 61.28 KB)
16 - IMG_8753 (1).jpg (800x541, 127.16 KB)
17 - IMG_8748 (1).jpg (800x533, 104.20 KB)
18 - IMG_8747a (1).jpg (800x527, 112.90 KB)
19 - IMG_8750 (1).jpg (800x533, 113.11 KB)
20 - IMG_8785 (1).jpg (800x530, 99.57 KB)
21 - IMG_8789 (1).jpg (800x533, 109.96 KB)

Mikulčické Valy objektivem S. Rutara (16. května 2017)

Díky péči vnuka emeritního pana učitele, mikulčického rodáka a kronikáře, celoživotního dokumentátora dění v obci i na našem archeologickém nalezišti, Svatopluka Rutara, pana Dalimila Tomana, jsme mohli dnes nainstalovat a veřejnosti zpřístupnit ve velké hale návštěvnického centra krásnou výstavu jeho velkoplošných fotografií. Soubor dvaceti fotografií je první výstavou loni zemřelého fotografa, jenž byl také naším blízkým přítelem a velkým obdivovatelem badatelské práce archeologů i naší práce při prezentace velkomoravské historie široké veřejnosti a především dětem a mládeži. Výstava je milou připomínkou neopakovatelného díla jedinečného a významného člověka. -fs-

01 - IMG_8445 (1).jpg (800x533, 60.86 KB)
02 - IMG_8446 (1).jpg (800x533, 69.11 KB)
03 - IMG_8443 (1).jpg (800x533, 65.00 KB)
04 - IMG_8454 (1).jpg (800x533, 66.86 KB)
05 - IMG_8458 (1).jpg (800x533, 58.00 KB)
06 - IMG_8453 (1).jpg (800x533, 66.99 KB)
07 - IMG_8462 (1).jpg (800x541, 60.61 KB)
08 - IMG_8457 (1).jpg (800x533, 51.41 KB)
09 - IMG_8460 (1).jpg (800x530, 71.26 KB)
10 - IMG_8461 (1).jpg (800x533, 62.21 KB)
11 - IMG_8465 (1).jpg (800x533, 63.08 KB)
12 - IMG_8464 (1).jpg (800x533, 68.36 KB)
13 - IMG_8456 (1).jpg (800x533, 79.20 KB)
14 - IMG_8466 (1).jpg (800x533, 91.21 KB)

Bulharská oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje (13. května 2017)

Krásnou oslavu svátku patronů Evropy svatých bratří Konstantina - Cyrila a Metoděje připravilo na minulou sobotu Bulharské velvyslanectví v České republice a Bulharský kulturní institut v Praze. Za osobní účasti pana velvyslance Bulharska L. Petkova a dalších významných hostů proběhla velmi důstojná slavnost, jíž se zúčastnila necelá stovka většinou bulharských hostů. Mezi přítomnými byl také předseda Výboru pro meziregionální vztahy Jihomoravského kraje V. Rajtšlégr, starosta obce Mikulčice J. Vlašic a ředitelka Masarykova muzea I. Chovančíková. V kulturním programu vystoupili bulharští žáci a studenti z Prahy společně se členy folklorního souboru Pirin z Brna. -fs-

01 - IMG_8266 (1).jpg (800x533, 110.49 KB)
02 - IMG_8268 (1).jpg (800x533, 116.82 KB)
03 - IMG_8273 (1).jpg (800x533, 99.71 KB)
04 - IMG_8325 (1).jpg (800x533, 100.10 KB)
05 - IMG_8290 (1).jpg (800x533, 109.79 KB)
06 - IMG_8293 (1).jpg (800x533, 79.88 KB)
07 - IMG_8383 (1).jpg (800x533, 110.02 KB)
08 - IMG_8344 (1).jpg (800x533, 117.88 KB)
09 - IMG_8346 (1).jpg (800x530, 45.00 KB)
10 - IMG_8362 (1).jpg (799x526, 65.16 KB)
11 - IMG_8356 (1).jpg (800x534, 87.83 KB)
12 - IMG_8350 (1).jpg (800x533, 47.19 KB)
13 - IMG_8392 (1).jpg (800x533, 116.54 KB)
14 - IMG_8387 (1).jpg (800x533, 102.05 KB)

Večer se západem slunce a svítáním (7. a 8. května 2017)

Druhý ročník Noci věží a rozhleden se mimořádně vydařil. Nádherný nedělní den byl umocněn romantickým západem slunce, při němž se v areálu hradiště rozhořely pochodně a ohně. Více než šest desítek hostů si vyslechlo krásný koncert francouzských šansonů a filmových melodií na violu v podání Mgr. P. Malíkové a vydalo se na noční prohlídku pavilonu II. Po nedlouhé noci následovalo stejně podmanivé svítání, které otevřelo nový sváteční den. Kdo přišel, určitě večer ani ráno, nelitoval. Za malebný koncert děkujeme Mgr. P. Malíkové, za přípravu kolegovi Mgr. Z. Grombiříkovi a za návštěvu všem hostům. :-) -fs-

01 - IMG_7994 (1).jpg (800x533, 40.15 KB)
02 - IMG_8001 (1).jpg (800x533, 32.73 KB)
03 - IMG_8013 (1).jpg (800x533, 38.00 KB)
04 - IMG_8026 (1).jpg (800x533, 25.99 KB)
05 - IMG_8033 (1).jpg (800x533, 25.23 KB)
06 - IMG_8040 (1).jpg (799x532, 85.06 KB)
07 - IMG_8035 (1).jpg (800x533, 55.98 KB)
08 - IMG_8048 (1).jpg (800x533, 71.42 KB)
09 - IMG_8043 (1).jpg (800x533, 82.23 KB)
10 - IMG_8045 (1).jpg (800x533, 84.89 KB)
11 - IMG_8041 (1).jpg (800x533, 75.49 KB)
12 - IMG_8049 (1).jpg (800x543, 71.28 KB)
13 - IMG_8063 (1).jpg (800x533, 27.23 KB)
14 - IMG_8053 (1).jpg (800x535, 30.55 KB)
15 - IMG_8075 (1).jpg (800x533, 19.79 KB)
16 - IMG_8089a (1).jpg (800x529, 20.77 KB)
17 - IMG_8094a (1).jpg (800x533, 20.48 KB)
18 - IMG_8097 (1).jpg (800x542, 20.54 KB)
19 - IMG_8106 (1).jpg (800x533, 65.51 KB)
20 - IMG_8112 (1).jpg (800x533, 82.13 KB)
21 - IMG_8109 (1).jpg (800x533, 57.50 KB)

Aktuální výstavy a akce

všechny výstavy na pobočce

Kde nás najdete

 • Slovanské hradiště
  Mikulčice
  69619

Aktuality

 • 25. 5. 2017
  Mikulčice: hodnocení obrazů soutěže ČBZ
  Větší část dnešního pracovního dne věnovali naši pracovníci pod vedením Mgr. H. Novotné a ve spolupráci s pěticí hodnotitelů v čele s předsedou Doc. Ing. arch. A. Navrátilem, Ph.D. odbornému hodnocení jedné stovky do Malířské soutěže dětí a mládeže Čarovné barvy země přihlášených prací. Odborná jury vyhodnotila v každé kategorii pětici obrazů a určila jejich konečné pořadí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se u nás uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017. -fs-
 • 15. 5. 2017
  Mikulčice: oslava svátku svatých Cyrila a Metoděje
  Bulharské velvyslanectví v Praze a Bulharský kulturní institut uspořádaly v sobotu 13. května 2017 na našem hradišti u sousoší sv. Cyrila a Metoděje oslavu jejich svátku. Slavnostního odpoledne, jehož součástí bylo nejen položení kytic a věnců k pamětní desce na Akropoli a k sousoší soluňských bratří, ale také zdravice a kulturní vystoupení, se osobně zúčastnil pan velvyslanec Lačezar Petkov a zástupci Jihomoravského kraje, obce Mikulčice i muzea. Slavnosti za účasti téměř 100 hostů z Prahy, přálo slunečné a teplé počasí. Z celé akce vyzařovala úcta a obdiv k poslání a dílu věrozvěstů Slovanů a zakladatelů našeho i bulharského písemnictví. :-)

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století