Slovanské hradištěv Mikulčicích

Národní kulturní památka. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody. Místo aspirující o zápis na listinu UNESCO.

NAŠI MILÍ PŘÁTELÉ! V PÁTEK 14. ČERVENCE JSME UVÍTALI LETOŠNÍHO NÁVŠTĚVNÍKA PAMÁTNÍKU S POŘADOVÝM ČÍSLEM 30.000. STAL SE JÍM PAN JAROMÍR KRÁČALÍK Z ČEJKOVIC, KTERÝ PŘEVZAL PAMÁTEČNÍ KARTU A DALŠÍ POZORNOSTI A DÁRKY POTĚŠILY I JEHO DOPROVOD - DVA ŠIKOVNÉ KLOUČKY! BLAHOPŘEJEME!

NAŠI MILÍ NÁVŠTĚVNÍCI. VÍTÁME VÁS A DĚKUJEME ZA HOJNOU NÁVŠTĚVU PAMÁTNÍKU.

V TOMTO OBDOBÍ VÁS ZVEME ZA KRÁSOU ŠPERKŮ VELKÉ MORAVY, ZA POZNÁNÍM JEJÍ DÁVNÉ HISTORIE I DO TIŠIN A STÍNŮ LETNÍ PŘÍRODY A LESŮ MIKULČICKÉHO LUHU. KROMĚ TOHO MŮŽETE V NAŠEM ROZLEHLÉM ARCHEOLOGICKÉM PARKU NAVŠTÍVIT DESÍTKU REPLIK ZÁKLADŮ KOSTELŮ A PALÁCE, AREÁL SI MŮŽETE TAKÉ PROHLÉDNOUT Z NAŠÍ VYHLÍDKOVÉ VĚŽE A NAJDETE ZDE MNOHO PODNĚTŮ PRO POZNÁNÍ, POUČENÍ, ZÁBAVU I RELAXACI.

V LETNÍCH MĚSÍCÍCH ČERVENEC A SRPEN JE OTEVŘENO DENNĚ VČETNĚ PONDĚLÍ (10.30 - 14.30 HODIN). V OSTATNÍCH PRACOVNÍCH DNECH (ÚTERÝ AŽ PÁTEK) OD 09.00 DO 16.30 HODIN S PROHLÍDKAMI S PRŮVODCEM V 09.30, 11.30, 13.30 A 15,30 HODIN. O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH OD 09.00 DO 18.30 HODIN SE ZAČÁTKY PROHLÍDEK S PRŮVODCI V 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 A 18.30 HODIN. NEZAPOMEŇTE! I V TUTO ZÁVĚREČNOU PODVEČERNÍ HODINU MŮŽETE NA PROHLÍDKU S PRŮVODCEM! NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT TAKÉ GALERII (VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH PRACÍ AKCE ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ) A VYHLÍDKOVOU VĚŽ. AREÁL JE STÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ PRO VDĚČNÉ PROCHÁZKY LETNÍ KRAJINOU A PŘÍRODOU.

NEJBLIŽŠÍ PROGRAMOVÉ AKCE:

ÚTERÝ 1. SRPNA: PÁD DO VÝŠIN - VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘE TEODORA BUZU (POTVRVÁ DO 11. ZÁŘÍ 2017)

- NEDĚLE 27. SRPNA - VESELÉ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI (BOHATÝ PROGRAM PRO DĚTI OD 14.00 HODIN). PO CELÝ DEN PROHLÍDKY S PRŮVODCEM, MOŽNOST VÝSTUPU NA VYHLÍDKOVOU VĚŽ, PROHLÍDKA VÝSTAVY A AREÁLU.

VÝSTAVA V NAŠEM NÁVŠTĚVNICKÉM CENTRU:

- ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ - VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH DĚL, HALA I GALERIE, DO 30. ČERVENCE 2017

SHM - Tým 2016.jpg (.jpg, 346.96 KB)
Host sezóny 2017 s pořadovým číslem 30.000., 800x531, 52.18 KBHost sezóny 2017 s pořadovým číslem 30.000.

Léto v RMM - Vinaři a děti na hradišti (6. července 2017)

Druhý sváteční den byl věnován vinařům a dětem. Obě programové nabídky se setkaly s mimořádným ohlasem u našich návštěvníků a z jejich tváří jsme cítili naprostou spokojenost. Především děti si mohly vyzkoušet celou řadu aktivit nejen v dobovém táboře Moravanů, ale také během plavby na lodičkách, prohánění se na koloběžkách po akropoli nebo jízdě na koni. Odměnou za účast na připravených aktivitách a za pěkné vysvědčení byla pro ně vstupenka na vyhlídkovou věž a sladké drobnosti. Naopak vinaři se bavili nejen ochutnáváním vynikajících vín ve stáncích 12 vyhlášených vinařství, ale také podíváním a poslechem hodnotného a dlouhého kulturního programu, jemuž dominovalo vystoupení cimbálové muziky sourozenců Osičkových a zpěvy mužských sborů. Za tuto krásnou tečku za bohatým programem dvou svátečních dnů děkujeme nejen návštěvníkům, ale především místnímu Turistickému informačnímu centru a všem ostatním partnerům zdařilé akce. -fs-

01 - IMG_0167 (1).jpg (800x533, 116.10 KB)
02 - IMG_0169 (1).jpg (800x527, 72.59 KB)
03 - IMG_0170 (1).jpg (800x539, 110.63 KB)
04 - IMG_0172 (1).jpg (800x540, 99.07 KB)
05 - IMG_0174 (1).jpg (800x543, 93.11 KB)
06 - IMG_0177 (1).jpg (800x533, 100.92 KB)
07 - IMG_0179 (1).jpg (800x533, 103.36 KB)
08 - IMG_0184 (1).jpg (800x533, 91.15 KB)
09 - IMG_0185 (1).jpg (800x531, 82.67 KB)
10 - IMG_0192 (1).jpg (800x528, 77.75 KB)
11 - IMG_0198 (1).jpg (800x525, 117.75 KB)
12 - IMG_0201 (1).jpg (800x533, 110.42 KB)
13 - IMG_0205 (1).jpg (800x533, 116.99 KB)
14 - IMG_0208 (1).jpg (800x533, 130.56 KB)
15 - IMG_0210 (1).jpg (800x533, 77.31 KB)
16 - IMG_0213 (1).jpg (800x524, 83.97 KB)
17 - IMG_0219 (1).jpg (800x528, 99.07 KB)
18 - IMG_0224 (1).jpg (800x533, 92.56 KB)
19 - IMG_0233 (1).jpg (800x533, 132.77 KB)
20 - IMG_0250 (1).jpg (800x533, 97.93 KB)
21 - IMG_0251 (1).jpg (800x533, 55.93 KB)

Léto v RMM - Styrke a CM pouť (5. července 2017)

Slunečné, snad až příliš horké počasí, neodradilo 5. července tisíce poutníků a hostů od návštěvy našeho hradiště, nad nímž zavlála moravská vlajka, v rámci druhého programového dne s názvem Léto v Rasticově městě Morava. Čekala je podívaná nejen na archeologické skvosty a ukázky ze života Slované, prezentované v dobovém táboře Kmenového svazu Styrke, ale především duchovní osvěžení a vyjádření pocty svatým bratřím Cyrilu a Metoději, jejich svátek jsme si připomínali. Slavnostní mši svatou na akropoli za účasti určitě 2,5 tisíce poutníků koncelebroval brněnský biskup Mons. V. Cirkle za asistence svého pomocného biskupa Mons. P. Konzbula. V pravé poledne slavnostního dne jsme uvítali hosta sezóny s pořadovým číslem 25.000. Stal se jím člen rodiny pana S. Machana ze Spešova u Blanska. -fs-

01 - IMG_0047 (1).jpg (800x533, 36.54 KB)
02 - IMG_0049 (1).jpg (800x533, 88.07 KB)
03 - IMG_0059 (1).jpg (800x533, 75.18 KB)
04 - IMG_0145 (1).jpg (800x530, 68.78 KB)
05 - IMG_0052 (1).jpg (800x533, 66.28 KB)
06 - IMG_0066 (1).jpg (800x533, 109.92 KB)
07 - IMG_0067a (1).jpg (800x533, 37.80 KB)
08 - IMG_0029 (1).jpg (800x533, 100.10 KB)
09 - IMG_0031 (1).jpg (800x533, 125.11 KB)
10 - IMG_0040 (1).jpg (800x533, 115.07 KB)
11 - IMG_0042 (1).jpg (800x533, 111.34 KB)
12 - IMG_0044 (1).jpg (800x533, 58.33 KB)
13 - IMG_0033 (1).jpg (800x533, 65.39 KB)
14 - IMG_0073 (1).jpg (800x533, 84.64 KB)
15 - IMG_0068 (1).jpg (800x530, 58.85 KB)
16 - IMG_0077 (1).jpg (800x533, 92.86 KB)
17 - IMG_0086 (1).jpg (800x533, 45.43 KB)
18 - IMG_0132 (1).jpg (800x533, 130.05 KB)
19 - IMG_0100 (1).jpg (800x533, 99.03 KB)
20 - IMG_0134 (1).jpg (800x533, 112.80 KB)
21 - IMG_0129 (1).jpg (800x548, 112.12 KB)

Proměny tváře luk... (23. června 2017)

Po mnoha dnech tropických veder přišla do kraje dosti neočekávaně prudká noční bouřka. Nepřinesla moc vody, byť za každou kapku jsme dnes vděčni. Osvěžujícím proudům předcházela ostrá vichřice, v kraji i v odborných kruzích zvaná též „húlava“, a ta svými prudkými a opakovanými poryvy větru ve chvíli dokonale změnila vzhled mnohých solitérních velikánů našich luk. Nejvýrazněji se vichr projevil na staré vrbě, vysoko v jejíž koruně poutal pozornost našich hostů velký trs cizopasného jmelí. Dílo zkázy dosvědčuje archivní snímek z května a z dnešního dopoledne. Z uvedené spouště, která se projevila i na jiných vrbách, určitě neměl radost náš pan zahradník, byť pohled na některé „trosky“ byl úchvatný. Velká koule jmelí, z uvedeného zničeného stromu, o průměru téměř 150 cm poslouží na čas jako živý přírodní doplněk do výstavy kreseb přírodními jíly. Možná i proto přijměte pozvání k návštěvě hradiště, archeologických expozic i zmíněné výstavy. Za to si můžete kousek jmelí i nyní v červnu odnést domů pro štěstí. :-) -fs-

01 - IMG_9914 (1).jpg (800x533, 88.76 KB)
02 - IMG_8668 (1).jpg (800x533, 76.51 KB)
03 - IMG_9915 (1).jpg (800x527, 67.03 KB)
04 - IMG_9918 (1).jpg (800x533, 116.76 KB)
05 - IMG_9916 (1).jpg (800x533, 102.78 KB)
06 - IMG_9910 (1).jpg (800x533, 89.46 KB)
07 - IMG_9911 (1).jpg (800x532, 92.84 KB)
08 - IMG_9922 (1).jpg (800x533, 112.14 KB)
09 - IMG_9923 (1).jpg (800x533, 173.83 KB)
10 - IMG_9928 (1).jpg (800x533, 148.71 KB)
11 - IMG_9913 (1).jpg (800x533, 154.37 KB)
12 - IMG_9926 (1).jpg (800x533, 116.51 KB)
13 - IMG_9929 (1).jpg (800x533, 128.53 KB)
14 - IMG_9933 (1).jpg (800x533, 66.87 KB)

Děti zaplavily hradiště (20. června 2017)

Na mikulčické hradiště na celodenní školní výlet spojený s poznáním naší dávné minulosti zavítala celá Mateřská škola Pestrokvítek z Hodonína. Na základě dohody připravila Mgr. H. Novotná a průvodkyně pro 140 nejmenších hostů zajímavý dopolední program. Na památníku je přivítala princezna Dobroslava, která jim představila své město. Později po skupinách děti navštívily archeologickou expozici, seznámily se s replikami šperků a dalších předmětů a zkusily stily psát na voskové tabulky. Druhou část dne všechny skupiny dětí strávily se svými pedagogy zábavou, hrami i odpočinkem za našich lukách. Zaujala je také volná široširá příroda a nedaleké čápi hnízdo s malými čápaty. Paní ředitelka Mgr. D. Slámová k tomu dodala: „Ráda bych poděkovala za krásně připravený program, za příjemné prostředí a atmosféru. Vše bylo připravené přímo pro děti předškolního věku. Den jsme si s dětmi užily a ty si odvezly mnoho nových poznatků a zážitků.“ Po pestrém dnu děti nadšeně odjížděly zpět domů do Hodonína. Tak zase někdy nashle! :-) -fs-

01 - IMG_9823 (1).jpg (800x528, 97.16 KB)
02 - IMG_9824 (1).JPG (800x533, 104.18 KB)
03 - IMG_9827 (1).JPG (800x533, 90.34 KB)
04 - IMG_9826 (1).JPG (800x533, 83.07 KB)
05 - IMG_9834 (1).JPG (800x533, 103.97 KB)
06 - IMG_9835 (1).JPG (800x533, 97.78 KB)
07 - IMG_9832 (1).JPG (800x530, 79.31 KB)
08 - IMG_9840 (1).JPG (800x487, 51.10 KB)
09 - IMG_9841 (1).JPG (800x538, 64.50 KB)
10 - IMG_9842 (1).JPG (800x533, 54.12 KB)
11 - IMG_9843 (1).JPG (800x533, 75.08 KB)
12 - IMG_9849 (1).JPG (800x527, 93.01 KB)
13 - IMG_9837 (1).JPG (800x530, 117.38 KB)
14 - IMG_9865 (1).JPG (800x524, 95.26 KB)

Aktuální výstavy a akce

všechny výstavy na pobočce

Kde nás najdete

 • Slovanské hradiště
  Mikulčice
  69619

Aktuality

 • 14. 7. 2017
  Mikulčice: zápisy z knihy hostů potěší
  Letošní sezóna je v plném proudu, hosté přichází v hojném počtu, včera k nám zavítali hosté až z daleké Austrálie, a tak se i naše návštěvní kniha plní zápisy. Kromě desítek podpisů dětí, se mezi nimi vyjímají především ty, v nichž velmi kladně hodnotíte náš areál, moderní expozici i výklad kmenových průvodců paní Magdaleny Polachové a pana Jaroslava Stöhra. Velmi zdatně jim také sekundují slečny brigádnice, které provází o svátcích a víkendech. Za Vaše sdělení děkujeme a těšíme se z toho, že jste byli u nás spokojeni. :-) -fs-
 • 3. 7. 2017
  Mikulčice: zahájena letní provozní doba
  Po velmi dobrých ohlasech a zkušenostech z minulých let rádi všem hostům a turistům oznamujeme, že v měsících červenec a srpen máme otevřeno denně, včetně pondělí (10.30 - 14.30 hodin) a o svátcích a víkendech až od 09.00 do 18.30! V ostatní dny týdne je otevřeno jako obvykle od 09.00 do 16.30 hodin. Podrobnosti k časům prohlídek najdete na této stránce nebo v rubrice Navštivte nás... Těšíme se na Vaši návštěvu. -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století