Slovanské hradištěv Mikulčicích

Národní kulturní památka, která dvakrát v letech 2009 a 2013 aspirovala o zápis na Listinu světových kulturních památek UNESCO. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody.

ROK 2014 = rOK 60. VÝROČÍ OBJEVENÍ VELKOMORAVSKÝCH MIKULČIC

S vazbou na DEN ČESKÉ STÁTNOSTI jsme PŘIPRAVili 26. - 28. ZÁŘÍ VÍKEND S NÁZVEM „PODZIM V RASTICOVĚ MĚSTĚ MORAVA“ s bohatým programem, jehož se zúčastnilo více než 500 návštěvníků.

V PÁTEK SE USKUTEČNIL III. ROČNÍK ŽÁKOVSKÉHO BĚHU RASTICOVÝM MĚSTEM MORAVA S ÚČASTÍ 230 DĚTSKÝCH ZÁVODNÍKŮ, KTEŘÍ SI NA ZÁVĚR SVÉ NÁVŠTĚVY HRADIŠTĚ PROHLÉDLI TÁBOR KMENOVÉHO SVAZU STYRKE A POZORNĚ SLEDOVALI ZAČÁTEK DLABÁNÍ ČLUNU MONOXYLU.
 
V SOBOTU BYL DEN NAPLNĚN NEJEN UKÁZKAMI ZE ŽIVOTA VELKOMORAVANŮ S MOŽNOSTÍ PROHLÍDKY TÁBOR SLOVANŮ, SLEDOVÁNÍ  DLABÁNÍ MONOXYLU, DALŠÍ ŘEMESLNÉ VÝROBY ČI BOJOVÝCH UKÁZEK. VYDAŘILA SE TAKÉ ODPOLEDNÍ DRAKIÁDA A SOUTĚŽE PRO DĚTI. SOBOTNÍ AKCE NAVŠTÍVILO PŘES 150 RODIČŮ S DĚTMI.
 
PROHLÍDKA TÁBORA KMENOVÉHO SVAZU STYRKE, TESÁNÍ ČLUNU MONOXYLU I UKÁZKY BOJŮ BYLY SOUČÁSTÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO PROGRAMU TAKÉ V NEDĚLI. VYVRCHOLENÍM PAK BYL SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT ČESKÉ STŘEDOVĚKÉ A LIDOVÉ HUDBY V PODÁNÍ DR. BLOCHOVÉ HANY A DR. HOLZERA LUBOMÍRA. V NEDĚLI KONCERT A DALŠÍ AKCE ZA PŘÍJEMNÉHO SLUNEČNÉHO POČASÍ NAVŠTÍVILO ASI 50 HOSTŮ.

VÁŽENÍ HOSTÉ. AREÁL NAŠEHO hradiště VÁS UVÍTÁ pěkně UPRAVENÝ A UDRŽOVANÝ, BYŤ CENTRÁLNÍ ČÁST JE I STAVENIŠTĚM NOVÉHO NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA, KTERÉ BUDE I S VYHLÍDKOVOU VĚŽÍ OTEVŘENO V DUBNU PŘÍŠTÍHO ROKU. 

PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT VELKOMORAVSKÝ PAMÁTNÍK A SOUČASNĚ SI ODPOČINOUT I SE ZABAVIT V KRÁSNÉM PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ LUK A LESŮ...

TRVALÝ ZÁJEM O NÁŠ PAMÁTNÍK NÁS TĚŠÍ A DĚKUJEME.

PŘIJMĚTE I VY POZVÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ VELKOMORAVSKÉHO PAMÁTNÍKU MIKULČICE-VALY. RÁDI vÁS  V jubilejním ROCE zahájení výzkumů u nás UVÍTÁME!

 

NAŠE SOUČASNÉ PRACOVIŠTĚ (v době přestavby pavilonu I) i prostory pro poskytování návštěvnických služeb NAJDETE V ZAHRADĚ ZA REKONSTRUOVANÝM PAVILONEM i.

------------------------

V roce 2014 budeme mít 54. návštěvní sezónu a budeme si připomínat:

50 let od otevření pavilonu II - Kostela (1964)
 

50 let od výstavy Velká Morava ve Vladislavském sále Pražského hradu (1964)
 

60 let od zahájení archeologických výzkumů v Mikulčicích (16. srpna 1954)
 

Na setkání  průběhu návštěvní sezóny roku 2014 se již nyní velmi těší vedoucí a pracovníci památníku.


 

Podzim v Rasticově městě Morava (25. až 28. září)

01 - IMG_6744 (1).jpg (800x533, 59.72 KB)
02 - IMG_6751 (1).jpg (800x528, 56.48 KB)
03 - IMG_6739 (1).jpg (799x515, 50.79 KB)
04 - IMG_6741 (1).jpg (800x537, 56.20 KB)
05 - IMG_6740 (1).jpg (800x530, 45.77 KB)
06 - IMG_6743 (1).jpg (800x529, 53.48 KB)
07 - IMG_6753 (1).jpg (800x533, 56.71 KB)
08 - IMG_6759 (1).jpg (800x539, 78.83 KB)
09 - IMG_6763 (1).jpg (800x518, 103.04 KB)
10 - IMG_6772 (1).jpg (800x533, 79.72 KB)
11 - IMG_6770 (1).jpg (800x533, 93.32 KB)
12 - IMG_6781 (1).jpg (800x516, 104.34 KB)
13 - IMG_6809 (1).jpg (800x533, 87.71 KB)
14 - IMG_6793 (1).jpg (800x533, 98.34 KB)
15 - IMG_6796 (1).jpg (800x533, 105.62 KB)
16 - IMG_6808 (1).jpg (800x533, 74.54 KB)
17 - IMG_6817 (1).jpg (800x533, 82.27 KB)
18 - IMG_6826 (1).jpg (800x533, 83.73 KB)
19 - IMG_6828 (1).jpg (800x533, 119.42 KB)
20 - IMG_6832 (1).jpg (800x533, 98.97 KB)
21 - IMG_7095 (1).jpg (800x533, 103.73 KB)

První podzimní svítání... (24. září)

S trochou jinovatky za nechty nás vítají naše Valy již několik dnů po sobě typickým podzimním svítáním s výraznými proměnami všech koutů luk i Akropole v nedlouhém ranním čase a čekáme, kdy se krajina změní v barevný ráj s typickými znaky nového babího léta. Věříme, že určitě přijde a osloví nás svou nevídanou výraznou barevnou paletou. Mění se také stavba nového návštěvnického pavilonu, ale o tom někdy příště. Snad tedy jen to, že jsme si připomněli 225 dnů do jejího dokončení. O nadcházejícím víkendu k vás však zveme k návštěvě na program cyklu Podzim v Rasticově městě Morava. Pátek, sobota i neděle se u nás stále bude něco dít, můžete se bavit, odpočívat, hrát i poznávat historii. Přijďte, těšíme se na vás. :-) -fs-

01 - IMG_6671 (1).jpg (800x533, 22.92 KB)
02 - IMG_6679 (1).jpg (800x533, 38.09 KB)
03 - IMG_6687 (1).jpg (800x533, 64.22 KB)
04 - IMG_6674 (1).jpg (800x533, 71.09 KB)
05 - IMG_6677 (1).jpg (800x530, 58.06 KB)
06 - IMG_6680 (1).jpg (800x533, 94.66 KB)
07 - IMG_6707 (1).jpg (800x533, 68.46 KB)
08 - IMG_6705 (1).jpg (800x533, 52.61 KB)
09 - IMG_6703 (1).jpg (800x533, 64.20 KB)
10 - IMG_6721 (1).jpg (800x533, 97.68 KB)
11 - IMG_6720 (1).jpg (800x533, 97.80 KB)
12 - IMG_6710 (1).jpg (800x533, 93.46 KB)
13 - IMG_6690 (1).jpg (800x533, 67.18 KB)
14 - IMG_6729 (1).jpg (800x513, 80.54 KB)

Proměny jednoho pozdně letního dne (15. září)

Nový týden dnes začínal po dlouhých a intenzivních deštích mlhami zvedajícími se od rozbřesku nad řádně promáčenými lukami. Z mléčné, v dohlednu neprostupné šedi, vystupovala nejen nová dominanta našeho hradiště, ale i také mnohé krásné staré soliterní stromy, krášlící krajinu od nepaměti... Mlhavé ráno přešlo v slunečné odpoledne, v němž vynikly jiné pozdně letní i záhy podzimní prvky proměnlivé a nečekaně barevné palety naší přírody. Louky poseté ocúny podzimními věští blízkost tohoto času a první červené listy předznamenávají blížící se jedinečný čas babího léta. Že by se letos opět po létech vydařil? Byla by to nádhera... :-) -fs-.

02 - IMG_6272 (1).jpg (800x533, 30.55 KB)
03 - IMG_6274 (1).jpg (800x533, 64.23 KB)
04 - IMG_6273 (1).jpg (800x533, 87.34 KB)
05 - IMG_6275 (1).jpg (800x533, 74.46 KB)
06 - IMG_6277 (1).jpg (800x533, 37.50 KB)
07 - IMG_6280 (1).jpg (800x533, 47.57 KB)
08 - IMG_6301 (1).jpg (800x533, 86.74 KB)
09 - IMG_6290 (1).jpg (800x533, 78.07 KB)
10 - IMG_6304a (1).jpg (800x513, 84.39 KB)
11 - IMG_6288 (1).jpg (800x533, 106.04 KB)
12 - IMG_6297 (1).jpg (800x533, 74.60 KB)
13 - IMG_6283 (1).jpg (800x533, 80.95 KB)
14 - IMG_6315 (1).jpg (800x533, 68.20 KB)
15 - IMG_6303 (1).jpg (800x521, 64.17 KB)

Konec prvního týdne měsíce září u nás... (5. září)

Rázné oteplení přineslo i krásná rána a svítání. U země mlhy, nad lesy a lukami zářící slunce, všude dočasné ranní romantické nasvícení zlatavými paprsky. Jimi září nejen příroda, ale také naše stavby. S přibývajícími minutami se noc mění v den, jenž jsme po pracovním nasazení na zemi i ve výškách, zakončili uvítáním nového spolupracovníka našeho kolektivu. Seznamte se s naším novým služebním vozem. Přípitek dětským šampaňským zněl: Na šťastnou cestu i návraty! -fs-

01 - IMG_5767 (1).jpg (800x523, 48.76 KB)
02 - IMG_5771 (1).jpg (800x532, 46.70 KB)
03 - IMG_5762 (1).jpg (800x533, 49.17 KB)
04 - IMG_5770 (1).jpg (800x533, 63.05 KB)
05 - IMG_5831 (1).jpg (800x535, 48.53 KB)
06 - IMG_5773 (1).jpg (800x533, 59.86 KB)
07 - IMG_5816 (1).jpg (800x533, 100.86 KB)
08 - IMG_5780 (1).jpg (800x525, 81.15 KB)
09 - IMG_5776 (1).jpg (800x533, 89.78 KB)
10 - IMG_5824 (1).jpg (800x533, 87.07 KB)
11 - IMG_5825 (1).jpg (800x533, 76.87 KB)
12 - IMG_5853 (1).jpg (800x512, 95.94 KB)
13 - IMG_5854a (1).jpg (800x502, 72.12 KB)
14 - IMG_5849a (1).jpg (800x517, 71.10 KB)

První pohledy na hradiště z nové věže (4. září)

Dokončená konstrukce ochranných prvků kolem schodiště i moje zvědavost mne dnes vyzvala k podstoupení prvního výstupu na samotný vrchol naší vyhlídkové věže. Stovku schodů jsem vystoupal celkem v pohodě, ale zbývajících 55 stupňů najednou nebralo konce a země se jen pomalu vzdalovala. Ve výšce najednou foukal i přes teplé slunečné počasí dosti silný vítr a na úplném vrcholu bylo třeba se držet zábradlí. Výhledy do široširého okolí však obavy z výstupu i z dosažené výšky brzy odstranil a tak vám mohu nabídnout pohledy z ptačí perspektivy z 28,8 metrů na naše hradiště. -fs-

01 - IMG_5772 (1).jpg (800x533, 40.94 KB)
02 - IMG_5812 (1).jpg (800x533, 103.23 KB)
03 - IMG_5811 (1).jpg (800x533, 62.31 KB)
04 - IMG_5793 (1).jpg (800x533, 89.44 KB)
05 - IMG_5806 (1).jpg (800x533, 76.57 KB)
06 - IMG_5795 (1).jpg (800x533, 58.58 KB)
07 - IMG_5797 (1).jpg (800x533, 55.08 KB)
08 - IMG_5813 (1).jpg (800x533, 62.73 KB)
09 - IMG_5798 (1).jpg (800x533, 55.09 KB)
10 - IMG_5799 (1).jpg (800x533, 54.03 KB)
11 - IMG_5803 (1).jpg (800x533, 101.03 KB)
12 - IMG_5805 (1).jpg (800x533, 55.49 KB)
13 - IMG_5808 (1).jpg (800x533, 102.99 KB)
14 - IMG_5820 (1).jpg (800x533, 71.55 KB)

Momentky ze začátku září (1. - 3. září)

Konec srpna a první dny měsíce září znamenají úbytek návštěvníků. Ale v areálu se však stále něco děje. Nejen že jsme ocenili hezké dětské kresby, ale také provádíme dále práce spojené s údržbou travní řeky kolem Akropole a Předhradí. Na něm již jednu věž máme, ale nedaleko od nás v lukách roste druhá... Naftaři zde likvidují starý vrt a uklízí po sobě, aby náš areál i zdroje pitné vody zde nacházející se, byly v pořádku. I proto, aby zde mohly dále růst houby. Takovou jejich úrodu, jako je v tyto dny, nikdo z nás ještě nezažil. Cestou ráno do práce lze najít doslova obrovské bedle, polední přestávka stačí k tomu, nasbírat na lukách nebo v blízkém lese více než plný košík krásných žampionů. Přijeďte i vy spojit procházku a prohlídku areálu památníku s hledáním a sbíráním darů přírody. Houbami se ve velkém živili již naši dávní předkové, jejichž umění a život obdivujeme. -fs-

01 - IMG_5732 (1).jpg (800x528, 49.50 KB)
02 - IMG_5748 (1).jpg (799x523, 87.97 KB)
03 - IMG_5734 (1).jpg (800x525, 70.91 KB)
04 - IMG_5699 (1).jpg (800x533, 74.87 KB)
05 - IMG_5701 (1).jpg (800x533, 57.68 KB)
06 - IMG_5728 (1).jpg (800x533, 91.28 KB)
07 - IMG_5724 (1).jpg (800x533, 118.23 KB)
08 - IMG_5704 (1).jpg (799x521, 55.87 KB)
09 - IMG_5729 (1).jpg (800x521, 132.45 KB)
10 - IMG_5726 (1).jpg (800x533, 39.22 KB)
11 - IMG_5738 (1).jpg (800x533, 61.09 KB)
12 - IMG_5752 (1).jpg (800x533, 65.13 KB)
13 - IMG_5746 (1).jpg (800x533, 63.21 KB)
14 - IMG_5747 (1).jpg (800x533, 57.87 KB)

Aktuální výstavy a akce

všechny výstavy na pobočce

Kde nás najdete

 • Slovanské hradiště
  Mikulčice
  69619

Aktuality

 • 26. 9. 2014
  Mikulčice: tesáme monoxyl
  Po dopoledních ukázkách života ve slovanském táboře, včetně předvádění bojů, zahájili členové Kmenového svazu Styrke po poledním čase přímo v areálu hradiště ruční tesání 5 m dlouhého člunu dlabanky - monoxylu. Práce jsou vedeny formou archeologického experimentu ručně a tradičními nástroji - sekerami různých tvarů. Skupina Styrke bude na dlabání monoxyklu pracovat celý víkend a pokračovat bude o měsíc později, při svém posledním letošním pobytu na našem hradišti. Věříme, že se jim podaří dlabanku zdárně dokončit. :-) -fs-
 • 26. 9. 2014
  Mikulčice: Akropole cross
  S velkým nadšením po celé dopoledne soutěžilo 230 žáků základních škol z Mikulčic a okolí v běhu na tratích různých délek. Pořadatelé připravili běžecké soutěže pro dívky a chlapce celkem v 10 kategoriích. Vítězové obdrželi nejen medaile - kožené pásy s motivem velkomoravského nákončí, ale i diplomy a dárky od pořadatelů. V rámci pobytu na Valech měli možnost navštívit tábor Kmenového svazu Styrke a prohlédnout si památník Velké Moravy. Třetí ročník běhu Akropole cross byl opět úspěšný. -fs-
 • 25. 9. 2014
  Mikulčice: výstava ČBZ v Hodoníně
  V pořadí čtvrtá výstava 122 výtvarných prací IV. ročníku Malířské soutěže Čarovné barvy země byla dnes v podvečer vernisáží otevřena v sále Evropa (Sadová ul.) v Hodoníně. Malířská soutěžní díla dětí z 31 mateřských a základních i studentů středních škol byla již od června vystavena v Mikulčicích, ve Znojmě a v Brně, a všude se setkala se zájmem a ohlasem. Soutěžní ročník organizovala M. Zálešáková a výstavu připravili pracovníci muzea R. Petříková, D. Šafránková, J. Hudečková, J. Daňhelová, M. Blahová, Z. Dušek a M. Vařeka. Výstava je určena především dětem a mládeži. Zajděte se podívat, budete překvapeni, co děti z jílů - barev země - dovedou namalovat. :-) -fs-
 • 12. 9. 2014
  Mikulčice: Sympozium v Osvětimanech
  Vytvořením memoranda skončilo dnes v Osvětimanech třídenní sympozium „Hradisko sv. Klimenta a hradisko Starý hrad“, jež je součástí projektu „Tajemná místa Velké Moravy opět promlouvají.“ Tímto česko-slovenským přeshraničním projektem pořadatelé chtějí podpořit historický význam obou ztracených míst, znovu je objevit pro veřejnost a společně je nejen propagovat, ale také na nich podporovat archeologický výzkum a rozvoj turistického ruchu. K této iniciativě se hlásí také náš památník. Více najdete na www.klimentek.cz nebo www. podbradlom.cz. -fs-
 • 10. 9. 2014
  Dnes, na slavnostní vernisáži výstavy Čarovné barvy země v Dětské fakultní nemocnici v Brně, byl radním Jihomoravského kraje pro kulturu a památkovou péči Ing. Jiřím Němcem zahájen další ročník této malířské soutěže určené pro mateřské, základní a střední školy. V pořadí již pátý ročník přinese řadu změn a novinek. Podrobnosti k soutěži a možnost přihlášení do soutěže naleznete zde na webových stránkách v sekci Programy pro školy. -mz-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století