Slovanské hradištěv Mikulčicích

Národní kulturní památka aspirující o zápis na Listinu světových kulturních památek UNESCO. V 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody.

ROK 2014 = rOK 60. VÝROČÍ OBJEVENÍ VELKOMORAVSKÝCH MIKULČIC

jedinečná výstava s názvem velká morava byla před půlstoletím otevřena (po představení v Brně a nitře již v roce 1963) ve vladislavském sále pražského hradu. 

jak uvádí výstavní katalog k jejímu prvnímu uvedení v domě umění v brně (srpen - říjen 1963),  výstava pojednávala o prvním společném státě předků českého a slovenského národa a byla uspořádána u příležitosti 1100. výročí příchodu byzantské mise do našich zemí a počátků slovanského písmenictví.

Na realizaci výstavy se pod vedením prof. josefa poulíka, podílel pod předsednictvím ak. Jaroslava Böhma a ak. Jana Filipa široký tým archeologů, historiků, lingvistů a předních expeRTů na výstavnictví. Výstava měla i v praze obrovský úspěch a v roce 1965 se vydala na svoji DLOUHOU cestu po evropských velkoměstech.  

na výstavě byl prezentován také nemalý počet replik z mikulčických nálezů a některé z nich můžete vidět v naší expozici i dnes. Přijeďte, rádi vás s nimi seznámíme.   

PŘI VAŠÍ NÁVŠTĚVĚ VÁS UVÍTÁ NÁŠ AREÁL STÁLE UPRAVENÝ A V DOBRÉM STAVU. LETOŠNÍ 54. návštěvní sezóna 2014 TOTIŽ I V NÁHRADNÍCH PROSTORÁCH ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE. V měsících červenec a srpen máme otevřeno celý týden, včetně pondělí! Viz: provozní doba a vstupné.

na MIKULČICKÝCH valech je stále krásně A POHODOVĚ! VÁŠ TRVALÝ ZÁJEM nás velmi těší. I PŘESTO PŘIJMĚTE POZVÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ VELKOMORAVSKÉHO PAMÁTNÍKU MIKULČICE-VALY. RÁDI vÁS  V jubilejním ROCE zahájení výzkumů u nás UVÍTÁME!

NAŠE SOUČASNÉ PRACOVIŠTĚ (v době přestavby pavilonu I) i prostory pro poskytování návštěvnických služeb NAJDETE V ZAHRADĚ ZA REKONSTRUOVANÝM PAVILONEM i.

I PRO DRUHOU POLOVINU SEZÓNY 2014 JSME PŘIPRAVILI PROGRAM KULTURNÍCH A DOPROVODNÝCH AKCÍ, JEJICHŽ PŽÍPRAVU JSME JIŽ ZAHÁJILI A S NÍMŽ SE MŮŽETE SEZNÁMIT MA TĚCHTO STRÁNKÁCH. NEJBLIŽŠÍ AKCÍ BUDE PROGRAMOVÉ ODPOLEDNE K 60. VÝROČÍ OBJEVENÍ MIKULČIC (16.08.), JEHOŽ KONCENCE SE JIŽ TVOŘÍ.

------------------------

V roce 2014 budeme mít 54. návštěvní sezónu a budeme si připomínat:

50 let od otevření pavilonu II - Kostela (1964)
 

50 let od výstavy Velká Morava ve Vladislavském sále Pražského hradu (1964)
 

60 let od zahájení archeologických výzkumů v Mikulčicích (16. srpna 1954)
 

Na setkání  průběhu návštěvní sezóny roku 2014 se již nyní velmi těší vedoucí a pracovníci památníku.


 

Vzpomínka - 60 let od objevení Mikulčic (16. srpen)

Nevelká skupina přiznivců památníku i účinkujících si za velmi proměnlivého počasí, které však výrazně a pozitivně podtrhlo a zvýraznilo kouzlo okamžiku, síly genia loci naší Akropole i vzácnost okamžiku s hudbou, zpěvem i mluveným slovem, si dnes odpoledne připomněla přesně na den 60 let od první návštěvy prof. J. Poulíka v Mikulčicích a tedy od objevení velkomoravských Mikulčic. Vzpomínali dr. Jiříček a dr. Kavánová. Zpívali a hráli dr. Blochová a dr. Holzer, vzpomínky četl dr. Navrátil a na závěr zahrála Neoveská cimbálová muzika. Škoda, že tento pěkný program si vyslechlo možná padesát účastníků, kteří se na připravených lavicích postupně podle zájmu a časových možností vystřídali... Pořadatelé očekávali opravdu větší zájem domácí i přespolní veřejnosti! Škoda, snad příště. -fs-

01 - IMG_4643 (1).jpg (800x533, 108.82 KB)
02 - IMG_4633 (1).jpg (800x508, 106.11 KB)
03 - IMG_4627 (1).jpg (800x521, 77.12 KB)
04 - IMG_4631 (1).jpg (800x533, 52.78 KB)
05 - IMG_4636 (1).jpg (800x525, 38.43 KB)
06 - IMG_4640 (1).jpg (800x515, 69.70 KB)
07 - IMG_4655 (1).jpg (800x530, 69.66 KB)
08 - IMG_4651 (1).jpg (800x516, 65.58 KB)
09 - IMG_4654 (1).jpg (800x525, 38.53 KB)
10 - IMG_4652 (1).jpg (800x533, 46.08 KB)
11 - IMG_4657 (1).jpg (800x533, 92.13 KB)
12 - IMG_4648 (1).jpg (800x520, 66.95 KB)
13 - IMG_4659 (1).jpg (800x533, 98.29 KB)
14 - IMG_4660 (1).jpg (800x533, 112.98 KB)

Stavba II - druhý díl vyhlídkové věže (15. srpen)

Další díl seriálu stavba věže je na světě. Montování druhého desetimetrového dílu se uskutečnilo za krásného počasí a za zvídavých pohledů desítek návštěvníků, kteří z povzdálí od stolu se svým občerstvením nebo po vyjití z pavilonu II, mohli s podivem sledovat přesnou a precizní práci montérů i jeřábníka. Nová stavba návštěvnického centra opět doznala proměny a přiblížila svůj vzhled finální podobě. Ještě jednou deset metrů, ještě jednou 58 schodů, ještě jeden díl konstrukce, schodiště i ochozu a bude hotovo. Nevěříte? Přijeďte se přesvědčit. A propos! Pomalu již očekáváme návštěvníka s pořadovýcm číslem 12.000! Můžete to být právě vy! -fs-

01 - IMG_4514 (1).jpg (800x533, 95.21 KB)
02 - IMG_4520 (1).jpg (800x536, 46.60 KB)
03 - IMG_4523 (1).jpg (800x533, 46.16 KB)
04 - IMG_4532 (1).jpg (800x533, 47.80 KB)
05 - IMG_4546 (1).jpg (800x533, 35.10 KB)
06 - IMG_4551 (1).jpg (800x533, 33.22 KB)
07 - IMG_4555a (1).jpg (800x517, 60.03 KB)
08 - IMG_4567 (1).jpg (800x533, 56.23 KB)
09 - IMG_4575 (1).jpg (800x533, 50.80 KB)
10 - IMG_4592 (1).jpg (800x533, 56.84 KB)
11 - IMG_4599 (1).jpg (800x533, 65.93 KB)
12 - IMG_4605 (1).jpg (800x508, 82.18 KB)
13 - IMG_4611 (1).jpg (800x533, 42.11 KB)
14 - IMG_4620 (1).jpg (800x533, 50.15 KB)

Stavba II - první díl vyhlídkové věže (14. srpen)

Z plánovaného počtu 550 dnů stavby nového návštěvnického centra uplynula již více než polovina. Stavba již před několika týdny dostala své nové kontury a nyní jí přibude prvek nejvýraznější - vyhlídková věž. Právě její první desetimetrový díl byl usazen pomocí jeřábu na mohutný betonový základ ve středu 14. srpna. Nedlouho po poledním čase - přesně ve 13 hodin 8 minut - byla desetimetrové nosná ocelová konstrukce s kovovým schodištěm uložena do železných stojek a připevněna k základu věže. V následujících dnech budou osazeny další dva díly, čímž vznikne 32 metrů vysoká stavba - nová dominanta Mikulčic a okolí, která jistě v příští sezóně pozve k návštěvě mnoho hostů. Již nyní se na ně velmi těšíme. :-) -fs-

01 - IMG_4222 (1).jpg (800x533, 79.48 KB)
02 - IMG_4224 (1).jpg (800x533, 90.71 KB)
03 - IMG_4203 (1).jpg (800x533, 96.22 KB)
04 - IMG_4401 (1).jpg (800x533, 75.17 KB)
05 - IMG_4396 (1).jpg (800x533, 88.27 KB)
06 - IMG_4403 (1).jpg (800x533, 91.23 KB)
07 - IMG_4408 (1).jpg (800x533, 65.97 KB)
08 - IMG_4411 (1).jpg (800x533, 88.68 KB)
09 - IMG_4431 (1).jpg (800x533, 59.64 KB)
10 - IMG_4412 (1).jpg (800x533, 89.63 KB)
11 - IMG_4445 (1).jpg (800x533, 92.65 KB)
12 - IMG_4451 (1).jpg (800x533, 92.49 KB)
13 - IMG_4459 (1).jpg (800x533, 85.16 KB)
14 - IMG_4461 (1).jpg (800x533, 73.14 KB)

Momentky z poloviny prázdnin (8. srpen)

Polovina prázdnin je pro nás dobou největší sezóny a zájmu návštěvníků. I v tomto čase však musí být náš areál stále opravený a hosté k nám musí znát dobře cestu. I proto naše práce vlastně nikdy nekončí, spíše se s novými dny a týdny množí a znásobuje. Tehdy jsou slova chvály pro nás tou nejlepší odměnou. V tyto týdny je příroda kolem nás hýčkána poměrně vysokými teplotami i přívaly vod při bouřkách. Naštěstí komárům letos počasí nepřeje a tudíž i vzdálenější okolí láká k návštěvě a prohlídce. Nejvíce zaujme málo známé prostředí starých meandrů řeky Moravy a přírodní rezervace Skařiny, ležící při řece Moravě na státní hranici se Slovensko. Místo to je vzdálené od centra hradiště přesně 1 kilometr a je dostupné pro pěší i cykloturisty. Jako malou pizvánku do těchto méně známých končin poblíž našeho památníku připojuji několik momentek. -fs-

01 (08.08.) IMG_4252 (1).jpg (800x533, 101.63 KB)
02 - IMG_4250 (1).jpg (800x533, 90.72 KB)
03 - IMG_4245 (1).jpg (800x523, 95.21 KB)
04 - IMG_4228 (1).jpg (800x529, 112.23 KB)
05 - IMG_4260 (1).jpg (800x520, 40.65 KB)
06 - IMG_4264 (1).jpg (800x527, 74.58 KB)
07 - IMG_4295 (1).jpg (800x533, 130.98 KB)
08 - IMG_4241 (1).jpg (800x533, 125.05 KB)
09 - IMG_4255 (1).jpg (800x533, 131.40 KB)
10 - IMG_4273 (1).jpg (800x533, 86.46 KB)
11 - IMG_4233 (1).jpg (800x533, 49.58 KB)
12 - IMG_4280 (1).jpg (800x533, 98.50 KB)
13 - IMG_4294 (1).jpg (800x533, 38.82 KB)
14 - IMG_4272 (1).jpg (800x533, 87.60 KB)

Památník turisty táhne - červencová bilance (1. srpen)

V podrobně sledovaném období 10. – 31. července, což je celkem 22 prováděcích dnů vč. pondělí, uskutečnili naši průvodci 128 prohlídek s 1.223 platícími návštěvníky. Využitelnost plánovaných prohlídek je 90 %, což znamená, že z možných 141 prohlídek bylo uskutečněno 128. Denní průměr je na 5,5 prohlídky se skupinou o průměrném počtu 10 osob. V praxi to znamená, že naši průvodci provází téměř každou hodinu! Denní průměr je 55 návštěvníků. Nejvyšší denní návštěvnost ve vazbě na prohlídky s průvodcem byla dne 24. 7. (čt) s počtem 99 hostů, 29. 7. (út) 92 hostů, 30. 7. (st) 90 návštěvníků a 13. 7. s počtem 81 hostů na prohlídkách. K 31. červenci máme již něco málo přes 10.000 návštěvníků evidovaných na pokladně, což činí měsíční průměr 2.500 hostů v letošní sezóně. Další stovky jich však areálem pouze projíždí a zastaví se jen na občerstvení. Prim drží cyklo a rodinná turistika, minimálně je autobusových zájezdů a pěších turistů, byť i takoví se každý den najdou. Podívejte, jak to téměř denně nás vypadá... Všechny však rádi vítáme a všem děkujeme za trvalou přízeň. :-) -fs-

01 - IMG_3989 (1).jpg (800x533, 126.77 KB)
02 - IMG_4029 (1).jpg (800x507, 68.12 KB)
03 - IMG_3924 (1).jpg (800x536, 77.33 KB)
04 - IMG_4048a (1).jpg (800x529, 52.63 KB)
05 - IMG_3589 (1).jpg (800x527, 122.98 KB)
06 - IMG_3585 (1).jpg (800x524, 81.63 KB)
07 - IMG_3586 (1).jpg (800x533, 88.07 KB)
08 - IMG_3999 (1).jpg (800x518, 142.91 KB)
09 - IMG_3997 (1).jpg (800x514, 101.79 KB)
10 - IMG_4025 (1).jpg (800x524, 103.73 KB)
11 - IMG_3754 (1).jpg (800x527, 96.41 KB)
12 - IMG_3755 (1).jpg (800x515, 87.70 KB)
13 - IMG_3947 (1).jpg (800x518, 53.32 KB)
14 - IMG_3834 (1).jpg (800x521, 102.62 KB)

Čas hosta sezóny s číslem 9000 (22. a 23. červenec)

Hostem letošní sezóny s pořadovým číslem 9000 se stal školák Martin Malý ze středních Čech. Hradiště si přijel prohlédnout s rodiči. Kromě archeologických památek obdivoval i krásy naší přírody, která po dvou dnech dešťů byla opět v proměnlivé zelené nasvícené slunečním svitem. Podíval se nejen na naše čápy, ale také do archeology zkoumaných jam vedle rozestavěného nového návštěvnického centra. Hradiště navštívil podobně jako desítky jiných turistů, kteří nyní náš památník denně hojně navštěvují. Jejich menší i větší skupiny po ceký den po hodinách vychází s průvodci na prohlídkovou trasu a svoji okružní procházku končí právě u X. kostela a sousoší svatých Cyrila a Metoděje. -fs-

01 - IMG_3944 (1).jpg (400x600, 39.54 KB)
02 - IMG_3962 (1).jpg (800x533, 85.01 KB)
03 - IMG_3973a (1).jpg (800x533, 106.01 KB)
04 - IMG_3975 (1).jpg (800x533, 109.68 KB)
05 - IMG_3966 (1).jpg (800x533, 132.33 KB)
06 - IMG_3983 (1).jpg (800x525, 21.63 KB)
07 - IMG_3979 (1).jpg (800x532, 111.71 KB)
08 - IMG_3995 (1).jpg (800x528, 76.80 KB)
09 - IMG_3988 (1).jpg (800x533, 88.79 KB)
10 - IMG_3999 (1).jpg (800x533, 146.19 KB)
11 - IMG_3998 (1).jpg (800x533, 90.77 KB)
12 - IMG_4002 (1).jpg (800x532, 99.44 KB)
13 - IMG_4009 (1).jpg (800x525, 128.45 KB)
14 - IMG_4018 (1).jpg (800x533, 103.32 KB)

Aktuální výstavy a akce

všechny výstavy na pobočce

Kde nás najdete

 • Slovanské hradiště
  Mikulčice
  69619

Aktuality

 • 15. 8. 2014
  Mikulčice: stavíme věž!
  Stavba nového návštěvnického centra výrazně pokročila. V tomto týdnu proběhla montáž dvou třetin v budoucnu 32 metrů vysoké vyhlídkové věže. Dokončovány jsou vnitřní elektro rozvody a kompletují se rozvody zařízení vzduchotechniky a začíná se s venkovními obklady pláště budovy kortenovými plechy. A tak z původní budovy již nepoznáte ani kousek, vše již překrývají nové prvky moderního objektu. -fs-
 • 16. 7. 2014
  Mikulčice: 50 let od výstavy Velká Morava
  Právě v tyto dny byla před půstoletím u příležitosti vyvrcholení oslav 1.100. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu otevřena na Pražském hradě jedinečná výstava s názvem Velká Morava, která trvala od 3. 7. do 10. 11. 1964. Reprezentačním místem pro vzácné a nedocenitelné exponáty, v nichž převažovaly předměty mikulčické provenience, byl staroslavný Vladislavský sál. Na výstavě, kterou shlédlo neuvěřitelných 827.000 návštěvníků, byly poměrně velkolepě prezentovány velkomoravské – mezi nimi i mikulčické - nálezy. Výstavu si ještě vícekráte na tomto místě připomeneme. -fs-
 • 3. 7. 2014
  Mikulčice: prezentace v Pribinově Nitře
  V rámci Národní cyrilometodějské pouti a Pribinových slavností v Nitře bude v sobotu 5. 7. v Diecézním chrámu sv. Emeráma na Nitranském hradě zpřístupněna putovní výstava Mikulčicko-kopčanský archeopark. Výstava, kterou představil Nitranům osobně autor František Synek, byla k shlédnutí také 4. 7. v Nitranském muzeu v rámci konference Svatopluk a jeho doba. Výstava bude v Nitře během celých letních prázdnin. -fs-
 • 1. 7. 2014
  Mikulčice: letní otevírací doba = otevřeno celý týden
  Po dobrých zkušenostech z minulých let uvádíme, že památník Velké Moravy v Mikulčicích bude mít v době prázdninových měsíců červenec a srpen opět rozšířenou otevírací dobu. Naši vítaní hosté budou provedeni také v pondělí od 10.30 do 14.30 hodin a o víkendech či svátcích bude památník s průvodcem přístupný až do 18.30 hodin. Věříme, že podobně jako v minulých sezónách, uvítáte tyto naše vstřícné kroky pozitivně i letos. Na vaši návštěvu se těší pracovníci památníku. -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století