Slovanské hradištěv Mikulčicích

Národní kulturní památka. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody. Místo aspirující o zápis na listinu UNESCO.

NAŠI MILÍ PŘÁTELÉ A NÁVŠTĚVNÍCI. DĚKUJEME ZA HOJNOU NÁVŠTĚVU PAMÁTNÍKU.

PŘIŠLI JSTE ZA KRÁSAMI ŠPERKŮ VELKÉ MORAVY, ZA POZNÁNÍM JEJÍ HISTORIE I ZA KRÁSAMI TÉMĚŘ LETNÍ PŘÍRODY. DĚKUJEME, ŽE V HOJNÉM POČTU VYUŽÍVÁTE NAŠÍ PROGRAMOVÉ NABÍDKY. PROGRAMOVĚ BOHATÝ BUDE I ČERVEN A ČERVENEC. KROMĚ POZNÁNÍ VELKOMORAVSKÉ HISTORIE, NAVŠTÍVÍTĚ V NAŠEM ROZLEHLÉM ARCHEOLOGICKÉM PARKU DESÍTKU REPLIK ZÁKLADŮ KOSTELŮ A PALÁCE A NAJDETE MNOHO PODNĚTŮ PRO POZNÁNÍ, POUČENÍ, ZÁBAVU I RELAXACI.

BĚHEM HLAVNÍ SEZÓNY JE OTEVŘENO V PRACOVNÍ DNY (ÚTERÝ AŽ PÁTEK) OD 09.00 DO 16.30 HODIN S PROHLÍDKAMI S PRŮVODCEM V 09.30, 11.30, 13.30 A 15,30 HODIN. O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH OD 09.00 DO 17.30 HODIN SE ZAČÁTKY PROHLÍDEK S PRŮVODCI V 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 A 17.00 HODIN. V ČERVENCI A SRPNU BUDE O SVÁTCÍCH, SOBOTÁCH A NEDĚLÍCH OTEVŘENO AŽ DO 18.30. PRÁVĚ I V TUTO PODVEČERNÍ HODINU MŮŽETE NA PROHLÍDKU S PRŮVODCEM. NAVŠTÍVIT MŮŽETE TAKÉ GALERII (VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH PRACÍ AKCE ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ) A VYHLÍDKOVOU VĚŽ. AREÁL JE STÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ PRO VDĚČNÉ PROCHÁZKY JARNÍ KRAJINOU A PŘÍRODOU.

NEJBLIŽŠÍ PROGRAMOVÉ AKCE:

- ÚTERÝ 4. ČERVENCE - DEN S ČLENY KMENOVÉHO SVAZU STYRKE (PROGRAM PRO DĚTI V DOBOVÉM TÁBOŘE SLOVANŮ)

- STŘEDA 5. ČERVENCE - CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ NA PODLUŽÍ (SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA K POCTĚ SV. CYRILA A METODĚJE, OD 15.00 HODIN)

- ČTVRTEK 6. ČERVENCE - VINAŘI NA HRADIŠTI (HISTORIE A ŠPIČKOVÉ VÍNO, OD 14.00 HODIN, BOHATÝ PROGRAM)

- ČTVRTEK 6. ČERVENCE - TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY (BOHATÝ PROGRAM PRO DĚTI OD 14.00 HODIN)

VÝSTAVY V NAŠEM NÁVŠTĚVNICKÉM CENTRU:

- ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ - VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH DĚL, HALA I GALERIE, DO 30. ČERVENCE 2017

SHM - Tým 2016.jpg (.jpg, 346.96 KB)

Proměny tváře luk... (23. června 2017)

Po mnoha dnech tropických veder přišla do kraje dosti neočekávaně prudká noční bouřka. Nepřinesla moc vody, byť za každou kapku jsme dnes vděčni. Osvěžujícím proudům předcházela ostrá vichřice, v kraji i v odborných kruzích zvaná též „húlava“, a ta svými prudkými a opakovanými poryvy větru ve chvíli dokonale změnila vzhled mnohých solitérních velikánů našich luk. Nejvýrazněji se vichr projevil na staré vrbě, vysoko v jejíž koruně poutal pozornost našich hostů velký trs cizopasného jmelí. Dílo zkázy dosvědčuje archivní snímek z května a z dnešního dopoledne. Z uvedené spouště, která se projevila i na jiných vrbách, určitě neměl radost náš pan zahradník, byť pohled na některé „trosky“ byl úchvatný. Velká koule jmelí, z uvedeného zničeného stromu, o průměru téměř 150 cm poslouží na čas jako živý přírodní doplněk do výstavy kreseb přírodními jíly. Možná i proto přijměte pozvání k návštěvě hradiště, archeologických expozic i zmíněné výstavy. Za to si můžete kousek jmelí i nyní v červnu odnést domů pro štěstí. :-) -fs-

01 - IMG_9914 (1).jpg (800x533, 88.76 KB)
02 - IMG_8668 (1).jpg (800x533, 76.51 KB)
03 - IMG_9915 (1).jpg (800x527, 67.03 KB)
04 - IMG_9918 (1).jpg (800x533, 116.76 KB)
05 - IMG_9916 (1).jpg (800x533, 102.78 KB)
06 - IMG_9910 (1).jpg (800x533, 89.46 KB)
07 - IMG_9911 (1).jpg (800x532, 92.84 KB)
08 - IMG_9922 (1).jpg (800x533, 112.14 KB)
09 - IMG_9923 (1).jpg (800x533, 173.83 KB)
10 - IMG_9928 (1).jpg (800x533, 148.71 KB)
11 - IMG_9913 (1).jpg (800x533, 154.37 KB)
12 - IMG_9926 (1).jpg (800x533, 116.51 KB)
13 - IMG_9929 (1).jpg (800x533, 128.53 KB)
14 - IMG_9933 (1).jpg (800x533, 66.87 KB)

Děti zaplavily hradiště (20. června 2017)

Na mikulčické hradiště na celodenní školní výlet spojený s poznáním naší dávné minulosti zavítala celá Mateřská škola Pestrokvítek z Hodonína. Na základě dohody připravila Mgr. H. Novotná a průvodkyně pro 140 nejmenších hostů zajímavý dopolední program. Na památníku je přivítala princezna Dobroslava, která jim představila své město. Později po skupinách děti navštívily archeologickou expozici, seznámily se s replikami šperků a dalších předmětů a zkusily stily psát na voskové tabulky. Druhou část dne všechny skupiny dětí strávily se svými pedagogy zábavou, hrami i odpočinkem za našich lukách. Zaujala je také volná široširá příroda a nedaleké čápi hnízdo s malými čápaty. Paní ředitelka Mgr. D. Slámová k tomu dodala: „Ráda bych poděkovala za krásně připravený program, za příjemné prostředí a atmosféru. Vše bylo připravené přímo pro děti předškolního věku. Den jsme si s dětmi užily a ty si odvezly mnoho nových poznatků a zážitků.“ Po pestrém dnu děti nadšeně odjížděly zpět domů do Hodonína. Tak zase někdy nashle! :-) -fs-

01 - IMG_9823 (1).jpg (800x528, 97.16 KB)
02 - IMG_9824 (1).JPG (800x533, 104.18 KB)
03 - IMG_9827 (1).JPG (800x533, 90.34 KB)
04 - IMG_9826 (1).JPG (800x533, 83.07 KB)
05 - IMG_9834 (1).JPG (800x533, 103.97 KB)
06 - IMG_9835 (1).JPG (800x533, 97.78 KB)
07 - IMG_9832 (1).JPG (800x530, 79.31 KB)
08 - IMG_9840 (1).JPG (800x487, 51.10 KB)
09 - IMG_9841 (1).JPG (800x538, 64.50 KB)
10 - IMG_9842 (1).JPG (800x533, 54.12 KB)
11 - IMG_9843 (1).JPG (800x533, 75.08 KB)
12 - IMG_9849 (1).JPG (800x527, 93.01 KB)
13 - IMG_9837 (1).JPG (800x530, 117.38 KB)
14 - IMG_9865 (1).JPG (800x524, 95.26 KB)

Skrytá paměť Moravy (16. června 2017)

V pořadí již XI. ročník Literární soutěže Skrytá paměť Moravy, který pořádá pobočka Muzea Brněnska – Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě, vyvrcholil v pátek vyhlášením výsledků soutěžního ročníku. V odpoledním čase, jež provázela častá proměna počasí s deštěm i sluníčkem, se na hradišti shromáždilo více než 100 hostů, mezi nimiž bylo mnoho mladých literárních tvůrců. Ve dvou věkových kategoriích bylo nominováno 8 soutěžních prací. Oceněny byly opět tři nejlepší a všichni úspěšní autoři měli možnost představit část svých textů při autorském čtení. Součástí návštěvy byly samozřejmě prohlídky areálu a expozice, jakož i výstavy obrazů ze soutěže Čarovné barvy země nebo výstup na vyhlídkovou věž. -fs-

01 - IMG_9728  (1).JPG (800x533, 57.45 KB)
02 - IMG_9740 (1).JPG (800x533, 83.26 KB)
03 - IMG_9731 (1).JPG (800x533, 42.27 KB)
04 - IMG_9733 (1).JPG (800x533, 69.20 KB)
05 - IMG_9735 (1).JPG (800x533, 80.46 KB)
06 - IMG_9736 (1).JPG (800x533, 74.69 KB)
07 - IMG_9737 (1).JPG (800x533, 68.12 KB)
08 - IMG_9738 (1).JPG (800x533, 64.51 KB)
09 - IMG_9768 (1).JPG (800x533, 50.28 KB)
10 - IMG_9769 (1).JPG (800x533, 45.98 KB)
11 - IMG_9771 (1).JPG (800x533, 43.11 KB)
12 - IMG_9775 (1).JPG (800x533, 53.59 KB)
13 - IMG_9788 (1).JPG (800x533, 40.22 KB)
14 - IMG_9792 (1).JPG (800x533, 47.15 KB)

Čarovné barvy země - 2. část dne (15. června 2017)

Odpoledne pokračovalo kulturním programem spojených se slavnostním vyhlášením výsledků VII. ročníku malířské soutěže. V jednotlivých kategoriích bylo porotou nominováno pět obrazů, z nichž dva získaly čestné uznání a tři byly vyhodnoceny na oceněných místech. Vítězné kolektivy dětí získaly pěkné ceny z dílny veselského sochaře Groše, diplomy, pěkné dárky a pozornosti od pořadatele. Součástí byla společná fotografie jednotlivých týmů a blahopřání kamarádů. Tvůrčí tým díla oceněného cenou diváka si odnesl krásný dort v podobě malířské palety. Domů se děti vracely s úsměvem, pohodou a spokojeností s pěkného dne i získaných cen. Většina se již nyní těší na další ročník soutěže, jehož se určitě zúčastní. Aspoň to slíbily…  -fs-

01 - IMG_9589 (1).jpg (800x533, 48.35 KB)
02 - IMG_9574 (1).JPG (800x533, 50.09 KB)
03 - IMG_9579 (1).JPG (800x533, 61.14 KB)
04 - IMG_9587 (1).JPG (800x533, 92.60 KB)
05 - IMG_9585 (1).JPG (800x533, 67.63 KB)
06 - IMG_9591 (1).JPG (800x533, 77.80 KB)
07 - IMG_9592 (1).JPG (800x533, 73.25 KB)
08 - IMG_9593 (1).JPG (800x533, 58.31 KB)
09 - IMG_9603 (1).JPG (800x533, 73.33 KB)
10 - IMG_9607 (1).JPG (800x533, 66.05 KB)
11 - IMG_9612 (1).JPG (800x533, 70.30 KB)
12 - IMG_9623 (1).JPG (800x533, 62.50 KB)
13 - IMG_9632 (1).JPG (800x533, 63.24 KB)
14 - IMG_9618 (1).JPG (800x533, 66.35 KB)
15 - IMG_9638 (1).JPG (800x533, 70.52 KB)
16 - IMG_9642 (1).JPG (800x533, 67.49 KB)
17 - IMG_9646 (1).JPG (800x533, 75.64 KB)
18 - IMG_9654 (1).JPG (800x533, 63.29 KB)
19 - IMG_9666 (1).JPG (800x533, 59.92 KB)
20 - IMG_9681 (1).JPG (800x533, 72.76 KB)
21 - IMG_9698 (1).JPG (800x533, 61.10 KB)

Čarovné barvy země - 1. část dne (15. června 2017)

Ve čtvrtek 15. června přijely do areálu památníku více než dvě stovky děti různého věku, od těch nejmenších až po studenty středních škol. Přijely, aby se zúčastnily celodenního programu, jehož vyvrcholením bylo slavnostní vyhlášení výsledků VII. ročníku Malířské soutěže dětí a mládeže Čarovné barvy země. Své i práce jiných soutěžících si účastníci mohli prohlédnout v hale i galerii návštěvnického centra a soutěžit o sladkou cenu diváka. V areálu se za krásného počasí děti zapojily do řady rukodělných, poznávacích i herních akcí, jež pro ně připravila Mgr. H. Novotná se svými kolegy a lektory. Spokojenost a pohoda vládla po celé dopoledne všude kolem. První část slavnostního dne se rozhodně vydařila. –fs-

01 - IMG_9448 (1).jpg (800x533, 71.05 KB)
02 - IMG_9453 (1).JPG (800x533, 81.77 KB)
03 - IMG_9459 (1).JPG (800x533, 42.91 KB)
04 - IMG_9474 (1).JPG (800x533, 42.85 KB)
05 - IMG_9456 (1).JPG (800x533, 37.31 KB)
06 - IMG_9462 (1).JPG (800x533, 44.45 KB)
07 - IMG_9463 (1).JPG (800x533, 40.65 KB)
08 - IMG_9468 (1).JPG (800x533, 51.77 KB)
09 - IMG_9470 (1).JPG (800x533, 74.74 KB)
10 - IMG_9513 (1).JPG (800x533, 56.58 KB)
11 - IMG_9507 (1).JPG (800x533, 102.33 KB)
12 - IMG_9510 (1).JPG (800x533, 81.84 KB)
13 - IMG_9517 (1).JPG (800x542, 62.36 KB)
14 - IMG_9515 (1).JPG (800x530, 46.62 KB)
15 - IMG_9544 (1).JPG (800x533, 65.11 KB)
16 - IMG_9532 (1).JPG (800x533, 85.82 KB)
17 - IMG_9501 (1).JPG (800x533, 76.27 KB)
18 - IMG_9499 (1).JPG (800x533, 80.09 KB)
19 - IMG_9505 (1).JPG (800x532, 72.66 KB)
20 - IMG_9547 (1).JPG (800x533, 76.84 KB)
21 - IMG_9559 (1).JPG (800x533, 92.45 KB)

Aktuální výstavy a akce

všechny výstavy na pobočce

Kde nás najdete

 • Slovanské hradiště
  Mikulčice
  69619

Aktuality

 • 22. 6. 2017
  Mikulčice: vrcholí návštěvy školních výprav
  S blížícím se koncem školního roku vrcholí i na našem hradišti zájem školáků o návštěvu, poznání historie a pobyt v krásné přírodě. O vysokém kreditu památníku mezi pedagogy i žáky svědčí skutečnost, že ve 24. týdnu letošního roku jsme uvítali a provedli 475 nejmenších zájemců o historii, o týden později 377 školáků a v příštím 26. týdnu je ohlášeno dalších 120 dětí. Během těchto tří týdnů jsme uvítali bezmála 1.000 dětí, které přijely v rámci školou organizovaných výletů. I to je výsledkem dlouholeté spolupráce se školami a důkazem dobré činnosti Mgr. H. Novotné. :-) -fs-
 • 17. 6. 2017
  Mikulčice: projekt lávky přes Moravu podpořen
  Na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A SR - ČR bylo v Brně 8. 6. 2017 schváleno 76 projektů rozvoje česko-slovenského příhraničí. Schválen byl i cíl na podporu kulturního dědictví - Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany, jenž naplňuje dlouhodobý koncept archeoparku, jenž aspiruje o titul Evropské kulturní dědictví. Ve spolupráci Jihomoravského a Trnavského kraje bude zajištěno spojení přes řeku Moravu pro cyklisty, pěší návštěvníky i místní obyvatele. Bude vystavěna 143 m lávka a přístupové komunikace v délce 3,1 km se značením 8,5 km nové cyklotrasy s napojením na stávající infrastrukturu. (Zdroj: web Ministerstva pro místní rozvoj). -fs-
 • 16. 6. 2017
  Mikulčice: ČBZ - děti tleskaly svým kamarádům
  Ve čtvrtek 15. června se uskutečnilo na památníku po bohatým programem naplněné dopolední části odpolední vyhlášení výsledků VII. malířské soutěže dětí a mládeže Čarovné barvy země. Soutěž přinesla řadu překvapení. V nejmladší kategorii nováčci, děti MŠ Prušánky, obsadily se svými obrázky 1. i 2. místo. Nejvíce cen si odnesli studenti SŠ Strážnice, kteří získali také cenu publika. Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století