Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.
mapka, 549x288, 26.96 KB

Aktuality

 • 31. 7. 2014
  Mikulčice: Zemřel Zdeněk Klanica
  V úterý 29. 7. zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku nedožitých 76 let pan doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc., dlouholetý vedoucí archeologických výzkumů v Mikulčicích, autor vynikajících studií a publikací, propagátor archeologie i jedinečné historie Staré a Velké Moravy. Čest jeho památce. -fs-
 • 31. 7. 2014
  Navštěvujte naše pobočky, sbírejte jejich razítka do Muzejních pasů a zapojte se do soutěže o dárkový poukaz do knihkupectví!
 • 22. 7. 2014
  Mikulčice: host 9.000 přivítán!
  I v nepřízni počasí přicházeli včera i dnes na památník návštěvníci. Právě brzy po poledním čase byl uvítán host letošní sezóny s pořadovým číslem 9.000. Stal se jím školák Martin Malý ze Staré Huti u Dobříše, který navštívil hradiště v rámci rodinné dovolené spolu s rodiči a přáteli. Na památku s radostí obdržel nejen pamětní list, ale také videokazety ze Slovácka, fotoprůvodce hradiště, historii Velké Moravy a řadu drobností. Při krátkém rozhovoru svatosvatě slíbil, že i s rodinou přijedou příští rok znovu. To proto, aby se mohli společně po krajině podívat z výšky 32 metrů, tedy z nové vyhlídkové věže. Chlapci blahopřejeme a věříme, že jeho přání za rok pomůžeme splnit. :-) -fs-
 • 16. 7. 2014
  Mikulčice: 50 let od výstavy Velká Morava
  Právě v tyto dny byla před půstoletím u příležitosti vyvrcholení oslav 1.100. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu otevřena na Pražském hradě jedinečná výstava s názvem Velká Morava, která trvala od 3. 7. do 10. 11. 1964. Reprezentačním místem pro vzácné a nedocenitelné exponáty, v nichž převažovaly předměty mikulčické provenience, byl staroslavný Vladislavský sál. Na výstavě, kterou shlédlo neuvěřitelných 827.000 návštěvníků, byly poměrně velkolepě prezentovány velkomoravské – mezi nimi i mikulčické - nálezy. Výstavu si ještě vícekráte na tomto místě připomeneme. -fs-
 • 16. 7. 2014
  Mikulčice: výstava v Miloticích PRODLOUŽENA
  Již od 17. 6. je v Infocentru Mikroregionu Nový Dvůr - v bývalé konírně zámku Milotice - přístupna výstava nejlepších malířských prací soutěže Čarovné barvy země. Po dohodě s organizátory zde bude naše výstava dětských malířských prací až do 31. 7. Přijďte na krásný zámek i obrázky do Milotic. Srdečně zveme. –fs-
 • 11. 7. 2014
  Mikulčice: stavba nového centra pokračuje
  Z času - celkem 550 dnů - vymezeného na stavbu nového návštěvnického centra uplyne brzy polovina. Hotova je nosná konstrukce, mohutný základ pro věž, střecha, některé podlahy a příčky nových pracoven, pokračují archeologické práce. Příští týden bude přistoupeno k zateplení a opláštění budovy kortenovými plechy, budou betonovány podlahy v přízemí a na přelomu prázdninových měsíců smontována 32 m vysoká vyhlídková věž. Tím stavba dostane svou konečnou vizuální vnější podobu. -fs-
 • 8. 7. 2014
  Dne 19. června 2014 získal v Berlíně projekt Dotkni se 20. století mezinárodní ocenění: Jedná se o Comenius EduMedia Siegel, pečeť udělená GPI (Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V.) za didaktické multimediální internetové stránky projektu www.dvacatestoleti.eu.
 • 4. 7. 2014
  Zaměstnanci Masarykova muzea v Hodoníně, PhDr. Marku Vařekovi, Ph.D., se dostalo významného ocenění za výstavu uspořádanou pro řád maltézských rytířů v Praze. Výstava se věnovala dějinám řádu a jeho současnosti a byla k vidění v Klementinu od listopadu 2013 do ledna 2014.
 • 3. 7. 2014
  Mikulčice: prezentace v Pribinově Nitře
  V rámci Národní cyrilometodějské pouti a Pribinových slavností v Nitře bude v sobotu 5. 7. v Diecézním chrámu sv. Emeráma na Nitranském hradě zpřístupněna putovní výstava Mikulčicko-kopčanský archeopark. Výstava, kterou představil Nitranům osobně autor František Synek, byla k shlédnutí také 4. 7. v Nitranském muzeu v rámci konference Svatopluk a jeho doba. Výstava bude v Nitře během celých letních prázdnin. -fs-
 • 1. 7. 2014
  Mikulčice: letní otevírací doba = otevřeno celý týden
  Po dobrých zkušenostech z minulých let uvádíme, že památník Velké Moravy v Mikulčicích bude mít v době prázdninových měsíců červenec a srpen opět rozšířenou otevírací dobu. Naši vítaní hosté budou provedeni také v pondělí od 10.30 do 14.30 hodin a o víkendech či svátcích bude památník s průvodcem přístupný až do 18.30 hodin. Věříme, že podobně jako v minulých sezónách, uvítáte tyto naše vstřícné kroky pozitivně i letos. Na vaši návštěvu se těší pracovníci památníku. -fs-
 • 24. 6. 2014
 • 31. 7. 2014
  Indiánské odpoledne bohužel zasáhl prudký déšť
  Indiánské odpoledne dne 30. 7. muselo být bohužel z důvodu náhlého intenzivního deště předčasně ukončeno. Akce byla od počátku koncipována jako outdoorová a její přesun do vnitřních prostor muzea nebyl zcela možný. Za vzniklé komplikace se omlouváme a věříme, že nám zachováte přízeň při některé z našich příštích akcí.

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století