Slovanské hradiště v Mikulčicích

Slovanské hradiště v Mikulčicích

_________________________________________ Úvodem k historii místa:
V průběhu 9. století se v těchto místech mezi rameny řeky Moravy rozkládalo výjimečné velkomoravské hradiště. Pozůstatky jeho opevnění jsou patrné dodnes, ohraničují raně středověké město o rozloze přibližně 9 hektarů. K nim bezprostředně náleželo dalších zhruba 50 až 60 ha neopevněného zemědělského podhradí. Tehdejší bohatství můžete shlédnout v expozici.

 
OTEVŘENÍ OD 18. LISTOPADU do 20. 12. a od 2. 1. do 10. března 2024: prohlídky expozice muzea jsou možné po předchozí domluvě, začínají v pracovní dny v 10, 11, 13 a 14 hod., o víkendech pro skupiny od 20 osob. Kontaktujte nás na tel. 518 325 935, 727 851 459 nebo e-mail mikulcice-valy@masaryk.info

 

Mikulčice charakterizuje největší soustředěný počet nalezených kamenných staveb z období Velké Moravy. Spolu se stojící kaplí sv. Margity u nedalekých Kopčan je zde doloženo celkem 10 kamenných kostelů a dále kamenno-dřevěná stavba posuzovaná jako obydlí knížete. Místo ve své době představovalo významné mocenské a církevní centrum s možným působením slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Areál hradiště se nachází v krásném prostředí luční krajiny a lužních lesů, v blízkost přírodní rezervace Skařiny. Od podzimu 2019 je spojen se slovenskou částí novou pěší a cyklistickou lávkou.

OBČERSTVENÍ: nové bistro v přízemí budovy je po skončení  sezony od 15. října otevřeno jen PŘÍLEŽITOSTNĚ - nejvíce v sobotu a neděli a výhradně při slunečném počasí. V budově jsou proto proto umístěny 2 AUTOMATY - nápojový a svačinový, přístupné přes pokladnu. Více informací a fotografie zde.

IMG_20231114_112358 automat potravinový_.jpg, 450x600, 52.62 KB