Slovanské hradiště v Mikulčicích

Slovanské hradiště v Mikulčicích

V průběhu 9. století zde v blízkosti řeky Moravy stávalo velkomoravské hradiště. Pozůstatky jeho opevnění jsou patrné dodnes, ohraničují centrální plochu (akropoli a předhradí) o rozloze takřka 10 hektarů, ke kterým bezprostředně náleželo dalších přibližně 50 ha neopevněného podhradí.

Prohlídky v lednu a únoru 2023 po předchozí domluvě.
Více v odkazu "Pro návštěvníky"

Mikulčice charakterizuje největší počet nalezených církevních kamenných staveb. Spolu se stojící kaplí sv. Margity v nedalekých Kopčanech je zde doloženo 10 kostelů a další kamennou stavbou je palác. Místo ve své době představovalo významné mocenské a církevní centrum s možným působením slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Areál hradiště se nachází v krásném prostředí luční krajiny a lužních lesů, v blízkost přírodní rezervace Skařiny. Od podzimu 2019 je spojen se slovenskou částí novou pěší a cyklistickou lávkou.

Aktuální zimní pohled od návštěvnického centra směrem k budově s archeologickou expozicí, 800x449, 31.85 KBAktuální zimní pohled od návštěvnického centra směrem k budově s archeologickou expozicí