Masarykovo muzeum

Novinky

Realizace projektu: Rozděleni -stále spolu/Rozdelení - stále spolu

14. 3. 2024
Přeshraniční spolupráce ROZDĚLENI - STÁLE SPOLU/ ROZDELENÍ - STÁLE SPOLU (INTERREG V - A SK - CZ/2023/15)

Guide to the exhibition/Begleiter durch die exposition

18. 1. 2024
Guide to the exhibition at Masaryk museum, Hodonín/Begleiter durch die exposition des Masaryk-museums in Hodonín