Synek František, PhDr.

Etnograf, historik a fotograf, vedoucí památníku v letech 2006 - 2020. Narozen 26. 1. 1956. Před svým působením v Mikulčicích se zabýval  lidovou kulturou a folklórem a na toto téma napsal řadu publikací, působil jako předseda, později místopředseda, Folklorního sdružení ČR, šéfredaktor časopisu Folklor, programový ředitel Mezinářodního folklorního festivalu Mistřín, ředitel Národopisného festivalu Kyjovského Slovácka, programový tajemník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, kde pracoval na Ústavu lidové kultury dvanáct let jako samostatný odborný pracovník na začátku své pracovní kariéry. Za jeho devatenáctiletého působení ve funkci vedoucího památníku Slovanského hradiště v Mikulčicích doznalo toto místo mnoha změn. Byl svědkem ničivého a tragického požáru staré archeologické základny v roce 2007 a stěhování archeologické základny do lokality Trapíkov, v roce 2008 spoluotevíral moderní expozici v pavilonu II, která získala ocenění v soutěži Gloria musealis jako nejlepší stálá muzejní výstava roku. Za jeho působení byly vybudovány zděné repliky základů původních kamenných staveb a vytvořené návštěvní trasy osazeny moderními informačními tabulemi a mobiliářem a byla vybudována "travní řeka" pro vyznačení původních říčních ramen v centru hradiska. V letech 2009 a 2013 se významně podílel na obou návrzích pro zápis archeoparku Mikulčice-Kopčany na Seznam světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Byl také u demolice staré návštěvnické budovy po sezóně 2013 a otevření budovy nové v roce 2015, stejně jako u otevření Velkomoravské lávky v říjnu roku 2019.
Šolc Josef , PaedDr.
Historik, vedoucí památníku v letech 1990 – 2006. Narozen 19. 3. 1942. Před nastoupením na pozici vedoucího pracoval přes třicet let  ve službách okresního muzea v Hodoníně nejdříve jako jeho ředitel a později jako vedoucí v Mikulčicích. Působil také na pobočkách muzea ve Veselí nad Moravou, kde otevřel expozici Od Doubravy po Javořinu. Stopu zanechal také ve Vrbasově muzeu ve Ždánicích,na čejkovické tvrzi. J. Šolc vytvořil řadu zajímavých publikací, které pojednávají o zdejším regionu např. Petrov na pohledech, Hodonín a jeho pošta, Lužice - z historie školy. Za další jeho publikačním oborem můžeme považovat teorii filatelie a sběratelství. V roce 1983 vydal odbornou publikaci Sběratel - filatelista, která dosud nebyla překonána. Třicet let je J. Šolc předsedou hodonínského Klubu filatelistů Slovácko, rovněž je členem předsednictva Svazu českých filatelistů a šéfredaktorem jeho základní tiskoviny Informací SČF.
 
Juračka František, průvodce
V sedmdesátých letech minulého století tvořil image Národního kulturního památníku Mikulčice i průvodce Fr. Juračka, který zde pracoval v době svého důchodu plných deset let. Původním povoláním major Československé lidové armády. Obětavý pracovník a trpělivý průvodce po archeologickém nalezišti. Zemřel 26.10.1983 ve věku 86 let.
 
Balášová Miloslava, průvodkyně
Mikulčická rodačka, členka zastupitelstva Obecního úřadu. Původním povoláním učitelka, ředitelka základní devítileté školy. Průvodcovskou činnost na zdejším Slovanském hradišti v Mikulčicích s úspěchem vykonávala po odchodu do důchodu v letech 1996-2006. Vynikala pedagogickým taktem, srozumitelným výkladem a výborným přístupem k žákům i studentům. Aktivní účast na údržběa zkrášlování celého výstavního areálu byla pro ni samozřejmostí. Stala se tak přirozeným vzorem pro své spolupracovníky i nástupce v průvodcovské funkci.
 
Pernica Miloš, průvodce
Brněnský rodák, učitel, ředitel základní devítileté školy. V Mikulčicích žil od roku 1949. Jako průvodce po archeologickém nalezišti pracoval v letech 1993 až 2003. Pamětník počátků archeologického výzkumu a vyzvednutí dubových člunů - monoxylů z někdejšího dna řeky Moravy. Upravoval průvodcovské texty do němčiny a ruštiny. Jako místní funkcionář a člen obecní rady se od roku 1954 podílel na většině kulturních akcí, spojených se společenským a turistickým ruchem okolo vykopávek - s přijímáním delegací, významných osobností, předních zahraničních odborníků z oboru archeologie, zástupců masmédií apod. Oblíbený průvodce zahraničních návštěvníků. Zemřel v únoru 2008.
 
Hájek Jaroslav, údržbář
Ročník 1938, narozen v Argentině, do republiky se rodina vrátila v roce 1947. Bydliště Lužice u Hodonína, otec tří dětí. Automechanikem se vyučil v Letovicích, jako opravář zemědělských strojů pracoval řadu let ve Státním statku Hodonín. O mikulčický areál pečoval v letech 1996-2006 s elánem a s velmi dobrými výsledky. Vedle údržby strojového parku a obou pavilonů pečoval i o makety základů kamenných historických staveb. Všestranně zdatný pracovník.
 
Tesařík Zdeněk, noční strážný
Rodák ze sousedních Lužic (1930), voják z povolání. V Mikulčicích žije přes 40 let. Funkci strážného v areálu Národního kulturního památníku vykonával po odchodu do důchodu - v letech 1989 až 2003 - bezchybně a s velkou zodpovědností za střežené objekty. V občanském životě šestnáct let předsedou místní organizace zahrádkářů a sedm let i Vinařského spolku. Spolehlivý člen muzejního kolektivu.
 
Janů Jaroslava, průvodkyně
Zastávala pozici průvodkyně památníku do roku 2008
 
Strážnická Jana, průvodkyně
Zastávala pozici průvodkyně památníku v roce 2007
 
Pavková Marie, Mgr., průvodkyně
sezónní průvodkyně památníku do roku 2009
 
Navrátilová Lenka, průvodkyně
sezónní průvodkyně památníku v letech 2008 až 2011
 
Miroslava Ištvánková
sezónní pokladní v letech 2010 a 2011
Alena Kotásková
sezónní průvodkyně v roce 2011
pokladní během části sezóny 2012
Josef Knapil
domovník památníku od března 2007 až do června 2012 
Mgr. Jana Tomčalová
kulturně-výchová pracovnice památníku (2009 - 2010)
mateřská dovolená (2011 - 2013)
 
Mgr. Silvie Malíková
sezónní průvodkyně památníku od dubna roku 2010
kulturně-výchovná pracovnice od 1. listopadu 2010 až do 30. září 2013
 
Bc. Petra Bezchlebová
průvodkyně - brigádnice roku 2012, 2015, 2016, 2017
pokladní od června 2012 do listopadu 2013
Stanislav Sýkora
domovník od června 2013 do února 2014
Mgr. Michaela Zálešáková
kulturně-výchovný pracovník pro školy od 22. října 2013 do 30. června 2016
Bohuslava Hnátková
sezónní průvodkyně od roku 1998 do listopadu roku 2015
Mgr. Věra Vyskočilová
sezónní průvodkyně od roku 2010 do roku 2014, výpomoc v roce 2016 a 2018
Alena Hřebačková
uklizečka od roku 2013 do roku 2015
Mgr. Julie Zrnová
sezónní průvodkyně 2016, 2017
Magdalena Polachová
sezónní průvodkyně od března 2016 do července 2018
Ludmila Sýkorová
sezónní pokladní od sezóny 2014 do konce sezóny 2019 
Ing. Jiří Šumbera
zahradník od 25. února 2013 do 29. února 2020
Jaroslav Stöhr
oblíbený a spolehlivý sezónní průvodce od 15. července 2016 do 22. listopadu 2020