Bývalí zaměstnanci

Balášová Miloslava, průvodkyně
Mikulčická rodačka, členka zastupitelstva Obecního úřadu. Původním povoláním učitelka, ředitelka základní devítileté školy. Průvodcovskou činnost na zdejším Slovanském hradišti v Mikulčicích s úspěchem vykonávala po odchodu do důchodu v letech 1996-2006. Vynikala pedagogickým taktem, srozumitelným výkladem a výborným přístupem k žákům i studentům. Aktivní účast na údržběa zkrášlování celého výstavního areálu byla pro ni samozřejmostí. Stala se tak přirozeným vzorem pro své spolupracovníky i nástupce v průvodcovské funkci.
 
Bezchlebová Petra, Bc., průvodkyně
 • průvodkyně - brigádnice roku 2012, 2015 - 2017
 • pokladní od června 2012 do listopadu 2013
 
Hájek Jaroslav, údržbář
Ročník 1938, narozen v Argentině, do republiky se rodina vrátila v roce 1947. Bydliště Lužice u Hodonína, otec tří dětí. Automechanikem se vyučil v Letovicích, jako opravář zemědělských strojů pracoval řadu let ve Státním statku Hodonín. O mikulčický areál pečoval v letech 1996-2006 s elánem a s velmi dobrými výsledky. Vedle údržby strojového parku a obou pavilonů pečoval i o makety základů kamenných historických staveb. Všestranně zdatný pracovník.
 
Hnátková Bohuslava, průvodkyně
 • sezónní průvodkyně od roku 1998 do listopadu roku 2015
 
Hřebačková Alena
 • uklizečka od roku 2013 do roku 2015
 
Ištvánková Miroslava, pokladní
 • sezónní pokladní v letech 2010 a 2011
 
Janů Jaroslava, průvodkyně
 • průvodkyně působila na památníku do roku 2008.
 
Juračka František, průvodce
V sedmdesátých letech minulého století tvořil image Národního kulturního památníku Mikulčice i průvodce Fr. Juračka, který zde pracoval v době svého důchodu plných deset let. Původním povoláním major Československé lidové armády. Obětavý pracovník a trpělivý průvodce po archeologickém nalezišti. Zemřel 26.10.1983 ve věku 86 let.
 
Knapil Josef, domovník
 • domovník památníku od března 2007 až do června 2012
 
Kotásková Alena
 • sezónní průvodkyně v roce 2011
 • pokladní během části sezóny 2012
 
Malíková Silvie, Mgr.
 • sezónní průvodkyně památníku od dubna roku 2010
 • kulturně-výchovná pracovnice od 1. listopadu 2010 až do 30. září 2013
 
Navrátilová Lenka
 • sezónní průvodkyně památníku v letech 2008 až 2011
 
Pavková Marie, Mgr., průvodkyně
 • průvodkyně na památníku do roku 2009
 
Pernica Miloš, průvodce
Brněnský rodák, učitel, ředitel základní devítileté školy. V Mikulčicích žil od roku 1949. Jako průvodce po archeologickém nalezišti pracoval v letech 1993 až 2003. Pamětník počátků archeologického výzkumu a vyzvednutí dubových člunů - monoxylů z někdejšího dna řeky Moravy. Upravoval průvodcovské texty do němčiny a ruštiny. Jako místní funkcionář a člen obecní rady se od roku 1954 podílel na většině kulturních akcí, spojených se společenským a turistickým ruchem okolo vykopávek - s přijímáním delegací, významných osobností, předních zahraničních odborníků z oboru archeologie, zástupců masmédií apod. Oblíbený průvodce zahraničních návštěvníků. Zemřel v únoru 2008.
 
Polachová Magdalena
 • sezónní průvodkyně od března 2016 do července 2018
 
Strážnická Jana, průvodkyně
 • Jako průvodkyně působila na památníku v roce 2007
 
Sýkora Stanislav
 • domovník od června 2013 do února 2014
 
Sýkorová Ludmila
 • sezónní pokladní od sezóny 2014 do konce sezóny 2019
 
Synek František, PhDr., vedoucí pobočky
Etnograf, historik a fotograf, vedoucí památníku v letech 2006 - 2020. Narozen 26. 1. 1956. Před svým působením v Mikulčicích se zabýval lidovou kulturou a folklórem a na toto téma napsal řadu publikací, působil jako předseda, později místopředseda, Folklorního sdružení ČR, šéfredaktor časopisu Folklor, programový ředitel Mezinářodního folklorního festivalu Mistřín, ředitel Národopisného festivalu Kyjovského Slovácka, programový tajemník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, kde pracoval na Ústavu lidové kultury dvanáct let jako samostatný odborný pracovník na začátku své pracovní kariéry. Za jeho devatenáctiletého působení ve funkci vedoucího památníku Slovanského hradiště v Mikulčicích doznalo toto místo mnoha změn. Byl svědkem ničivého a tragického požáru staré archeologické základny v roce 2007 a stěhování archeologické základny do lokality Trapíkov, v roce 2008 spoluotevíral moderní expozici v pavilonu II, která získala ocenění v soutěži Gloria musealis jako nejlepší stálá muzejní výstava roku. Za jeho působení byly vybudovány zděné repliky základů původních kamenných staveb a vytvořené návštěvní trasy osazeny moderními informačními tabulemi a mobiliářem a byla vybudována "travní řeka" pro vyznačení původních říčních ramen v centru hradiska. V letech 2009 a 2013 se významně podílel na obou návrzích pro zápis archeoparku Mikulčice-Kopčany na Seznam světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Byl také u demolice staré návštěvnické budovy po sezóně 2013 a otevření budovy nové v roce 2015, stejně jako u otevření Velkomoravské lávky v říjnu roku 2019.
 
Stöhr Jaroslav
 • oblíbený a spolehlivý sezónní průvodce od 15. července 2016 do 22. listopadu 2020
Šolc Josef, PaedDr., vedoucí pobočky
Historik, vedoucí památníku v letech 1990 – 2006. Narozen 19. 3. 1942. Před nastoupením na pozici vedoucího pracoval přes třicet let ve službách okresního muzea v Hodoníně nejdříve jako jeho ředitel a později jako vedoucí v Mikulčicích. Působil také na pobočkách muzea ve Veselí nad Moravou, kde otevřel expozici Od Doubravy po Javořinu. Stopu zanechal také ve Vrbasově muzeu ve Ždánicích,na čejkovické tvrzi. J. Šolc vytvořil řadu zajímavých publikací, které pojednávají o zdejším regionu např. Petrov na pohledech, Hodonín a jeho pošta, Lužice - z historie školy. Za další jeho publikačním oborem můžeme považovat teorii filatelie a sběratelství. V roce 1983 vydal odbornou publikaci Sběratel - filatelista, která dosud nebyla překonána. Třicet let je J. Šolc předsedou hodonínského Klubu filatelistů Slovácko, rovněž je členem předsednictva Svazu českých filatelistů a šéfredaktorem jeho základní tiskoviny Informací SČF.
 
Šumbera Jiří, Ing.
 • zahradník od 25. února 2013 do 29. února 2020
 
Tesařík Zdeněk, noční strážný
Rodák ze sousedních Lužic (1930), voják z povolání. V Mikulčicích žije přes 40 let. Funkci strážného v areálu Národního kulturního památníku vykonával po odchodu do důchodu - v letech 1989 až 2003 - bezchybně a s velkou zodpovědností za střežené objekty. V občanském životě šestnáct let předsedou místní organizace zahrádkářů a sedm let i Vinařského spolku. Spolehlivý člen muzejního kolektivu.
 
Tomčalová Jana,Mgr.
 • kulturně-výchovná pracovnice památníku (2009 - 2010)
 
Vyskočilová Věra, Mgr.
 • sezónní průvodkyně od roku 2010 do roku 2014, výpomoc v roce 2016 a 2018
 
Zálešáková Michaela, Mgr.
 • kulturně-výchovný pracovník pro školy od 22. října 2013 do 30. června 2016
 
Zrnová Julie, Mgr.
 • sezónní průvodkyně 2016, 2017