O NÁS

Kontakt, personalia, dějiny archeologického pracoviště

Kontakt

Adresa: Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.
     Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín

Sídlo pracoviště: Sadová ul. 14, Hodonín

 

Dějiny archeologického pracoviště

Masarykovo muzeum v Hodoníně navazuje na víc jak stoletou tradici existence muzejní a vlastivědné činnosti na Hodonínsku. Pod současným názvem muzeum existuje teprve od roku 1990, kdy došlo k přejmenování instituce nesoucí název Okresní muzeum v Hodoníně. Toto muzeum vzniklo v důsledku nového územního členění v šedesátých letech minulého století. Tehdy došlo ke sloučení někdejších městských/vlastivědných muzeích v Hodoníně, v Kyjově, ve Veselí nad Moravou a ve Ždánicích v jeden celek. Vznik poboček je tedy kladen k roku 1964. Počátkem devadesátých let dochází k odloučení Ždánického muzea.

Archeologické pracoviště Masarykova muzea v Hodoníně navazuje na činnost amatérských i profesionálních archeologů působících v městských a vlastivědných muzeích později transformovaných do současného muzea. Z poboček svým významem vyniká zejména Vlastivědné muzeum v Kyjově, které vlastní nejrozsáhlejší fond archeologických nálezů. Nejvíce se o archeologickou sbírku zasloužil profesor kyjovského gymnázia Ludvík Kalus, který ji v letech 1926-1955 významnou měrou vytvářel a spravoval. V letech 1956-1958 působí na Kyjovsku archeoložka Vlasta Šikulová, která vedla řadu významných archeologických výzkumů, z nichž klíčový byl průzkum opevněného sídliště na Nových Horách u Věteřova. Další odborný pracovník archeologického oddělení muzea Jaroslav Tribula svoji činnost vykonával v letech 1966-1985. Nemalou zásluhu zejména o pečlivou evidenci kyjovských archeologických sbírek má Jarmila Bednaříková, která pracuje v muzeu mezi roky 1977-1986. Oba posledně jmenovaní pracovníci realizovali v letech 1977-1980 nejrozsáhlejší archeologický výzkum muzea, a to na tvrzi v Čejkovicích. Dalším muzejním  archeologem v letech 1985-1988 se stal Jiří Chlachula. V následujícím více jak desetiletém obdobím nebylo v muzeu místo archeologa obsazeno.

Změna nastala až roku 1998, kdy byl do funkce muzejního archeologa a kurátora archeologických sbírek přijat Pavel Šútora. Koncem tohoto roku bylo Ministerstvem kultury České republiky muzeu uděleno povolení k provádění archeologických výzkumů. Archeologické pracoviště muzea bylo záhy přesunuto z veselské pobočky do objektu na Sadové ul. 14 v Hodoníně.

Po rozsáhlých rekonstrukcí byla roku 2004 přesunuta do těchto prostor rovněž větší část kyjovského archeologického depozitáře. Téhož roku bylo vytvořeno druhé archeologické místo, které bylo obsazeno Jaromírem Šmerdou (vedoucí archeologického pracoviště). Začátkem roku 2005 odchází z muzea Pavel Šútora a na jeho místo nastupuje od ledna 2006 František Kostrouch. Vedle odborných pracovníků v archeologickém pracovišti rovněž působily terénní technici a dokumentátoři. V posledních deseti letech jimi byli Zdeněk Vratislavský, Jindřich Zúbek, Michaela Kománková, Jakub Škrabal a Michal Oliva, který zde působí dodnes.

 

 

Personalia

Mgr. Jaromír Šmerda - vedoucí oddělení, archeolog

(mobil: 606 856 828, e-mail: j.smerda@masaryk.info)

Mgr. František Kostrouch - archeolog, kurátor archeologických sbírek

(mobil: 602 875 559, e-mail: f.kostrouch@masaryk.info)

Michal Oliva - dokumentátor, terénní technik, správce depozitáře

(mobil: 775 181 893, e-mail: m.oliva@masaryk.info)