Plán výstav a akcí 2022

MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ
 
Jak šel život...zábava v prvorepublikovém Hodoníně.
Výstava věnovaná kulturnímu a společenskému životu ve 20. a 30. letech 20. století.
do 6.2.2022
 
Březen ve znamení knihy
Výstava postupně představí dvě významné knihy spojené s českými dějinami, ručně vyráběnou do detailu zpracovanou zlatou knihu Muži 28. října 1918 a kopii největší rukopisné knihy na světě Codex giga, neboli Ďáblovy bible.
2.3.-18.4.
 
Vstup zdarma...k příležitosti narození T. G. Masaryka
Vstup do expozice T. G. Masaryk a rodný kraj bude možné zdarma. Pro děti budou nachystány doprovodné aktivity v podobě muzejních kufříků a pracovních listů.
7. 3. 2022
 
Jarní prázdniny v muzeu
Program pro děti od 2. do 6. třídy zaměřený na expozici Masarykova muzea v Hodoníně, aktuální výstavy a jarní tematiku.
8. - 11. 3. 2022
 
Augustin Rodin na Slovácku
Výstava k připomenutí 120. výročí od návštěvy významného francouzského sochaře na Slovácku
6.5.- 21.8.
 
Muzejní noc 2022
Akce pořádaná muzeem k právě pořádané výstavě. Proběhne v prostorách zámečku i budovy sálu Evropa. Akce, která svým rozsahem a významem přispějí k bohatosti kulturního života města, nebo k podpoře kulturních akcí, vztahující se ke svátkům, výročím a významným dnům.
20.5.2022
 
Buď připraven! 
Výstava věnovaná 100. výročí založení Junáka v Hodoníně.
9.9.– 13.11., 8.9. vernisáž
 
Den seniorů
Oslavy Mezinárodního dne seniorů
1. 10. 2022
 
Masarykovský seminář
Tradiční odborný seminář s mezinárodní účastí zaměřený na masarykovskou tematiku.
podzim
 
Petr a Petr Otřísalovi
Výtvarná výstava otce - malíře a syna – uměleckého skláře. 
listopad – březen 2023
 
 
SÁL EVROPA
 
V erbu chryzantémy
Výstava je věnována nejstarší vládnoucí dynastii na světě, která vládne kontinuálně 2500 let, tedy déle než je existence evropských států.
do 6. 3. 2022
 
Tarot-hra pro zasvěcené nebo blázny
Výstava vytvořená ve spolupráci se sběratelem Pavlem Langrem představuje věštecké a vykládací karty.
vernisáž 31.3.
výstava 1.4.- 18.9.
 
Velikonoce se blíží...
Třídenní tradiční předváděcí akce řemeslníků doplněná o doprovodné pásmo na téma Velikonoce.  
11. 4. – 13. 4. 
 
Šlechta a šlechtictví ve 20. a 21. století aneb Rakousko – Uherskem to nekončí
Výstava mapuje současné šlechtické rody. Nabídne vzácné předměty zapůjčené z Itálie.
říjen – únor 2023 
 
Vánoce se blíží...
Třídenní tradiční předváděcí akce řemeslníků doplněná o doprovodné pásmo na téma Vánoce.  
13. 12. - 15. 12.