Plán výstav a akcí 2024

ZÁMEČEK
 
MINCOVNÍ KONSORCIUM 1622-23. Čtyři století od prvního bankrotu v Čechách, na Moravě a v Rakousích
do 24.3.
Výstava představuje mechanismy tehdejších bankovních systémů, obří 90% inflaci a cestu ze začarovaného kruhu mincovního konsorcia. Na výstavě jsou k vidění mince z počátku 17. století a exponáty spojené s výrobou a šířením mincí. Výstava je připravena ve spolupráci s českým numismatickým odborníkem Petrem Vorlem.
 
ALICE MASARYKOVÁ A FRANTIŠEK KRETZ
26.4.-15.9., vernisáž 25.4. v 17.00
Výstava pořádána u příležitosti 100. výročí návštěvy T. G. Masaryka a jeho dcery Alice v roli první dámy v Hodoníně 18. června 1924. Výstava seznamuje návštěvníka se životem a spoluprací Alice Masarykové a Františka Kretze, nejvýznamnějšího sběratele lidového textilu a keramiky v rámci Rakousko-Uherska. Výstava prezentuje předměty pocházející z Kretzovy národopisné sbírky, výjimečnou součástí výstavy budou osobní předměty Alice Masarykové a Františka Kretze. Životní osudy obou aktérů přiblíží texty a fotografie.
 
MUZEJNÍ NOC
17.5., 19.00-22.00
Akce pořádaná muzeem k právě pořádané výstavě. Proběhne v prostorách zámečku i budovy sálu Evropa. Akce, která svým rozsahem a významem přispějí k bohatosti kulturního života města, nebo k podpoře kulturních akcí, vztahující se ke svátkům, výročím a významným dnům. 
 
ŘEMESLNÉ DNY
28.5.-30.5.
Akce spojená s ukázkami tradičních řemesel. 
 
VINAŘŮV ROK
25.-27.9.
Interaktivní program pro děti mateřských a žáky základních škol, ve kterém se seznámí s pěstováním i zpracováním vinné révy.
 
ŽENA. MANŽELKA A HOSPODYŇKA
říjen-březen 2025
 
 

SÁL EVROPA / Změna programu vyhrazena 

VÁNOCE SE BLÍŽÍ 
10. - 12. prosince 2024
Třídenní předváděcí akce řemeslníků doplněna o doprovodné pásmo na téma: Vánoce se blíží. 

 BLUE STAR / MODRÁ HVĚZDA VÁNOC 
29. listopadu od 19.00
V rámci prvního adventního víkendu proběhne unikátní, ojedinělý koncertní program taneční a swingové kapely, která představí jaká hudba zněla o prvorepublikových Vánocích. www.blue-star.cz  

ARCHIVÁŘKA
20. listopadu dopoledne 
Úspěšná hra amatérského divadelního uskupení TEATRÁL, ke smutnému výročí bombardování Hodonína. Určeno 8. a 9. třídy ZŠ a SŠ

ŽIVOT V RADOSTI / SANDRA POGODOVÁ, TOMÁŠ LUKAVEC
19. října od 19.00 
Inspirativní povídání a ambient Standy Klapucha

MARIE VILÁNKOVÁ / EMOCE A NEMOCE 
4. října od 18.00
Významná badatelka v oboru informační medicíny, lektorka řízené detoxikace organismu a spoluzakladatelka firmy Joalis, se opět vrací do Hodonína s přednáškou, týkající se velmi aktuálního tématu; propojení emocí a nemocí. 

BEJBYŠOU 
15. září od 15.00
Dětská párty s vystoupením maskotů a oblíbených pohádkových postaviček. Mickey Mouse, Minnie, Chase, Marshall, Princezna Elza a adlší. Celým programem provází DJ Maršmelou. 

STANISLAV MOTL / SLÁVA A PROKLETÍ LÍDY BAAROVÉ 
12. září od 18.00
Beseda se známým novinářem, publicistou a spisovatelem Stanislavem Motlem u příležitosti 110. výročí narození jedné z našich nejznámějších prvorepublikových hvězd. 

ASIJSKÉ UMĚNÍ 
plánovaná výstava 
září - únor 2025

PRUSOVÉ NA MORAVĚ
22. 3.-1. září Vernisáž 21.3. v 17.00
Výstava seznamuje návštěvníka s událostmi roku 1866, kdy se v důsledku prusko-rakouské války prohnala pruská armáda východními Čechami a Moravou, kde následně Prusové zavedli na čtyři měsíce okupační správu a obyvatelstvo bylo nuceno nést břímě

CYRIL ANEB TEN PRVNÍ Z HODONÍNA 
25. května od 18.00 hod. 
Amatérské divadelní představení souboru TATRÁL v režii Lukáše Ivánka. 

MUZEJNÍ NOC
17. května 19.00 - 22.00

VELIKONOCE SE BLÍŹÍ 
19. - 21. 3. 2024, 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30

STO LET HRAČKY 
do 11. února 2024
Unikátní výstava hraček napříč stoletím. Derniéra výstavy 11. února 2024 v 13.00 hod. 

POSTAV GRUNT 
23. - 25. ledna 2024
Děti si během tří dnů vyzkouší tradiční řemeslnou techniku.