Plán výstav a akcí 2022

MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ
 
Jak šel život...zábava v prvorepublikovém Hodoníně.
Výstava věnovaná kulturnímu a společenskému životu ve 20. a 30. letech 20. století.
do 6.2.2022
 
Březen ve znamení knihy
Výstava postupně představí dvě významné knihy spojené s českými dějinami, ručně vyráběnou do detailu zpracovanou zlatou knihu Muži 28. října 1918 a kopii největší rukopisné knihy na světě Codex giga, neboli Ďáblovy bible.
březen
 
Augustin Rodin na Slovácku
Výstava k připomenutí 100. výročí od návštěvy významného francouzského sochaře na Slovácku
duben - srpen
 
Muzejní noc 2022
Akce pořádaná muzeem k právě pořádané výstavě. Proběhne v prostorách zámečku i budovy sálu Evropa. Akce, která svým rozsahem a významem přispějí k bohatosti kulturního života města, nebo k podpoře kulturních akcí, vztahující se ke svátkům, výročím a významným dnům.
20.5.2022
 
Noční komentovaná prohlídka
Noční komentované prohlídky stále expozice T. G. Masaryk a rodný kraj doplněné o doprovodný program.
srpen
 
Buď připraven! 
Výstava věnovaná 100. výročí založení Junáka v Hodoníně.
září – listopad
 
Den seniorů
Oslavy Mezinárodního dne seniorů
1. 10. 2022
 
Masarykovský seminář
Tradiční odborný seminář s mezinárodní účastí zaměřený na masarykovskou tematiku.
podzim
 
Petr a Petr Otřísalovi
Výtvarná výstava otce - malíře a syna – uměleckého skláře. 
listopad – březen 2022
 
 
SÁL EVROPA
 
V erbu chryzantémy
Výstava je věnována nejstarší vládnoucí dynastii na světě, která vládne kontinuálně 2500 let, tedy déle než je existence evropských států.
do 6. 3. 2022
 
100 let českého tarotu
Výstava vytvořená ve spolupráci se sběratelem Pavlem Langrem představuje věštecké a vykládací karty.
duben - září
 
Velikonoce se blíží...
Třídenní tradiční předváděcí akce řemeslníků doplněná o doprovodné pásmo na téma Velikonoce.  
5. 4. – 6. 4. 
 
Šlechta a šlechtictví ve 20. a 21. století aneb Rakousko – Uherskem to nekončí
Výstava mapuje současné šlechtické rody. Nabídne vzácné předměty zapůjčené z Itálie.
říjen – únor 2023 
 
Vánoce se blíží...
Třídenní tradiční předváděcí akce řemeslníků doplněná o doprovodné pásmo na téma Vánoce.  
13. 12. - 15. 12.