Knihovna

Knihovna Masarykova muzea v Hodoníně je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným fondem. Poskytuje knihovnické a informační služby odborným pracovníkům muzea, ale také odborné i laické veřejnosti. 
Knihovní fond obsahuje především literaturu zaměřenou na obory zastoupené v muzeu - historii, archeologii, dějiny umění, etnografii, muzeologii a regionální literaturu. Speciální fond tvoří knihy, které se vztahují k osobnosti prezidenta T. G. Masaryka – jeho díla i literatura, která byla o něm napsána.
Součástí je také fond periodik, ve kterém se nachází odborné i regionální časopisy a sborníky. 
 
Své fondy knihovna rozšiřuje prostřednictvím nákupu, výměny publikací a darů.
 
Pro badatele: 
Knihovna zpřístupňuje svůj fond zájemcům k prezenčnímu studiu, tedy pouze do studovny. Knihy se půjčují bezplatně, po vyplnění badatelského listu.
 
Badatelské požadavky na výpůjčky hlaste prosím předem emailem nebo telefonicky. 
 
Díky dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 3 jsme v roce
2020 pořídili nový knihovní systém Tritius.
 
Odkaz na online katalog knihovny (včetně pobočky Vlastivědného muzea v
 
Souborný katalog muzejních knihoven JmK (ve spolupráci s Muzeem Brněnska):
 
 
Kontakt:
 
Mgr. Bc. Michaela Horká
tel. 518 351 834, 730 127 552
 
Otevírací doba knihovny:
 
Po- Pá – 8:00-11:30 (dle předchozí dohody)
 
Adresa:
 
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Zámecké náměstí 27/9
Hodonín
695 01
P1010126.JPG (450x600, 54.76 KB)
P1010127.JPG (450x600, 28.83 KB)
P1010129.JPG (800x600, 80.03 KB)
P1010135.JPG (800x600, 87.74 KB)
P1010137.JPG (800x600, 87.41 KB)