Mgr. Jaromír Šmerda

Narozen 12.1.1977 v Uherském Hradišti

 

Odborné vzdělání:

1991-1995 Gymnázium Uherské Hradiště
1996-2004 Masarykova univerzita v Brně, FF, obor archeologie - historie


Dosavadní odborná činnost:

od 2004 archeolog a vedoucí archeologického pracoviště Masarykova muzea v Hodoníně
 

 

Bibliografie:

1. Monografie a články

 

a) Publikované
Šmerda, J. 2005: Dambořice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 46, Brno, 219, 241, 281.
Šmerda, J. 2005: Hodonín (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 46 Brno, 283.

Šmerda, J. 2005: K otázce hmotných památek s tzv. orantským motivem z velkomoravských Mikulčic - Valů, Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně 2004, 40 – 42.
Šmerda, J. 2005: Stopy kovolitců doby bronzové na polykulturním sídlišti v Dambořicích, Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně 2004, 42 – 48.
Š
merda, J. 2006: Dva keramické depoty z přelomu střední a mladší doby bronzové v Dambořicích, Pravěk 2004/14, 179 - 206.
Šmerda, J. 2006: Mikulčické kovové ozdoby s figurativní výzdobou z velkomoravského období, Muzejní  občasník Masarykova muzea v Hodoníně 2005, 17-19.
Šmerda, J. 2006: Sídliště z doby neolitické a železné v Dambořicích – trať Vysoká, Muzejní občasník  Masarykova muzea v Hodoníně 2005, 20 – 24. Šmerda, J. 2006: Záchranný archeologický výzkum středověkého poutního areálu v Žarošicích – Silničné. Muzejní občasník 2006, 27-31.
Šmerda, J. 2006: K otázce vývoje hradní a zámecké fortifikace ve Strážnici. Muzejní občasník 2006, 31-34.
Šmerda, J. 2006: Dambořice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 47, Brno, 104, 138, 154, 228.
Šmerda, J. 2006: Dražůvky (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 47, Brno, 140, 228.
Šmerda, J. 2006: Kyjov (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 47, Brno, 254.
Šmerda, J. 2006: Žarošice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 47, Brno, 151.
Šmerda, J. 2007: Bzenec (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, Brno, 375.
Šmerda, J. 2007: Hrubá Vrbka (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, Brno, 343, 376, 389-390, 397, 468.
Šmerda, J. 2007: Kuželov (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, Brno, 477.
Šme
rda, J. 2007: Kyjov (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, Brno, 477-478.
Šmerda, J. 2007: Lipov (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, Brno, 346, 379, 391, 398.
Šmerda, J. 2007: Strážnice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, Brno, 514.
Šmerda, J. 2007: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, Brno, 519.
Šmerda, J. 2007: Vnorovy (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, Brno, 519.
Šmerda, J.  2007: Žarošice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, Brno, 387-388.
Šmerda, J. 2008: Sobůlky (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 49, Brno, 335, 323, 441.
Šmerda, J. 2008: Bzenec (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 49, Brno, 307-308, 395.
Šmerda, J. 2008: Čejkovice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 49, Brno, 395.
Šmerda, J. 2008: Kyjov (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 49, Brno, 311.
Šmerda, J. 2008: Strážnice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 49, Brno, 442-443.
Šmerda, J. 2008: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 49, Brno, 455.
Šmerda, J. 2008: Žarošice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 49, Brno, 326-327, 336, 463, 463-464.
Šmerda, J. 2008: Nové archeologické nálezy z doby bronzové v Dambořicích, Sborník XXXVIII. konference vlastivědných kroužků, Dambořice, 34 – 43.
Šmerda, J. 2008: Vývoj pravěkého osídlení, In Čerešňák, B. – Jančář, J (ed.), Lipov 1358- 2008. Lipov, 21 – 30.
Šašinka, Z. - Šmerda, J., 2008 : Archeologický průzkum cisterciáckého areálu v Žarošicích-Silničné. MalK 44, č. 4, s. 10-11.
Měřínský, Z. - Šmerda, J. 2008: V mlhách pravěku (Hodonínsko do příchodu Slovanů). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948, 16-35.
Měřínský, Z. - Šmerda, J. 2008: Svítání středověku (Doba Slovanů a přemyslovských knížat). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948, 36-54.
Šmerda, J. 2009: Nálezy lidských pozůstatků na sídlištích únětické kultury v Dambořicích a  Žarošicích, okr. Hodonín, Pravěk NŘ 18/2008, 199-240.
Šmerda, J. 2009: Několik poznámek k vývoji opevnění strážnického hradu na základě nových archeologických výzkumů. Okolo Strážnice, sborník Městského muzea ve Strážnici, 17-21.
Šmerda, J. 2011: Nové doklady langobardského osídlení na Moravě. Věstník historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích 2011, č. 20, s. 141-145.


b) Nepublikované

Šmerda, J. 2002: Česko-německý souboj o radnici v Uherském Hradišti na přelomu 19. a 20. století. Závěrečná oborová práce.

Šmerda, J. 2004: Klasifikace hmotných památek s figurálními motivy předvelkomoravského a velkomoravského období. Brno. Diplomová práce na FF Masarykovy univerzity.