Knihovna

Otevírací doba knihovny:

pondělí - pátek
8:00-12:00 *13:00-15:00

Kontakt

Lucie Budíková, DiS.
knihovnice
knihovna.kv@masaryk.info

Badatelské požadavky vyřizujeme po předchozí domluvě.

Nový on-line katalog knihovny:
https://muzeajmk.tritius.cz/library/hodonin/

IMG_4103.JPG (449x600, 49.73 KB)
IMG_4104.JPG (800x600, 88.24 KB)
IMG_4105.JPG (449x600, 46.23 KB)
IMG_4106.JPG (449x600, 53.03 KB)
IMG_4107.JPG (449x600, 51.48 KB)
IMG_4109.JPG (800x600, 78.34 KB)
IMG_4110.JPG (800x600, 75.74 KB)

Knihovna Vlastivědného muzea je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem.

Jejím posláním je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární a jiné dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti.

Knihovní fond zahrnuje knihy, časopisy, katalogy z výstav, magnetofonové pásky, gramofonové desky a elektronické nosiče (CD a DVD). V současné době obsahuje knihovní fond přes 11 000 svazků odborné literatury. Fond je zpřístupňován prezenčně, tzn. že knihy se čtenářům nepůjčují mimo knihovnu.

Pro zpracování fondu se používá knihovní systém Clavius (od roku 2007).

Týden knihoven 8. 10. 2014

IMG_5587.JPG (450x600, 48.33 KB)
IMG_5588.JPG (799x600, 92.44 KB)
IMG_5591.JPG (800x599, 89.23 KB)
IMG_5593.JPG (800x599, 65.46 KB)
IMG_5603.JPG (800x600, 46.25 KB)
IMG_5605.JPG (800x599, 50.01 KB)
IMG_5610.JPG (450x600, 37.05 KB)
IMG_5622.JPG (800x600, 55.62 KB)
Obraz004.jpg (449x600, 55.62 KB)
IMG_5598.JPG (800x599, 73.67 KB)
IMG_5611.JPG (450x600, 31.86 KB)
IMG_5648.JPG (800x599, 61.30 KB)
IMG_5645.JPG (800x599, 52.89 KB)
IMG_5615.JPG (449x600, 31.80 KB)
Týden knihoven.jpg, 417x600, 45.66 KB
S20C-414092208460.jpg, 424x600, 58.38 KB

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty