AKTUALITY

Klvaňa plakátek prodej 2.jpg, 420x600, 56.49 KB

 

Katalog Josef Klvaňa a Kyjov – Kabinet živých jazyků

je volným pokračováním katalogu Josef Klvaňa a Kyjov, jenž vyšel za podpory města Kyjov v roce 2020. Oba společně mapují osobní život a práci jedné z nejvýznamnějších osobností spjatých s Kyjovem.

Ve sbírkách Vlastivědného muzea Kyjov se nachází mnoho předmětů z pozůstalosti Josefa Klvani. Ať už je to sbírka rukopisů slavných osobností přelomu 19. a 20.století, korespondence s významnými vědci, politiky, zápisky z cest, keramika, sbírka součástí lidového oděvu, mineralogická sbírka, vzácné knihy i osobní věci včetně originálu strojopisu Náčrtků mého životopisu.
 
V roce 2019 u příležitosti stého výročí smrti Josefa Klvani Vlastivědné muzeum Kyjov uspořádalo výstavu, která významně doplnila program Slováckého roku. Katalog, jenž vyšel o rok později, představil část sbírek muzea a poskytl ohlédnutí se za touto hojně navštěvovanou výstavou.
 
Letošní katalog je jeho volným pokračováním. Prostor je věnován osobní korespondenci, pohlednicím, fotografiím s autogramy a dalším materiálům, jež Josef Klvaňa využíval při výuce rodného jazyka na gymnáziu. Příběhy těchto materiálů od významných osobností českých a moravských dějin jsou součástí sbírkových předmětů stejně jako příběhy přátelství v nich, a o tom všem hovoří katalog Josef Klvaňa a Kyjov – Kabinet živých jazyků. 
 
Jako takový katalog obohacuje odbornou i širokou veřejnost a může být významným zdrojem pro studentské práce. Každý z katalogů může být významným příspěvkem právě do Vaší knihovny. 

Za finanční podporu vzniku obou katalogů velice děkujeme městu Kyjov. 

Dále děkujeme všem autorům, korektorům a externím dobrovolníkům podílejících se na projektu Josef Klvaňa a Kyjov II. (sbírka rukopisů), jehož výstupem byla právě tato publikace Josef Klvaňa a Kyjov – Kabinet živých jazyků.