Stálá expozice

Dne 26. 6. 2020 byla pro návštěvníky Vlastivědného muzea Kyjov slavnostně otevřena nová stálá expozice MUSEUM PICTUM.
HISTORIE MUZEA

 

V roce 2020 byla slavnostně otevřena nová expozice muzea s názvem Museum pictum. Už název evokuje, že nepůjde o muzeum, kde se jen čte, ale kde na vás budeme působit i skrze obrazy.

Expozice je zaměřena na několik okruhů: v přízemí najdete ve dvou místnostech přírodovědnou část, která vás provede lesem, rybníkem a vinohrady. Spatřit zde můžete množství zvířat reprezentujících danou oblast. Krom samotných exponátů si lze další informace vyhledat v kioscích, kde ke každému zvířeti naleznete fotografii, ale hlavně základní charakteristiku.

V posledních dvou místnostech v přízemí na vás čeká historická část expozice zachycující jednak počátky vzniku Kyjova, působení dvou významných řádů v Kyjově, piaristů a kapucínů, nahlédnete zde do staré školy, spatříte zbraně a terče střeleckého spolku, výrobky místní sklárny, výuční listy tovaryšů či zámek ze staré radnice a mnoho jiného. Malé návštěvníky potěší loutky divadelního spolku, jehož činnost se zde bohatě prezentuje. I v této místnosti na vás čeká kiosek s množstvím fotografií a doplňujících informací k dějinám Kyjova. Za povšimnutí stojí i mapa s významnými lokalitami ve městě, které jsou zde popsány podle svého historicko-uměleckého vývoje.
Poslední místnost v přízemí je věnovaná sokolům, hasičům a v neposledním řadě legionářům. Spatříte zde jednak zbraně, upomínkové předměty, ale i uniformy vojáků čs. legií v Rusku, Itálii či Francii. Pokud vás zajímá, jak vypadalo zákopové dělo, které při přemisťování tahali psi, máte šanci jej spatřit.
Cestou do prvního patra vás na schodišti budou provázet jednak portréty tří starostů, ale hlavně veduta města, která zachycuje Kyjov v roce 1715. Připravili jsme pro vás i speciální procházku městem, kdy se vaším průvodcem stane na chvilku kapucínský bratr Řehoř, jenž je u veduty připraven pomocí mluveného slova představit vám Kyjov, jak vypadal na počátku 18. století, tedy v době, kdy se začal stavět kapucínský klášter.

Ještě předtím, než se vydáte do archeologické části expozice, povšimněte si obrazu, na němž se krajinou Kyjovska v třetihorách před 10 000 000 lety prochází mastodont. První patro je dále zasvěceno archeologii a etnografii. Tři z místnosti jsou věnovány germánskému kmenu Langobardů žijícího v 5. století, jehož rozsáhlé pohřebiště odkryli archeologové Masarykova muzea při výzkumu v roce 2012. Málokomu se podaří nahlédnout do hrobu langobardského válečníka – v našem muzeu k tomu budete mít jedinečnou příležitost. Stejně tak si můžete prohlédnout langobardské zbraně, předměty denní potřeby, např. vědro, hřebeny, keramiku či unikátní šperky, kterým je věnovaná samostatná místnost s patřičným názvem klenotnice.


Kyjovsko je známé jako město s bohatou folklorní tradicí, čehož jsme si vědomi, a proto poslední dvě místnosti prvního patra po právu náleží právě národopisu. Zjistíte zde, jak byli oděni mládenci při asendě neboli odvodu, co nosily děti vynášející létéčko, jak se oblékli chlapec s děvčetem při svátku Božího těla. Největším lákadlem je jistě kroj nevěsty a ženicha, kteří žádají své rodiče o požehnání. Všechny figuríny jsou zasazeny do scénické výpravy, která má přiblížit atmosféru daného okamžiku. Za povšimnutí však stojí i předměty, které každou scénu doplňují: ať už je to kraslice, kterou děvče ve svátečním kroji podává mládenci, nebo nářadí při žních či hodový věnec.


Stejně jako v přízemí i v prvním patře jsou dostupné kiosky s množství doplňujících informací, které pocházejí z našich muzejních fondů a badatelských objevů odborných pracovníků.
Prohlídka stálé expozice je navíc doplněna množství audiovizuálních efektů a jako bonus si lze poslechnout několikahodinový audio záznam, díky němuž na vás budou jednotlivé předměty promlouvat a vtahovat vás do svého světa.
Chcete-li vědět, jaká žijí na Kyjovsku zvířata, jak vypadalo město v roce 1715, kdo chodil do piaristického gymnázia, kde cvičili sokoli, jak vypadá uniforma italského legionáře, co si vzal langobardský náčelník do hrobu, čím se zdobila langobardská žena, jaké kroje měli na sobě ženich a nevěsta, navštivte nás a poznáte, že stále je v Kyjově co objevovat.


 

Stálá expozice Vlastivědného muzea Kyjov MUSEUM PICTUM

2_VSK2059.jpg (800x534, 82.97 KB)
2_VSK2075.jpg (800x534, 86.81 KB)
2_VSK2085.jpg (800x534, 59.78 KB)
2_VSK2090.jpg (800x534, 48.00 KB)
2_VSK2125.jpg (800x534, 82.34 KB)
2_VSK2214.jpg (800x534, 76.82 KB)
2_VSK2140.jpg (400x600, 47.41 KB)