Pro školy

Připraveno 5 nových edukačních programů, programové dny i soutěže

Realizace edukačních programů je však zatím omezena!

Květen - září 2021  v Mikulčicích jen venkovní edukace - programy "Bobří škola" (MŠ a 1. stupeň ZŠ)  a "Postav si svůj kostel" (2. stupeň).  Důvodem jsou opatření proti Covid19 a  stavební úpravy v budově návštěvnického centra památníku. Vybrané edukační programy pro vnitřní prostory ("Krtek archeologem"  pro MŠ a 1. třídy a "Živobytí na hradišti" pro 1. stupeň) možno provézt "výjezdově".

Bližší informace k jednotlivým edukačním programům v rozcestníku níže. Nadále realizujeme několik programových dnů s externími spolupracovníky i soutěže.

Rozcestník:

 

Objednávky a informace:

prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky:
 
Mgr. Hana Novotná
tel. 602 687 257, 518 325 935
e-mail: h.novotna@masaryk.info