Úhrada

Vstupné hotově - Vstupné fakturou - Projektové šablony
  • Vstupné hotově
    Nadále je možné vybrat od žáků hotovost a zaplatit na pokladně, kde obdržíte doklad o zaplacení.
  • Vstupné fakturou
    Pokyny k platbě vstupného fakturou a předvyplněná objednávka ke stažení zde.
  • Šablony II
    Rádi se zapojíme do realizace Vašich projektových šablon. Zde naleznete pokyny i vhodnou smlouvu ke stažení.