Programové dny

- termíny stanoveny; pro více škol najednou

Programové dny pro školy jsou dny věnované školní edukaci, na níž spolupracují externí spolupracovníci, proto je nutné, aby měly do předu stanovené termíny. Každého programového dne se může účastnit více školních skupin, protože se dětem věnuje více lektorů.

Přihlašujte se již nyní na tyto programové dny 2021, které jsme pro Vás připravili: 

24. 9. 2021                   Archeologické dny - Jak žili, jak se odívali, jedli, pracovali
                                     a bojovali (s velkým velkomoravským táborem)

 
8. 10. 2021                   Pod křídly dravců - příroda mikulčického luhu nejen
                                     s dravci Zayferus
 
říjen - upřesníme       Den otevřených dveří pro školy
 
26. 11. 2021                 Zima na Valech pro 2. stupeň ZŠ
 
29. 11. 2021                 Zima na Valech pro MŠ a 1. stupeň

 

Kontakt:

 
Mgr. Hana Novotná
tel. 602  687 257, 518 325 935
e-mail: h.novotna@masaryk.info