Řád Maltézských rytířů

výstava
Výstava mapuje dějiny maltézského řádu (johanitů), který se významně podílel na obraně křesťanských míst ve Svaté zemi, bránil pronikání islámu do Evropy a zabezpečoval provoz vlastní sítě nemocnic od Předního východu až po západní Evropu. Návštěvníci budou mít možnost na výstavě vidět předměty mapující historii maltézského řádu od středověku až po současnost. Kromě zbraní vztahujících se k bojové historii řádu uvidí návštěvníci další předměty kladoucí důraz na řád, jako svrchovaný stát. Jedná se o jediný rytířský řád, který je v současné době uznáván 104 zeměmi jako nezávislý stát se všemi atributy nezávislé země. Vernisáž výstavy proběhne dne 19. listopadu 2015 v 17:00.

Termín

  • 20. 11. 2015 – 21. 2. 2016

Vstupné

Děti do 6 let zdarma; děti 6 -15 let a ZTP/P: 10 Kč; studenti a senioři: 15 Kč; dospělí: 30 Kč

Místo konání

Sál Evropa, Hodonín
Národní třída 21
69501 Hodonín

Kontakt

osoba: PhDr. Marek Vařeka, Ph. D.
telefon: 604746114