Plán akcí

80 Širúch.jpg

Krúžkaři a souboráci, výstava k 80. výročí založení Slováckého krúžku a souboru v Kyjově

výstava
9. 10. 2022 – 27. 11. 2022

Vlastivědné muzeum Kyjov víceúčelový sál (nová budova)

Srdečně zveme návštěvníky na vernisáž výstavy "Krúžkaři a souboráci, výstava k 80. výročí založení Slováckého krúžku a souboru v Kyjově, která se uskuteční v neděli 9. října 2022 ve 14:00 hodin. Výstava potrvá do neděle 27. listopadu 2022.
vinařův rok 2022- plakát (OP).jpg

Vinařův rok

kulturní akce
11. 10. 2022 – 13. 10. 2022

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Vinařův rok je opět tady! Třídenní tematický program pro MŠ a I. Stupeň ZŠ o pěstování a zpracování místní regionální plodiny - vinné révy, i o zvycích a tradicích, které se k ní vztahují – Akce proběhne na nádvoří zámečku Masarykova muzea. Na akci je nutno se objednat! Více informací na www.masaryk.info
ŠLECHTA A ŠLECHTICTVÍ - OPRAVA.jpg

Šlechta a šlechtictví po roce 1918

výstava
21. 10. 2022 – 12. 2. 2023

Sál Evropa, Hodonín

V Masarykově muzeu v Hodoníně se již připravuje výstava Šlechta šlechtictví po roce 1918 aneb rozpadem Rakouska Uherska to neskočilo. Vernisáž se uskuteční 20. října 2022 v sále Evropa. Výstava se věnuje fenoménu nobilitací v minulosti a současnosti. Nosným tématem jsou jednak nobilitace posledních staletí v evropském prostoru, ale hlavní důraz je kladen na současné nobilitace udělované jednak vládnoucími královskými rody a také nevládnoucími královskými rody. Tématika šlechtictví je velmi široká, proto bylo důležité ukázat na výstavě takové artefakty, které mají přímou souvislost s udělováním šlechtictví, jako jsou vlastní nobilitační dekrety nebo na druhé straně dynastické nebo záslužné řády, jejichž udělení nárokuje šlechtictví. Hlavním smyslem výstavy je seznámit návštěvníka se současnou problematikou nobilitací, coby zajímavého historického fenoménu, který není v žádném případě mrtvý. Exponáty na výstavě budou prezentovat jednak samotné sbírkové předměty z mnoha muzejních sbírek České republiky a také předměty pocházející ze soukromých sbírek. Návštěvník tak uvidí směsici konkrétních dokladů vážících se k nobilitaci. Doposud se v rámci České republiky jedná o první výstavu zabývající se tématem šlechtictví v postmoderní době.
Podzimní prázdniny_ OP 9.9.2022.jpg

Podzimní prázdniny pod Valy

kulturní akce
26. 10. 2022 – 27. 10. 2022

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Celotáborová etapová hra inspirovaná tématem Slovanského hradiště. Nabízíme smysluplné trávení volného času formou interaktivních dílen s odborníky.
Masarykovský seminář 2022 - TGM a ženy (3).jpg

T. G. M. a ženy

konference
29. 11. 2022 – 30. 11. 2022

Masarykovo muzeum v Hodoníně

V Masarykově muzeu proběhne tradiční Masarykovský seminář.