Aktuální akce

vinařův rok 2022- plakát (OP).jpg

Vinařův rok

kulturní akce
11. 10. 2022 – 13. 10. 2022

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Vinařův rok je opět tady! Třídenní tematický program pro MŠ a I. Stupeň ZŠ o pěstování a zpracování místní regionální plodiny - vinné révy, i o zvycích a tradicích, které se k ní vztahují – Akce proběhne na nádvoří zámečku Masarykova muzea. Na akci je nutno se objednat! Více informací na www.masaryk.info
KOVOLITÍ-workshop_RS.png

Kovolití

kurz
21. 6. 2022 – 27. 10. 2022

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Seznamte se s tradičním způsobem zpracování kovů. Na státní svátek dne 28.10. jsme pro vás připravili workshop, kde si můžete pod odborným dohledem vyrobit originální suvenýr z Mikulčic. Vhodné pro účastníky od 15 let. Svou účast si prosím rezervujte předem - viz poslední řádek této stránky - link https://shm-workshop.reservio.com/booking/
Podzimní prázdniny_ OP 9.9.2022.jpg

Podzimní prázdniny pod Valy

kulturní akce
26. 10. 2022 – 27. 10. 2022

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Celotáborová etapová hra inspirovaná tématem Slovanského hradiště. Nabízíme smysluplné trávení volného času formou interaktivních dílen s odborníky.
VELKOMORAVSKÉ MIKULČICE VIRTUÁLNĚ_OP.png

Velkomoravské Mikulčice virtuálně

výstava
25. 8. 2022 – 31. 10. 2022

Archeologický ústav AV ČR - Mikulčice / Trapíkov

Výstava Velkomoravské Mikulčice představuje moderním způsobem zpracované výsledky výzkumů archeologického naleziště v lokalitě raně středověké aglomerace v Mikulčicích. Jedná se o výjimečné digitální ztvárnění prozkoumaných zděných staveb, hrobů v pohřebištích, předmětů a artefaktů z období zejména 9. století. Ty jsou prezentovány na 7 modulových boxech se zabudovanými monitory, displeji, holografickou projekcí v prostoru, promítáním z projektoru nebo rozšířenou realitou na dotykovém tabletu. Výstava je určena pro zájemce o historii jak malé, tak velké a jistě zaujme moderními prvky. Otevírací doba: pondělí - pátek 10 - 16 hod. Pro další informace přímo na webu archeologického ústavu použijte odkaz zcela dole.
Akce_100_let_Hodonín_podzim_final (1).png

Program oslav skautingu v Hodoníně

kulturní akce
1. 2. 2022 – 4. 11. 2022

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Město Hodonín, Dům Kultury a Masarykovo muzeum v Hodoníně připravují na letošní rok program oslav věnující se skautingu v Hodoníně.
Buď připraven! Skautiv Hodoníně již 100let! _ OP1.jpg

Buď připraven! Skauti v Hodoníně již 100 let!

výstava
9. 9. 2022 – 13. 11. 2022

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Výstava věnovaná činnosti hodonínských skautů, jejichž 1. oddíl vznikl v Hodoníně již v roce 1922.
80 Širúch.jpg

Krúžkaři a souboráci, výstava k 80. výročí založení Slováckého krúžku a souboru v Kyjově

výstava
9. 10. 2022 – 27. 11. 2022

Vlastivědné muzeum Kyjov víceúčelový sál (nová budova)

Srdečně zveme návštěvníky na vernisáž výstavy "Krúžkaři a souboráci, výstava k 80. výročí založení Slováckého krúžku a souboru v Kyjově, která se uskuteční v neděli 9. října 2022 ve 14:00 hodin. Výstava potrvá do neděle 27. listopadu 2022.
Masarykovský seminář 2022 - TGM a ženy (3).jpg

T. G. M. a ženy

konference
29. 11. 2022 – 30. 11. 2022

Masarykovo muzeum v Hodoníně

V Masarykově muzeu proběhne tradiční Masarykovský seminář.
walpaper.jpg

Průvodce poznáním

kulturní akce
1. 12. 2021 – 31. 12. 2022

Vlastivědné muzeum Kyjov zámeček

Vlastivědné muzeum v Kyjově v roce 2020 otevřelo nové stálé expozice se zaměřením na historii, archeologii, přírodu a kulturu Kyjovska. V letošním roce se pustilo do realizace unikátního edukačního projektu. Nosnou částí edukačního projektu je naučná hra „Průvodce poznáním", která vzešla z nápadu Václava Pěnčíka. Ten se inspiroval konceptem „únikovky“. Ve hře Vlastivědného muzea je hlavním poháněčem zvědavost a po správném vyluštění kryptexu i odměna. Kryptex je součástí „muzejního“ kufříku, který si zájemce či skupina zapůjčí. V jednom "muzejním" kufříku jsou ukryty všechny potřebné komponenty – kryptex, 6 kvízů, zlaté mince, Albi tužka a baterka. Hra vás například zavede do germánského kmene a přiblíží příběh Langobardského válečníka, díky kterému k nám budou promlouvat exponáty. Každá z hádanek je jiná a také se liší i způsob luštění. Své detektivní schopnosti si můžete vyzkoušet v rozličných tématech. Někoho nenechá chladným rébus v přírodovědě, jiný snadno zvládne historii, další probádá záhadnou hádanku v etnografii. Kromě samotné hry je po muzeu umístěno více než 100 interaktivních samolepek, které vás zábavnou formou provedou stálou expozicí. Celkem se jedná přes 2 hodiny zvukového záznamu, který je možné přehrát pomocí Albi tužky. Dabing zvířat nebo osobností je hravý, zajímavý a historicky i fakticky správný, s čímž si dala práci historička Ester Vratislavská. Vraťme se třeba v čase a vydejme se na audio vycházku starým Kyjovem, kterým nás provede mnich Řehoř. Ať se vydáte za luštěním rébusu, anebo si poslechnete jak k vám promlouvají exponáty, jedno je jisté, nudit se při tom nebudete. A co víc, to vše můžete prožít společně s kamarády či rodinou. Zbývá už jediné odložte mobily a přijďte do muzea.
Plakát STÁLÁ EXPOZICE KYJOV.jpg

Stálá expozice MUSEUM PICTUM Vlastivědné muzeum Kyjov

výstava
1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Vlastivědné muzeum Kyjov

Pozvánka do Vlastivědného muzea Kyjov - stálá expozice MUSEUM PICTUM. Objednávky školních a hromadných skupin můžete provést online zde: Objednávky pro školní a hromadné skupiny zde: https://muzeum-kyjov.reservio.com/
ŠLECHTA A ŠLECHTICTVÍ - OPRAVA.jpg

Šlechta a šlechtictví po roce 1918

výstava
21. 10. 2022 – 12. 2. 2023

Sál Evropa, Hodonín

V Masarykově muzeu v Hodoníně se již připravuje výstava Šlechta šlechtictví po roce 1918 aneb rozpadem Rakouska Uherska to neskočilo. Vernisáž se uskuteční 20. října 2022 v sále Evropa. Výstava se věnuje fenoménu nobilitací v minulosti a současnosti. Nosným tématem jsou jednak nobilitace posledních staletí v evropském prostoru, ale hlavní důraz je kladen na současné nobilitace udělované jednak vládnoucími královskými rody a také nevládnoucími královskými rody. Tématika šlechtictví je velmi široká, proto bylo důležité ukázat na výstavě takové artefakty, které mají přímou souvislost s udělováním šlechtictví, jako jsou vlastní nobilitační dekrety nebo na druhé straně dynastické nebo záslužné řády, jejichž udělení nárokuje šlechtictví. Hlavním smyslem výstavy je seznámit návštěvníka se současnou problematikou nobilitací, coby zajímavého historického fenoménu, který není v žádném případě mrtvý. Exponáty na výstavě budou prezentovat jednak samotné sbírkové předměty z mnoha muzejních sbírek České republiky a také předměty pocházející ze soukromých sbírek. Návštěvník tak uvidí směsici konkrétních dokladů vážících se k nobilitaci. Doposud se v rámci České republiky jedná o první výstavu zabývající se tématem šlechtictví v postmoderní době.