Aktuální akce

Záloha_Muzejní noc 2023 Chřiby A.jpg

Muzejní noc

kulturní akce
16. 6. 2023 • 17:00 – 22:00

Vlastivědné muzeum Kyjov

Srdečně zveme návštěvníky na letošní MUZEJNÍ NOC do Vlastivědného muzea Kyjov, která se bude konat v pátek 16. 6. 2023 od 17.00 do 22.00. Připraven bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Akce se koná za finanční podpory města Kyjova.
Chřiby.jpg

Chřiby pohledem Jiřího Blahy

vernisáž
16. 4. 2023 – 23. 7. 2023

Vlastivědné muzeum Kyjov víceúčelový sál (nová budova)

Výstava o revírníkovi Jiřím Blahovy, objeviteli čeložnických mohyl. Program vernisáže: - Hudební úvod v podání Jožky Kútného - Jiří Blaha promluví o svém dědečkovi revírníkovi Jiřím Blahovi - Bořek Žižlavský představí sdružení Expedice Chřiby - Promítání dokumentu o Jiřím Blahovi - Prohlídka výstavy. Vernisáž výstavy v neděli 16. 4. 2023 v 15:00. Výstava potrvá do 23. 7. 2023.
Plakát Speciální dny - speciální programy -k  výstavě Stromy jako domy (1).jpg

Speciální dny

kulturní akce
24. 3. 2022 – 26. 8. 2023

Sál Evropa, Hodonín

Masarykovo muzeum v Hodoníně zve na speciální programy a doprovodné akce k výstavě stromy jako domy.
plakát - výstava Sromy jako domy (2).jpg

Stromy jako domy

výstava
10. 3. 2023 – 27. 8. 2023

Sál Evropa, Hodonín

Interaktivní výstava zavede především dětského návštěvníka do říše zvířat a rostlin. Ve třech biotopech, které reprezentují běžně rostoucí stromy, pozná různé vztahy a vazby stromů s živými organizmy. Biotop lesa je zastoupen smrkem a dubem, venkovskou zahradu představí jabloň a vrba pak prostředí rybníka. Výstava se snaží o představení přírodních zákonitostí skrze dermoplastické preparáty, interaktivní prvky a doprovodné obrazové a hmatové materiály. Návštěvník si tak zblízka může prohlédnout zvířata, která by mu v přírodě byla nedosažitelná. Výstavu zapůjčilo Moravské zemské muzeum v Brně, dále byla doplněna o předměty ze sbírek Masarykova muzea v Hodoníně a Vlastivědného muzea Kyjov a knihy z Městské knihovny Hodonín. K výstavě je připravena řada doprovodných akcí, např. Speciální dny – speciální programy nebo Březen, do muzea vlezem. Dětská vernisáž proběhne ve čtvrtek 9. 3. 2023 v 17. 00.
plakát - 100 let Masarykova muzea v Hodoníně - finální verze.jpg

100 let Masarykova muzea v Hodoníně

výstava
21. 4. 2023 – 19. 10. 2023

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Výstava připomíná 100. výročí vzniku Masarykova muzea v Hodoníně. Prostřednictvím sbírkových předmětů, prezentací významných osobností seznamuje návštěvníka s důležitým postavením muzea v prvorepublikovém kulturním životě Hodonína a jeho vlivem na upevňování pocitu hrdosti na hodonínského rodáka T. G. Masaryka a vlastenectví spojeného se vznikem a existencí československých legií a československého státu, na které muzeum navázalo opět po roce 1989.
Kouzlo.jpg

Kouzlo stavebních technologií předrománské architektury

výstava
3. 6. 2023 – 17. 11. 2023

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Srdečně Vás zveme na dočasnou výstavu vytvořenou ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV Brno. Uvidíte originály nálezů úlomků barevných omítek z velkomoravského horizontu Mikulčicko-Kopčanské aglomerace.
Podvečery v muzeu.jpg

Podvečery v muzeu

přednáška
27. 4. 2023 – 30. 11. 2023

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně během letošního roku pořádá sérii besed s názvem Podvečery v muzeu, které vás seznámí s činností muzejních pracovníků. V rámci besed zhlédnete také výstavu 100 let Masarykova muzea v Hodoníně.
Darujme minulost pro budoucnost.jpg

Darujme minulost pro budoucnost

kulturní akce
16. 2. 2023 – 31. 12. 2023

Masarykovo muzeum v Hodoníně

plakát- oslavy 100 let MMH - přehled (1).jpg

Oslavy 100 let Masarykova muzea v Hodoníně

kulturní akce
1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Masarykovo muzeum v Hodoníně

V letošním roce připravilo Masarykovo muzeum v Hodoníně bohatý program oslav 100 let muzea. Po čtvrteční vernisáži pokračujeme v oslavách 100 let Masarykova muzea v Hodoníně sérií besed pro veřejnost s názvem Podvečery v muzeu, které vás seznámí s činností muzejních pracovníků. Součástí každé besedy bude také komentovaná prohlídka výstavy 100 let Masarykova muzea v Hodoníně. Seznamte se, prosím. První beseda o práci kurátorky sbírky se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna v 17.30 v budově zámečku. Besedou vás provede historička muzea Hana Sýkorová. Jste srdečně zváni!