Plán akcí

Noční komentované prohlídky expozice T. G. Masaryk a rodný kraj- 28.8.2020.jpg
28. 8. 2020 • 20:00 | kulturní akce | Masarykovo muzeum v Hodoníně
Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci s Divadelním souborem Svatopluk zve na noční komentovanou prohlídku stálé expozice T. G. Masaryk a rodný kraj. Prohlídka se uskuteční 28.8.2020, začátek ve 20 hodin. Nutná rezervace!
Seminář Etnografické komise AMG.jpg
20. 10. 2020 – 22. 10. 2020 | konference | Sál Evropa, Hodonín
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. s finanční podporou MK ČR a Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace vás zvou na Seminář etnografické komise AMG ve dnech 20.–22. 10. 2020 v sále Evropa v Hodoníně.

Aktuality

 • 8. 6. 2020
 • 11. 5. 2020
  Každý návštěvník si může přečíst nebo stáhnout provozní nouzový řád platný od 11. května 2020
 • 4. 5. 2020
  Pro naše mladší návštěvníky máme v první várce připraven program ve formě vyplňovaček, spojovaček, tajenek, kvízů a dalších.
 • 9. 3. 2020
  V rámci 170. výročí narození T. G. M. dostane každý návštěvník ke vstupence na výstavu Setkali se s Masarykem nebo do stálé expozice T. G. Masaryk a rodný kraj speciální placku na připnutí.
 • 21. 2. 2020
  Informace pro návštěvníky!
  V rámci spolupráce s IDS JMK, mají návštěvníci, kteří se prokážou platnou jednorázovou, jednodenní nebo předplatní jízdenkou IDS JMK, slevu ve výši 20% z plné ceny vstupného na výstavy a expozice v Masarykově muzeu v Hodoníně a všech jeho pobočkách.
 • 21. 2. 2020
  Masarykovo muzeum v Hodoníně se zapojilo do projektu Objevuj památky. Mrkněte na jejich webové stránky, kde kromě několika dalších památek a organizací můžete najít i nás. Sledovat nás můžete na facebookových stránkách a na instagramu Objevuj památky.
 • 3. 1. 2020
  Srdečně zveme návštěvníky na výstavu "Svět kostiček" do Vlastivědného muzea Kyjov.
 • 4. 8. 2020
  Mikulčice: výročí narození prof. dr. J. Poulíka, DrSc.
  Ve čtvrtek 6. srpna 2020 tomu bude 110 let od dne narození objevitele hradiště Mikulčice - Valy a jedné z nejvýznamnějších osobností československé archeologie. Josef Poulík patřil vedle Jindřicha Wankela, Karla Absolona či Inocence Ladislava Červinky do galerie nejvýznamnější moravských archeologů. Byl výborný terénní badatel nadaný předvídavostí a citem pro památky. Byl vybaven vynikající pamětí i jedinečnou vypravěčskou schopností prezentovat nálezy nejen odborné, ale i hlavně široké laické veřejnosti. V Mikulčicích pracoval jako vedoucí výzkumu celých 21 let (1954 - 1975) a místní nálezy prezentoval formou velkolepé výstavy Velká Morava v letech 1963 - 1981 nejen v tehdejším Československu, ale po vlastně celé Evropě! Za naši vzpomínku stojí také jeho nástupce PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc., od jehož úmrtí uplynulo před týdnem již 6 let. -fs-
 • 23. 7. 2020
  Mikulčice: zpráva z jednání vedení muzea
  Shodou okolností v den, dny končila možnost přihlásit se do výběrového řízení na pozici nového vedoucího památníku, přišel zápis z porady vedení muzea ze dne 9. 7. 2020 s následujícím textem: „Paní ředitelka muzea poděkovala PhDr. Františku Synkovi za vynikající práci, ocenila náročnost jeho pozice, mimořádné zásluhy na realizaci projektů, jeho aktivitu, kompetentnost a angažovanost na zviditelnění pobočky a národní kulturní památky v Mikulčicích. Výběrové řízení na vedoucí/ho mikulčické pobočky muzea bylo vyhlášeno dne 25. 6. 2020. Pro uchazeče byly nastaveny velmi tvrdé podmínky. Museli předložit koncepci rozvoje národní kulturní památky, kterou budou anonymně posuzovat oslovení odborníci a členové výběrové komise, která zasedne 18. 8. 2020.“ -fs-
 • 27. 6. 2020
  Mikulčice: připravuje se změna na pozici vedoucího
  Dne 26. června vyhlásilo vedení Masarykova muzea výběrové řízení na pozici vedoucího pobočky Slovanské hradiště v Mikulčicích s nástupem od 1. října 2020. Podmínky pro zájemce jsou uvedeny na webu Masarykova muzea v Hodoníně. Přihlášky je možno zasílat do 22. července. Po 14 letech, spojených s kompletním budováním kolektivu pracovníků, zásadním zlepšením poskytovaných návštěvnických služeb i celkovou revitalizaci a rekonstrukcí areálu a objektů, po létech, kdy se zásadně k lepšímu změnilo povědomí o lokalitě a návštěvnost stoupla z 8.000 v roce 2006 na loňských 65.000 hostů ročně, odchází do důchodu - stále plný elánu a nápadů - současný vedoucí. -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty