Aktuální akce

Podkarpatská Rus na filmových pásech - pozvánka pro žáky a studenty.jpg
19. 9. 2019 | kulturní akce | Sál Evropa, Hodonín
Zveme základní školy na doprovodný program k výstavě Podkarpatská Rus. Můžete se těšit na promítání filmových ukázek z éry Masarykovi republiky spojené s komentářem pracovníka NFA Praha Luboše Marka. Začátek promítání v 09.00 a 10.30. Nutná rezervace na tel. 724384419 nebo email m.piskulova@masaryk.info . Vstupné na komentovanou prohlídku žáci ZŠ a studenti SŠ 15 Kč, pedagogický doprovod zdarma. Promítání filmů ZDARMA
Podkarpatská Rus na filmových pásech.jpg
19. 9. 2019 • 18:30 – 20:30 | kulturní akce | Sál Evropa, Hodonín
Zveme širokou veřejnost na promítání filmových ukázek z éry Masarykovi republiky. Začátek v 18.30 v sále Evropa v Hodoníně
Podkarpatská Rus ve fotografiích Rudolfa Štursy - pro žáky a studenty.jpg
26. 9. 2019 • 09:00 | přednáška | Sál Evropa, Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně připravilo přednášku Rudolfa Štursy o společných zážitcích a cestách, které s otcem, rodákem z horského města Volovoje, zažil na Podkarpatské Rusi. Prohlídka výstavy Podkarpatská Rus je součástí přednášky. Vhodné pro druhý stupeň ZŠ, střední školy a gymnázia. Začátek v 09.00 a 10.30 v sále Evropa. Nutná rezervace na tel. 724384419 nebo email m.piskulova@masaryk.info
Podkarpatská Rus ve fotografiích Rudolfa Štursy.jpg
26. 9. 2019 • 17:30 | přednáška | Sál Evropa, Hodonín
V rámci dne seniorů Masarykovo muzeum v Hodoníně připravilo přednášku Rudolfa Štursy o společných zážitcích a cestách, které s otcem, rodákem z horského města Volovoje, zažil na Podkarpatské Rusi. Začátek v 17.30 v sále Evropa.
Podkarpatská Rus, země Šuhajova - 100 let od připojení k Československu.jpg
24. 5. 2019 – 29. 9. 2019 | výstava | Sál Evropa, Hodonín
Výstava Podkarpatská Rus, země Šuhajova, která nese v podtitulu vysvětlení proč se koná právě v tomto roce - 100 let od připojení k Československu se nám snaží přiblížit historii a kulturu země a jejich lidí nejenom před 100 lety, kdy se stala součástí naší republiky. Objektivem fotoaparátu tří fotografů – štábního kapitána Floriána Zapletala, úředníka, redaktora a překladatele Rudolfa Hůlky a rodáka z Podkarpatské Rusy pana Rudolfa Štursy (nar. 1927) má návštěvník možnost se obeznámit s touto krajinou na začátku 20. let 20. století, u posledního žijícího fotografa pak z let 60. minulého století. Díky zápůjčkám z muzeí, organizací a soukromníků můžeme na výstavě obdivovat krojové součástky, keramiku, modely 2 řeckokatolických kostelů přenesených z Podkarpatska do Čech a na Moravu, ikony nebo zajímavé dobové publikace.
Plakát MIkulčice III_2019.jpg
27. 9. 2019 – 29. 9. 2019 | kulturní akce | Slovanské hradiště v Mikulčicích
V rámci programového víkendu Podzim na mikulčických Valech se uskuteční letošní třetí akce členů Kmenového svazu Styrke. Kromě ukázek ze života Slovanů v dobovém táboře budou na programu nejen bojové ukázky, ale také dvě přednášky. Těšte se a přijeďte! -fs-
Plakát Září 2019 (1).jpg
1. 9. 2019 – 30. 9. 2019 | kulturní akce | Slovanské hradiště v Mikulčicích
Čarovné barvy země - plakát Žarošice.JPG
9. 9. 2019 – 8. 10. 2019 | výstava | Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výstava soutěžních prací malovaných hlínou poprvé zavítala do budovy základní školy v Žarošicích na Hodonínsku. Žáci této školy se úspěšně zúčastnili aktuálního 9. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země, odvezli si první místo v jedné z pěti věkových kategorií. Pro výstavu bylo vybráno 43 obrazů z 9. ročníku. Soutěž je vyhlašována Jihomoravským krajem a má několik specifik mezi dětskými malířskými soutěžemi: Na tvorbu je využita specifická výtvarná technika malby jílovými pigmenty s použitím pojiva z tvarohu a sody nebo vaječného žloutku a dalších výhradně přírodních přísad. Originalitu obrázkům přidávají ještě přírodniny, jejichž přilepením mohou žáci své obrazy doplnit.
Plakát 59. sezóna 2019 (1)A.jpg
2. 4. 2019 – 31. 10. 2019 | kulturní akce | Slovanské hradiště v Mikulčicích
V pořadí 59. návštěvní sezóna začala v úterý 2. dubna 2019. Mimořádně však, pro velký zájem návštěvníků a se vstřícností k našim hostům, jsme měli otevřeno již v sobotu 30. a v neděli 31. března. Nyní již v regulérní sezóně srdečně zveme a těšíme se na vaši návštěvu. -fs-
Klvaňa.jpg
15. 8. 2019 – 10. 11. 2019 | výstava | Vlastivědné muzeum Kyjov víceúčelový sál (nová budova)
Výstava k 100. výročí úmrtí Josefa Klvani. Vernisáž výstavy 15. 8. 2019 v 16.30 hodin. V tomto roce si připomínáme 100. výročí úmrtí Josefa Klvani, přírodovědce, pedagoga, etnografa, fotografa. Josef Klvaňa patří mezi nejvýznamnější osobnosti Kyjova, které se na přelomu 19. a 20. století zasloužily o rozvoj vzdělanosti ve městě a o povznesení kyjovského gymnázia. Josefa Klvaňu vnímáme a oceňujeme zejména jako etnografa a jeho největší přínos spatřujeme v práci Lidové kroje na Moravském Slovensku. Původně však u něj převažovaly zájmy přírodovědné, hlavně o mineralogii a geologii. I v této oblasti dosáhl uznání a jeho odborné práce byly publikovány. Na výstavě je k vidění část jeho sbírky, která je součástí sbírek Vlastivědného muzea Kyjov, např. součástky lidového oděvu, keramika, podmalby na skle, přírodniny a samozřejmě fotografie, kterými dokumentoval lidový oděv Slovácka. K vidění budou také předměty, které dokládají jeho život, například mapa jeho cest, skicář, fotografie z jeho života a bytu a nahlédnout můžete do jeho pamětí. Část vystavených fotografií je zapůjčena ze společné výstavy Slováckého muzea Uherské Hradiště a Moravského zemského muzea v Brně Krojové eldorádo.
IMG_3357.jpg
2. 1. 2012 – 31. 12. 2019 | výstava | Slovanské hradiště v Mikulčicích
Velkomoravské Mikulčice - druhý kostel a sakrální stavby knížecího hradu. V současné době jediná stálá moderní expozice mikulčického památníku Staré a Velké Moravy, (otevřena v roce 2008, oceněna v soutěži Gloria musaealis cenou Nejlepší muzejní výstava roku 2008), se klene nad autentickými archeologickými terény zkoumanými prof. J. Poulíkem v letech 1954 a 1955. Objekt pavilonu II - Kostela má nový moderní plášť a zateplením je připraven i na vaši zimní návštěvu. Okolí nově upraveno a vybaveno novým mobiliářem. S novým, v roce 2015 otevřeným pavilonem I s vyhlídkovou věží a objektem rekonstruované vodárny z roku 2016, je výrazným moderním architektonickým prvkem v krajině mikulčických Valů.
11 - IMG_0203 (1).jpg
1. 1. 2012 – 31. 12. 2019 | výstava | Slovanské hradiště v Mikulčicích
Procházka exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí s prohlídkou replik základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.
IMG_9270 (1).jpg
8. 7. 2016 – 31. 12. 2019 | výstava | Slovanské hradiště v Mikulčicích
Připravujeme 59. návštěvní sezónu na našem památníku. Začne nové bohaté programové období s řadou kulturních, duchovních i zábavných akcí sezónního kalendáře. Celých sedm měsíců bude vyhrazeno návštěvám s průvodcem, prohlídce areálu, obdivování krajiny z vyhlídkové věže nebo procházkám lužním lesem a loukami. Velkému zájmu návštěvníků bude přizpůsobena také letní otevírací doba. V měsících červenec a srpen bude otevřeno po všechny dny v týdnu, včetně pondělí. Loňská návštěvnost dosáhla počtu přes 60.000 hostů. Během hlavní návštěvní sezóny máme v pracovní dny od 09.00 do 16.30 hodin a provádíme v 09.30, 11.30, 13.30 a 15.30 hodin. O sobotách a nedělích je otevřeno od 09.00 do 17.30 hodin a prohlídky s průvodcem vychází v 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 a 17.00 hodin. V mezičase můžete navštívit galerii, vyhlídkovou věž nebo se procházet volně po rozlehlém areálu. Přijeďte se seznámit s nebývalou historií našich předků, poznejte místa, kde se vytvářely dějiny Velké Moravy. Přijeďte mezi nás a do našich končin, nebudete zklamáni. Přijeďte, těšíme se na vás. :-) -fs-
klíčenka IMG_5147 (1).jpg
14. 4. 2015 – 31. 12. 2019 | kulturní akce | Slovanské hradiště v Mikulčicích
Od 14. dubna 2015 se areál mikulčického hradiště pyšní novým moderním muzejním pavilonem, který nabízí nejen kvalitní zázemí pro návštěvníky a hosty, ale také dobré pracovní podmínky pro zaměstnance. Součástí je nejen velká prosklená vstupní hala, ale také prostorná galerie a hlavně vyhlídková věž. Ta umožňuje obhlédnout z ptačí perspektivy výšky 30 metrů celé rozlehlé zdejší velkomoravské hradiště. Na plánované nové stálé expozici se pracuje. Přesto velkomoravské hradiště Valy u Mikulčic stojí za vaši pozornost a návštěvu.
Hodonín - 850 let od první zmínky o hodonínském hradu.jpg
4. 10. 2019 – 19. 1. 2020 | výstava | Masarykovo muzeum v Hodoníně
Výstava věnovaná prvním písemným zmínkám o hodonínském hradu. Můžete zhlédnout vzácné listiny, dochované dobové fotografie, modely hradu a archeologické nálezy. Součástí výstavy bude i doprovodný program s možností si vyzkoušet historické kostýmy, které zapůjčil Dům kultury v Hodoníně.

Stálé expozice

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty