Aktuální akce

Den seniorů.jpg
1. 10. 2014 • 08:00 – 16:00 | kulturní akce | Vlastivědné muzeum Kyjov
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. 1. 10. vstup do Vlastivědného muzea v Kyjově pro seniory tento den ZDARMA. Můžete navštívit stálou expozici archeologickou, etnografickou, přírodu Kyjovska a výstavu "Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje", která se nachází i v nové budově muzea.
Týden knihoven.jpg
8. 10. 2014 • 17:00 – 19:00 | kulturní akce | Městská knihovna Kyjov
V týdnu od 6. 10. do 12. 10. 2014 se koná celostátní akce „Týden knihoven“. Ve středu 8. 10. v 17.00 se uskuteční v Městské knihovně Kyjov setkání při příležitosti 150. výročí založení Čtenářského spolku v Kyjově. Současně bude připravena výstava historických dokumentů zachycujících 150letou historii Čtenářského spolku a knihovny v Kyjově. V návaznosti bude prezentováno také 150 let českého a mezinárodního dění, které ovlivňovalo kulturu tehdejší doby. Záštitu nad touto akcí převzal Mgr. František Lukl, MPA, starosta města Kyjova, a doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., garantka Městské knihovny Kyjov. V rámci projektu „Žijí mezi námi, pojďme naslouchat – spisovatelé Kyjovska“ vystoupí i Mgr. Naďa Horáková, známá spisovatelka. Setkání proběhne za účasti spisovatelů, literátů a umělců regionu a přilehlého okolí, ale i těch, kteří děje svých knih umístili do samotného centra Kyjova. Akce se uskuteční v nově zrekonstruovaném přednáškovém sále v Městské knihovně Kyjov. V knihovně Vlastivědného muzea Kyjov bude připravena výstava knih s válečnou a legionářskou tématikou.
Mistří plakát.jpg
24. 8. 2014 – 2. 11. 2014 | výstava | Vlastivědné muzeum Kyjov
Dne 8. 3. 2012 schválila Rada Jihomoravského kraje Zásady pro udělování titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje. Od roku 2012 se každoročně uděluje vybraným nominovaným lidovým tvůrcům a řemeslníkům toto prestižní krajské ocenění jejich práce. Titul je spojen nejen s finanční odměnou, ale právem opatřovat výrobky ochrannou známkou, která byla vytvořena speciálně pro tento titul a vzešla z výběrového řízení. Jména nositelů tohoto titulu jsou zapsána do Seznamu nositelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je nepřenosný. Za tři roky trvání Rada Jihomoravského kraje ocenila již osm lidových výrobců. Shodou okolností všichni pocházejí z hodonínského okresu. Každoročně může Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje, složená z předních etnografů a zástupců Krajského úřadu ocenit maximálně tři nominované kandidáty.

Stálé expozice

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století