Aktuální akce

Mistří plakát.jpg
24. 8. 2014 – 2. 11. 2014 | výstava | Vlastivědné muzeum Kyjov
Dne 8. 3. 2012 schválila Rada Jihomoravského kraje Zásady pro udělování titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje. Od roku 2012 se každoročně uděluje vybraným nominovaným lidovým tvůrcům a řemeslníkům toto prestižní krajské ocenění jejich práce. Titul je spojen nejen s finanční odměnou, ale právem opatřovat výrobky ochrannou známkou, která byla vytvořena speciálně pro tento titul a vzešla z výběrového řízení. Jména nositelů tohoto titulu jsou zapsána do Seznamu nositelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, který je nepřenosný. Za tři roky trvání Rada Jihomoravského kraje ocenila již osm lidových výrobců. Shodou okolností všichni pocházejí z hodonínského okresu. Každoročně může Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje, složená z předních etnografů a zástupců Krajského úřadu ocenit maximálně tři nominované kandidáty.
Předvánoční bleší trh 2014.jpg
23. 11. 2014 • 13:00 – 17:00 | kulturní akce | Vlastivědné muzeum Kyjov víceúčelový sál (nová budova)
III. PŘEDVÁNOČNÍ BLEŠÍ TRH Po úspěšných ročnících Muzejního blešího trhu a na základě velmi příznivých ohlasů z řad veřejnosti jsme se rozhodli uspořádat III. předvánoční bleší trh. Je to také jedna z příležitostí, jak nakoupit, a za levný peníz, vánoční dárky svým nejbližším. Bleší trh se uskuteční v nové budově kyjovského Vlastivědného muzea v neděli 23. listopadu 2014 od 13.00 do 17.00 hodin.
Svaté obrázky.jpg
18. 11. 2014 – 25. 1. 2015 | výstava | Vlastivědné muzeum Kyjov
Za svatými obrázky do Kyjova

Stálé expozice

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století