Nabídka programů pro školy

*Historická procházka městem

*Přednášky Historie Kyjova

*Pomocné vědy historické

*Historické budovy v Kyjově

*Osobnosti Kyjovska

*Jízda králů

*Lidový kroj na Kyjovsku

*Po domluvě s vyučujícími možno vytvořit program tzv. "na míru"

kontakt:

Mgr. Blanka Pokorná, b.pokorna@masaryk.info; Tel.: 518 612 338, 724 986 073

Mgr. Michaela Zálešáková, m.zalesakova@masaryk.info; Tel.: 518 612 338, 602  677 848

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty