Plán výstav a akcí 2019

ZÁMEČEK

Husitství – 600 let od vzniku českého fenoménu
1.3.  – 2. 6. 2019, vernisáž 28. 2.
Husitství je významným dějinným předělem v rámci českých zemí. V roce 2019 si připomeneme 600 let od počátku revolučního období pozdního středověku.
 
Muzejní noc 
17. května 
Akce pořádaná k výstavě Husitství – 600 let od vzniku českého fenomén. Akce, které svým rozsahem a významem přispějí k bohatosti kulturního života města, nebo k podpoře kulturních akcí, vztahující se ke svátkům, výročím a významným dnům.
 
Odborný muzeologický seminář
27.-28.11
Tradiční odborný seminář s mezinárodní účastí zaměřený na muzeologickou tematiku.
 
Divadelní představení ochotníků z Dolních Bojanovic 
listopad
Představení ochotnického souboru z Dolních Bojanovic.
 
Hodonín-objektivem Antonína Pánka
21. 6. – 15. 9. 2019, vernisáž 20. 6.
Výstava fotografií hodonínského fotografa Antonína Pánka.
 
Hodonín – 850 let od první písemné zmínky o hodonínském hradu
4. 10. 2019 – 19.1. 2020, vernisáž 3. 10.
Výstava věnovaná prvním písemným zmínkám o hodonínském hradu.
 
 
SÁL EVROPA
 
Naše první vozidla
1. 2. - 5. 5. 2019, vernisáž 31. 1.
Výstava představující kočárky ze sbírky Dagmar Němcové.
 
Velikonoční předváděcí akce
9.4.-11.4.
Třídenní tradiční předváděcí akce řemeslníků doplněná o doprovodné pásmo na téma Velikonoce.  
Kromě několika ukázek tradičních řemeslných technik a několika desítek řemeslníků bude pro předem nahlášené školní skupiny připraven program výtvarných dílen a zvykoslovné pásmo.
 
Podkarpatská Rus
24. 5. – 29. 9. 2019, vernisáž 23. 5. naše a 24. 5. p. Králíka
Výstava fotografií a etnografických předmětů k výročí  připojení Podkarpatské Rusi.
 
Lichtenštejnsko 1719-2019 (300 let knížectví uprostřed Evropy)
25. 10. 2019 – 2.2. 2020, vernisáž 24. 10. 
Výstava věnovaná knížectví Lichtenštejnů.
 
Vánoční předváděcí akce
10.12.-12.12.
Třídenní tradiční předváděcí akce řemeslníků doplněná o doprovodné pásmo na téma Vánoce.  
Kromě několika ukázek tradičních řemeslných technik a několika desítek řemeslníků bude pro předem nahlášené školní skupiny připraven program výtvarných dílen a zvykoslovné pásmo.
Plán výstav a akcí (.pdf, 33.25 KB)

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty