Plán výstav a akcí 2021

ZÁMEČEK
Ruská revoluce 1917-1920
7.1.-29.8.
V roce 2019 uplynulo 100 let od konce občanské války v Rusku, která byla jednou velmi velkou tragédií ruských dějin. Po skončení první světové války se Rusko ocitlo ve víru převratů, které změnily dosavadní carský systém vlády na prozatímní a později na bolševickou vládu. Právě proti bolševikům, začali bojovat nejrůznější skupiny nazvané souhrnně bílí. Samotná občanská válka se vedla na několika frontách Sibiře, západního a jižního Ruska. Rovněž velkou roli v celkovém kontextu války měli také českoslovenští legionáři, kteří se chtěli dostat z Ruska domů, ale směrem na západ to nebylo možné. Smyslem výstavy bude ukázat jednotlivé aspekty bojů, fáze války a příčiny postupu bolševiků k jejich celkovému vítězství. Návštěvníci uvidí zajímavé exponáty z prostředí legionářů zapůjčené z Vojenského historického ústavu, Vlastivědného muzea Kyjov a spolku historických ruských vojenských jednotek v České republice.
 
Muzejní noc 2021
21.5.
Akce pořádaná muzeem k právě pořádané výstavě. Akce, které svým rozsahem a významem přispějí k bohatosti kulturního života města, nebo k podpoře kulturních akcí, vztahující se ke svátkům, výročím a významným dnům.
 
Společenský život města Hodonína
17.9.-6.2. 2022, vernisáž 16.9.
 
DALŠÍ AKCE
VODNÍ KRÁLOVSTVÍ
(červen)
Uskutečňováno ve spolupráci s DK Hodonín a dalšími institucemi v Hodoníně; spoluúčast a zajištění zázemí na program vodní království
 
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA (srpen)
Prohlídka stálé expozice T. G. Masaryk a rodný kraj, spolupráce s ochotnickým souborem a ZUŠ
 
DEN SENIORŮ 
(řijen)
v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů volný vstup do expozice T. G. Masaryk a rodný kraj, doprovodný program pro seniory i veřejnost spojený s přednáškami
 
 
SÁL EVROPA
 
Krásy soustruženého dřeva
do 30.5.
Výstava představí současnou tvorbu soustružníků z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Také zde budou vystaveny soustružné exponáty využívané v tradiční lidové kultuře. Prostřednictvím pracovních nástrojů bude návštěvník obeznámen nejen s technologií, ale také s historií tohoto řemesla.
 
Věštecké a vykládací karty
18.6.-19.9., vernisáž 17.6.
 
Ze starého císařství
22.10.-6.3. 2022, vernisáž 21.10.
 
DALŠÍ AKCE
ODBORNÝ MUZEOLOGICKÝ SEMINÁŘ (7.10.-8.10)
Tradiční odborný seminář s mezinárodní účastí zaměřený na muzeologickou tematiku.
 
VELIKONOČNÍ PŘEDVÁDĚCÍ AKCE (Evropa)
(24.3-26.3.)
Třídenní tradiční předváděcí akce řemeslníků doplněná o doprovodné pásmo na téma Velikonoce.  
Kromě několika ukázek tradičních řemeslných technik a několika desítek řemeslníků bude pro předem nahlášené školní skupiny připraven program výtvarných dílen a zvykoslovné pásmo.
 
VÁNOČNÍ  PŘEDVÁDĚCÍ AKCE (Evropa)
(14.12.-16.12.)
Třídenní tradiční předváděcí akce řemeslníků doplněná o doprovodné pásmo na téma Vánoce.  
Kromě několika ukázek tradičních řemeslných technik a několika desítek řemeslníků bude pro předem nahlášené školní skupiny připraven program výtvarných dílen a zvykoslovné pásmo.

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty