Plán výstav a akcí 2021

ZÁMEČEK
Ruská revoluce 1917-1920
7.1.-29.8.
V roce 2019 uplynulo 100 let od konce občanské války v Rusku, která byla jednou velmi velkou tragédií ruských dějin. Po skončení první světové války se Rusko ocitlo ve víru převratů, které změnily dosavadní carský systém vlády na prozatímní a později na bolševickou vládu. Právě proti bolševikům, začali bojovat nejrůznější skupiny nazvané souhrnně bílí. Samotná občanská válka se vedla na několika frontách Sibiře, západního a jižního Ruska. Rovněž velkou roli v celkovém kontextu války měli také českoslovenští legionáři, kteří se chtěli dostat z Ruska domů, ale směrem na západ to nebylo možné. Smyslem výstavy bude ukázat jednotlivé aspekty bojů, fáze války a příčiny postupu bolševiků k jejich celkovému vítězství. Návštěvníci uvidí zajímavé exponáty z prostředí legionářů zapůjčené z Vojenského historického ústavu, Vlastivědného muzea Kyjov a spolku historických ruských vojenských jednotek v České republice.
 
Muzejní noc 2021
18.6.
Akce pořádaná muzeem k právě pořádané výstavě. Akce, které svým rozsahem a významem přispějí k bohatosti kulturního života města, nebo k podpoře kulturních akcí, vztahující se ke svátkům, výročím a významným dnům.
 
Jak šel čas...zábava v prvorepublikovém Hodoníně
17.9.-6.2. 2022, vernisáž 16.9.
Výstava představuje společenský život v Hodoníně v období první republiky. Seznámíme se nejen s hodonínskými kavárnami a restauracemi, ale zjistímejaké se pořádaly koncerty, besídky, karnevaly, dozvíme se, kde jsme mohli zhlédnout filmová a divadelní představení, výstavy či kde jsme měli možnost sportovat. Výstava je pořádána ve spolupráci Masarykova muzea v Hodoníně, Státního okresního archivu Hodonín a muzea Lednice dávná.
 
 
DALŠÍ AKCE
 
DEN SENIORŮ 
(řijen)
v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů volný vstup do expozice T. G. Masaryk a rodný kraj, doprovodný program pro seniory i veřejnost spojený s přednáškami
 
 
SÁL EVROPA
Krásy soustruženého dřeva
do 19.9.
Výstava představí současnou tvorbu soustružníků z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Také zde budou vystaveny soustružné exponáty využívané v tradiční lidové kultuře. Prostřednictvím pracovních nástrojů bude návštěvník obeznámen nejen s technologií, ale také s historií tohoto řemesla.
 
V erbu chryzantémy-japonská císařská dynastie (příběh nejstarší vládnoucí dynastie na světě)
22.10.-6.3. 2022, vernisáž 21.10.
 
DALŠÍ AKCE
ODBORNÝ MUZEOLOGICKÝ SEMINÁŘ MUZEUM A ETIKA II. (od školy po kulturák), (7.10.-8.10)
Tradiční odborný seminář s mezinárodní účastí zaměřený na muzeologickou tematiku.
  
VÁNOČNÍ  PŘEDVÁDĚCÍ AKCE (Evropa)
(14.12.-16.12.)
Třídenní tradiční předváděcí akce řemeslníků doplněná o doprovodné pásmo na téma Vánoce.  
Kromě několika ukázek tradičních řemeslných technik a několika desítek řemeslníků bude pro předem nahlášené školní skupiny připraven program výtvarných dílen a zvykoslovné pásmo.