Veřejné zakázky a výběrová řízení

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín

 

POPIS PRÁCE – údržbář, domovník, výstavář

 

 

Dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

 

Tř. 7

2.04.11 Instalace výstavního mobiliáře podle návrhu architekta.

Tř. 4

1.06.01

Domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě domovních, popřípadě ubytovacích objektů menšího rozsahu a technického vybavení, například údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické a zámečnické práce.

 

Mimo katalog prací:

Pravidelná kontrola budov v areálu zámečku, sálu Evropa a objektu na Velkomoravské. Hlášení všech větších nedostatků, které nelze odstranit vlastními silami, svému nadřízenému.

Operativní odstraňování všech menších závad na budovách, ať již zámečnických tak zednických a dalších.

Pravidelná údržba nádvoří a zhutněných chodníků na zahradě.

Zimní údržba chodníků a nádvoří, odklízení sněhu, zametání. Letní údržba, sekání trávy. Péče o vinici v areálu zahrady.

Zajišťování pravidelného odvozu odpadu.

Zajišťovat pravidelnou údržbu a čistotu v dílně a v garáži.

Pravidelná kontrola vozidel, doplňování PHM, zajištění čistoty vozidel.

Dohled při provádění zákonných revizí v budovách a součinnost při odstraňování kontrolních zjištění.

Měsíční hlášení nadřízenému stavů energií a čtvrtletní hlášení nadřízenému stavů tachometru a počtu litrů v nádrži vozidel.

Nákup drobného spotřebního materiálu.

Provádět odbornou kontrolu a údržbu plynové kotelny a topného systému v budově zámečku.

O kontrolách vést záznamy v provozním deníku kotelny.

Dodržovat předpisy PO a BOZP.

Informovat nadřízeného o porušování předpisů PO a BOZP.

Řádně pečovat o svěřené strojní zařízení.

Evidence výstavního mobiliáře v hodonínských objektech Masarykova muzea.

Dohled na provádění zákonných revizí v hodonínských objektech s výjimkou EZS a EPS.

Na akcích muzea podle potřeby vypomáhat jako pořadatel včetně obsluhy techniky.

 

Požadujeme:

Aktivní přístup a spolupráci, organizační dovednosti, samostatnost a zodpovědnost, schopnost řešit technické problémy, spolehlivost, řidičský průkaz skupiny B – podmínkou.

 

Nabízíme:

  • nástup ihned

  • pracovní poměr na dobu určitou, která je vázána na dobu trvání nemoci zastupovaného zaměstnance, se sjednanou zkušební dobou a možností změny na dobu neurčitou

  • odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 7

  • stravenky, členství v AMG

 

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Alžběta Pastorová, tel.: 518 351 834, 739 958 889

Nabídky s profesním životopisem zasílejte nejpozději do 27. 1. 2023 na e-mailovou adresu: masarykovomuzeum@masaryk.info. Zprávu označte v předmětu: „výběrové řízení – údržbář, domovník, výstavář"

 

 

 

 

 

 

 

 

údržbář.pdf (.pdf, 211.86 KB)