Aktuální akce

Poslechněte mord ukrutný.jpg

Poslechněte mord ukrutný

výstava
17. 5. 2021 – 1. 8. 2021

Vlastivědné muzeum Kyjov víceúčelový sál (nová budova)

Jakmile to protiepidemiologická opatření dovolí, srdečně zveme návštěvníky na výstavu "Poslechněte mord ukrutný", která představuje celou škálu tisků, které se prodávaly na jarmarcích a poutích. Odtud také pramení jejich název "kramářské tisky". V prostorách výstavní síně Vlastivědného muzea na vás čeká mnoho originálů z muzejních depozitářů v Kyjově, Uherském Brodě a Uherském Hradišti nebo dřevěné tiskařské štočky zapůjčené Slovenským národným múzeem v Bratislavě. Název výstavy je pak odvozen od tragické události ve Svatobořicích z roku 1818, kterou vám autorky přiblíží prostřednictvím kramářské písně i hraného dokumentu. Přednášku autorek výstavy Mgr. Ester Vratislavské a Mgr. Věry Colledani na téma srovnání textu kramářské písně se skutečností najdete na odkazu: https://youtu.be/H66QNE0FsNU
Plakát STÁLÁ EXPOZICE KYJOV.jpg

Stálá expozice MUSEUM PICTUM Vlastivědné muzeum Kyjov

kulturní akce
22. 6. 2020 – 31. 12. 2021

Vlastivědné muzeum Kyjov

Pozvánka do Vlastivědného muzea Kyjov - stálá expozice MUSEUM PICTUM.
Klvaňa plakátek prodej.jpg

Publikace Josef Klvaňa a Kyjov

výstava
6. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Vlastivědné muzeum Kyjov

Pokud se zajímáte o historii Kyjova, neměla by Vám v knihovně chybět nejnovější publikace z pera našich odborných pracovníků. K zakoupení je v pokladně muzea. Už nyní si ji však můžete rezervovat na níže uvedených kontaktech.