Aktuální akce

Poslechněte mord ukrutný.jpg

Poslechněte mord ukrutný

výstava
17. 5. 2021 – 1. 8. 2021

Vlastivědné muzeum Kyjov víceúčelový sál (nová budova)

Srdečně zveme návštěvníky na výstavu "Poslechněte mord ukrutný", která představuje celou škálu tisků, které se prodávaly na jarmarcích a poutích. Odtud také pramení jejich název "kramářské tisky". V prostorách výstavní síně Vlastivědného muzea na vás čeká mnoho originálů z muzejních depozitářů v Kyjově, Uherském Brodě a Uherském Hradišti nebo dřevěné tiskařské štočky zapůjčené Slovenským národným múzeem v Bratislavě. Název výstavy je pak odvozen od tragické události ve Svatobořicích z roku 1818, kterou vám autorky přiblíží prostřednictvím kramářské písně i hraného dokumentu.
Muzejní noc 2021.jpg

Muzejní noc

kulturní akce
14. 8. 2021

Vlastivědné muzeum Kyjov

Srdečně zveme návštěvníky na zahájení výstavy "Slovácké roky rokúcí" v rámci MUZEJNÍ NOCI v sobotu 14. 8. 2021 od 18.00 do 22.00 hodin.
Slovácké roky rokúcí.jpg

Slovácké roky rokúcí

výstava
12. 8. 2021 – 29. 8. 2021

Vlastivědné muzeum Kyjov víceúčelový sál (nová budova)

V letošním roce si připomínáme dvě významná výročí 100 let od konání prvního Slováckého roku a 150 let od založení kyjovského Sokola. Obě výročí spolu úzce souvisí, protože právě sokoli zorganizovali konání 1. ročníku Slováckého roku, a sice v rámci oslav 50. výročí založení kyjovské sokolské jednoty. Proto i dvě výstavy Slovácké roky rokúcí a Tužme se!, které muzeum pro své návštěvníky připravuje, budou na sebe bezprostředně navazovat a budou se svým tématem navzájem prolínat. Původně jsme zamýšleli uspořádat výstavu jednu, ale při výběru materiálů na výstavu jsme dospěli k názoru, že je škoda, abychom se nechali omezovat prostorem výstavního sálu a veřejnosti nepředstavili bohatost sbírek kyjovského Vlastivědného muzea ke 100 let trvající historii Slováckých roků a k 150leté historii činnosti Sokola v Kyjově. Výstava Slovácké roky rokúcí se bude konat ve dnech 12.–29. srpna 2021 a výstava Tužme se! od 6. září do 24. října 2021 ve výstavním sále kyjovského muzea.
Plakát STÁLÁ EXPOZICE KYJOV so, ne.jpg

Vlastivědné muzeum Kyjov v měsíci červenci a srpnu otevřeno také v SOBOTU!

výstava
1. 7. 2021 – 31. 8. 2021

Vlastivědné muzeum Kyjov

Dovolujeme si upozornit návštěvníky Vlastivědného muzea Kyjov na změnu otevírací doby přes období prázdnin. Nově otevřeno také každou sobotu 13.00-17.00.
Plakát STÁLÁ EXPOZICE KYJOV.jpg

Stálá expozice MUSEUM PICTUM Vlastivědné muzeum Kyjov

kulturní akce
22. 6. 2020 – 31. 12. 2021

Vlastivědné muzeum Kyjov

Pozvánka do Vlastivědného muzea Kyjov - stálá expozice MUSEUM PICTUM.
Klvaňa plakátek prodej.jpg

Publikace Josef Klvaňa a Kyjov

výstava
6. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Vlastivědné muzeum Kyjov

Pokud se zajímáte o historii Kyjova, neměla by Vám v knihovně chybět nejnovější publikace z pera našich odborných pracovníků. K zakoupení je v pokladně muzea. Už nyní si ji však můžete rezervovat na níže uvedených kontaktech.