Aktuální akce

pozvánka - Alice Masaryková a František Kretz (zadní strana) (1).jpg

Vernisáž: Alice Masaryková a František Kretz

vernisáž
25. 4. 2024

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Dne 25. dubna v 17.00 v budově zámečku Masarykova muzea se uskuteční vernisáž výstavy Alice Masaryková a František Kretz. Jste srdečně zváni.
plakát - Prusové na Moravě (finál. verze).jpg

Prusové na Moravě

výstava
22. 3. 2024 – 1. 9. 2024

Sál Evropa, Hodonín

Výstava seznamuje návštěvníka s událostmi roku 1866, kdy se v důsledku prusko-rakouské války prohnala pruská armáda východními Čechami a Moravou, kde následně Prusové zavedli na čtyři měsíce okupační správu a obyvatelstvo bylo nuceno nést břímě válečných útrap. Vernisáž výstavy se uskuteční 21.3. v 17.00 v sále Evropa
pozvánka - Alice Masaryková a František Kretz (přední strana) (1).jpg

Alice Masaryková a František Kretz

výstava
26. 4. 2024 – 15. 9. 2024

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Výstava pořádána u příležitosti 100. výročí návštěvy T. G. Masaryka a jeho dcery Alice v roli první dámy v Hodoníně 18. června 1924. Výstava seznamuje návštěvníka se životem a spoluprací Alice Masarykové a Františka Kretze, nejvýznamnějšího sběratele lidového textilu a keramiky v rámci Rakousko-Uherska. Výstava prezentuje předměty pocházející z Kretzovy národopisné sbírky, výjimečnou součástí výstavy budou osobní předměty Alice Masarykové a Františka Kretze. Životní osudy obou aktérů přiblíží texty a fotografie.
plakát - TanGraM.jpg

TanGraM momenty ze života T.G. Masaryka

výstava
1. 2. 2024 – 31. 12. 2024

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Nová rodinná hra pomůže návštěvníkům proniknout do života T. G. Masaryka. Přijďte si projít expozici s kufrem a pracovním listem v ruce za doprovodu komiksových ilustrací Petra Holmana. Hru startujeme od ÚNORA 2024. Těšíme se na vás. Akce je finančně podpořena MK ČR formou programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.