Aktuální akce

vinařův rok 2022- plakát (OP).jpg

Vinařův rok

kulturní akce
11. 10. 2022 – 13. 10. 2022

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Vinařův rok je opět tady! Třídenní tematický program pro MŠ a I. Stupeň ZŠ o pěstování a zpracování místní regionální plodiny - vinné révy, i o zvycích a tradicích, které se k ní vztahují – Akce proběhne na nádvoří zámečku Masarykova muzea. Na akci je nutno se objednat! Více informací na www.masaryk.info
Akce_100_let_Hodonín_podzim_final (1).png

Program oslav skautingu v Hodoníně

kulturní akce
1. 2. 2022 – 4. 11. 2022

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Město Hodonín, Dům Kultury a Masarykovo muzeum v Hodoníně připravují na letošní rok program oslav věnující se skautingu v Hodoníně.
Buď připraven! Skautiv Hodoníně již 100let! _ OP1.jpg

Buď připraven! Skauti v Hodoníně již 100 let!

výstava
9. 9. 2022 – 13. 11. 2022

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Výstava věnovaná činnosti hodonínských skautů, jejichž 1. oddíl vznikl v Hodoníně již v roce 1922.
Masarykovský seminář 2022 - TGM a ženy (3).jpg

T. G. M. a ženy

konference
29. 11. 2022 – 30. 11. 2022

Masarykovo muzeum v Hodoníně

V Masarykově muzeu proběhne tradiční Masarykovský seminář.
ŠLECHTA A ŠLECHTICTVÍ - OPRAVA.jpg

Šlechta a šlechtictví po roce 1918

výstava
21. 10. 2022 – 12. 2. 2023

Sál Evropa, Hodonín

V Masarykově muzeu v Hodoníně se již připravuje výstava Šlechta šlechtictví po roce 1918 aneb rozpadem Rakouska Uherska to neskočilo. Vernisáž se uskuteční 20. října 2022 v sále Evropa. Výstava se věnuje fenoménu nobilitací v minulosti a současnosti. Nosným tématem jsou jednak nobilitace posledních staletí v evropském prostoru, ale hlavní důraz je kladen na současné nobilitace udělované jednak vládnoucími královskými rody a také nevládnoucími královskými rody. Tématika šlechtictví je velmi široká, proto bylo důležité ukázat na výstavě takové artefakty, které mají přímou souvislost s udělováním šlechtictví, jako jsou vlastní nobilitační dekrety nebo na druhé straně dynastické nebo záslužné řády, jejichž udělení nárokuje šlechtictví. Hlavním smyslem výstavy je seznámit návštěvníka se současnou problematikou nobilitací, coby zajímavého historického fenoménu, který není v žádném případě mrtvý. Exponáty na výstavě budou prezentovat jednak samotné sbírkové předměty z mnoha muzejních sbírek České republiky a také předměty pocházející ze soukromých sbírek. Návštěvník tak uvidí směsici konkrétních dokladů vážících se k nobilitaci. Doposud se v rámci České republiky jedná o první výstavu zabývající se tématem šlechtictví v postmoderní době.