Aktuální akce

jak šel život _plakát_ T (1).png

Jak šel život...zábava v prvorepublikovém Hodoníně

výstava
17. 9. 2021 – 6. 2. 2022

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Výstava představuje společenský život v Hodoníně v období první republiky. Seznámíme se nejen s hodonínskými kavárnami a restauracemi, ale zjistíme, jaké se pořádaly koncerty, besídky, karnevaly, dozvíme se, kde jsme mohli zhlédnout filmová a divadelní představení, výstavy či kde jsme měli možnost sportovat. Výstava je pořádána ve spolupráci Masarykova muzea v Hodoníně, Státního okresního archivu Hodonín a muzea Lednice dávná.
V erbu chryzantémy- plakát- konečná podoba.png

V erbu chryzantémy, japonská císařská dynastie

výstava
22. 10. 2021 – 6. 3. 2022

Sál Evropa, Hodonín

Výstava je věnována nejstarší vládnoucí dynastii na světě, která vládne kontinuálně 2500 let, tedy déle než je existence evropských států. Smyslem výstavy je ukázat tradici v Japonsku, která je bytostně spojena s osobou císaře a jeho rodiny. Prezentované exponáty se budou vztahovat zejména k období 18. a 19. století. Japonsko je tradiční zemí, která si plně váží svého odkazu a důsledně uchovává dávné tradice i v moderní době. Většina vystavených exponátů pochází od soukromých sběratelů a nebyla doposud veřejnosti zpřístupněna. Vernisáž se uskuteční 21. října v 17. hodin v sále Evropa.