Březen

Fotografie ze sbírek Vlastivědného muzea Kyjov
Stárci, Stárky, "Martin" a nazdobený káčer na hodech v Nětčicích v roce 1926. Fotografie je z pozůstalosti Josefa Klvani, kterému ji daroval žák Oldřich Navrátil.
Na fotografiích vidíte bohatě zdobené kroje severního Kyjovska (dle Klvaňova třídění tzv. kroje Podhorácké).
Více o kyjovských krojích se dozvíte na kurzu Péče o tradiční lidový oděv Kyjovska, který pořádáme ve Vlastivědném muzeu Kyjov.
S871_Sb200.JPG, 800x523, 95.34 KB