Červen

Výrobky oceněných lidových tvůrců celostátním titulem Nositel tradice lidových řemesel a krajským oceněním Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje.
Tvorbu všech oceněných tvůrců z Jihomoravského kraje můžete shlédnout na výstavě Nositelé tradice ve víceúčelovém sále Vlastivědného muzea v Kyjově ve dnech 2. 7. – 13. 9. 2017. 12. – 13. srpna proběhnou předváděcí akce lidových řemesel v rámci jarmarku při Kyjovských letních slavnostech.
H 3443-2.jpg, 800x600, 47.63 KB
Ludmila Kočišová, Vnorovy
Nositel tradice lidových řemesel za rok 2006, obor výroba figurek z kukuřičného šústí
H 4128-1.jpg, 450x600, 29.03 KB
Marie Čiháková, Blatnice pod Sv. Antonínkem
Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje za rok 2014, obor blatnické kraslice
Znojmo 027.jpg, 450x600, 47.77 KB
Karel Hanák, Násedlovice
Nositel tradice lidových řemesel za rok 2009, obor výroba habánské fajánse