Srpen

Listiny
Pro srpen jsme si pro vás připravili 2 pro Kyjov nejdůležitější listiny. Původně patřily do sbírek kyjovského muzea, ale při delimitaci archiválií jsme je museli podstoupit Okresnímu státnímu archivu v Hodoníně, který nám je ochotně zapůjčil k vystavení během oslav 890. výročí první písemné zmínky o Kyjově.
1. listinou je listina Vladislava II. Jagelonského z r. 1515, v níž král povoluje Kyjovu pečetit červeným voskem a Kyjov je zde poprvé zván jako město.
2. listinou je majestát císaře Ferdinanda I. z 18. srpna 1548, kterým se Kyjov stává městem královským.
Faksimilia obou listin můžete zhlédnout na výstavě Kyjovské proměny, která v muzeu potrvá až do 30. října 2016 a která na starých fotografiích a pohlednicích dokumentuje architektonický vývoj města.
1515.jpg, 593x600, 50.22 KB
1548.jpg, 696x600, 51.78 KB