Září

Pečetidlo městské rady v Kyjově
Větší pečetidlo má v opisu text SIGILUM SENATUS POPULI QUE GAGENSIS 1602, v poli je bohatě zdobený městský znak s andělem jako štítonošem. Menší pečetidlo je jednodušší, v opisu je text PECZET MIESTA KIGIOWA, v poli městský znak. Pečetidlo je upevněno na řetízku a podle popisu J. Kučery je nosil u sebe purkmistr Kyjova, aby v případě potřeby měl pečetidlo u sebe.
E 1-1.jpg, 571x567, 100.04 KB
E 1-2.jpg, 454x452, 60.85 KB