Únor

Výdřeva studny. Unikátní dřevěná studna roubené konstrukce.

Výdřeva studny. Unikátní dřevěná studna roubené konstrukce. Studna byla objevena při záchranném archeologickém výzkumu v srpnu roku 2016 v obci Josefov u Hodonína. Skládala se ze základového trámového kříže, na kterém stálo čtvercové roubení z fošen. Studna má vnitřní rozměry 1,2x1,2 m, dno leželo v hloubce cca 2 m pod současným terénem. K výstavbě studny bylo použito dřevo z dubů skácených kolem roku 1677. Konzervováno v letech 2017-2021 metodou nasyceného roztoku sacharózy. Při konzervaci bylo použito cca 1000 kg cukru. Studna je součástí venkovního depozitáře Vlastivědného muzea Kyjov. 

IMG_20220208_090907_3.jpg, 800x600, 85.79 KB
IMG_20220208_090945_4.jpg, 450x600, 40.13 KB
IMG_20220208_091002_4.jpg, 450x600, 63.38 KB
DSC_0018.JPG, 800x529, 83.77 KB