Publikační činnost

2020

Publikace Obchůzky s Jidáši v rámci velikonočního hrkání a klapání na Bučovicku autorky Markéty Palowské přibližuje chlapeckou obchůzku s Jidášem ve 14 lokalitách. Zájemci se mohou obrátit na Regionální pracoviště, publikace je zdarma. její vydání financovalo Ministerstvo kultury a Jihomoravský kraj.

oBALKA.jpg (422x600, 26.66 KB)

2021

Publikaci Keramika a kamenina na Letovicku a Kunštátsku autorky Martiny Brtnické se zabývá výrobou keramiky v unikátní oblasti. Počátky výroby jsou dokumentovány od neolitu, největší rozkvět však nastal ve 13.století. Druhou publikací je soubor příspěvků týkajících se Zlaté soboty v Žarošicích. Kromě přehledné historie mariánské pouti s kořeny v baroku autorky Hany Dvořákové jsou zachyceny vzpomínky přímých účastníků. Zájemci se mohou obrátit na Regionální pracoviště, obě publikace jsou opět zdarma, jejich vydání financovalo Ministerstvo kultury a Jihomoravský kraj.

Keramika.jpg (800x566, 55.21 KB)
Žarošice černá.jpg (800x566, 58.75 KB)