Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje (MTRV)

Území Jihomoravského kraje je z hlediska lidové kultury zajímavým útvarem, kde se setkávají typicky národopisné oblasti Slovácko, Hanácké Slovácko, Horňácko, část Hané, přechodná oblast mezi Horáckem a Podhoráckem zvaná Brněnsko s oblastmi novoosídleneckého pohraničí na Mikulovsku a Znojemsku. Toto etnograficky různorodé území je bohaté na projevy tradiční lidové kultury, jejíž součástí je i tradiční rukodělná výroba, která dala vzniknout tisícům artefaktů, jež se staly součástí národního kulturního dědictví.

Jihomoravský kraj s vědomím nutnosti podpory uchování a dalšího rozvoje těchto hodnot,

a) ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 10. ledna 2001 č. 40 k aktualizaci Strategie účinnější státní podpory kultury,
b) ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice,
c) v souladu s výzvou UNESCO „Žijící lidské poklady“,
d) a ve vztahu k udělování celostátního titulu „Nositel tradice lidových řemesel“,
 
zřídil v roce 2012 titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“  jako formu veřejného uznání a podpory těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.
GDPR: 
Zpracování osobních údajů je u této agendy považováno za činnost ve veřejném zájmu na základě Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví dle čl.6 odst.1 písmena e) Nařízení EP a Rady č. 2018/679 o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení").

Držitel titulu má možnost požádat kdykoli o opravu nebo výmaz osobních údajů v souladu s Nařízením. Více informací o právech subjektů osobních údajů na http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/951/.
 
Zásady udílení titulu ke stažení:

 

 Držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“

2012

Růžena Kozumplíková pletení z orobince

2. 4. 1932 – 18. 10. 2021 Blatnice pod sv.Antonínkem

Bohumil Šikula bednář 26. 1. 1944 – 7.7. 2019 KYJOV
2013

Dagmar Čechová perníkové pečivo Veselí nad Moravou
Alexandra Kaňovská výroba keramiky - fajáns Dubňany
Miloslav Urban ruční tkaní Malá Vrbka, Hrubá Vrbka
2014

Marie Čiháková blatnické kraslice Blatnice pod Svatým Antonínkem
Iva Novotná zpracování ovčí vlny 13. 05. 1946 – 12.10.2017 HODONÍN
Věra Šmídová lidová výšivka 13. 03. 1939 – srpen 2017 VESELÍ nad MORAVOU
2015

Anna Búřilová dekorativní perník z formy 25. 03. 1947 – 27.7. 2020 HODONÍN
Zdeňka Zábojová ruční tkaní koberců Sebranice
Marie Žáková batikované kraslice Vnorovy
2016

Markéta Maláníková tradiční výšivka Dolní Bojanovice
Marie Pachtová kraslice zdobené slaměnou intarzií Vyškov
Danuška Partyková vizovické pečivo - tradiční tvary s lidovou symbolikou Brno
2017

Ivo Nimrichter zakuřovaná keramika Bukovany
Jiří Danzinger modrotisk Olešnice na Moravě
František Joch modrotisk Strážnice
2018

Hana Buchtelová ruční tkaní Malá Vrbka, Hrubá Vrbka
František Pavlica výroba došků Hroznová Lhota
Karel Hanák výroba habánské fajánse Násedlovice
Milan Strmiska zpracování rohoviny a perleti Mešovice, Uherčice
Ludmila Kočišová figurky ze šústí Vnorovy
Alexandr Slavík řezbářství Krumvíř
2019

Marcela Hrabovská kraslice, slaměná intarzie Želešice
Roman Slaný moravské kláty Řícmanice
Pavel Petržela přenosné cimbály Vracov
2020

Marie Vachunová výšivka Velká nad Veličkou
Pavel Krahulík tesařina Brno
Eduard Bařina bednářství Čejkovice
2021

Marie Horáková šití a vyšívání Těšany
Jiří Zouhar kovář Kloboučky – Bučovice
2022

Jiří Danzinger

potisk látek – Modrotisk Olešnice
Renata Potěšilová vrapení ženských fěrtochů Lipova
Jaroslav Navrátil sedlář – výroba koňských postrojů Švábenice