Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje (MTRV)

Území Jihomoravského kraje je z hlediska lidové kultury zajímavým útvarem, kde se setkávají typicky národopisné oblasti Slovácko, Hanácké Slovácko, Horňácko, část Hané, přechodná oblast mezi Horáckem a Podhoráckem zvaná Brněnsko s oblastmi novoosídleneckého pohraničí na Mikulovsku a Znojemsku. Toto etnograficky různorodé území je bohaté na projevy tradiční lidové kultury, jejíž součástí je i tradiční rukodělná výroba, která dala vzniknout tisícům artefaktů, jež se staly součástí národního kulturního dědictví.

Jihomoravský kraj s vědomím nutnosti podpory uchování a dalšího rozvoje těchto hodnot,

a) ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 10. ledna 2001 č. 40 k aktualizaci Strategie účinnější státní podpory kultury,
b) ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice,
c) v souladu s výzvou UNESCO „Žijící lidské poklady“,
d) a ve vztahu k udělování celostátního titulu „Nositel tradice lidových řemesel“,
 
zřídil v roce 2012 titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“  jako formu veřejného uznání a podpory těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.
GDPR: 
Zpracování osobních údajů je u této agendy považováno za činnost ve veřejném zájmu na základě Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví dle čl.6 odst.1 písmena e) Nařízení EP a Rady č. 2018/679 o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení").

Držitel titulu má možnost požádat kdykoli o opravu nebo výmaz osobních údajů v souladu s Nařízením. Více informací o právech subjektů osobních údajů na http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/951/.
 
Zásady udílení titulu ke stažení:

 


 Držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“
2012
 
Růžena Kozumplíková
pletení z orobince
2. 4. 1932 – 18. 10. 2021 Blatnice pod sv. Antonínkem
Bohumil Šikula
bednář
26. 1. 1944 – 7. 7. 2019 KYJOV
2013
Dagmar Čechová
perníkové pečivo
Veselí nad Moravou
Alexandra Kaňovská
výroba keramiky - fajáns
Dubňany
Miloslav Urban
ruční tkaní
Malá Vrbka, Hrubá Vrbka
2014
Marie Čiháková
blatnické kraslice
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Iva Novotná
zpracování ovčí vlny
13. 05. 1946 – 12. 10.2017 HODONÍN
Věra Šmídová
lidová výšivka
13. 03. 1939 – srpen 2017 VESELÍ nad MORAVOU
2015
Anna Búřilová
dekorativní perník z formy
25. 03. 1947 – 27. 7. 2020 HODONÍN
Zdeňka Zábojová
ruční tkaní koberců
Sebranice
Marie Žáková
batikované kraslice
Vnorovy
2016
Markéta Maláníková
tradiční výšivka
Dolní Bojanovice
Marie Pachtová
kraslice zdobené slaměnou intarzií
Vyškov
Danuška Partyková
vizovické pečivo - tradiční tvary s lidovou symbolikou
Brno
2017
Ivo Nimrichter
zakuřovaná keramika
Bukovany
Jiří Danzinger
modrotisk
Olešnice na Moravě
František Joch
modrotisk
Strážnice
2018
Hana Buchtelová
ruční tkaní
Malá Vrbka
František Pavlica
výroba došků
Hroznová Lhota
Karel Hanák
výroba habánské fajánse
Násedlovice
Milan Strmiska
zpracování rohoviny a perleti
Mešovice – Uherčice
Ludmila Kočišová
figurky ze šústí
Vnorovy
Alexandr Slavík
řezbářství
Krumvíř
2019
Marcela Hrabovská
kraslice, slaměná intarzie
Želešice
Roman Slaný
moravské kláty
Řícmanice
Pavel Petržela
přenosné cimbály
Vracov
2020
Marie Vachunová
výšivka
Velká nad Veličkou
Pavel Krahulík
tesařina
Brno
Eduard Bařina
bednářství
Čejkovice
2021
Marie Horáková
šití a vyšívání
Těšany
Jiří Zouhar
kovář
Kloboučky – Bučovice
2022
Jiří Danzinger
potisk látek – Modrotisk
Olešnice na Moravě
Renata Potěšilová
vrapení ženských fěrtochů
Lipov
Jaroslav Navrátil
sedlář – výroba koňských postrojů
Švábenice
2023
Gabriela Bartošková
potisk látek – Modrotisk
Strážnice
Šárka Hlahůlková
vrapení ženských fěrtochů
Velká nad Veličkou