Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje

Dne 13. 12. 2013 byl usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 3038/13/R40 zřízen Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje a schváleny Zásady vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje, které podrobně vysvětlují smysl „Seznamu JMK“ a podmínky přípravy nominací včetně nominačních příloh. Hlavním účelem „Seznamu JMK“ je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Jihomoravského kraje.

Vedením „Seznamu JMK“ i jeho administrací bylo pověřeno Regionální pracoviště pro lidovou kulturu Jihomoravského kraje Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace JMK. „Seznam JMK“ byl ustanoven v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Vlády ČR č. 11 ze dne
5. 1. 2011 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR jako krajský stupeň Seznamu nemateriálních statků České republiky, ze kterého se do krajského seznamu automaticky převedly dva statky zapsané v celostátním Seznamu v roce 2009 praktikované na území Jihomoravského kraje a to Slovácký verbuňk a Jízda králů na Slovácku, v případě Jihomoravského kraje jízda králů ze Skoronic.

Podávat návrhy na zápis nemateriálních statků do „Seznamu JMK“ mohou všechny fyzické
a právnické osoby každoročně vždy do 30 září. Návrhy musí být zpracovány na návrhovém a evidenčním listu, který je přílohou č. 1 Zásad vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje a podávají se v písemné i elektronické podobě na adresu: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9, 69501 Hodonín, respektive masarykovomuzeum@masaryk.info.
 

Seznam obsahuje v současné době tyto položky:

 

pořadové číslo: název statku:

 • 1/2013   Slovácký verbuňk
 • 2/2013   Jízda králů na Slovácku - ve Skoronicích na Hodonínsku
 • 3/2015   Velikonoční obchůzky s Jidáši na Bučovicku 
 • 4/2015   Technologie výroby modrotisku
 • 5/2016   Smrtnica a chození s babú (Dívčí raně jarní obchůzka na Smrtnou neděli)
 • 6/2017   Tkaní vzorovaných tkanin - činovati na Horňácku
 • 7/2019   Ochotnické divadlo v Jihomoravském kraji
 • 8/2019   Keramika - kamenina na Letovicku a Kunštátsku
 • 9/2020   Zlatá sobota - praxe v průběhu mariánské pouti v Žarošicích
 • 10/2021 Pískem vysypávané ornamenty
 • 11/2021 Hroznová koza - vinařské tradice v příhraniční oblasti Znojemska
 • 12/2022 Zavádka