Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky

Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky byl zřízen příkazem ministra č. 41/2008 a novelizován příkazem ministryně č. 45/2012 v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice a v rámci implementace Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, jejíž smluvní stranou je Česká republika od roku 2009. Hlavním účelem Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky.

 Seznam nemateriálních statků České republiky

Seznam statků  zapsaných vždy  k 1.lednu následujícího roku  stejně jako bližší informace najdete na: www.nulk.cz.

Do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO) byly zatím zapsány tyto statky:

  • Slovácký verbuňk (2005),
  • Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (2010),
  • Sokolnictví (2010 – přidružení ČR k nadnárodní nominaci koordinované Spojenými arabskými emiráty)
  • Jízdy králů na jihovýchodě České republiky (2011),
  • Slovenské a české loutkářství (2016 – společná nominace Slovesné republiky a České republiky).
  • Technologie výroby modrotisku (2019 - společná nominace Slovenska, Rakouska, Německa a České republiky)
  • Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek (2020)

Podmínkou pro zápis do tohoto mezinárodního reprezentativního seznamu je předchozí zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

Další informace lze dohledat také na : www.lidovakultura.cz.