Slovácký Verbuňk na seznamu UNESCO

Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Je tancem improvizovaným. Prvou jeho zvláštností je, že jeho neodmyslitelnou součástí je předzpěv taneční písně. Další zvláštností je, že ačkoliv se převážně tančí hromadně, každý z tanečníků přitom tančí sám za sebe, s výrazem své regionální a místní příslušnosti, své povahy a individuálního tanečního umění. Verbuňk má obvykle tři části: předzpěv, při němž již začíná pohybový projev, taneční část pomalého či středního tempa a taneční část rychlou. Tancuje se na určitý okruh písní, mezi nimiž od druhé poloviny 19. století převládají tzv. písně novouherské.11 Název tance je odvozen z německého slova Werbung (tj. najímání, ucházení se) a z praxe náboru do vojenské služby, prováděného v českých zemích do r. 1781 za účasti profesionálních vojenských tanečníků. Souvislost tance s vojenským životem je patrná z textů mnohých verbuňkových písní. ( Zdroj: Návrhový a evidenční list , zpracoval NÚLK)
58.jpg, 660x469, 95.68 KB
f1143f0019d748b0de268cb378296a58.jpeg, 399x600, 44.68 KB