KALENDÁRIUM FOLKLORNÍCH AKCÍ V ROCE 2022

Naplnění Čl. 4.2.7 Zajistit pravidelné zpracovávání přehledu regionálních akcí zacílených na uchování a prezentaci projevů tradiční lidové kultury veřejnosti.
     Aktualizace kalendária ke dni 26. 8. 2022
 
Program jednotlivých akcí se může kdykoliv změnit dle aktuálních vládních opatření v souvislosti s onemocněním COVID 19! 
 
 
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
26. 8. Zveme vás na besedu u cimbálu na Konopném kopci. K poslechu a tanci zahraje CM Fraj. Začátek v 18.00 hod.
28. 8. Děkovná pouť dožínková / Kaple sv. Antonína / 9.00 / www.antoninek.cz
 
BRNO - ČERNOVICE
 1. - 4. 9. Černovická chasa Vás srdečně zve na 29. Černovické hody. 1.9. Stavění máje na nádvoří Hostince Slunečnice. 2.9. od 8:00 zváni stárku na povozu, od 14:00 zváni po Nových i Starých Černovicích a od 19:00 předhodová zábava na nádvoří Hostince Slunečnice - k tanci a poslechu hraje kapela Stereo. 3.9. od 13:00 průvod k domu hlavní starky a poté průvod k radnici, 14:00 předání hodového práva a následný průvod do starých Černovic do hostince Slunečnice. Od 16:00 hodová zábava - k tanci a poslechu hraje DK Zdounečanka. 4.9. Hodová mše svatá na místě zaniklého kostela na Faměrově náměstí od 11:30.
 
BRNO - JUNDROV
27. a 28. 8. JUNDROVSKÁ KROJOVANÁ CHASA Vás srdečně zve na tradiční SLOVÁCKÉ HODY. K poslechu a tanci bude po oba dva dny hrát DH Dambořanka. V neděli 21. 8. 2022 bude v Jundrově probíhat zvaní na hody krojovanou chasou.
 
BRNO - OBŘANY
17.9. Hody.
 
BRNO - ŽABOVŘESKY
18. 9. Hody. Začátek v 15.00 hod.
 
BŘECLAV
23. - 25. 9.  Břeclavské svatováclavské slavnosti. Bohatý kulturní program, tradiční jarmark lidových řemesel, taneční zábava…. Multižánrová přehlídka kapel. Dětský folklorní festival – soutěžní přehlídka, nesoutěžní přehlídka souborů, slavnostní mše v kostele svatého Václava, krojový průvod centrem města a jarmark pod zámkem, hodová zábava pod zámkem s dechovou hudbou. Více www.breclav.eu
 
ČEBÍN
17. a 18. 9. Čebínské ženy a dívky Vás srdečně zvou na 13. babské krojované hody v Čebíně. Sobota 17. 9. 9:00 zvaní na hody, 15:00 průvod obcí k Sokolovně, 15:30 odpolední program u Sokolovny, 20:00 krojovaná hodová zábava. Neděle 18. 9. 9:30 krojovaná mše svatá v kostele sv. Jiří. K tanci a poslechu hraje Bystřická kapela. 
 
ČESKÁ
30. 9. - 2. 10. Hody.
 
DOLNÍ BOJANOVICE
25. - 27. 9. Tradiční Václavské hody.
 
DOLNÍ VĚSTONICE
23. a 24. 9. Tradiční krojované hody.
 
DOUBRAVNÍK
9. - 11. 9. Srdečně vás zveme, jménem celé krojované chasy, na naše tradiční hody. Podrobnější informace a program na celý víkend zveřejníme později.
 
DRÁSOV
16. - 18. 9. Tradiční krojované hody. Program: Pátek 16.9.2022 17:00 - Stavění máje. Sobota 17.9.2022 9:00 - Krojovaná chasa zve na hody. 20:00 - Hodová zábava se skupinou Prorock. 22:00 - Babské Nehody. Neděle - 18.9. 2022 14:00 - Krojovaný průvod od školy za sokolovnu a následný hodový program plný tance a zábavy.
 
HLOHOVEC
27. 8. Tradiční "Hodky". K poslechu hraje DH Zlaťulka.
 
HORNÍ KOUNICE
25. 9. Hody. Začátek v 16.00 hod.
 
HOSTĚRÁDKY-REŠOV
25. 9. Hody.
 
HRUBÁ VRBKA
22.7.–9.9. Lidičky, pohleďte, mistry díla pochvalte. Výstava prezentující mistry tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje: Františka Pavlicu, Miroslava Urbana a Marii Vachunovou. Vrbecké muzeum.
 
CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES
 2. - 3. 10. Hody.
 
JEZEŘANY-MARŠOVICE
24. a 25. 9. Hody.
 
KOSTICE
14. - 17. 10. Hody.
 
KRUMVÍŘ
17. 9. Odehrávky hodů. Začátek v 17.00 hod. 
 
KYJOV
11. 9. Srdečně zveme zájemce na Burzu lidových oděvů. Přijďte prodat krojovou součást, kterou nepotřebujete, nebo si přijďte vybrat tu, která vám doma chybí. Na burze budou nabízeny lidové kroje, jejich součásti a materiál na výrobu lidového oděvu především z oblastí Kyjovska, Veselska, Horňácka, Podluží a okolí. Burza krojů není určena pro komerční nákup. Na akci bude pořizována foto-video dokumentace. Vlastivědné muzeum Kyjov víceúčelový sál (nová budova) 13.00 - 17.00 hod.
 
LADNÁ
17. - 18. 9. Hody.
 
LANŽHOT
17. - 20. 9. Krojované hody. Více na www.lanzhot.cz
24. a 25. 9. Hodky.
 
LOUKA
27. 8. Horňácké vinobraní. Čechův dvůr.
 
MORAVSKÉ BRÁNICE
19. a 20. 9. Rormarýnové hody. Více na www.moravskebranice.cz
 
OTMAROV
27. 8. Babské hody.
 
POŠTORNÁ
16. a 17. 10. Hody.
 
PRŠTICE
 3. 9. Babské hody.
 
PŘIBICE
27. 8. Babské hody. 
24. 9. Vinobraní.
 
REBEŠOVICE
3. 9. Babské hody.
 
ROSICE
2. a 3. 9. Těší nás, že Vás můžeme pozvat na již čtvrtý ročník Rosických hodů! Celá akce se uskuteční na nádvoří rosického zámku. PROGRAM: Nedělě 28.8. - zvaní na hody. Pátek 2.9. • 16:00 stavění máje • 20:00 předhodová zábava s kapelou Tremolo. Sobota 3.9. • 12:45 vyzvednutí hlavní stárky (ul. Bezručova) • 13:15 předání hodového práva u radnice • 13:40 hodové požehnání v kostele sv. Martina • 14:00 průvod městem od kostela • 16:00 – 18:00 odpolední zábava • 20:00 večerní zábava. Sobotním programem nás bude provázet jihomoravská dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic. Těšit se můžete na moravskou a českou besedu, rosická kolečka, sóla, dětská sóla a mnoho dalšího.
 
RUDKA
24. 9. V sobotu 24.9.2022 se v Rudce uskuteční SMÍŠENÉ HODY. Užít tento den si s námi můžou děti, ženy i muži jakéhokoliv věku, v páru nebo i sólo, svobodní, manželé… Začátek ve 14.00 hod. 
 
RYBNÍKY
10. 9. Hody.
 
ŘÍCMANICE
27. 8. Stárky, stárci a příznivci Řícmanských hodů, letos, po tříleté odmlce, se opět konají naše Řícmanské hody! K tanci a poslechu zahraje DM Žadovjáci, kteří jsou v Řícmanicích jako doma. Akce se jako vždy bude konat v areálu koupaliště. Neděle 28. srpna bude patřit již tradičně hodovým dozvukům. Hodová chasa vás srdečně zve! Více informací a časový harmonogram brzy uveřejníme.
 
STRÁŽNICE
1.1.-31.10. Lidový oděv na Moravě / Celoroční výstava / Zámek / www.nulk.cz /.
 3. 9. Srdečně zveme na pořad k výročí tří velkých, legendárních primášů - SLÁVEK VOLAVÝ, JURA PETRŮ, JAROSLAV STANĚK - kteří by se letos dožili 100 let. Stadion Zahrada od 15.00 hodin. Více na www.kulturnidumstraznican.cz
 
SYROVICE 
27. a 28. 8. Hody. 
 
ŠARATICE
20. - 21. 8. Hody.
 
TETČICE
16. - 17. 9. Srdečně Vás všechny zveme na Tradiční rozmarýnové hody v Tetčicích, které se uskuteční v areálu tetčické sokolovny. PÁTEK 16.9.2022: V odpoledních hodinách stavění máje. 19:00-22:00 Posezení s cimbálovou muzikou (Strýci ze Strání). SOBOTA 17.9.2022 8:00 Zvaní po dědině, 13:00 Slavnostní průvod stárků a stárek (začátek u sokolovny). 20:00-02:00 Hodová zábava s tombolou. 20:30 Příchod stárků a stárek do sokolovny. Celý den i při zábavě hraje dechová muzika Zlaťanka z Kobylnic.
 
TIŠNOV
16. - 18. 9. Tišnovská krojovaná chasa vás zve na tradiční Svatováclavské hody v Tišnově. Harmonogram krojované chasy: PÁTEK 16. 9. 10.00 • Stavění máje • náměstí Míru, 20.00 • Setkání stárků pod májou • náměstí Míru. SOBOTA 17. 9. 10.00 • Slavnostní zahájení hodů s požehnáním pro stárky • náměstí Míru, 10.15 • Oplétání máje • náměstí Míru, 10.20 • Odjezd stárků na koňském spřežení na cestu po Tišnově • náměstí Míru, 10.30 • Zvaní na hody po městě, 16.00 • Odpolední hodový program • náměstí Míru. • vystoupení stárků • soud nad kohoutem • předání hodového práva • pásmo lidových tanců dětí, 20.00 • Hodová zábava • místo bude upřesněno. K poslechu a tanci hraje dechová hudba Sokolka ze Šakvic. NEDĚLE 18. 9. 8.45–10.00 • Slavnostní Svatováclavská mše svatá • kostel sv. Václava.
 
TÝNEC
28. a 29. 8. Tradiční krojované hody. 
 
VELKÉ BÍLOVICE
11. - 13. 9. Stárci a chasa z Velkých Bílovic Vás srdečně zvou na Tradiční krojované hody. Více na www.velkebilovice.cz
25. 9. Stárci a chasa z Velkých Bílovic Vás srdečně zvou na Hodky. Průvod vyjde od kostela v 15 hod. K tanci a poslechu hraje DH.
 
VESELÍ NAD MORAVOU
2. 6. - 7. 9. Soukromá galerie Jiří Konečný – EFA ( Národních mučedníků 937) vás zve na výstavu fotografií Folklorní doteky Josefa Fantury, ředitele Galerie Hodonín. 
27. a 28. 8. Bartolomějská pouť s jarmakem. Tradiční akce s bohatým dvoudenním kulturním programem, prodejními stánky a atrakcemi pro děti. Bartolomějské náměstí.
30. 9. - 2. 10. Andělské hody.
 
VNOROVY
27. 8. Setkání s písničkou. Pořádá soubor Spinek.
 
VRBICE
28. - 30. 8. Hody. Více na www.vrbice.cz
 3. 9. Dětské hodky. 
 
ZBÝŠOV
17. 9. Hody. Začátek ve 14.00 hod.
 
ŽIDLOCHOVICE
 9. - 11. 9. Hody. Více na www.zidlochovice.cz