Březen

Střelecký terč - obraz Gracie

Střelecký terč - obraz Gracie terč ze sbírek střeleckých terčů Vlastivědného muzea Kyjov, nález při bourání střelnice - Šištótu v Kyjově, původní majitel bývalá kyjovská střelecká společnost Na terči jsou vyobrazeny tančící Gracie, nad nimi je alegorická postava Jara, která je zasypává kvítím. Za obzorem vychází slunce. Nahoře je datování 26.8.1806, dole iniciály F. J. Německý text: Vor Grazien muss sich der Winter scheun. Da reizt der Tanz den Frühling sich zu freun. Český překlad: Zima musí ustoupit Gráciím a jaro se raduje z jejich tance.

H 516-11-1.jpg, 800x600, 54.08 KB
H 516-11-2.jpg, 800x600, 61.55 KB
H 516-11-3.jpg, 800x600, 75.11 KB