Únor

Pro milovníky seriálu Boženy Němcové

Jistě mnozí z vás sledovali právě odvysílaný seriál Božena popisující životní dráhu naší snad nejznámější spisovatelky. I v našich sbírkách se nacházejí exponáty spjaté se životem Boženy Němcové: jednak vzácný rukopis dopisu adresovaného Karlu Němcovi do Zaháně (věnovaný C. k. reálnému gymnásiu v Kyjově o Štědrém dnu roku 1914 básníkem Adolfem Heydukem), ve kterém jej maminka Božena vybízí k častější korespondenci a zároveň mu sděluje novinky z Prahy, a dále pak kramářský tisk z roku 1854 z tiskárny Antonína Augusta z Litomyšle, který náležel mezi nakladatele a vydavatele děl Boženy Němcové.

 

1 Dopis Boženy Němcové (2).jpg, 375x600, 59.92 KB
Tiskem Ant. Augusty v Litomyšli 1854.jpg, 304x389, 40.60 KB