Listopad

Svatý Martin

Svatý Martin Když se řekne listopad, vybavíme si martinskou husu a martinská vína. Prostřednictvím jednoho ze svatých obrázků, který je součástí našich sbírek a najdeme ho pod inventárním číslem D 1454, si připomeňme, odkud tato tradice pochází. Martin se narodil kolem roku 316 v Panonii, dnešních Uhrách. Po vzoru svého otce římského legionáře také on se stal vojákem. Od mládí se stýkal s křesťany a záhy zatoužil po životě v osamění a rozjímání po vzoru prvních poustevníků. To mu ovšem nebylo souzeno. Poté, co opustil vojsko a přijal křest, byl postupně vysvěcen na jáhna, později přijal kněžské svěcení, až v roce 371 ho věřící i duchovenstvo jednomyslně zvolili biskupem města Tours. I ve svém vysokém úřadě byl vzorem chudoby a pokory. Poblíž města založil klášter Marmoutiers, v němž se měli na své příští působení připravovat budoucí kněží. Dožil se vysokého věku a zemřel v roce 397. Sv. Martin bývá nejčastěji zobrazován jako voják na koni, jak se dělí se žebrákem o svůj plášť, který přeťal mečem. Podle jiné legendy daroval v kostele svůj biskupský ornát polonahému muži a k oltáři pak přistoupil v prosté tunice. Při bohoslužbě se objevila nad jeho hlavou ohnivá koule a andělé ho zahalili nádherným šatem. Další legenda vypráví, že se sv. Martin zdráhal přijmout biskupskou hodnost a schoval se mezi husy, které ho však svým kejháním prozradily. I proto se jeho svátek už od 15. století slaví okázalým posvícením, při němž nesmí na stole chybět pečená husa. Na svátek sv. Martina také opouštěla čeleď sjednanou službu, dostávala mzdu a hledala si nového hospodáře, nebo o rok prodlužovala službu stávající. Mezi atributy sv. Martina patří voják na koni, žebrák, plášť, pohár, malomocný, biskupská mitra, berla a peníze. Je hlavním patronem Francie, dále pak vojáků, jezdců, kovářů, tkalců, koželuhů, krejčích, hoteliérů, cestovatelů, chudáků, vězňů, pastýřů, vinařů, abstinentů, zakladatelů měst.

D 1454-3.jpg, 332x600, 30.18 KB