Sál Evropa

Sál Evropa

Národní tř. 21
695 01 Hodonín
  
průvodkyně výstavních prostorů
Ludmila Krůželová
Markéta Malaníková
kontakt pro hromadné výpravy - evropa@masaryk.info
tel.: 518 352 271
 
sál Evropa - pronájmy, výpůjčky koncertního sálu
Miroslav Havlík, m.havlik@masaryk.info
tel.: 518 353 149
 
archeologické oddělení
Mgr. Jaromír Šmerda, j.smerda@masaryk.info
ved. oddělení, archeolog
tel.: 518 353 149, 606 856 828
 
Mgr. František Kostrouch, f.kostrouch@masaryk.info
archeolog, kurátor sbírek
tel.: 518 353 149, 602 875 559
 
Michal Oliva, m.oliva@masaryk.info
správce depozitáře, dokumentátor, terénní technik
tel.: 518 353 149