Doba bronzová na hodonínském hřbitově

HODONÍN - 26.06. 2017

 V neděli odpoledne 26.3.2017 byl oznámen náhodný nález dvou bronzových depotů u Žarošic. V místech nálezů byly neprodleně položeny sondy a zbylé části depotů vypreparovány a celková situace zaměřena. Předměty i bronzovina je z mladší-pozdní doba bronzové (kultura popelnicových polí ca 1300-750 př. Kr.). Oba depoty se nacházely blízko sebe a byly uloženy každý v jedné keramické nádobě. Oba nálezci se podíleli na následném odkryvu. Je chvalitebné, že depoty ponechali in situ a přivolali archeologa, což se většinou nestává.

FK

DSC_0119.JPG, 800x529, 106.68 KB
DSC_0122.JPG, 800x529, 48.15 KB
DSC_0132.JPG, 800x529, 107.63 KB
DSC_0575.JPG, 800x529, 85.05 KB
DSC_0577.JPG, 800x529, 71.96 KB
DSC_0028.JPG, 800x529, 47.52 KB
plan.jpg, 800x535, 70.44 KB