Dva nové žarošické depoty objeveny amatérskými archeology

ŽAROŠICE - 27.03. 2017

 V neděli odpoledne 26.3.2017 byl oznámen náhodný nález dvou bronzových depotů u Žarošic. V místech nálezů byly neprodleně položeny sondy a zbylé části depotů vypreparovány a celková situace zaměřena. Předměty i bronzovina je z mladší-pozdní doba bronzové (kultura popelnicových polí ca 1300-750 př. Kr.). Oba depoty se nacházely blízko sebe a byly uloženy každý v jedné keramické nádobě. Oba nálezci se podíleli na následném odkryvu. Je chvalitebné, že depoty ponechali in situ a přivolali archeologa, což se většinou nestává.

FK

DSC_0049.JPG, 800x529, 115.88 KB
DSC_0064.JPG, 800x529, 78.37 KB
DSC_0070.JPG, 800x529, 78.47 KB
DSC_0074.JPG, 397x600, 44.91 KB
DSC_0084.JPG, 800x529, 87.67 KB
DSC_0092.JPG, 800x529, 112.16 KB
DSC_0093.JPG, 800x529, 112.19 KB
DSC_0111.JPG, 800x529, 86.40 KB
DSC_0136.JPG, 800x529, 75.98 KB