Archeologie pod vietnamskou tržnicí v Hodoníně

HODONÍN - 17.03. 2017

 Začátkem března 2017 jsme opět po letech mohli prozkoumat původně středověkou městskou parcelu v historické jádru Hodonína. V místech, kde se v minulosti nacházelo, široko daleko vyhlášené železářství U Soffera a později ještě vyhlášenější vietnamská tržnice, se rozhodl majitel pozemku pan Hung z Brna vystavět honosný polyfunkční dům. Bohužel nebo naopak bohudík staví nepodsklepený dům založený na vrtaných pilotech. Archeologové jsou tudíž téměř bez práce. Přesto jeden výkop bylo možné podrobně zdokumentovat. Jednalo se o zahloubenou šachtu pro výtah. A měli jsme štěstí! V jámě tři krát tři metry byl objeven nečekaně středověký sklep, navíc jde o násilně zaniklý sklep, a to požárem. Jednalo se patrně o vstupní koridor nebo spíš o jakousi vstupní šíji. Bližší informace, jako tvar sklepa, jeho konstrukce, rozměry, úprava podlahy, či úprava vstupní šíje a jiné záležitosti jsou nám dosud utajeny. Nemohli jsme se zahloubit níž, než byla projektovaná základová spára. Přesto jsme ve výplni sklepa objevily velmi zajímavý soubor pozdně středové kuchyňské a stolní keramiky (zejména střepy silnostěnných tuhových zásobnic), zvířecí kosti (např. srnčí parůžek), omazy omítek s otisky konstrukčních prvků dřevěných staveb. Častým nálezem byla na uhel spálená dřeva. Celý dům na parcele nebo přinejmenším dřevěnou stavbu nad sklepem smetl někdy ve 14. či 15. století katastrofální požár. Parcela nepochybně bohatá na další archeologické nálezy zůstane ukryta pro další generace archeologů.

FK

17359042_10209015494324324_7065123702195111429_o.jpg, 787x600, 135.10 KB
17352445_10209015502804536_924361968489434203_n.jpg, 397x600, 54.35 KB
17264639_10209015504164570_3536144963103721688_n.jpg, 397x600, 48.61 KB
17359444_10209015503644557_2667492967791635007_o.jpg, 800x529, 88.03 KB
17389084_10209015502964540_7579091071509203474_o.jpg, 800x529, 95.35 KB
17361623_10209015505324599_6236019061400372248_n.jpg, 397x600, 18.38 KB
17389252_10209015458683433_2993926805633002639_o.jpg, 800x513, 67.63 KB