Výzkum v ulici Peckova v Čejkovicích

ČEJKOVICE - 16.11. 2016

 Dne 29.7. a 15.11. 2016 jsme provedli záchranný archeologický výzkum na parcele do mu čp. v Čejkovicích v ulici Peckova. Zde se v létě, na hraně sousední parcely, vyrýsoval do spraše zahloubený objekt obsahující zlomky novověkých keramických nádob a zlomky komorových kachlů. Jeden kachel je po slepení téměř celý. Jedná se o renesanční rohový komorový kachel s heraldickým motivem císařského orla. Materiálem je pálená hlína, povrch režný se slídovou vrstvičkou. Až na podzim bylo možné, díky postupující stavbě vinařství, zdokumentovat další zahloubené objekty. Jeden z nich obsahoval relativně bohatý soubor pravěké keramiky, kterou lze datovat nejspíš do starší doby bronzové. Krásná je téměř celá amforka, zlomky hrnků nebo dokonce část cedníku. Zastoupeny jsou i zvířecí kosti.

FK

DSC_0096as.jpg, 800x529, 104.66 KB
DSCN7200.JPG, 571x600, 64.01 KB
DSCN7209.JPG, 413x600, 42.26 KB
DSC_0099.JPG, 800x529, 80.24 KB
DSC_0142.JPG, 397x600, 30.92 KB
DSC_0129.JPG, 800x529, 30.80 KB
DSCN7947.JPG, 800x600, 60.06 KB
DSCN7960.JPG, 800x600, 43.90 KB