Průzkum parcely na kyjovském náměstí

KYJOV - 10.08. 2015

 Stavba nové cukrárny na kyjovském náměstí v roce 2015 vyvolala archeologický výzkum. Dům čp. 44 se nachází na rohu Masarykova náměstí a Komenského třídy, vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Při výzkumu se podařily objevit dva zděné objekty a kulturní souvrství. Nejzajímavějším objektem bylo objevení zaniklé části kamenného sklepa. Sklep vyzděný z kamenů na vápennou maltu se nachází v severní části dvorního traktu. Sklep má kamennou valenou klenbu, která pokračuje severním směrem na sousední parcelu. Obě parcely byly ještě v roce 1827 spojeny v jeden celek, jak je uvedeno na mapě stabilního katastru. Novým zjištěním a překvapením bylo to, že sklep pokračoval i do předmětného dvorku. Kamenné zdivo mělo šířku 80 až 90 cm a vystupovalo do dvorku téměř dva metry. Po odbourání mohutného zdiva bylo do prostoru vloženo nové sklepní jednoramenné schodiště. Tato stavební aktivita souvisí s rozdělením parcel a s výstavou současného objektu čp. 44, který vznikl někdy v druhé polovině 19. století. Sklep na základě současného stavu poznání můžeme datovat někam do období renesance, či raného baroka. Druhým dokumentovaným objektem byla kamenná studna ležící ca 50 cm východně od sklepa. Studna kruhovitého průřezu má vnitřní průměr 110 cm, hloubka dosahuje 5,3 m. Plášť studny tvoří kameny kladené na sucho, vnitřní líc v dolní partii pokrývá cementová malta. Studnu můžeme nepřímo datovat rovněž do období renesance, či do baroka. Posledními archeologickými nálezy získanými při odstraňování zeminy ze dvorku jsou kuchyňská a stolní keramika, zvířecí kosti a další materiál. Datovaný od pozdního středověku do raného novověku. V blízkosti studny se podařilo získat navíc drobnou barokní svátostku z barevného kovu. Na západním profilu směrem ke kostelu se podařilo zachytit navíc souvrství s četnými propálenými červenými vrstvičkami indikující požáry na parcele.

FK

hjhjzjz.jpg, 800x518, 148.48 KB
DSC_0130.JPG, 800x529, 87.81 KB
DSC_0032.JPG, 800x529, 93.45 KB
DSC_0146.JPG, 800x529, 89.69 KB
DSC_0166.JPG, 800x529, 81.85 KB
DSC_0261.JPG, 800x529, 77.29 KB
DSC_0287.JPG, 800x529, 81.62 KB
DSC_0299.JPG, 800x529, 82.87 KB