Lengyelské sídliště u Hovoran

HOVORANY - 25.04. 2015

 V dubnu 2015 realizovalo Masarykovo muzeum v Hodoníně pod vedením Mgr. Jaromíra Šmerdy archeologický výzkum sídliště v polní trati Nivky u Hovoran. Výzkum byl vyvolán výsadbou vinice fy Zemas a.s. Celkem se podařilo zdokumentovat čtyři zahloubené objekty datované keramikou do kultury s moravskou malovanou keramikou. Vedle velkého množství keramiky se podařilo objevit soubory štípané a broušené industrie.

FK

DSCN3283.JPG, 800x600, 104.17 KB
DSCN3512.JPG, 800x600, 123.53 KB
DSCN3287.JPG, 800x600, 92.33 KB
DSCN3515.JPG, 450x600, 55.34 KB