Výzkum polykulturního sídliště u Žarošic

ŽAROŠICE - 08.12. 2014

 V říjnu a listopadu 2014 realizovalo Masarykovo muzeum v Hodoníně pod vedením Mgr. Jaromíra Šmerdy archeologický výzkum polykulturního sídliště v polní trati Újezdky u Žarošic. Výzkum byl vyvolán stavbou technické infrastruktury pro rodinné domky. Prozkoumány byly desítky zahloubených objektů z neolitu, doby bronzové, halštatské a římské. Sídlištní nálezy z lokality systematicky dokumentuje naše muzeum od roku 2003.

FK

DSC_0405.JPG, 800x531, 69.67 KB
DSC_0608.JPG, 398x600, 41.88 KB
DSC_0336.JPG, 800x531, 86.70 KB
DSC_0361.JPG, 800x531, 84.30 KB
DSC_0041.jpg, 398x600, 39.27 KB
DSC_0407.JPG, 800x531, 65.22 KB
DSC_0431.JPG, 800x531, 72.29 KB
DSC_0105.JPG, 398x600, 62.57 KB
DSC_0636.JPG, 800x531, 95.70 KB
DSCN5501.JPG, 800x600, 93.12 KB